Tài Liệu

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đà Nẵng 2022

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Đà Nẵng năm 2022 – Dưới đây là đáp án chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022 để các em tham khảo làm bài sau khi làm bài.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã công bố lịch thi vào lớp 10 năm học 2022-2023. Theo đó, lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 năm học 2022-2023 của TP Đà Nẵng sẽ được thay đổi thành ngày 10-11 / 6/2022. Thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ thi môn Văn vào ngày 12/6/2022. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 22 trường THPT công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng năm học 2022-2023 là 11.344 học sinh giảng dạy tại 264 phòng học.

1. Đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng 2022 TP.

Quy trình đăng ký chung vào lớp 10 là kết hợp giữa thi tuyển và thi đầu vào. Cụ thể, điểm chuyển tiếp được tính dựa trên kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực của trường trong 4 năm học THCS. 3 bài thi cố định điểm gồm toán, văn, ngoại ngữ. Các môn thi toán, văn hệ số 2 của nó; Kiểm tra ngoại ngữ 1 lần.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 của thành phố Đà Nẵng như sau:

Từ 8h đến 20h ngày 10/6, thí sinh thi môn văn (thời gian làm bài trong 120 phút). Cùng ngày (10/6), thi môn Ngoại ngữ từ 2h30 đến 16h (thời gian thi 90 phút)

Ngày 11/6, thí sinh làm bài thi môn Toán, thời lượng 120 phút, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút.

Thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sáng 12/6 sẽ có một môn thi đặc biệt kéo dài 150 phút, từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ trước ngày 9/6. Vui lòng đến trung tâm khảo thí lúc 9h30 để được hướng dẫn nội quy kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 (Tuyển sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) từ 7h00 ngày 12/6 – 12/6. Tôi đang ở trường thi để làm bài thi.

2. Đề thi vào 10 môn Toán Đà Nẵng 2022

Vik News sẽ cập nhật sớm nhất đề thi vào lớp 10 CSAT Đà Nẵng năm 2022.

3. Đề thi vào 10 môn Toán Đà Nẵng năm 2021

Đề thi vào 10 môn Toán Đà Nẵng năm 2021

4. Đáp án Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2021

Đáp án Đề thi vào lớp 10 Thành phố Đà Nẵng năm 2021

câu 2

Đáp án Đề thi vào lớp 10 Thành phố Đà Nẵng năm 2021

Đáp án Đề thi vào lớp 10 Thành phố Đà Nẵng năm 2021

câu 4

Đáp án Đề thi vào lớp 10 Thành phố Đà Nẵng năm 2021

Câu hỏi 5

Xem phần tài liệu Dữ liệu lớn để biết thêm thông tin hữu ích.


Thông tin thêm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đà Nẵng 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Đà Nẵng – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đà Nẵng 2022 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.
Mới đây Sở giáo dục và đào tạo Tp Đà Nẵng đã công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 tại TP.Đà Nẵng sẽ rơi vào ngày 10-11/6 năm 2022. Đối với các thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ thi môn chuyên vào ngày 12/6/2022. Năm nay  tổng chỉ tiêu vào lớp 10 tại 22 trường THPT công lập của TP.Đà Nẵng năm học 2022 – 2023 là 11.344 học sinh, biên chế thành 264 lớp.
1. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng
Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 công lập là kết hợp xét tuyển với thi tuyển. Cụ thể, tính điểm quy đổi căn cứ vào kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực 4 năm học cấp THCS; điểm bài thi 3 môn cố định gồm: toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, bài thi môn toán, môn ngữ văn hệ số 2; bài thi môn ngoại ngữ hệ số 1.
Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 tại TP.Đà Nẵng cụ thể như sau:
Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 10.6, các thí sinh thi môn ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút); từ 14 giờ 30 đến 16 giờ chiều cùng ngày (10.6) thi môn ngoại ngữ (thời gian làm bài 90 phút).
Ngày 11.6, thí sinh dự thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ.
Vào sáng ngày 12.6, các thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ thi môn chuyên thời gian 150 phút, từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút.
Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng yêu cầu các thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 9 giờ 30 ngày 9.6 để được hướng dẫn nội quy thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023. Đối với các thí sinh thi môn chuyên (tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) có mặt tại điểm thi từ 7 giờ ngày 12.6 để dự thi môn chuyên.
2. Đề thi vào 10 môn Toán Đà Nẵng 2022
Vik News sẽ cập nhật đề thi sớm nhất ngay sau khi kì thi vào lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng diễn ra.
3. Đề thi vào 10 môn Toán Đà Nẵng 2021

4. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán Tp Đà Nẵng

Câu 2

Câu 4

Câu 5

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Đà #Nẵng

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đà Nẵng 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Đà Nẵng – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đà Nẵng 2022 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.
Mới đây Sở giáo dục và đào tạo Tp Đà Nẵng đã công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 tại TP.Đà Nẵng sẽ rơi vào ngày 10-11/6 năm 2022. Đối với các thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ thi môn chuyên vào ngày 12/6/2022. Năm nay  tổng chỉ tiêu vào lớp 10 tại 22 trường THPT công lập của TP.Đà Nẵng năm học 2022 – 2023 là 11.344 học sinh, biên chế thành 264 lớp.
1. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng
Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 công lập là kết hợp xét tuyển với thi tuyển. Cụ thể, tính điểm quy đổi căn cứ vào kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực 4 năm học cấp THCS; điểm bài thi 3 môn cố định gồm: toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, bài thi môn toán, môn ngữ văn hệ số 2; bài thi môn ngoại ngữ hệ số 1.
Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 tại TP.Đà Nẵng cụ thể như sau:
Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 10.6, các thí sinh thi môn ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút); từ 14 giờ 30 đến 16 giờ chiều cùng ngày (10.6) thi môn ngoại ngữ (thời gian làm bài 90 phút).
Ngày 11.6, thí sinh dự thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ.
Vào sáng ngày 12.6, các thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ thi môn chuyên thời gian 150 phút, từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút.
Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng yêu cầu các thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 9 giờ 30 ngày 9.6 để được hướng dẫn nội quy thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023. Đối với các thí sinh thi môn chuyên (tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) có mặt tại điểm thi từ 7 giờ ngày 12.6 để dự thi môn chuyên.
2. Đề thi vào 10 môn Toán Đà Nẵng 2022
Vik News sẽ cập nhật đề thi sớm nhất ngay sau khi kì thi vào lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng diễn ra.
3. Đề thi vào 10 môn Toán Đà Nẵng 2021

4. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán Tp Đà Nẵng

Câu 2

Câu 4

Câu 5

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Đà #Nẵng


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button