Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Đáp án bài thi trắc nghiệm môn Âm nhạc phần 2 gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai, điền vào chỗ trống mà giáo viên phải điền khi học phần 2. Mời các bạn tham khảo để hoàn thiện bộ sản phẩm. Thực hiện mô-đun 2 một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao.

Nội dung của Mô đun 2 là “Sử dụng các phương pháp dạy học, dạy học nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đây là một trong chín mô-đun mà giáo viên phải thực hành và hoàn thành.

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Âm nhạc

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Có ba nhóm phương pháp dạy học âm nhạc nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh tiểu học. Đúng không?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Kỹ thuật khăn trải bàn là kỹ thuật tổ chức các hoạt động hợp tác bằng cách kết hợp các hoạt động cá nhân và nhóm. Đúng không?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Tận dụng và tích hợp nội dung giáo dục cho học sinh thông qua nhiều hình thức vị trí thực hành khác nhau. đúng hay sai?

đúng rồi

Sai lầmĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

4. Chọn câu trả lời đúng nhất

Phương pháp sư phạm dựa trên năng lực là đúng hay sai khi giáo viên chủ động tổ chức các loại hình hoạt động thực hành để thu hút học sinh?

đúng rồi

Sai lầmĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

5. Chọn câu trả lời đúng nhất

Giáo dục đa phương tiện sử dụng và đối chiếu văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip để giải thích, liên kết bài học, … đúng hay sai?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

6. Chọn câu trả lời đúng nhất

Với phương pháp dạy học phân hóa, giáo viên phải thiết kế các mức độ nội dung và yêu cầu dạy học khác nhau để đáp ứng sự khác biệt về năng lực âm nhạc của học sinh. đúng hay sai?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

7. Chọn câu trả lời đúng nhất

Khi tổ chức các hoạt động khám phá kiến ​​thức mới trên lớp, giáo viên nên xây dựng dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm đã có của học sinh. đúng hay sai?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

8. Chọn câu trả lời đúng nhất

Giáo viên thiết kế các câu hỏi / nhiệm vụ để kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh trên lớp. Hiểu, áp dụng và phát sinh là đúng hay sai?

đúng rồi

Sai lầmĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

9. Chọn câu trả lời đúng nhất

Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm là hoạt động kết nối những kinh nghiệm đã học và học trước của học sinh với thực tế cuộc sống và từng bước chuyển hóa thành năng lực. đúng hay sai?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

10. Chọn câu trả lời đúng nhất

Việc lựa chọn phương pháp dạy học theo nội dung và yêu cầu của tiết học là đúng hay sai?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

11. Chọn câu trả lời đúng nhất

Khi thực hiện phương pháp làm mẫu trong giáo dục âm nhạc, điều đầu tiên giáo viên chú trọng là hình thức biểu diễn để gây sự chú ý của học sinh. đúng hay sai?

đúng rồi

Sai lầmĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

12. Chọn câu trả lời đúng nhất

Dạy âm nhạc như một dự án học tập là cách giáo viên tích cực thu hút học sinh vào quá trình biểu diễn thông qua hợp tác và làm việc theo nhóm. Sản phẩm là một hoạt động / thực hành / chương trình / sự kiện thực tế… Đúng hay sai?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

13. Chọn câu trả lời đúng nhất

Trong giáo dục âm nhạc, việc lựa chọn phương tiện, thiết bị, nhạc cụ theo nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục là đúng hay sai?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

14. Chọn câu trả lời đúng nhất

Có đúng là dạy học phát triển kỹ năng coi trọng việc đánh giá thường xuyên, và giáo viên hướng dẫn và yêu cầu học sinh tự đánh giá và nhận xét của đồng nghiệp?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

15. Chọn câu trả lời đúng nhất

Tôi có lựa chọn phương pháp giảng dạy của mình dựa trên nội dung và yêu cầu của lớp học không? đúng hay sai?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

16. Chọn câu trả lời đúng nhất

Giáo dục đa phương tiện là việc sử dụng và liên kết văn bản, hình ảnh động, âm thanh và clip để minh họa. Liên kết nội dung bài giảng và … Đúng hay Sai?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

17. Chọn câu trả lời đúng nhất

Giáo dục tích hợp giáo dục âm nhạc cho học sinh tiểu học thông qua các loại hình thực hành phải không các bạn?

đúng rồi

Sai lầmĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

18. Chọn câu trả lời đúng nhất

Giáo viên đặt câu hỏi, ra lệnh và yêu cầu học sinh thực hiện. Đây là một dạng kiến ​​thức đàm thoại. Câu trả lời là đúng hay sai?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

19. Chọn câu trả lời đúng nhất

Dạy học trải nghiệm có thuộc nhóm dạy học tích cực đúng không?

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

20. Chọn câu trả lời đúng nhất

Quá trình thiết kế một chủ đề / lớp học phải dựa trên kiến ​​thức đã có, kinh nghiệm của học sinh và các yêu cầu cần thiết (đúng hoặc sai) của chương trình môn học.

đúng rồiĐáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Sai lầm

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc

Đáp án trắc nghiệm học phần 2 Âm nhạc gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai, điền vào chỗ trống mà các thầy cô giáo phải hoàn thành khi học tập ở học phần 2. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để hoàn thiện tập huấn. mô đun 2 một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao.
Nội dung của mô đun 2 là “Sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Đây là một trong 9 mô đun mà giáo viên phải rèn luyện và hoàn thành.
Đáp án đề thi cuối học phần 2 môn Âm nhạc
1. Chọn câu trả lời đúng nhất
Có 3 nhóm phương pháp dạy học âm nhạc nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh tiểu học, đúng hay sai?
Đúng
Sai
2. Chọn câu trả lời đúng nhất
Kỹ thuật khăn trải bàn là kỹ thuật tổ chức hoạt động hợp tác, kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm, đúng hay sai?
Đúng
Sai
3. Chọn câu trả lời đúng nhất
Khai thác và tích hợp nội dung giáo dục học sinh thông qua việc triển khai các hình thức luyện tập đa dạng, đúng hay sai?
Đúng
Sai
4. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là việc giáo viên chủ động tổ chức nhiều loại hình hoạt động thực hành để học sinh tham gia, đúng hay sai?
Đúng
Sai
5. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học đa phương tiện lấy việc sử dụng và liên tưởng các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip … để mô tả, liên kết nội dung bài học, … đúng hay sai?
Đúng
Sai
6. Chọn câu trả lời đúng nhất
Triển khai dạy học phân hóa, giáo viên cần thiết kế các mức độ nội dung và yêu cầu dạy học khác nhau để đáp ứng sự khác biệt về năng lực âm nhạc giữa các học sinh, đúng hay sai?
Đúng
Sai
7. Chọn câu trả lời đúng nhất
Khi tổ chức hoạt động khám phá kiến ​​thức mới của bài học giáo viên cần khai thác dựa trên vốn kiến ​​thức và kinh nghiệm đã có của học sinh, đúng hay sai?
Đúng
Sai
8. Chọn câu trả lời đúng nhất
Giáo viên thiết kế các câu hỏi / nhiệm vụ để kiểm tra việc nắm bắt bài của học sinh theo thứ tự các mức độ: Thông hiểu, biết vận dụng, sáng tạo là đúng hay sai?
Đúng
Sai
9. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm là hoạt động kết nối những kinh nghiệm đã có và học được của học sinh với thực tế cuộc sống, được chuyển hóa dần thành năng lực. Đúng hay sai?
Đúng
Sai
10. Chọn câu trả lời đúng nhất
Việc lựa chọn phương pháp dạy học theo nội dung và yêu cầu của bài học, như vậy là đúng hay sai?
Đúng
Sai
11. Chọn câu trả lời đúng nhất
Khi thực hiện phương pháp Làm mẫu trong dạy học âm nhạc, điều đầu tiên giáo viên chú trọng là hình thức biểu diễn để thu hút sự chú ý của học sinh, đúng hay sai?
Đúng
Sai
12. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy âm nhạc theo dự án học tập là cách để giáo viên định hướng cho học sinh tham gia tích cực vào quá trình thực hiện với sự hợp tác và làm việc theo nhóm. Sản phẩm là hoạt động / thực hành / chương trình / sự kiện thực tế… Đúng hay sai?
Đúng
Sai
13. Chọn câu trả lời đúng nhất
Lựa chọn phương tiện, thiết bị, nhạc cụ trong dạy học âm nhạc cần căn cứ vào nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, đúng hay sai?
Đúng
Sai
14. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học phát triển năng lực coi trọng đánh giá thường xuyên, giáo viên hướng dẫn và yêu cầu học sinh tự đánh giá và nhận xét đồng đẳng, đúng hay sai?
Đúng
Sai
15. Chọn câu trả lời đúng nhất
Lựa chọn phương pháp dạy học theo nội dung và yêu cầu của bài? đúng hay sai?
Đúng
Sai
16. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học đa phương tiện là việc sử dụng và liên kết các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip … để mô tả, liên kết nội dung bài học, … đúng hay sai?
Đúng
Sai
17. Chọn câu trả lời đúng nhất
Giáo dục tích hợp trong dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học thông qua việc triển khai nhiều hình thức luyện tập, đúng hay sai?
Đúng
Sai
18. Chọn câu trả lời đúng nhất
Giáo viên đưa ra câu hỏi, mệnh lệnh và yêu cầu học sinh thực hiện, đây là hình thức đàm thoại thể hiện kiến ​​thức. Câu trả lời là đúng hay sai?
Đúng
Sai
19. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm nằm trong nhóm các phương pháp dạy học tích cực, đúng hay sai?
Đúng
Sai
20. Chọn câu trả lời đúng nhất
Quá trình thiết kế một chủ đề / bài dạy cần dựa trên kiến ​​thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và yêu cầu bắt buộc của chương trình môn học, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #trắc #nghiệm #module #môn #Âm #nhạc

Đáp án trắc nghiệm học phần 2 Âm nhạc gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai, điền vào chỗ trống mà các thầy cô giáo phải hoàn thành khi học tập ở học phần 2. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để hoàn thiện tập huấn. mô đun 2 một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao.
Nội dung của mô đun 2 là “Sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Đây là một trong 9 mô đun mà giáo viên phải rèn luyện và hoàn thành.
Đáp án đề thi cuối học phần 2 môn Âm nhạc
1. Chọn câu trả lời đúng nhất
Có 3 nhóm phương pháp dạy học âm nhạc nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh tiểu học, đúng hay sai?
Đúng
Sai
2. Chọn câu trả lời đúng nhất
Kỹ thuật khăn trải bàn là kỹ thuật tổ chức hoạt động hợp tác, kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm, đúng hay sai?
Đúng
Sai
3. Chọn câu trả lời đúng nhất
Khai thác và tích hợp nội dung giáo dục học sinh thông qua việc triển khai các hình thức luyện tập đa dạng, đúng hay sai?
Đúng
Sai
4. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là việc giáo viên chủ động tổ chức nhiều loại hình hoạt động thực hành để học sinh tham gia, đúng hay sai?
Đúng
Sai
5. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học đa phương tiện lấy việc sử dụng và liên tưởng các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip … để mô tả, liên kết nội dung bài học, … đúng hay sai?
Đúng
Sai
6. Chọn câu trả lời đúng nhất
Triển khai dạy học phân hóa, giáo viên cần thiết kế các mức độ nội dung và yêu cầu dạy học khác nhau để đáp ứng sự khác biệt về năng lực âm nhạc giữa các học sinh, đúng hay sai?
Đúng
Sai
7. Chọn câu trả lời đúng nhất
Khi tổ chức hoạt động khám phá kiến ​​thức mới của bài học giáo viên cần khai thác dựa trên vốn kiến ​​thức và kinh nghiệm đã có của học sinh, đúng hay sai?
Đúng
Sai
8. Chọn câu trả lời đúng nhất
Giáo viên thiết kế các câu hỏi / nhiệm vụ để kiểm tra việc nắm bắt bài của học sinh theo thứ tự các mức độ: Thông hiểu, biết vận dụng, sáng tạo là đúng hay sai?
Đúng
Sai
9. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm là hoạt động kết nối những kinh nghiệm đã có và học được của học sinh với thực tế cuộc sống, được chuyển hóa dần thành năng lực. Đúng hay sai?
Đúng
Sai
10. Chọn câu trả lời đúng nhất
Việc lựa chọn phương pháp dạy học theo nội dung và yêu cầu của bài học, như vậy là đúng hay sai?
Đúng
Sai
11. Chọn câu trả lời đúng nhất
Khi thực hiện phương pháp Làm mẫu trong dạy học âm nhạc, điều đầu tiên giáo viên chú trọng là hình thức biểu diễn để thu hút sự chú ý của học sinh, đúng hay sai?
Đúng
Sai
12. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy âm nhạc theo dự án học tập là cách để giáo viên định hướng cho học sinh tham gia tích cực vào quá trình thực hiện với sự hợp tác và làm việc theo nhóm. Sản phẩm là hoạt động / thực hành / chương trình / sự kiện thực tế… Đúng hay sai?
Đúng
Sai
13. Chọn câu trả lời đúng nhất
Lựa chọn phương tiện, thiết bị, nhạc cụ trong dạy học âm nhạc cần căn cứ vào nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, đúng hay sai?
Đúng
Sai
14. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học phát triển năng lực coi trọng đánh giá thường xuyên, giáo viên hướng dẫn và yêu cầu học sinh tự đánh giá và nhận xét đồng đẳng, đúng hay sai?
Đúng
Sai
15. Chọn câu trả lời đúng nhất
Lựa chọn phương pháp dạy học theo nội dung và yêu cầu của bài? đúng hay sai?
Đúng
Sai
16. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học đa phương tiện là việc sử dụng và liên kết các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip … để mô tả, liên kết nội dung bài học, … đúng hay sai?
Đúng
Sai
17. Chọn câu trả lời đúng nhất
Giáo dục tích hợp trong dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học thông qua việc triển khai nhiều hình thức luyện tập, đúng hay sai?
Đúng
Sai
18. Chọn câu trả lời đúng nhất
Giáo viên đưa ra câu hỏi, mệnh lệnh và yêu cầu học sinh thực hiện, đây là hình thức đàm thoại thể hiện kiến ​​thức. Câu trả lời là đúng hay sai?
Đúng
Sai
19. Chọn câu trả lời đúng nhất
Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm nằm trong nhóm các phương pháp dạy học tích cực, đúng hay sai?
Đúng
Sai
20. Chọn câu trả lời đúng nhất
Quá trình thiết kế một chủ đề / bài dạy cần dựa trên kiến ​​thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và yêu cầu bắt buộc của chương trình môn học, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #trắc #nghiệm #module #môn #Âm #nhạc


#Đáp #án #trắc #nghiệm #module #môn #Âm #nhạc

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button