Tài Liệu

Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 THPT

Đáp án môn Mỹ Thuật 9 THPT bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, trắc nghiệm và điền vào chỗ trống khi bạn học Học phần 9. Xem các chủ đề ôn tập mô-đun 9 hàng đầu. .

Đáp án môn Mỹ Thuật Lớp 9 Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Lớp 9 THPT, gồm các câu hỏi trắc nghiệm Nội dung 1, Nội dung 2, Nội dung 3 và Nội dung 4 và Việc sử dụng và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và dạy học sinh Học tập và Thực hành Mô-đun 9.

1. Mỹ Thuật 9 THPT – Đáp án Nội dung 1

Câu hỏi 1: Việc ứng dụng CNTT, học liệu số, thiết bị công nghệ trong các hoạt động giáo dục, ngoại khóa phải đáp ứng những yêu cầu nào?

Đảm bảo tính hiện thực.

Khoa học được đảm bảo.

Bảo hành pháp lý.

Nó đảm bảo độ chính xác.

Câu hỏi 2: “Hệ sinh thái giáo dục thực sự không phải là phần mềm hay hệ thống phần mềm, mà là một môi trường tích hợp trong đó các yếu tố khác nhau tương tác và góp phần tạo nên sự hoàn thiện. … … … … . ”

điều kiện giáo dục.

môi trường giáo dục.

mô hình giáo dục.

Mục tiêu giáo dục.

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng nhất: Một giáo viên đã tải một đoạn video kể chuyện bằng tranh từ Internet với mục đích giáo dục và muốn chia sẻ tài liệu này với nhiều đồng nghiệp trong trường. Vậy, giáo viên cần lưu ý điều gì?

Khi khai thác, sử dụng cho mục đích giáo dục, giáo dục, cần lưu ý vấn đề bản quyền và trích dẫn đầy đủ nguồn.

Tài liệu này dành cho mục đích giáo dục và không sử dụng cho mục đích thương mại, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ nó với đồng nghiệp của mình.

Tải xuống và chia sẻ bị cấm do vi phạm bản quyền.

Không chia sẻ nó với đồng nghiệp của bạn, vì chỉ những người tải xuống mới có thể sử dụng nó.

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng nhất. Vai trò của học liệu số và thiết bị công nghệ trong giảng dạy và dạy học là:

Góp phần phát triển hứng thú học tập và kỹ năng của người học.

Ảnh hưởng đến các yếu tố của giáo dục và quá trình giáo dục.

Tạo điều kiện, kích thích giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục và giáo dục đa dạng, hiệu quả.

Trong lớp học, giáo viên hướng dẫn và chỉ đạo các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng. Các vấn đề cần phân tích để đảm bảo một số yêu cầu cơ bản liên quan đến khoa học ứng dụng CNTT, học liệu số, thiết bị dạy học và công nghệ dạy học. sau:

Nền tảng kiến ​​thức và khả năng tận dụng và sử dụng các kỹ năng của người học và người dạy.

Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các yêu cầu, nguyên tắc chỉ đạo khi ứng dụng, sử dụng học liệu, tài nguyên học tập, công nghệ và thiết bị CNTT số.

Đảm bảo tính logic, hệ thống, khách quan giữa nội dung giáo dục và học liệu số, thiết bị công nghệ, CNTT khi triển khai ứng dụng.

Ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị kỹ thuật cần được nghiên cứu dựa trên các quan điểm và lý thuyết khoa học theo các mô hình cụ thể.

2. Mĩ thuật lớp 9 – Đáp án Nội dung 2

1. Chọn câu trả lời đúng nhất. Theo tài liệu đọc, có hai loại “học liệu kỹ thuật số” hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và giáo dục:

Tài nguyên học tập kỹ thuật số có sẵn và tài nguyên học tập kỹ thuật số tự tạo.

Tài nguyên học tập kỹ thuật số được chia sẻ và tài nguyên học tập kỹ thuật số cá nhân.

Tài nguyên học tập kỹ thuật số phổ biến và tài nguyên học tập kỹ thuật số được sử dụng trong giáo dục nghệ thuật và giáo dục.

2. Chọn câu trả lời đúng: Nội dung nào sau đây là học kỹ thuật số?

trang web

video, phim

sách giáo khoa điện tử

Máy tính và thiết bị liên quan

3. Chọn câu trả lời đúng nhất. Ứng dụng CNTT nào sau đây được sử dụng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung giáo dục?

võ thuật nâng cao.

Gmail.

Thuyết trình Powerpoint.

Google Lớp học.

4. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giáo viên sẽ sử dụng phần mềm nào dưới đây để cấu hình học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến?

Phần mềm soạn thảo văn bản.

Microsoft Powerpoint.

Kahoot.

trình chỉnh sửa video.

5. Chọn câu trả lời đúng nhất: Bạn muốn lựa chọn thiết bị đào tạo và công nghệ để hỗ trợ hoạt động giáo dục của mình?

Truyền cảm hứng tích cực.

Kahoot.

Google Lớp học.

máy chiếu.

6. Chọn câu trả lời đúng nhất: Một giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để soạn bài giảng chủ đề Vẽ và Vẽ bố cục 2 môn Mĩ thuật lớp 11. PowerPoint có thuộc nhóm Công cụ & Phần mềm bên dưới không? ? cái này?

Phần mềm hỗ trợ đào tạo trực tuyến

Thiết kế / chỉnh sửa phần mềm cho học tập và trình diễn kỹ thuật số

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra và đánh giá

Phần mềm hỗ trợ quản lý lớp học và hỗ trợ sinh viên

7. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giáo viên biên soạn tài liệu đọc hướng dẫn học sinh lớp 10 sử dụng phần mềm Paint với phần mềm Word. Giáo viên đang làm như sau:

Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tổ chức và tiến hành các hoạt động giáo dục.

Thiết kế và chỉnh sửa nội dung giáo dục.

Quản lý lớp học và phản hồi của sinh viên.

8. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giáo viên sử dụng công cụ Google Forms để xây dựng một bài kiểm tra trắc nghiệm cuối bài ‘Thể loại ảnh – Nghệ thuật lớp 10’. Giáo viên đang làm như sau:

Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tổ chức và tiến hành các hoạt động giáo dục.

Thiết kế và chỉnh sửa nội dung giáo dục.

Quản lý lớp học và phản hồi của sinh viên.

9. Chọn câu trả lời đúng nhất: Công cụ và phần mềm nào sau đây không phù hợp để hỗ trợ giáo viên quản lý công việc?

mái chèo.

Google Lớp học.

Microsoft Powerpoint.

Nhóm Microsoft.

10. Chọn câu trả lời đúng nhất: Công cụ và phần mềm nào sau đây không phù hợp để giáo viên ghi chép kết quả hoạt động và quản lý nhóm, lớp khi tổ chức hoạt động dạy học?

mái chèo.

Google Lớp học.

Youtube.

Nhóm MS.

3. Đáp án môn Mĩ Thuật lớp 9 – Nội dung 3

Nội dung câu hỏi đánh giá 3

1. Chọn câu trả lời đúng. Lý do lựa chọn phương án ứng dụng thiết bị công nghệ vào CNTT, học liệu số, GDQP & AN:

Tính khoa học và độ chính xác của thiết bị và phần mềm.

Khả năng ứng dụng CNTT của giáo viên, thái độ sử dụng CNTT, kinh nghiệm giảng dạy, các rào cản vật chất như thiết bị, kết nối Internet.

Hỗ trợ nhà trường, định hướng phát triển nhà trường về cơ sở vật chất, công nghệ, cơ chế chính sách đối với giáo viên và học sinh.

Khả năng ứng dụng CNTT của một học sinh.

2. Chọn câu trả lời đúng: Bài giảng Lean điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức như sau.

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

3. Chọn câu trả lời đúng. Phần mềm và hệ thống nào được sử dụng cho nghệ thuật?

cào.

băng hình.

trình chỉnh sửa video.

Sơn.

4. Chọn câu trả lời đúng nhất. Có ba nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả của ứng dụng CNTT:

Nhận thức về ứng dụng CNTT trong học sinh, giáo viên và giáo dục.

học sinh, giáo viên và phụ huynh.

học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

học sinh, giáo viên và nhà trường.

5. Đặt đúng thứ tự: Thứ tự các bước thiết kế đề tài / lớp học bằng ứng dụng CNTT của bạn.

trả lời

1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề / lớp học.

2 Xác định mạch nội dung, trình tự của các hoạt động học tập và thời lượng của chúng

3 Xác định hình thức, phương pháp và kỹ thuật đào tạo. Kế hoạch Kiểm tra và Đánh giá

4 Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

5 Nhận xét, chỉnh sửa và hoàn thiện giáo án

6. Chọn câu trả lời đúng nhất: Bước “Giáo viên phát triển tài liệu học tập kỹ thuật số, chẳng hạn như trang tính, bảng tính và công cụ, để chuẩn bị tài liệu học tập kỹ thuật số hiện có hoặc để hỗ trợ các lớp học. Đánh giá. , trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (định dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng. “là một bước trong việc thiết kế một chủ đề / lớp học CNTT.

Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện giáo án.

Xác định mạch nội dung, trình tự của các hoạt động học tập và thời lượng của chúng.

Thiết kế các hoạt động học tập cụ thể

Xác định mục tiêu dạy học của một chủ đề / lớp học

Xác định hình thức, phương pháp và kỹ thuật đào tạo. Kế hoạch Kiểm tra và Đánh giá

7. Chọn câu trả lời đúng nhất: Bạn phải vượt qua bài “Vẽ tĩnh vật: Hai mẫu tĩnh vật có liên quan đến tạo hình cơ bản” (Lớp 10). Các ứng dụng công nghệ thông tin mà giáo viên có thể sử dụng trong thời gian xã hội xa cách do đại dịch Covid-19:

Bài giảng qua Kahoot.

Giáo dục qua Pinterest.

Dạy qua Gmail.

Tôi dạy qua Microsoft Teams.

8. Chọn câu trả lời đúng nhất. Pass “Vẽ tĩnh vật: Hai mẫu tĩnh vật liên quan đến các dạng hình cơ bản” (Lớp 10). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT vào các hoạt động giáo dục bằng cách:

Yêu cầu sinh viên gửi bài tập qua https://medium.com/.

Yêu cầu học sinh gửi bài tập qua Google Lớp học.

Yêu cầu học sinh gửi bài tập qua Youtube.

Yêu cầu học sinh nộp bài tập qua Kahoot.

9. Chọn câu trả lời đúng: Đối với học sinh lớp 12, “nhận thức được vai trò của bảo tồn di sản kiến ​​trúc đối với việc phát triển giáo dục thẩm mỹ và truyền dạy nghệ thuật cổ”, giáo viên có thể sử dụng những công cụ và phần mềm nào khi dạy học để đáp ứng yêu cầu của YHCT? Bạn có tổ chức các bài kiểm tra và đánh giá không?

trình chỉnh sửa video.

Truyền cảm hứng tích cực.

Thuyết trình Powerpoint.

Kahoot.

10. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giáo viên có thể sử dụng công cụ và phần mềm nào để liên hệ với HS để hướng dẫn học sinh lớp 10 chuẩn bị tài liệu học tập cho một lớp học trực tuyến về chủ đề “Ảnh”?

Kahoot, Google Biểu mẫu.

Active Inspire, PowerPoint.

Powerpoint, Pinterest, Ảnh

Google Classroom, Zalo, Gmail.

Xem các giáo án khác trong phần Tài nguyên dành cho giáo viên.

Xem thêm thông tin Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 THPT

Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 THPT

Đáp án học phần Mỹ thuật 9 THPT gồm các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi trắc nghiệm và điền từ vào chỗ trống khi học tập mô đun 9. Mời quý thầy cô tham khảo đề ôn tập mô đun 9 hay nhất. .
Đáp án môn Mỹ thuật học phần 9 THPT về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và rèn luyện mô-đun 9.
1. Đáp án môn Mĩ thuật 9 THPT – Nội dung 1
Câu hỏi 1: Việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học các môn học / hoạt động giáo dục phải đáp ứng những yêu cầu nào?
Đảm bảo tính thực tế.
Khoa học đảm bảo.
Đảm bảo về mặt pháp lý.
Đảm bảo độ chính xác.
Câu 2: “Hệ sinh thái giáo dục theo đúng nghĩa không phải là phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà nó là một môi trường tổng hợp với các yếu tố khác nhau tương tác với nhau, góp phần đáp ứng ……………………. …………… ”
điều kiện giáo dục.
môi trường giáo dục.
mô hình giáo dục.
Mục tiêu giáo dục.
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng nhất: Cô giáo tải một đoạn video kể chuyện bằng tranh ảnh từ mạng Internet để phục vụ công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ nguồn tài liệu này với nhiều đồng nghiệp trong trường. Vậy người giáo viên cần lưu ý điều gì?
Nên quan tâm đến vấn đề bản quyền và trích dẫn đầy đủ nguồn khi khai thác, sử dụng cho việc giảng dạy, giáo dục.
Nên chia sẻ với đồng nghiệp vì tài liệu này chỉ dùng cho mục đích giáo dục, không dùng cho mục đích thương mại.
Không tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.
Không chia sẻ với đồng nghiệp vì chỉ những người tải về mới được phép sử dụng.
Câu 4. Chọn câu trả lời đúng nhất: Vai trò của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục là.
Góp phần phát triển hứng thú học tập và kỹ năng của người học.
Tác động đến các yếu tố của quá trình dạy học và giáo dục.
Tạo điều kiện và kích thích giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục đa dạng, hiệu quả.
Trong lớp học, giáo viên hướng dẫn và chỉ đạo các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.
Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Để đảm bảo một số yêu cầu cơ bản liên quan đến khoa học ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục, cần phân tích các vấn đề. sau:
Nền tảng kiến ​​thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy.
Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của các yêu cầu, nguyên tắc cơ bản khi ứng dụng, sử dụng học liệu, tài nguyên học tập, công nghệ và thiết bị CNTT số;
Đảm bảo tính logic, hệ thống, khách quan giữa nội dung dạy học và học liệu số, thiết bị công nghệ, CNTT khi triển khai ứng dụng.
Các ứng dụng CNTT, học liệu số, thiết bị công nghệ phải được nghiên cứu dựa trên quan điểm, lý thuyết khoa học, phù hợp với mô hình cụ thể;
2. Đáp án môn Mĩ thuật lớp 9 – Nội dung 2
1. Chọn câu trả lời đúng nhất: Theo tài liệu đọc, “học liệu số” hỗ trợ hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục được chia thành hai loại, đó là:
Tài nguyên học tập kỹ thuật số có sẵn và tài nguyên học tập kỹ thuật số tự tạo.
Tài nguyên học tập kỹ thuật số được chia sẻ và tài nguyên học tập kỹ thuật số cá nhân.
Tài nguyên học tập kỹ thuật số phổ biến và tài nguyên học tập kỹ thuật số được sử dụng trong giảng dạy và giáo dục nghệ thuật.
2. Chọn các câu trả lời đúng: Nội dung nào sau đây là học kỹ thuật số?
Trang web
Video, phim
Sách giáo khoa điện tử
Máy tính và thiết bị liên quan
3. Chọn câu trả lời đúng nhất: Ứng dụng CNTT nào sau đây được sử dụng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?
Võ đường đẳng cấp.
Gmail.
PowerPoint.
Google Lớp học.
4. Chọn câu trả lời đúng nhất: Để tổ chức cho học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên mạng, giáo viên sẽ sử dụng phần mềm nào dưới đây?
Phần mềm soạn thảo văn bản.
Microsoft Powerpoint.
Kahoot.
Trình chỉnh sửa video.
5. Chọn câu trả lời đúng nhất: Chọn thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục?
ActivInspire.
Kahoot.
Google Lớp học.
Máy chiếu.
6. Chọn câu trả lời đúng nhất: Cô giáo sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng chủ đề “Tập vẽ và trang trí bố cục 2” môn Mĩ thuật lớp 11. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây? cái này?
Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến
Thiết kế / chỉnh sửa phần mềm cho học tập và trình diễn kỹ thuật số
Phần mềm hỗ trợ kiểm tra và đánh giá
Phần mềm hỗ trợ quản lý lớp học và hỗ trợ sinh viên
7. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giáo viên xây dựng tài liệu đọc hướng dẫn học sinh lớp 10 sử dụng phần mềm Paint với phần mềm Word. Giáo viên đang làm:
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Tổ chức và triển khai các hoạt động dạy học.
Thiết kế và chỉnh sửa nội dung giảng dạy.
Quản lý lớp học và phản hồi của sinh viên.
8. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giáo viên sử dụng công cụ Google Forms để tổ chức kiểm tra trắc nghiệm cuối bài “Các thể loại Nhiếp ảnh – Mỹ thuật cho học sinh lớp 10). Giáo viên đang làm:
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Tổ chức và triển khai các hoạt động dạy học.
Thiết kế và chỉnh sửa nội dung giảng dạy.
Quản lý lớp học và phản hồi của sinh viên.
9. Chọn câu trả lời đúng nhất: Công cụ và phần mềm nào sau đây KHÔNG phù hợp để hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?
Padlet.
Google Lớp học.
Microsoft Powerpoint.
Nhóm Microsoft.
10. Chọn câu trả lời đúng nhất: Khi tổ chức hoạt động dạy học, công cụ, phần mềm nào sau đây KHÔNG phù hợp để giáo viên ghi kết quả hoạt động và quản lý nhóm, lớp?
Padlet.
Google Lớp học.
Youtube.
Nhóm MS.
3. Đáp án môn Mĩ thuật lớp 9 – Nội dung 3
Nội dung câu hỏi đánh giá 3
1. Chọn câu trả lời đúng: Căn cứ để lựa chọn phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục:
Tính khoa học và độ chính xác của thiết bị và phần mềm.
Năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên, thái độ đối với CNTT, kinh nghiệm giảng dạy, những rào cản về cơ sở vật chất như trang thiết bị, đường truyền internet.
Cơ sở vật chất cho giáo viên và học sinh, sự hỗ trợ của nhà trường về công nghệ, cơ chế chính sách, định hướng phát triển nhà trường.
Khả năng ứng dụng CNTT của học sinh.
2. Chọn câu trả lời đúng nhất: Bài giảng tinh gọn điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:
https://learning.moet.edu.vn
https://elearning.edu.vn
https://elearning.moet.edu.vn
https://elearning.moet.gov.edu.vn
3. Chọn câu trả lời đúng: Phần mềm và hệ thống dùng cho môn Mỹ thuật là gì:
Cào.
Hình ảnh.
Trình chỉnh sửa video.
Sơn.
4. Chọn câu trả lời đúng nhất: 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT gồm
Học sinh, giáo viên và nhận thức về ứng dụng CNTT trong dạy học.
Học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.
Học sinh, giáo viên và nhà trường.
5. Hãy sắp xếp theo đúng thứ tự: Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề / bài học có ứng dụng CNTT.
Trả lời
1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề / bài học
2 Xác định mạch nội dung, trình tự các hoạt động học tập và thời lượng tương ứng
3 Xác định hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học; kế hoạch kiểm tra và đánh giá
4 Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể
5 Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện giáo án
6. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giai đoạn “Giáo viên chuẩn bị tài liệu học tập kỹ thuật số hiện có hoặc xây dựng tài liệu học tập kỹ thuật số để hỗ trợ bài học như bảng tính, phiếu bài tập, công cụ đánh giá. , trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng text), video, sản phẩm mô phỏng. ”là bước nào trong các bước thiết kế chủ đề / bài học ứng dụng CNTT.
Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện giáo án.
Xác định mạch nội dung, trình tự các hoạt động học và thời lượng tương ứng
Thiết kế các hoạt động học tập cụ thể
Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề / bài học
Xác định hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học; kế hoạch kiểm tra và đánh giá
7. Chọn câu trả lời đúng nhất: Với yêu cầu cần đạt “Vẽ tĩnh vật: Hai mẫu tĩnh vật liên quan đến các hình cơ bản” (lớp 10). Trong tình hình xã hội xa cách vì đại dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng công nghệ thông tin nào sau đây:
Giảng dạy thông qua Kahoot.
Giảng dạy qua Pinterest.
Dạy qua Gmail.
Giảng dạy thông qua Microsoft Teams.
8. Chọn câu trả lời đúng nhất: Với yêu cầu cần đạt “Vẽ tĩnh vật: Hai mẫu tĩnh vật liên quan đến các hình cơ bản” (lớp 10). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong các hoạt động dạy học như sau:
Yêu cầu sinh viên gửi bài tập qua https://medium.com/.
Yêu cầu học sinh gửi bài tập qua Google lớp học.
Yêu cầu học sinh gửi bài tập qua Youtube.
Yêu cầu học sinh nộp bài tập qua Kahoot.
9. Chọn câu trả lời đúng: Đối với học sinh lớp 12, khi dạy học đáp ứng nhu cầu YHCT “Nhận thức được vai trò của bảo tồn di sản kiến ​​trúc trong việc giáo dục thẩm mỹ và phát triển nghệ thuật cổ truyền.”, Giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để tổ chức thử nghiệm và đánh giá?
Trình chỉnh sửa video.
ActivInspire.
PowerPoint.
Kahoot.
10. Chọn câu trả lời đúng nhất: Để hướng dẫn học sinh lớp 10 chuẩn bị một số tài liệu học tập cho một bài học trực tuyến chủ đề “Nhiếp ảnh”, giáo viên có thể sử dụng những công cụ và phần mềm nào để liên lạc với HS?
Kahoot, Google Biểu mẫu.
ActivInspire, Powerpoint.
PowerPoint, Pinterest, Ảnh
Google Classroom, Zalo, Gmail.
Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

#Đáp #án #trắc #nghiệm #Mĩ #thuật #module #THPT

Đáp án học phần Mỹ thuật 9 THPT gồm các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi trắc nghiệm và điền từ vào chỗ trống khi học tập mô đun 9. Mời quý thầy cô tham khảo đề ôn tập mô đun 9 hay nhất. .
Đáp án môn Mỹ thuật học phần 9 THPT về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và rèn luyện mô-đun 9.
1. Đáp án môn Mĩ thuật 9 THPT – Nội dung 1
Câu hỏi 1: Việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học các môn học / hoạt động giáo dục phải đáp ứng những yêu cầu nào?
Đảm bảo tính thực tế.
Khoa học đảm bảo.
Đảm bảo về mặt pháp lý.
Đảm bảo độ chính xác.
Câu 2: “Hệ sinh thái giáo dục theo đúng nghĩa không phải là phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà nó là một môi trường tổng hợp với các yếu tố khác nhau tương tác với nhau, góp phần đáp ứng ……………………. …………… ”
điều kiện giáo dục.
môi trường giáo dục.
mô hình giáo dục.
Mục tiêu giáo dục.
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng nhất: Cô giáo tải một đoạn video kể chuyện bằng tranh ảnh từ mạng Internet để phục vụ công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ nguồn tài liệu này với nhiều đồng nghiệp trong trường. Vậy người giáo viên cần lưu ý điều gì?
Nên quan tâm đến vấn đề bản quyền và trích dẫn đầy đủ nguồn khi khai thác, sử dụng cho việc giảng dạy, giáo dục.
Nên chia sẻ với đồng nghiệp vì tài liệu này chỉ dùng cho mục đích giáo dục, không dùng cho mục đích thương mại.
Không tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.
Không chia sẻ với đồng nghiệp vì chỉ những người tải về mới được phép sử dụng.
Câu 4. Chọn câu trả lời đúng nhất: Vai trò của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục là.
Góp phần phát triển hứng thú học tập và kỹ năng của người học.
Tác động đến các yếu tố của quá trình dạy học và giáo dục.
Tạo điều kiện và kích thích giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục đa dạng, hiệu quả.
Trong lớp học, giáo viên hướng dẫn và chỉ đạo các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.
Câu 5. Chọn câu trả lời đúng: Để đảm bảo một số yêu cầu cơ bản liên quan đến khoa học ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục, cần phân tích các vấn đề. sau:
Nền tảng kiến ​​thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy.
Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của các yêu cầu, nguyên tắc cơ bản khi ứng dụng, sử dụng học liệu, tài nguyên học tập, công nghệ và thiết bị CNTT số;
Đảm bảo tính logic, hệ thống, khách quan giữa nội dung dạy học và học liệu số, thiết bị công nghệ, CNTT khi triển khai ứng dụng.
Các ứng dụng CNTT, học liệu số, thiết bị công nghệ phải được nghiên cứu dựa trên quan điểm, lý thuyết khoa học, phù hợp với mô hình cụ thể;
2. Đáp án môn Mĩ thuật lớp 9 – Nội dung 2
1. Chọn câu trả lời đúng nhất: Theo tài liệu đọc, “học liệu số” hỗ trợ hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục được chia thành hai loại, đó là:
Tài nguyên học tập kỹ thuật số có sẵn và tài nguyên học tập kỹ thuật số tự tạo.
Tài nguyên học tập kỹ thuật số được chia sẻ và tài nguyên học tập kỹ thuật số cá nhân.
Tài nguyên học tập kỹ thuật số phổ biến và tài nguyên học tập kỹ thuật số được sử dụng trong giảng dạy và giáo dục nghệ thuật.
2. Chọn các câu trả lời đúng: Nội dung nào sau đây là học kỹ thuật số?
Trang web
Video, phim
Sách giáo khoa điện tử
Máy tính và thiết bị liên quan
3. Chọn câu trả lời đúng nhất: Ứng dụng CNTT nào sau đây được sử dụng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?
Võ đường đẳng cấp.
Gmail.
PowerPoint.
Google Lớp học.
4. Chọn câu trả lời đúng nhất: Để tổ chức cho học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên mạng, giáo viên sẽ sử dụng phần mềm nào dưới đây?
Phần mềm soạn thảo văn bản.
Microsoft Powerpoint.
Kahoot.
Trình chỉnh sửa video.
5. Chọn câu trả lời đúng nhất: Chọn thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục?
ActivInspire.
Kahoot.
Google Lớp học.
Máy chiếu.
6. Chọn câu trả lời đúng nhất: Cô giáo sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng chủ đề “Tập vẽ và trang trí bố cục 2” môn Mĩ thuật lớp 11. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây? cái này?
Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến
Thiết kế / chỉnh sửa phần mềm cho học tập và trình diễn kỹ thuật số
Phần mềm hỗ trợ kiểm tra và đánh giá
Phần mềm hỗ trợ quản lý lớp học và hỗ trợ sinh viên
7. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giáo viên xây dựng tài liệu đọc hướng dẫn học sinh lớp 10 sử dụng phần mềm Paint với phần mềm Word. Giáo viên đang làm:
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Tổ chức và triển khai các hoạt động dạy học.
Thiết kế và chỉnh sửa nội dung giảng dạy.
Quản lý lớp học và phản hồi của sinh viên.
8. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giáo viên sử dụng công cụ Google Forms để tổ chức kiểm tra trắc nghiệm cuối bài “Các thể loại Nhiếp ảnh – Mỹ thuật cho học sinh lớp 10). Giáo viên đang làm:
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Tổ chức và triển khai các hoạt động dạy học.
Thiết kế và chỉnh sửa nội dung giảng dạy.
Quản lý lớp học và phản hồi của sinh viên.
9. Chọn câu trả lời đúng nhất: Công cụ và phần mềm nào sau đây KHÔNG phù hợp để hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?
Padlet.
Google Lớp học.
Microsoft Powerpoint.
Nhóm Microsoft.
10. Chọn câu trả lời đúng nhất: Khi tổ chức hoạt động dạy học, công cụ, phần mềm nào sau đây KHÔNG phù hợp để giáo viên ghi kết quả hoạt động và quản lý nhóm, lớp?
Padlet.
Google Lớp học.
Youtube.
Nhóm MS.
3. Đáp án môn Mĩ thuật lớp 9 – Nội dung 3
Nội dung câu hỏi đánh giá 3
1. Chọn câu trả lời đúng: Căn cứ để lựa chọn phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục:
Tính khoa học và độ chính xác của thiết bị và phần mềm.
Năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên, thái độ đối với CNTT, kinh nghiệm giảng dạy, những rào cản về cơ sở vật chất như trang thiết bị, đường truyền internet.
Cơ sở vật chất cho giáo viên và học sinh, sự hỗ trợ của nhà trường về công nghệ, cơ chế chính sách, định hướng phát triển nhà trường.
Khả năng ứng dụng CNTT của học sinh.
2. Chọn câu trả lời đúng nhất: Bài giảng tinh gọn điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:
https://learning.moet.edu.vn
https://elearning.edu.vn
https://elearning.moet.edu.vn
https://elearning.moet.gov.edu.vn
3. Chọn câu trả lời đúng: Phần mềm và hệ thống dùng cho môn Mỹ thuật là gì:
Cào.
Hình ảnh.
Trình chỉnh sửa video.
Sơn.
4. Chọn câu trả lời đúng nhất: 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT gồm
Học sinh, giáo viên và nhận thức về ứng dụng CNTT trong dạy học.
Học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.
Học sinh, giáo viên và nhà trường.
5. Hãy sắp xếp theo đúng thứ tự: Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề / bài học có ứng dụng CNTT.
Trả lời
1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề / bài học
2 Xác định mạch nội dung, trình tự các hoạt động học tập và thời lượng tương ứng
3 Xác định hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học; kế hoạch kiểm tra và đánh giá
4 Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể
5 Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện giáo án
6. Chọn câu trả lời đúng nhất: Giai đoạn “Giáo viên chuẩn bị tài liệu học tập kỹ thuật số hiện có hoặc xây dựng tài liệu học tập kỹ thuật số để hỗ trợ bài học như bảng tính, phiếu bài tập, công cụ đánh giá. , trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng text), video, sản phẩm mô phỏng. ”là bước nào trong các bước thiết kế chủ đề / bài học ứng dụng CNTT.
Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện giáo án.
Xác định mạch nội dung, trình tự các hoạt động học và thời lượng tương ứng
Thiết kế các hoạt động học tập cụ thể
Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề / bài học
Xác định hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học; kế hoạch kiểm tra và đánh giá
7. Chọn câu trả lời đúng nhất: Với yêu cầu cần đạt “Vẽ tĩnh vật: Hai mẫu tĩnh vật liên quan đến các hình cơ bản” (lớp 10). Trong tình hình xã hội xa cách vì đại dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng công nghệ thông tin nào sau đây:
Giảng dạy thông qua Kahoot.
Giảng dạy qua Pinterest.
Dạy qua Gmail.
Giảng dạy thông qua Microsoft Teams.
8. Chọn câu trả lời đúng nhất: Với yêu cầu cần đạt “Vẽ tĩnh vật: Hai mẫu tĩnh vật liên quan đến các hình cơ bản” (lớp 10). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong các hoạt động dạy học như sau:
Yêu cầu sinh viên gửi bài tập qua https://medium.com/.
Yêu cầu học sinh gửi bài tập qua Google lớp học.
Yêu cầu học sinh gửi bài tập qua Youtube.
Yêu cầu học sinh nộp bài tập qua Kahoot.
9. Chọn câu trả lời đúng: Đối với học sinh lớp 12, khi dạy học đáp ứng nhu cầu YHCT “Nhận thức được vai trò của bảo tồn di sản kiến ​​trúc trong việc giáo dục thẩm mỹ và phát triển nghệ thuật cổ truyền.”, Giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để tổ chức thử nghiệm và đánh giá?
Trình chỉnh sửa video.
ActivInspire.
PowerPoint.
Kahoot.
10. Chọn câu trả lời đúng nhất: Để hướng dẫn học sinh lớp 10 chuẩn bị một số tài liệu học tập cho một bài học trực tuyến chủ đề “Nhiếp ảnh”, giáo viên có thể sử dụng những công cụ và phần mềm nào để liên lạc với HS?
Kahoot, Google Biểu mẫu.
ActivInspire, Powerpoint.
PowerPoint, Pinterest, Ảnh
Google Classroom, Zalo, Gmail.
Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

#Đáp #án #trắc #nghiệm #Mĩ #thuật #module #THPT


#Đáp #án #trắc #nghiệm #Mĩ #thuật #module #THPT

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button