Tài Liệu

Đáp án thi Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam – Tuần 2

Câu hỏi trắc nghiệm online Hiểu biết về lịch sử 70 5 của Ngân hàng Việt Nam, gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm, được diễn ra trong 3 tuần và được diễn ra nhằm mày mò lịch sử 70 5 xây dựng và tăng trưởng của ngành Ngân hàng Việt Nam.

1. Đáp án Mày mò lịch sử 70 5 Ngân hàng Việt Nam tuần 2

1. Ai là người ký Sắc lệnh số 15 / SL ngày 06/5/1951 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam?

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng

2. Diễn ra từ thành lập đến giờ, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tham dự bao lăm kỳ đại hội?

04

05

06

3. Từ 5 1945 đến giờ, lịch sử tiền tệ nước ta đã xảy ra bao lăm cuộc bất định tiền tệ?

05 cuộc gọi

06 cuộc gọi

07 cuộc gọi

4. Bộ tiền kim khí trước nhất do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phát hành vào 5 nào?

[Năm1945[1945

1951

1954

5. Hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chuyển đổi cơ chế hoạt động từ mô hình 1 cấp sang mô hình 2 cấp khi nào?

Tháng 3 năm 1988

Tháng 5 năm 1990

Tháng 10 năm 1989

6. Bộ tiền đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được lưu hành thống nhất trên toàn lãnh thổ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm nào?

1975

Năm 1976

1978

7. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngân hàng “Cán bộ ngân hàng có trách nhiệm giữ gìn tiền của cho nhà nước và nhân dân, phải học quản lý tốt tiền bạc, đừng để lãng phí, thất thoát một đồng vốn bỏ ra thì phải. bảo đảm tăng của cải cho xã hội, phải luân chuyển nhanh, không để ứ đọng… ”Trong hoàn cảnh nào?

Tại Hội nghị Cán bộ Tài chính, ngày 23 tháng 2 năm 1952

Trong thư Bác Hồ gửi cán bộ ngân hàng, tháng 1 năm 1965

Trong thư Bác Hồ gửi Hội nghị Cán bộ Tài chính, ngày 20/02/1952

2. Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam tuần 1

1. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào năm nào?

26 tháng 10 năm 1951

Ngày 26 tháng 10 năm 1961

26 tháng 10 năm 1975

2. Từ khi thành lập đến nay, có bao nhiêu đồng chí giữ chức vụ Vụ trưởng / Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?

14 đồng chí

15 đồng chí

16 đồng chí

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ ngân hàng: “Cán bộ kinh tế tài chính tuy nắm được số tiền lớn, nhưng chưa đủ năng lực quản lý tiền của mình. Vì vậy, chúng ta cần nỗ lực học tập cách quản lý tài sản quốc gia do ngành mình phụ trách. Đồng thời phải tu dưỡng phẩm chất cách mạng “chí công, vô tư, cần, kiệm, liêm, chính” trong hoàn cảnh nào?

Tại Hội nghị Cán bộ Tài chính, tháng 2 năm 1952

Trong thư Bác Hồ gửi cán bộ ngân hàng, tháng 1 năm 1965

Trong thư Bác Hồ gửi Hội nghị Cán bộ Tài chính, tháng 2-1952

4. Lãnh đạo cao nhất nào của ngành Ngân hàng được cử vào Nam năm 1968 để phụ trách đoàn cán bộ tham gia chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ Ngân hàng?

Ông bà. Trần Dương

Anh hoàng anh

Đạo diễn: Đặng Việt Châu

5. Ngân hàng TMCP Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

28 tháng 7 năm 1993

1 tháng 4 năm 1993

04/01/1993

6. Năm Mậu Thân 1968, có bao nhiêu cán bộ ngành Ngân hàng được cử vào Nam chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ Ngân hàng?

260 sĩ quan

268 sĩ quan

300 sĩ quan

7. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập vào năm nào?

5 tháng 6 năm 1951

Ngày 6 tháng 5 năm 1955

Ngày 6 tháng 5 năm 1951

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Vik News VN.

Xem thêm thông tin Đáp án thi Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam – Tuần 2

Đáp án thi Mày mò 70 5 Ngân hàng Việt Nam – Tuần 2

Cuộc thi online Mày mò lịch sử 70 5 Ngân hàng Việt Nam gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm diễn ra trong 3 tuần được diễn ra nhằm mày mò lịch sử xây dựng và tăng trưởng 70 5 của ngành Ngân hàng Việt Nam.
1. Đáp án Mày mò lịch sử 70 5 Ngân hàng Việt Nam tuần 2
1. Ai là người ký Sắc lệnh số 15/SL ngày 06/5/1951 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam?
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Chủ tịch Tôn Đức Thắng
2. Diễn ra từ thành lập đến giờ, Công đoàn NHVN đã trải qua mấy kỳ Đại hội?
04
05
06
3. Từ 5 1945 đến giờ, lịch sử tiền tệ nước ta đã diễn ra mấy cuộc đổi tiền?
05 cuộc
06 cuộc
07 cuộc
4. Bộ tiền trước nhất do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phát hành vào 5 nào?
1945
1951
1954
5. Hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chuyển chế độ hoạt động từ mẫu hình 1 cấp sang mẫu hình 2 cấp từ thời khắc nào?
Tháng 03/1988
Tháng 05/1990
Tháng 10/1989
6. Bộ tiền trước nhất của nước CHXHCN Việt Nam được lưu hành hợp nhất trên toàn bờ cõi sau ngày giải phóng miền Nam hợp nhất tổ quốc được phát hành vào 5 nào?
1975
1976
1978
7. Lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ nhà băng “Cán bộ Ngân hàng là người có nghĩa vụ giữ tiền cho Nhà nước và quần chúng, phải học tập cách điều hành tiền cho tốt, đừng để phí phạm, mất mát. 1 đồng vốn bỏ ra phải đảm bảo ngày càng tăng của nả cho xã hội, phải luân chuyển nhanh, đừng để đọng…” diễn ra trong tình cảnh nào?
Tại Hội nghị cán bộ nguồn vốn, ngày 23/2/1952
Trong thư Bác gửi cán bộ nhà băng, tháng 01/1965
Trong thư Bác gửi Hội nghị cán bộ nguồn vốn, ngày 20/2/1952
2. Mày mò lịch sử 70 5 Ngân hàng Việt Nam tuần 1
1. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào 5 nào?
26/10/1951
26/10/1961
26/10/1975
2. Bắt đầu từ lúc thành lập đến giờ, có bao lăm đồng đội giữ chức phận Giám đốc điều hành/Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?
14 đồng đội
15 đồng đội
16 đồng đội
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò cán bộ nhà băng: “Cán bộ kinh tế nguồn vốn gánh vác nhiều tiền tài, nhưng chưa hoàn toàn thông thuộc việc điều hành tiền tài đấy. Cho nên chúng ta cần phải ra công học tập điều hành của nả non sông nhưng ngành mình gánh vác. Cùng lúc phải trau dồi đạo đức cách mạng: chí công, không lo nghĩ, cần, kiệm liêm, chính” trong tình cảnh nào?
Tại Hội nghị cán bộ nguồn vốn, tháng 2/1952
Trong thư Bác gửi cán bộ nhà băng, tháng 01/1965
Trong thư Bác gửi Hội nghị cán bộ nguồn vốn, tháng 2/1952
4. Đồng đội chỉ đạo cao nhất nào của ngành Ngân hàng được cử vào miền Nam 5 1968 để gánh vác đoàn cán bộ tham dự tranh đấu và làm nhiệm vụ Ngân tín?
Đ/c Trần Dương
Đ/c Hoàng Anh
Đ/c Đặng Việt Châu
5. Công đoàn NHVN được thành lập ngày, tháng, 5 nào?
28/07/1993
01/04/1993
04/01/1993
6. 5 Mậu Thân 1968, có bao lăm cán bộ ngành Ngân hàng được cử vào miền Nam tham dự tranh đấu và làm nhiệm vụ Ngân tín?
260 cán bộ
268 cán bộ
300 cán bộ
7. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập vào tháng ngày 5 nào?
05/6/1951
06/5/1955
06/5/1951
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #5 #Ngân #hàng #Việt #Nam #Tuần

Đáp án thi Mày mò 70 5 Ngân hàng Việt Nam – Tuần 2

Cuộc thi online Mày mò lịch sử 70 5 Ngân hàng Việt Nam gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm diễn ra trong 3 tuần được diễn ra nhằm mày mò lịch sử xây dựng và tăng trưởng 70 5 của ngành Ngân hàng Việt Nam.
1. Đáp án Mày mò lịch sử 70 5 Ngân hàng Việt Nam tuần 2
1. Ai là người ký Sắc lệnh số 15/SL ngày 06/5/1951 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam?
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Chủ tịch Tôn Đức Thắng
2. Diễn ra từ thành lập đến giờ, Công đoàn NHVN đã trải qua mấy kỳ Đại hội?
04
05
06
3. Từ 5 1945 đến giờ, lịch sử tiền tệ nước ta đã diễn ra mấy cuộc đổi tiền?
05 cuộc
06 cuộc
07 cuộc
4. Bộ tiền trước nhất do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phát hành vào 5 nào?
1945
1951
1954
5. Hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chuyển chế độ hoạt động từ mẫu hình 1 cấp sang mẫu hình 2 cấp từ thời khắc nào?
Tháng 03/1988
Tháng 05/1990
Tháng 10/1989
6. Bộ tiền trước nhất của nước CHXHCN Việt Nam được lưu hành hợp nhất trên toàn bờ cõi sau ngày giải phóng miền Nam hợp nhất tổ quốc được phát hành vào 5 nào?
1975
1976
1978
7. Lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ nhà băng “Cán bộ Ngân hàng là người có nghĩa vụ giữ tiền cho Nhà nước và quần chúng, phải học tập cách điều hành tiền cho tốt, đừng để phí phạm, mất mát. 1 đồng vốn bỏ ra phải đảm bảo ngày càng tăng của nả cho xã hội, phải luân chuyển nhanh, đừng để đọng…” diễn ra trong tình cảnh nào?
Tại Hội nghị cán bộ nguồn vốn, ngày 23/2/1952
Trong thư Bác gửi cán bộ nhà băng, tháng 01/1965
Trong thư Bác gửi Hội nghị cán bộ nguồn vốn, ngày 20/2/1952
2. Mày mò lịch sử 70 5 Ngân hàng Việt Nam tuần 1
1. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào 5 nào?
26/10/1951
26/10/1961
26/10/1975
2. Bắt đầu từ lúc thành lập đến giờ, có bao lăm đồng đội giữ chức phận Giám đốc điều hành/Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?
14 đồng đội
15 đồng đội
16 đồng đội
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò cán bộ nhà băng: “Cán bộ kinh tế nguồn vốn gánh vác nhiều tiền tài, nhưng chưa hoàn toàn thông thuộc việc điều hành tiền tài đấy. Cho nên chúng ta cần phải ra công học tập điều hành của nả non sông nhưng ngành mình gánh vác. Cùng lúc phải trau dồi đạo đức cách mạng: chí công, không lo nghĩ, cần, kiệm liêm, chính” trong tình cảnh nào?
Tại Hội nghị cán bộ nguồn vốn, tháng 2/1952
Trong thư Bác gửi cán bộ nhà băng, tháng 01/1965
Trong thư Bác gửi Hội nghị cán bộ nguồn vốn, tháng 2/1952
4. Đồng đội chỉ đạo cao nhất nào của ngành Ngân hàng được cử vào miền Nam 5 1968 để gánh vác đoàn cán bộ tham dự tranh đấu và làm nhiệm vụ Ngân tín?
Đ/c Trần Dương
Đ/c Hoàng Anh
Đ/c Đặng Việt Châu
5. Công đoàn NHVN được thành lập ngày, tháng, 5 nào?
28/07/1993
01/04/1993
04/01/1993
6. 5 Mậu Thân 1968, có bao lăm cán bộ ngành Ngân hàng được cử vào miền Nam tham dự tranh đấu và làm nhiệm vụ Ngân tín?
260 cán bộ
268 cán bộ
300 cán bộ
7. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập vào tháng ngày 5 nào?
05/6/1951
06/5/1955
06/5/1951
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #5 #Ngân #hàng #Việt #Nam #Tuần


#Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #5 #Ngân #hàng #Việt #Nam #Tuần

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button