Tài Liệu

Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác

Để có đáp án cho bài kiểm tra tìm hiểu về Bác Hồ với Nghệ An của tỉnh Quỳnh Lưu quê hương Nghệ An học tập và làm theo lời Bác nói về tư cách của Bác Hồ kính yêu với nhân dân Nghệ An với nhân dân Nghệ An. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho cuộc thi.

Vui lòng truy cập liên kết sau để tham gia cuộc thi. http://www.quynhluu.net/ Nhập thông tin cá nhân của bạn và nhấn nút để tham gia cuộc thi. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 30 ngày từ ngày 16 tháng 4 năm 2022 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 lúc 9:00 sáng. Kết quả từng môn sẽ được thông báo trên website. Bạn đang xem nó.

Đề thi tìm hiểu thêm về Bác Hồ và quê hương Nghệ An

1. Sau khi độc lập, ngày 17-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho tỉnh Nghệ An. Tên của bức thư này là gì?

A. Thư gửi các đồng chí trong tỉnh
B. Thư gửi Tỉnh ủy Nghệ An
C. Bức thư gửi nhân dân tỉnh Nghệ An
D. Thư gửi đồng bào Liên khu IV

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết di chúc lịch sử từ khi nào?

1960
sinh năm 1965
khoảng năm 1968
d. 1969

3. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), tại đây Người đã lựa chọn và giác ngộ những thanh niên yêu nước từ tổ chức thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

đi. nhóm thanh niên
tôi. liên hiệp
C. Giáo xứ Tâm Tâm
D. Quần áo Việt Nam

4. Tháng 7 năm 1920 Nguyễn đọc Ái Quốc … của V.I.Lênin. Điền vào chỗ trống bằng cách chọn một trong các câu trả lời đúng từ A, B, C và D …..

A. Tác giả của 『Nhà nước và Cách mạng』
B. Làm việc về “Nhiệm vụ trước mắt của Chính phủ Xô viết”
tất cả các. Bản thảo luận án về các vấn đề quốc gia
D. Bản thảo đầu tiên của một chuyên luận về các vấn đề dân tộc và thuộc địa

Luận điểm thứ năm: “Đảng muốn vững mạnh thì phải lấy tư tưởng làm cốt, toàn đảng viên phải hiểu và làm theo. Người không có tư tưởng thì nói là người không có trí tuệ, thuyền không có bàn. .direct nam ”được trích dẫn từ nơi Hồ Chí Minh làm việc.

đi. Tuyên ngôn độc lập
tôi. con đường của số phận
C. Quy định ngắn gọn của các bên
D. Thường thức về chính trị

6. Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Người bôn ba cứu nước, giải phóng Tổ quốc vào thời gian nào?

1908-1911
1911 – Sinh 1920
1921 đến 1930
D. 1930 – 1945

7. Trong bài phát biểu tại cuộc họp của Bộ Công nghiệp nặng (ngày 31 tháng 12 năm 1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo rằng “Chúng ta … nên xích lại gần nhau hơn giữa đảng và quần chúng”. Điền vào chỗ trống bằng cách chọn một trong các câu trả lời đúng từ A, B, C và D …..

A. Mối quan hệ thân mật
tôi. Khả năng lãnh đạo
tất cả các. đoàn kết, kết nối
D. Đoàn kết nhất trí

8. Đảng bộ khu vực Quỳnh Lưu đã thực hiện bao nhiêu khâu đột phá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2020-2025?

A. Nội dung đột phá
B. Hai nội dung đột phá
C. Ba nội dung đột phá
D. 4 Nội dung đột phá

9. Chỉ thị số của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 5 năm thực hiện 05-CT / TW, huyện Quỳnh Lưu đã đăng ký và phát hiện được bao nhiêu cá nhân gương mẫu nêu lên. Các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, cơ cấu hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên nêu gương trong học tập, làm theo Bác?

A. 576 cá nhân bình thường
B. 590 Cá nhân Bình thường
Khoảng 620 cá nhân bình thường
D. 650 cá nhân bình thường

10. Các hội liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ kỷ niệm thực hiện Chỉ thị 05 năm 2015-2020 của Bộ Chính trị vào thời điểm nào?

A. Ngày 17 tháng 5 năm 2020
tôi. Ngày 19 tháng 5 năm 2020
C. Ngày 25 tháng 5 năm 2020
D. Ngày 29 tháng 5 năm 2020

11. “Luận điểm của Vilein khiến tôi rất cảm động, phấn khởi, khôn ngoan và tự tin! Tôi đã khóc vì sung sướng vô cùng. Tôi ngồi một mình trong phòng và nói to như thể tôi đang nói trước đám đông.” Hỡi đồng bào khốn khổ và đau khổ! Đây là sự cần thiết của chúng ta và là con đường giải phóng! “. Nguyễn Ái Quốc nói câu trên ở đâu?

A. London, Anh
tôi. Quảng Châu, Trung Quốc
C. Paris, Pháp
D. Mátxcơva, Liên Xô

12. Cuốn sách nào là tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong một khóa học chính trị ở Quảng Châu, Trung Quốc?

A. Đường Kách mệnh
B. Đánh giá về chủ nghĩa thực dân Pháp
C. Rồng tre
D. Cả ba câu trả lời còn lại đều đúng.

13. Sự kiện nào mà Nguyễn Ái Quốc miêu tả “như con én nhỏ báo trước mùa xuân đến”?

A. Phạm Hồng Thái ám sát Toàn quyền Đông Dương Mechlinh.
B. Thành lập Đảng Cộng sản Pháp
C. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi
D. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

14. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?

A. Trường Tiểu học Pháp – Việt Vinh
tôi. Trường tiểu học Dongba Huế
C. Trường Quốc học Huế
D. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết

Xem phần Tài nguyên dành cho Giáo viên để biết thêm các giáo án.


Thông tin thêm

Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác

Đáp án Đề thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu học tập và làm theo lời Bác – Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sâu sắc đến thân phận của Bác Hồ kính yêu tới Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới đây là câu trả lời cho cuộc thi.
Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập vào đường link sau: http://www.quynhluu.net/ điền đầy đủ thông tin cá nhân và bấm nút để vào thi. Cuộc thi diễn ra trong 30 ngày từ ngày 16 tháng 4 năm 2022 đến 9h ngày 15 tháng 5 năm 2022. Kết quả của từng môn thi sẽ được thông báo trên website. Bạn để mắt đến nó.
Đáp án đề thi tìm hiểu Bác Hồ và quê hương Nghệ An
1. Sau khi nước nhà giành được độc lập, ngày 17-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho tỉnh Nghệ An. Tên của bức thư đó là gì?
A. Thư gửi các đồng chí ở tỉnhB. Thư gửi Tỉnh ủy Nghệ AnC. Thư gửi nhân dân tỉnh Nghệ AnD. Thư gửi đồng bào Liên khu IV
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản thảo Di chúc lịch sử vào thời gian nào?
A. 1960B. năm 1965C. năm 1968D. 1969
3. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), người đã lựa chọn và giác ngộ thanh niên yêu nước từ tổ chức nào để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?
A. Đảng Thanh niênB. Công đoànC. Xã Tam TamD. Việt phục
4. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc ….. của V.I Lênin. Chọn 1 đáp án đúng trong số các đáp án A, B, C, D để điền vào chỗ trống …..
A. Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”B. Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính phủ Xô viết”C. Bản thảo đầu tiên của Luận án về các vấn đề dân tộcD. Bản thảo đầu tiên của Luận án về các vấn đề dân tộc và thuộc địa
5. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải lấy tư tưởng làm nòng cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo. Đảng không có tư tưởng thì coi như người không có trí, tàu không có bàn. .chỉ nam ”được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
A. Tuyên ngôn độc lậpB. Đường Kách mệnhC. Điều lệ vắn tắt của ĐảngD. Ý thức chung về chính trị
6. Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc?
A. 1908 – 1911B. 1911 – 1920C. 1921 – 1930D. 1930 – 1945
7. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31/12/1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Phải thắt chặt ….. giữa Đảng và quần chúng”. Chọn 1 đáp án đúng trong số các đáp án A, B, C, D để điền vào chỗ trống …..
A. Mối quan hệ thân tìnhB. Lãnh đạoC. Đoàn kết, gắn bóD. Đoàn kết nhất trí
8. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu xác định có bao nhiêu khâu đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
A. Nội dung đột pháB. Hai nội dung đột pháC. Ba nội dung đột pháD. Bốn nội dung đột phá
9. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT / TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn huyện Quỳnh Lưu đã đăng ký, phát hiện, xây dựng được bao nhiêu cá nhân điển hình tiên tiến. các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên có gương mẫu trong học tập và làm theo Bác?
A. 576 cá nhân tiêu biểuB. 590 cá nhân tiêu biểuC. 620 cá nhân tiêu biểuD. 650 cá nhân tiêu biểu
10. Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu tổ chức biểu dương việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2015-2020 vào thời gian nào?
A. Ngày 17 tháng 5 năm 2020B. Ngày 19 tháng 5 năm 2020C. Ngày 25 tháng 5 năm 2020D. Ngày 29 tháng 5 năm 2020
11. “Luận cương của V.I.Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng suốt, tin tưởng! Tôi mừng đến phát khóc. Ngồi một mình trong phòng, tôi nói to như đang nói trước đám đông.” Hỡi đồng bào, khốn cùng và đau khổ! Đây là điều cần thiết cho chúng tôi, đây là con đường giải phóng của chúng tôi! “. Nguyễn Ái Quốc đã nói câu trên ở đâu?
A. London, AnhB. Quảng Châu, Trung QuốcC. Paris, PhápD. Mátxcơva, Liên Xô
12. Cuốn sách nào sau đây gồm tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại một lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc)?
A. Đường Kách mệnhB. Bản án chế độ thực dân PhápC. Rồng treD. Cả 3 câu trả lời còn lại đều đúng
13. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá là: “Như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân về”?
A. Phạm Hồng Thái ám sát Toàn quyền Đông Dương MechlinhB. Sự thành lập Đảng Cộng sản PhápC. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợiD. Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
14. Nguyễn Tất Thành đã dạy học ở trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?
A. Trường Tiểu học Pháp – Việt VinhB. Trường tiểu học Đông Ba, HuếC. Trường Quốc học HuếD. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết
Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

#Đáp #án #thi #tìm #hiểu #Bác #Hồ #với #quê #hương #Nghệ #và #huyện #Quỳnh #Lưu #học #tập #làm #theo #lời #Bác

Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác

Đáp án Đề thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu học tập và làm theo lời Bác – Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sâu sắc đến thân phận của Bác Hồ kính yêu tới Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới đây là câu trả lời cho cuộc thi.
Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập vào đường link sau: http://www.quynhluu.net/ điền đầy đủ thông tin cá nhân và bấm nút để vào thi. Cuộc thi diễn ra trong 30 ngày từ ngày 16 tháng 4 năm 2022 đến 9h ngày 15 tháng 5 năm 2022. Kết quả của từng môn thi sẽ được thông báo trên website. Bạn để mắt đến nó.
Đáp án đề thi tìm hiểu Bác Hồ và quê hương Nghệ An
1. Sau khi nước nhà giành được độc lập, ngày 17-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho tỉnh Nghệ An. Tên của bức thư đó là gì?
A. Thư gửi các đồng chí ở tỉnhB. Thư gửi Tỉnh ủy Nghệ AnC. Thư gửi nhân dân tỉnh Nghệ AnD. Thư gửi đồng bào Liên khu IV
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản thảo Di chúc lịch sử vào thời gian nào?
A. 1960B. năm 1965C. năm 1968D. 1969
3. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), người đã lựa chọn và giác ngộ thanh niên yêu nước từ tổ chức nào để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?
A. Đảng Thanh niênB. Công đoànC. Xã Tam TamD. Việt phục
4. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc ….. của V.I Lênin. Chọn 1 đáp án đúng trong số các đáp án A, B, C, D để điền vào chỗ trống …..
A. Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”B. Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính phủ Xô viết”C. Bản thảo đầu tiên của Luận án về các vấn đề dân tộcD. Bản thảo đầu tiên của Luận án về các vấn đề dân tộc và thuộc địa
5. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải lấy tư tưởng làm nòng cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo. Đảng không có tư tưởng thì coi như người không có trí, tàu không có bàn. .chỉ nam ”được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
A. Tuyên ngôn độc lậpB. Đường Kách mệnhC. Điều lệ vắn tắt của ĐảngD. Ý thức chung về chính trị
6. Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc?
A. 1908 – 1911B. 1911 – 1920C. 1921 – 1930D. 1930 – 1945
7. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31/12/1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Phải thắt chặt ….. giữa Đảng và quần chúng”. Chọn 1 đáp án đúng trong số các đáp án A, B, C, D để điền vào chỗ trống …..
A. Mối quan hệ thân tìnhB. Lãnh đạoC. Đoàn kết, gắn bóD. Đoàn kết nhất trí
8. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu xác định có bao nhiêu khâu đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
A. Nội dung đột pháB. Hai nội dung đột pháC. Ba nội dung đột pháD. Bốn nội dung đột phá
9. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT / TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn huyện Quỳnh Lưu đã đăng ký, phát hiện, xây dựng được bao nhiêu cá nhân điển hình tiên tiến. các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên có gương mẫu trong học tập và làm theo Bác?
A. 576 cá nhân tiêu biểuB. 590 cá nhân tiêu biểuC. 620 cá nhân tiêu biểuD. 650 cá nhân tiêu biểu
10. Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu tổ chức biểu dương việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2015-2020 vào thời gian nào?
A. Ngày 17 tháng 5 năm 2020B. Ngày 19 tháng 5 năm 2020C. Ngày 25 tháng 5 năm 2020D. Ngày 29 tháng 5 năm 2020
11. “Luận cương của V.I.Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng suốt, tin tưởng! Tôi mừng đến phát khóc. Ngồi một mình trong phòng, tôi nói to như đang nói trước đám đông.” Hỡi đồng bào, khốn cùng và đau khổ! Đây là điều cần thiết cho chúng tôi, đây là con đường giải phóng của chúng tôi! “. Nguyễn Ái Quốc đã nói câu trên ở đâu?
A. London, AnhB. Quảng Châu, Trung QuốcC. Paris, PhápD. Mátxcơva, Liên Xô
12. Cuốn sách nào sau đây gồm tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại một lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc)?
A. Đường Kách mệnhB. Bản án chế độ thực dân PhápC. Rồng treD. Cả 3 câu trả lời còn lại đều đúng
13. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá là: “Như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân về”?
A. Phạm Hồng Thái ám sát Toàn quyền Đông Dương MechlinhB. Sự thành lập Đảng Cộng sản PhápC. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợiD. Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
14. Nguyễn Tất Thành đã dạy học ở trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?
A. Trường Tiểu học Pháp – Việt VinhB. Trường tiểu học Đông Ba, HuếC. Trường Quốc học HuếD. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết
Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

#Đáp #án #thi #tìm #hiểu #Bác #Hồ #với #quê #hương #Nghệ #và #huyện #Quỳnh #Lưu #học #tập #làm #theo #lời #Bác


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button