Tài Liệu

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Mĩ thuật

Đáp án chính xác cho bài kiểm tra trắc nghiệm Art Part 2 gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, vui lòng điền vào chỗ trống mà giáo viên phải điền trong suốt Part 2 của bài học. Thực hiện mô-đun 2 một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao.

Nội dung của Mô đun 2 là “Sử dụng các phương pháp dạy học, dạy học nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đây là một trong chín mô-đun mà giáo viên phải thực hành và hoàn thành.

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Mĩ thuật

1. Điền vào chỗ trống trong đoạn thơ bằng cách chọn phương án đúng. Vị trí môn Mĩ thuật trong Giáo dục phổ thông năm 2018: “Mĩ thuật là môn học nằm trong Tổ hợp môn Giáo dục Mĩ thuật vừa đảm bảo đồ dùng học tập. Tư vấn …… (1) đảm bảo giáo dục cho học sinh ở các cấp học cơ bản, đồng thời là ….. (2) con đường nghề nghiệp cho học sinh ở các cấp học nghề ”.

B. (1) lõi, (2) hướng

2. Chương trình mỹ thuật trong GDPT năm 2018 gồm những giai đoạn nào?

tôi. Nó bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản ở tiểu học và trung học cơ sở và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông.

3. Chọn một trong các tùy chọn để điền vào chỗ trống bên dưới. Đặc điểm cơ bản của chương trình giáo dục nền tảng mỹ thuật trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018: “Mỹ thuật là một môn học từ lớp 1 đến lớp 9. Các môn học hình thành và phát triển ở học sinh khả năng quan sát và đánh giá nghệ thuật, nhận thức và thể hiện thế giới, cảm nhận và học hỏi và trải nghiệm. __ (2)

A. (1) – Bắt buộc, (2) – Giá trị

4. Đặc điểm cơ bản của giai đoạn giáo dục nghề nghiệp mỹ thuật trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018: “Mỹ thuật là (1)… …………… (2) của sinh viên; ở cấp trung học phổ thông. Chương trình này giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, tư duy phân tích và khả năng sáng tạo nghệ thuật. Hiểu rõ vai trò và ứng dụng của mỹ thuật trong đời sống tạo nền tảng cho học sinh học tập và thích ứng với xã hội, có định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các em ”.

A. (1) khát vọng; (2) nghề nghiệp;

5. Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong các câu thơ sau. Quan điểm xây dựng chương trình mỹ thuật ở giáo dục trung học năm 2018 bao gồm: Tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận với văn hóa, nghệ thuật và thế giới. Kiến thức có chọn lọc hướng vào mục tiêu giáo dục phổ thông, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và điều kiện giáo dục (2). Thiết kế linh hoạt của nó cho phép nó được điều chỉnh theo các yêu cầu khác nhau. Các nhóm đối tượng học sinh, cơ sở giáo dục và khu vực. Nó thường xuyên được cập nhật và phát triển phù hợp với sự tiến bộ của nghệ thuật và các yêu cầu của thực tiễn.

D. (1) Dân tộc; (2) phù hợp

6. Mục tiêu chung của các môn Mĩ thuật trong chương trình GDPT năm 2018 là:

A. Chúng tôi giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực nghệ thuật dựa trên kiến ​​thức và kỹ năng nghệ thuật. Hiểu được mối quan hệ giữa vẻ đẹp

Cập nhật nội dung

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Mĩ thuật

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Mĩ thuật

Đáp án bài thi trắc nghiệm học phần 2 môn Mỹ thuật gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai, điền vào ô trống mà các thầy cô giáo phải hoàn thành khi học tập học phần 2. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để hoàn thành tập huấn. mô đun 2 một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao.
Nội dung của mô đun 2 là “Sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Đây là một trong 9 mô đun mà giáo viên phải rèn luyện và hoàn thành.
Đáp án đề thi cuối học phần 2 môn Mĩ thuật
1. Điền vào chỗ trống trong đoạn văn bằng cách chọn phương án đúng: Vị trí của môn Mĩ thuật trong GDTX 2018: “Mĩ thuật là môn học nằm trong nhóm các môn Giáo dục Mĩ thuật, vừa đảm bảo đồ dùng học tập. tư vấn …… (1) cho học sinh ở giai đoạn giáo dục cơ bản, đồng thời đảm bảo việc giáo dục …….. (2) nghề nghiệp cho học sinh ở giai đoạn giáo dục nghề nghiệp ”.
B. (1) lõi, (2) định hướng
2. Chương trình Mĩ thuật trong GDPT năm 2018 gồm những giai đoạn nào?
B. Gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản cấp tiểu học, trung học cơ sở và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp cấp trung học phổ thông.
3. Chọn một phương án để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây: Đặc điểm cơ bản trong giai đoạn giáo dục cơ bản của môn Mĩ thuật trong chương trình GDTX năm 2018: “Mĩ thuật là môn học từ lớp 1 đến lớp 9; Môn học hình thành và phát triển ở học sinh năng lực quan sát và cảm thụ nghệ thuật, cảm thụ và biểu đạt thế giới, khả năng cảm nhận và học hỏi, trải nghiệm __ (2)
A. (1) – bắt buộc, (2) – giá trị
4. Những nét cơ bản trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp môn Mĩ thuật trong chương trình GDTX năm 2018: “Mĩ thuật là môn học được lựa chọn theo (1) ………… và định hướng. ……….. (2) của học sinh; ở cấp trung học phổ thông. Chương trình giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, tư duy phản biện phân tích và khả năng sáng tạo nghệ thuật; hiểu rõ vai trò và ứng dụng của mỹ thuật trong đời sống, tạo cơ sở để học sinh tìm hiểu và có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân dựa trên nhu cầu thực tiễn và thích ứng với xã hội ”.
A. (1) nguyện vọng; (2) nghề nghiệp;
5. Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Quan điểm xây dựng chương trình môn Mĩ thuật trong GDTX năm 2018 là: Tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận với văn hoá, nghệ thuật ___ và thế giới. Lựa chọn kiến ​​thức có chọn lọc kiến ​​thức (2) với mục tiêu giáo dục phổ thông, đặc điểm tâm – sinh lý lứa tuổi học sinh và điều kiện dạy học. Thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với các nhu cầu khác nhau. nhóm đối tượng học sinh, cơ sở giáo dục và địa phương. Thường xuyên được cập nhật, phát triển phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật và yêu cầu của thực tiễn.
D. (1) dân tộc; (2) phù hợp
6. Mục tiêu chung của môn Mĩ thuật trong chương trình GDPT năm 2018 là:
A. Giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực nghệ thuật dựa trên kiến ​​thức và kỹ năng nghệ thuật; Hiểu mối quan hệ giữa vẻ đẹp
—-
Nội dung đang cập nhật
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #trắc #nghiệm #module #môn #Mĩ #thuật

Đáp án bài thi trắc nghiệm học phần 2 môn Mỹ thuật gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai, điền vào ô trống mà các thầy cô giáo phải hoàn thành khi học tập học phần 2. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để hoàn thành tập huấn. mô đun 2 một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao.
Nội dung của mô đun 2 là “Sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Đây là một trong 9 mô đun mà giáo viên phải rèn luyện và hoàn thành.
Đáp án đề thi cuối học phần 2 môn Mĩ thuật
1. Điền vào chỗ trống trong đoạn văn bằng cách chọn phương án đúng: Vị trí của môn Mĩ thuật trong GDTX 2018: “Mĩ thuật là môn học nằm trong nhóm các môn Giáo dục Mĩ thuật, vừa đảm bảo đồ dùng học tập. tư vấn …… (1) cho học sinh ở giai đoạn giáo dục cơ bản, đồng thời đảm bảo việc giáo dục …….. (2) nghề nghiệp cho học sinh ở giai đoạn giáo dục nghề nghiệp ”.
B. (1) lõi, (2) định hướng
2. Chương trình Mĩ thuật trong GDPT năm 2018 gồm những giai đoạn nào?
B. Gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản cấp tiểu học, trung học cơ sở và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp cấp trung học phổ thông.
3. Chọn một phương án để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây: Đặc điểm cơ bản trong giai đoạn giáo dục cơ bản của môn Mĩ thuật trong chương trình GDTX năm 2018: “Mĩ thuật là môn học từ lớp 1 đến lớp 9; Môn học hình thành và phát triển ở học sinh năng lực quan sát và cảm thụ nghệ thuật, cảm thụ và biểu đạt thế giới, khả năng cảm nhận và học hỏi, trải nghiệm __ (2)
A. (1) – bắt buộc, (2) – giá trị
4. Những nét cơ bản trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp môn Mĩ thuật trong chương trình GDTX năm 2018: “Mĩ thuật là môn học được lựa chọn theo (1) ………… và định hướng. ……….. (2) của học sinh; ở cấp trung học phổ thông. Chương trình giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, tư duy phản biện phân tích và khả năng sáng tạo nghệ thuật; hiểu rõ vai trò và ứng dụng của mỹ thuật trong đời sống, tạo cơ sở để học sinh tìm hiểu và có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân dựa trên nhu cầu thực tiễn và thích ứng với xã hội ”.
A. (1) nguyện vọng; (2) nghề nghiệp;
5. Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Quan điểm xây dựng chương trình môn Mĩ thuật trong GDTX năm 2018 là: Tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận với văn hoá, nghệ thuật ___ và thế giới. Lựa chọn kiến ​​thức có chọn lọc kiến ​​thức (2) với mục tiêu giáo dục phổ thông, đặc điểm tâm – sinh lý lứa tuổi học sinh và điều kiện dạy học. Thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với các nhu cầu khác nhau. nhóm đối tượng học sinh, cơ sở giáo dục và địa phương. Thường xuyên được cập nhật, phát triển phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật và yêu cầu của thực tiễn.
D. (1) dân tộc; (2) phù hợp
6. Mục tiêu chung của môn Mĩ thuật trong chương trình GDPT năm 2018 là:
A. Giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực nghệ thuật dựa trên kiến ​​thức và kỹ năng nghệ thuật; Hiểu mối quan hệ giữa vẻ đẹp
—-
Nội dung đang cập nhật
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #trắc #nghiệm #module #môn #Mĩ #thuật


#Đáp #án #trắc #nghiệm #module #môn #Mĩ #thuật

Tổng hợp: Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button