Tài Liệu

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 Hà Nội – Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh tra cứu kết quả bài thi sau khi kỳ thi vào lớp 10 2022 kết thúc. Vik News xin chia sẻ đến các bạn đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Tp Hà Nội 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

1. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh 2022

Đang cập nhật….

2. Kỳ thi vào lớp 10 2022 Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản số 944/SGDDDDT-QLT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 18 đến 20/6, trong đó ngày 18/6 thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, sáng 19/6 thi môn Toán. Ngày 20 dành cho các thí sinh dự thi môn chuyên vào các trường trung học phổ thông chuyên.

Kỳ thi vào lớp 10 2022 Hà Nội

3. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh chính thức của SGD Hà Nội

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh chính thức của SGD Hà Nội

4. Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Hà Nội mã đề 119

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

5. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh Tp Hà Nội

Mã đề 101

1.A2.A3.D4.D5.A6.B7.B8.A9.D10.B
11.A12.C13.D14.C15.D16.A17.A18.B19.B20.A
21.A22.D23.D24.C25.D26.C27.B28.B29.B30.B

Mã đề 107

1.B2.A3.B4.D5.A6.C7.C8.D9.A10.B
11.B12.D13.C14.C15.D16.A17.A18.D19.A20.B
21.D22.C23.C24.C25.B26.C27.B28.C29.A30.B

Mã đề 108

1.A2.C3.A4.D5.D6.A7.C8.A9.D10.C
11.D12.C13.D14.A15.A16.B17.B18.B19.D20.A
21.D22.D23.D24.A25.C26.A27.B28.C29.B30.B

Mã đề 111

1.B2.B3.D4.C5.C6.A7. B8. A9. C10. C
11.A12.D13.D14.C15.D16.C17.B18.A19.A20.A
21.C22.C23.A24.B25.C26.B27.A28.B29.A30.D

Mã đề 115

1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.A9.D10.A
11.C12.A13.A14.B15.B16.D17.C18.C19.A20.B
21.D22.A23.B24.A25.B26.B27.C28.HB29.C30.B

Mã đề 118

1.D2.C3.C4.A5.A6.B7.B8.D9.B10.B
11.B12.C13.A14.D15.A16.D17.B18.B19.A20.D
24.C25.C26.C27.B28.A29.B30.A

Mã đề 119

1.C2.B3.A4.D5.B6.C7.B8.A9.C10.A
11.A12.D13.C14.B15.A16.A17.B18.D19.A20.B
21.B22.B23.D24.C25.B26.A27.C28.A29.D30.D

Mã đề 120

1.C2.B3.D4.D5.B6.D7.B8.B9.B10.D
11.D12.B13.B14.C15.A16.A17.D18.B19.D20.D
26.C27.C28.A29.D30.C

Mã đề 124

1.D2.B3.B4.B5.B6.B7.A8.D9.A10.A
11.C12.D13.C14.A15.A16.D17.B18.D19.D20.B
21.B22.B23.D24.D25.D26.A27.C28.C29.C30.A

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.


Thông tin thêm

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 Hà Nội – Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh tra cứu kết quả bài thi sau khi kỳ thi vào lớp 10 2022 kết thúc. Vik News xin chia sẻ đến các bạn đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Tp Hà Nội 2022, mời các bạn cùng tham khảo.
Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022
1. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh 2022
Đang cập nhật….
2. Kỳ thi vào lớp 10 2022 Hà Nội
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản số 944/SGDDDDT-QLT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.
Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 18 đến 20/6, trong đó ngày 18/6 thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, sáng 19/6 thi môn Toán. Ngày 20 dành cho các thí sinh dự thi môn chuyên vào các trường trung học phổ thông chuyên.

3. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh chính thức của SGD Hà Nội

4. Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Hà Nội mã đề 119

5. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh Tp Hà Nội
Mã đề 101
1.A
2.A
3.D
4.D
5.A
6.B
7.B
8.A
9.D
10.B
11.A
12.C
13.D
14.C
15.D
16.A
17.A
18.B
19.B
20.A
21.A
22.D
23.D
24.C
25.D
26.C
27.B
28.B
29.B
30.B
Mã đề 107
1.B
2.A
3.B
4.D
5.A
6.C
7.C
8.D
9.A
10.B
11.B
12.D
13.C
14.C
15.D
16.A
17.A
18.D
19.A
20.B
21.D
22.C
23.C
24.C
25.B
26.C
27.B
28.C
29.A
30.B
Mã đề 108
1.A
2.C
3.A
4.D
5.D
6.A
7.C
8.A
9.D
10.C
11.D
12.C
13.D
14.A
15.A
16.B
17.B
18.B
19.D
20.A
21.D
22.D
23.D
24.A
25.C
26.A
27.B
28.C
29.B
30.B
Mã đề 111
1.B
2.B
3.D
4.C
5.C
6.A
7. B
8. A
9. C
10. C
11.A
12.D
13.D
14.C
15.D
16.C
17.B
18.A
19.A
20.A
21.C
22.C
23.A
24.B
25.C
26.B
27.A
28.B
29.A
30.D
Mã đề 115
1.B
2.D
3.A
4.C
5.B
6.C
7.A
8.A
9.D
10.A
11.C
12.A
13.A
14.B
15.B
16.D
17.C
18.C
19.A
20.B
21.D
22.A
23.B
24.A
25.B
26.B
27.C
28.HB
29.C
30.B
Mã đề 118
1.D
2.C
3.C
4.A
5.A
6.B
7.B
8.D
9.B
10.B
11.B
12.C
13.A
14.D
15.A
16.D
17.B
18.B
19.A
20.D

24.C
25.C
26.C
27.B
28.A
29.B
30.A
Mã đề 119
1.C
2.B
3.A
4.D
5.B
6.C
7.B
8.A
9.C
10.A
11.A
12.D
13.C
14.B
15.A
16.A
17.B
18.D
19.A
20.B
21.B
22.B
23.D
24.C
25.B
26.A
27.C
28.A
29.D
30.D
Mã đề 120
1.C
2.B
3.D
4.D
5.B
6.D
7.B
8.B
9.B
10.D
11.D
12.B
13.B
14.C
15.A
16.A
17.D
18.B
19.D
20.D

26.C
27.C
28.A
29.D
30.C
Mã đề 124
1.D
2.B
3.B
4.B
5.B
6.B
7.A
8.D
9.A
10.A
11.C
12.D
13.C
14.A
15.A
16.D
17.B
18.D
19.D
20.B
21.B
22.B
23.D
24.D
25.D
26.A
27.C
28.C
29.C
30.A
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #thi #vào #môn #Anh #Hà #Nội

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 Hà Nội – Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh tra cứu kết quả bài thi sau khi kỳ thi vào lớp 10 2022 kết thúc. Vik News xin chia sẻ đến các bạn đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Tp Hà Nội 2022, mời các bạn cùng tham khảo.
Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022
1. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh 2022
Đang cập nhật….
2. Kỳ thi vào lớp 10 2022 Hà Nội
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản số 944/SGDDDDT-QLT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.
Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 18 đến 20/6, trong đó ngày 18/6 thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, sáng 19/6 thi môn Toán. Ngày 20 dành cho các thí sinh dự thi môn chuyên vào các trường trung học phổ thông chuyên.

3. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh chính thức của SGD Hà Nội

4. Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Hà Nội mã đề 119

5. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh Tp Hà Nội
Mã đề 101
1.A
2.A
3.D
4.D
5.A
6.B
7.B
8.A
9.D
10.B
11.A
12.C
13.D
14.C
15.D
16.A
17.A
18.B
19.B
20.A
21.A
22.D
23.D
24.C
25.D
26.C
27.B
28.B
29.B
30.B
Mã đề 107
1.B
2.A
3.B
4.D
5.A
6.C
7.C
8.D
9.A
10.B
11.B
12.D
13.C
14.C
15.D
16.A
17.A
18.D
19.A
20.B
21.D
22.C
23.C
24.C
25.B
26.C
27.B
28.C
29.A
30.B
Mã đề 108
1.A
2.C
3.A
4.D
5.D
6.A
7.C
8.A
9.D
10.C
11.D
12.C
13.D
14.A
15.A
16.B
17.B
18.B
19.D
20.A
21.D
22.D
23.D
24.A
25.C
26.A
27.B
28.C
29.B
30.B
Mã đề 111
1.B
2.B
3.D
4.C
5.C
6.A
7. B
8. A
9. C
10. C
11.A
12.D
13.D
14.C
15.D
16.C
17.B
18.A
19.A
20.A
21.C
22.C
23.A
24.B
25.C
26.B
27.A
28.B
29.A
30.D
Mã đề 115
1.B
2.D
3.A
4.C
5.B
6.C
7.A
8.A
9.D
10.A
11.C
12.A
13.A
14.B
15.B
16.D
17.C
18.C
19.A
20.B
21.D
22.A
23.B
24.A
25.B
26.B
27.C
28.HB
29.C
30.B
Mã đề 118
1.D
2.C
3.C
4.A
5.A
6.B
7.B
8.D
9.B
10.B
11.B
12.C
13.A
14.D
15.A
16.D
17.B
18.B
19.A
20.D

24.C
25.C
26.C
27.B
28.A
29.B
30.A
Mã đề 119
1.C
2.B
3.A
4.D
5.B
6.C
7.B
8.A
9.C
10.A
11.A
12.D
13.C
14.B
15.A
16.A
17.B
18.D
19.A
20.B
21.B
22.B
23.D
24.C
25.B
26.A
27.C
28.A
29.D
30.D
Mã đề 120
1.C
2.B
3.D
4.D
5.B
6.D
7.B
8.B
9.B
10.D
11.D
12.B
13.B
14.C
15.A
16.A
17.D
18.B
19.D
20.D

26.C
27.C
28.A
29.D
30.C
Mã đề 124
1.D
2.B
3.B
4.B
5.B
6.B
7.A
8.D
9.A
10.A
11.C
12.D
13.C
14.A
15.A
16.D
17.B
18.D
19.D
20.B
21.B
22.B
23.D
24.D
25.D
26.A
27.C
28.C
29.C
30.A
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #thi #vào #môn #Anh #Hà #Nội


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button