Tài Liệu

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Quảng Bình – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Quảng Bình 2022

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của tỉnh Quảng Bình chính thức diễn ra trong 2 ngày 7,8 tháng 6. Theo đó các thí sinh thi vào lớp 10 Quảng Bình 2022 sẽ phải tham dự 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh. Các thí sinh dự thi THPT chuyên Võ Nguyên Giáp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 2022 môn Toán Quảng Bình cùng với gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022. Mời các bạn cùng theo dõi.

1. Lịch thi vào lớp 10 Quảng Bình 2022

Lịch thi: Buổi sáng 07/6/2022, thi Ngữ văn 12 phút, buổi chiều thi Toán 12 phút. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Các trường hợp tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, học sinh được đăng ký dự thi vào 01 lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp; đồng thời được đăng ký NV xét tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh và đăng ký NV dự tuyển vào hai trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh, xếp theo thứ tự NV1, NV2

Lịch thi vào lớp 10 chuyên buổi sáng ngày 07/6/2022, thi Ngữ văn (môn chung) 120 phút; buổi chiều thi môn Văn 12 phút. Sáng ngày 08/6/2022, thi Tiếng Anh (môn chung) 60 phút; buổi chiều thi Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học 150 phút.

2. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 tỉnh Quảng Bình

Vik News sẽ cập nhật đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Quảng Bình sớm nhất ngay sau khi kết thúc kì thi. Các bạn chú ý theo dõi.

3. Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Quảng Bình 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Quảng Bình 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Quảng Bình 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Quảng Bình 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Quảng Bình 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Quảng Bình 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.


Thông tin thêm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Quảng Bình – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Quảng Bình 2022
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của tỉnh Quảng Bình chính thức diễn ra trong 2 ngày 7,8 tháng 6. Theo đó các thí sinh thi vào lớp 10 Quảng Bình 2022 sẽ phải tham dự 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh. Các thí sinh dự thi THPT chuyên Võ Nguyên Giáp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 2022 môn Toán Quảng Bình cùng với gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022. Mời các bạn cùng theo dõi.
1. Lịch thi vào lớp 10 Quảng Bình 2022
Lịch thi: Buổi sáng 07/6/2022, thi Ngữ văn 12 phút, buổi chiều thi Toán 12 phút. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.
Các trường hợp tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, học sinh được đăng ký dự thi vào 01 lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp; đồng thời được đăng ký NV xét tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh và đăng ký NV dự tuyển vào hai trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh, xếp theo thứ tự NV1, NV2
Lịch thi vào lớp 10 chuyên buổi sáng ngày 07/6/2022, thi Ngữ văn (môn chung) 120 phút; buổi chiều thi môn Văn 12 phút. Sáng ngày 08/6/2022, thi Tiếng Anh (môn chung) 60 phút; buổi chiều thi Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học 150 phút.
2. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 tỉnh Quảng Bình
Vik News sẽ cập nhật đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Quảng Bình sớm nhất ngay sau khi kết thúc kì thi. Các bạn chú ý theo dõi.
3. Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Quảng Bình 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Quảng #Bình

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Quảng Bình – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Quảng Bình 2022
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của tỉnh Quảng Bình chính thức diễn ra trong 2 ngày 7,8 tháng 6. Theo đó các thí sinh thi vào lớp 10 Quảng Bình 2022 sẽ phải tham dự 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh. Các thí sinh dự thi THPT chuyên Võ Nguyên Giáp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 2022 môn Toán Quảng Bình cùng với gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022. Mời các bạn cùng theo dõi.
1. Lịch thi vào lớp 10 Quảng Bình 2022
Lịch thi: Buổi sáng 07/6/2022, thi Ngữ văn 12 phút, buổi chiều thi Toán 12 phút. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.
Các trường hợp tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, học sinh được đăng ký dự thi vào 01 lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp; đồng thời được đăng ký NV xét tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh và đăng ký NV dự tuyển vào hai trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh, xếp theo thứ tự NV1, NV2
Lịch thi vào lớp 10 chuyên buổi sáng ngày 07/6/2022, thi Ngữ văn (môn chung) 120 phút; buổi chiều thi môn Văn 12 phút. Sáng ngày 08/6/2022, thi Tiếng Anh (môn chung) 60 phút; buổi chiều thi Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học 150 phút.
2. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 tỉnh Quảng Bình
Vik News sẽ cập nhật đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 Quảng Bình sớm nhất ngay sau khi kết thúc kì thi. Các bạn chú ý theo dõi.
3. Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Quảng Bình 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Quảng #Bình


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button