Tài Liệu

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2022 – Vik News xin chia sẻ đến bạn đọc gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 2022 môn Anh tỉnh Cần Thơ để các thí sinh tham khảo và đối chiếu với bài làm của mình sau khi kì thi kết thúc.

Hôm nay 7/6 các thí sinh trên địa bàn tỉnh Cần Thơ chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và thi môn chuyên vào ngày 9.6.2022 của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Sau đây là nội dung chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2022 Cần Thơ cùng với đáp án đề thi vào 10 môn Anh Cần Thơ 2022 mới nhất Vik News xin chia sẻ để các bạn đọc cùng tham khảo.

 • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2022
 • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Cần Thơ 2022

1. Đề thi vào 10 môn Anh Cần Thơ 2022

2. Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng  Anh 2022 Cần Thơ

Mã đề 401

A. Phần trắc nghiệm

DCABBDCACD
BCCAAAABBD
BBDAADBAAA
AADBB

B. Tự luận

1. information

2. collect

3. carefully

4. useful

5. Because Huong has to do a lot of homework, she doesn’t go camping with us.

6. Football is played all over the world.

7. Mr. Nam said that he visited Nha Trang every summer. com

8. You will get wet if you do not bring a raincoat.

9. She usually drinks milk for breakfast,

10. Mrs. Loan has lived in this city for 2 years.

11. Last night, he was very busy, but he (still) helped his younger sister with her homework.

12. The young man who borrowed my motorcycle yesterday has worked for this company since 2020.

Mã đề 417

Phần A. Trắc nghiệm

1. C

2. B

3. D

4. D

5. B

6. B

7. D

8. B

9. B

10. C

11. B

12. A

13. D

14. B

15. B

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. A

22. A

23. D

24. D

25. A

26. D

27. A

28. A

29. C

30. C

31. B

32. A

33. D

34. B

35. D

Phần B. Phần tự luận

1. information

2. collects

3. carefully

4. useful

5. Because Huong has to do lot of homework, she doesn’t go camping with us

6. Football is played all over the world

7. You will get wet if you won’t bring a rain coat

8. She usually drinks milk for breakfast

9. Mrs. Loan has lived in this city for two years

10. Last night, he was very busy, but he helped his younger sister do her homework.

3. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 tỉnh Cần Thơ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Cần Thơ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Cần Thơ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Cần Thơ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Cần Thơ

4. Đáp án đề thi vào lớp 10 tiếng Anh tỉnh Cần Thơ 2021

Mã đề 704

1.C2.D3.B4.B5.C6.A7.D8.A9.B10.A
11.D12.C13.D14.A15.C16.D17.D18.B19.C20.D
21.B22.B23.C24.C25.D26.C27.B28.C29.D30.A
31.A32.D33.B34.D35.B

PHẦN TỰ LUẬN

Part 1:

 1. pollution
 2. celebrate
 3. well
 4. different

Part 2:

 1. we are far away from each other, we still keep in touch
 2. he would catch the bus
 3. was bought two days ago
 4. (that) he would visit Cat Ba island after the exam

Part 3:

 1. She met him yesterday.
 2. Nam hasn’t seen his parents recently.
 3. Hoa is very kind, and she always helps other people.
 4. Our government suggests that people should follow the principles of the Five-K message to prevent the Covid-19 pandemic.

Mã đề 709

1.D2.B3.D4.B5.A6.A7.D8.C9.D10.D
11.D12.A13.B14.A15.B16.B17.A18.D19.C20.C
21.A22.D23.D24.C25.B26.A27.D28.C29.A30.B
31.C32.D33.A34.A35.D

PHẦN TỰ LUẬN

Part 1:

 1. pollution
 2. celebrate
 3. well
 4. different

Part 2:

 1. we are far away from each other, we still keep in touch
 2. he would catch the bus
 3. was bought two days ago
 4. (that) he would visit Cat Ba island after the exam

Part 3:

 1. She met him yesterday.
 2. Nam hasn’t seen his parents recently.
 3. Hoa is very kind, and she always helps other people.
 4. Our government suggests that people should follow the principles of the Five-K message to prevent the Covid-19 pandemic.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.


Thông tin thêm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2022 – Vik News xin chia sẻ đến bạn đọc gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 2022 môn Anh tỉnh Cần Thơ để các thí sinh tham khảo và đối chiếu với bài làm của mình sau khi kì thi kết thúc.
Hôm nay 7/6 các thí sinh trên địa bàn tỉnh Cần Thơ chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và thi môn chuyên vào ngày 9.6.2022 của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Sau đây là nội dung chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2022 Cần Thơ cùng với đáp án đề thi vào 10 môn Anh Cần Thơ 2022 mới nhất Vik News xin chia sẻ để các bạn đọc cùng tham khảo.
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2022
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Cần Thơ 2022
1. Đề thi vào 10 môn Anh Cần Thơ 2022

2. Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng  Anh 2022 Cần Thơ
Mã đề 401
A. Phần trắc nghiệm
D
C
A
B
B
D
C
A
C
D
B
C
C
A
A
A
A
B
B
D
B
B
D
A
A
D
B
A
A
A
A
A
D
B
B

B. Tự luận
1. information
2. collect
3. carefully
4. useful
5. Because Huong has to do a lot of homework, she doesn’t go camping with us.
6. Football is played all over the world.
7. Mr. Nam said that he visited Nha Trang every summer. com
8. You will get wet if you do not bring a raincoat.
9. She usually drinks milk for breakfast,
10. Mrs. Loan has lived in this city for 2 years.
11. Last night, he was very busy, but he (still) helped his younger sister with her homework.
12. The young man who borrowed my motorcycle yesterday has worked for this company since 2020.
Mã đề 417
Phần A. Trắc nghiệm

1. C

2. B

3. D

4. D

5. B

6. B

7. D

8. B

9. B

10. C

11. B

12. A

13. D

14. B

15. B

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. A

22. A

23. D

24. D

25. A

26. D

27. A

28. A

29. C

30. C

31. B

32. A

33. D

34. B

35. D

Phần B. Phần tự luận
1. information
2. collects
3. carefully
4. useful
5. Because Huong has to do lot of homework, she doesn’t go camping with us
6. Football is played all over the world
7. You will get wet if you won’t bring a rain coat
8. She usually drinks milk for breakfast
9. Mrs. Loan has lived in this city for two years
10. Last night, he was very busy, but he helped his younger sister do her homework.
3. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 tỉnh Cần Thơ

4. Đáp án đề thi vào lớp 10 tiếng Anh tỉnh Cần Thơ 2021
Mã đề 704
1.C
2.D
3.B
4.B
5.C
6.A
7.D
8.A
9.B
10.A
11.D
12.C
13.D
14.A
15.C
16.D
17.D
18.B
19.C
20.D
21.B
22.B
23.C
24.C
25.D
26.C
27.B
28.C
29.D
30.A
31.A
32.D
33.B
34.D
35.B

PHẦN TỰ LUẬN
Part 1:
pollution
celebrate
well
different
Part 2:
we are far away from each other, we still keep in touch
he would catch the bus
was bought two days ago
(that) he would visit Cat Ba island after the exam
Part 3:
She met him yesterday.
Nam hasn’t seen his parents recently.
Hoa is very kind, and she always helps other people.
Our government suggests that people should follow the principles of the Five-K message to prevent the Covid-19 pandemic.
Mã đề 709
1.D
2.B
3.D
4.B
5.A
6.A
7.D
8.C
9.D
10.D
11.D
12.A
13.B
14.A
15.B
16.B
17.A
18.D
19.C
20.C
21.A
22.D
23.D
24.C
25.B
26.A
27.D
28.C
29.A
30.B
31.C
32.D
33.A
34.A
35.D

PHẦN TỰ LUẬN
Part 1:
pollution
celebrate
well
different
Part 2:
we are far away from each other, we still keep in touch
he would catch the bus
was bought two days ago
(that) he would visit Cat Ba island after the exam
Part 3:
She met him yesterday.
Nam hasn’t seen his parents recently.
Hoa is very kind, and she always helps other people.
Our government suggests that people should follow the principles of the Five-K message to prevent the Covid-19 pandemic.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Anh #Cần #Thơ

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2022 – Vik News xin chia sẻ đến bạn đọc gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 2022 môn Anh tỉnh Cần Thơ để các thí sinh tham khảo và đối chiếu với bài làm của mình sau khi kì thi kết thúc.
Hôm nay 7/6 các thí sinh trên địa bàn tỉnh Cần Thơ chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và thi môn chuyên vào ngày 9.6.2022 của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Sau đây là nội dung chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2022 Cần Thơ cùng với đáp án đề thi vào 10 môn Anh Cần Thơ 2022 mới nhất Vik News xin chia sẻ để các bạn đọc cùng tham khảo.
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2022
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Cần Thơ 2022
1. Đề thi vào 10 môn Anh Cần Thơ 2022

2. Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng  Anh 2022 Cần Thơ
Mã đề 401
A. Phần trắc nghiệm
D
C
A
B
B
D
C
A
C
D
B
C
C
A
A
A
A
B
B
D
B
B
D
A
A
D
B
A
A
A
A
A
D
B
B

B. Tự luận
1. information
2. collect
3. carefully
4. useful
5. Because Huong has to do a lot of homework, she doesn’t go camping with us.
6. Football is played all over the world.
7. Mr. Nam said that he visited Nha Trang every summer. com
8. You will get wet if you do not bring a raincoat.
9. She usually drinks milk for breakfast,
10. Mrs. Loan has lived in this city for 2 years.
11. Last night, he was very busy, but he (still) helped his younger sister with her homework.
12. The young man who borrowed my motorcycle yesterday has worked for this company since 2020.
Mã đề 417
Phần A. Trắc nghiệm

1. C

2. B

3. D

4. D

5. B

6. B

7. D

8. B

9. B

10. C

11. B

12. A

13. D

14. B

15. B

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. A

22. A

23. D

24. D

25. A

26. D

27. A

28. A

29. C

30. C

31. B

32. A

33. D

34. B

35. D

Phần B. Phần tự luận
1. information
2. collects
3. carefully
4. useful
5. Because Huong has to do lot of homework, she doesn’t go camping with us
6. Football is played all over the world
7. You will get wet if you won’t bring a rain coat
8. She usually drinks milk for breakfast
9. Mrs. Loan has lived in this city for two years
10. Last night, he was very busy, but he helped his younger sister do her homework.
3. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 tỉnh Cần Thơ

4. Đáp án đề thi vào lớp 10 tiếng Anh tỉnh Cần Thơ 2021
Mã đề 704
1.C
2.D
3.B
4.B
5.C
6.A
7.D
8.A
9.B
10.A
11.D
12.C
13.D
14.A
15.C
16.D
17.D
18.B
19.C
20.D
21.B
22.B
23.C
24.C
25.D
26.C
27.B
28.C
29.D
30.A
31.A
32.D
33.B
34.D
35.B

PHẦN TỰ LUẬN
Part 1:
pollution
celebrate
well
different
Part 2:
we are far away from each other, we still keep in touch
he would catch the bus
was bought two days ago
(that) he would visit Cat Ba island after the exam
Part 3:
She met him yesterday.
Nam hasn’t seen his parents recently.
Hoa is very kind, and she always helps other people.
Our government suggests that people should follow the principles of the Five-K message to prevent the Covid-19 pandemic.
Mã đề 709
1.D
2.B
3.D
4.B
5.A
6.A
7.D
8.C
9.D
10.D
11.D
12.A
13.B
14.A
15.B
16.B
17.A
18.D
19.C
20.C
21.A
22.D
23.D
24.C
25.B
26.A
27.D
28.C
29.A
30.B
31.C
32.D
33.A
34.A
35.D

PHẦN TỰ LUẬN
Part 1:
pollution
celebrate
well
different
Part 2:
we are far away from each other, we still keep in touch
he would catch the bus
was bought two days ago
(that) he would visit Cat Ba island after the exam
Part 3:
She met him yesterday.
Nam hasn’t seen his parents recently.
Hoa is very kind, and she always helps other people.
Our government suggests that people should follow the principles of the Five-K message to prevent the Covid-19 pandemic.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Anh #Cần #Thơ


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button