Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm 2021 – 2022

Sách giáo khoa Lịch sử học kì 2 năm học 2021 ~ 2022 Tài liệu tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm và bài văn mẫu Lịch sử 7 rất hữu ích.

Đề cương học kì I môn Lịch sử 7 Đây là nguồn tài liệu vô cùng quan trọng giúp các bạn chuẩn bị tốt cho các bài thi học kì 2 sắp tới. Đề cương cuối HK2 Lịch sử 7 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể cùng với các dạng bài, lý thuyết và cấu trúc của các bài kiểm tra được trình bày khoa học. Chi tiết sgk Lịch Sử 7 sẽ ra vào cuối học kì 2 xem tại đây.

Kế hoạch môn học học kỳ 2 lớp 7 khoa Lịch sử năm học 2021-2022

Câu hỏi 1: Khởi nghĩa Tây Sơn xảy ra khi nào?

A. 1771

B. 1772

C. 1773

D. 1774

câu 2: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ramson?

A. Lai

B. Le Roy

C. Nguyên Khay

D. Nguyễn Huệ

Câu hỏi 3: Tại sao Nguyễn Huệ lại cầu yên cho chúa Trịnh và đánh chúa Nguyễn?

A. Về mặt trái, Quận Nguyên yếu hơn Quận Tsin.

B. Bất lợi là quân Nguyễn mạnh hơn quân Trịnh.

C. Quân Nguyễn yếu hơn Trịnh

Để diệt chúa Nguyễn với D. Trinh

Câu hỏi 4: Những người được UNESCO công nhận là Danh nhân Văn hóa Thế giới bao gồm:

A. Nguyễn Bình Kiểm

B. Dao Dui Tu

C. Nguyên Khay

D. Lê Cưu Đôn.

Câu hỏi 5: Vì sao Lê Lợi thân thiện với nhà Minh?

A. Để tăng cường sức mạnh

B. Tránh chiến tranh

C. Để quân ta tăng cường phòng thủ

D. Sợ hãi quân Minh.

Câu hỏi 6: Tác phẩm Truyện Kiều của họa sĩ:

A. Hồ Xuân Hương

Ông B. Huyện Thanh Quan

C. Nguyễn Du

D. Caoba Quát

câu 7: Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, quân Tây Sơn tiêu diệt bao nhiêu đạo quân Xiêm?

đi. 5.000 won

tôi. Mười nghìn won

tất cả các. 15.000 won

la. 2 triệu won

Mục 8: Năm chữ Quốc ngữ ra đời:

A. thế kỷ 15

B. thế kỷ 16

C. thế kỷ 17

D. thế kỷ 18

Phần 9: Tại sao giáo dục LE sớm phát triển?

A. Nhà nước quan tâm, khuyến khích học tập, thi cử C. Nhà nước phát triển

B. Rewang ban hành luật giáo dục mới D. Đất nước hòa bình

Câu 10: Ai là thủ lĩnh của cuộc nổi dậy Ramson?

A. Le Roy

B. Thùng Rethane

C. Nguyễn Hoàng

D. Lương đậu

Câu 11: Chữ Quốc ngữ ra đời dựa trên:

đi. Hán tự

B. Chữ cái Latinh

tất cả các. Ghi âm giọng nói việt nam

D. Chữ Nôm viết bằng tiếng Việt

câu 12: Quang Trung đại phá quân Thanh trong bao nhiêu ngày?

đi. 5 ngày

tôi. 6 ngày

tất cả các. 7 ngày

D. 8 ngày

Câu 13: Huế là cố đô của

A. Nhà Lê

B. Triều Nguyễn

C. Nhà Trần

D. Nhà Teyson

Câu 14: Ghép tên tác giả ở cột bên trái với tác phẩm ở cột bên phải. (1,0 điểm)

Tên tác giả

1. Thùng Rethane

A. Bình Ngô Đại Cáo

2. Nguyên Khay

B. Thi tập âm thanh Hong Deuk Quoc.

3. Lương đậu

C. Đại Việt sử ký toàn thư

4. Lê Hữu Trác

D. Thành công lớn trong Toán học

5. Ngô Sĩ Riên

II. cho phép làm gì:

Mục 15. Thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Ramson là gì?

* Lý do chiến thắng:

– Dân tộc ta là một dân tộc đoàn kết, yêu nước, bất khuất, các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến.

– chiến lược đúng đắn

– Lệnh ban đầu của chỉ huy

*Ý nghĩa lịch sử:

Kết thúc 20 năm thống trị của nhà Minh và mở ra một thời kỳ phát triển mới, thời Lê sơ.

Câu 16: Nêu nguyên nhân, kết quả và bản chất của cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn và sự phân chia giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Ngày Nguyễn Kim mất năm 1545, con rể là Trịnh Kiểm nối ngôi, con thứ là Nguyễn Hoàng xin vào quê Thuận Hóa, Quảng Nam.

Năm 1627, Chiến tranh Tinh-Nguyên bùng nổ. Năm 1672, sông Gianh được dùng làm biên giới chia đôi đất nước.

Các cuộc chiến tranh đã mang lại đau khổ cho quốc gia, ảnh hưởng đến việc thống nhất các lãnh thổ, và cản trở sự phát triển của quốc gia.

Tất cả các cuộc chiến tranh phong kiến ​​đều là phi nghĩa, các tập đoàn phong kiến ​​tiến hành chiến tranh, gây chiến với nhau cũng chỉ vì lợi ích riêng, hại nước, hại nước.

Câu 17: Tình hình sản xuất nông nghiệp ở Đàng Ngoài và Đàng Trong thế kỉ 16 – 18 như thế nào? Vì sao ngay từ đầu các chúa Nguyễn đã chú ý đến phát triển nông nghiệp?

* Đàng Ngoài: Chính quyền Lê – Trịnh không quan tâm đến sản xuất, chiếm dụng, bỏ hoang ruộng đất công, gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp. Người dân phải chịu đựng thuế má, quân dịch, mất mùa và đói kém.

* Đàng Trong: Nhờ chính sách khai hoang và thiên nhiên ưu đãi nên nông nghiệp phát triển vượt bậc.

Chúa Nguyễn cử Nguyễn Hữu Cảnh vào nam xây dựng dinh Gia Định.

Hình thành địa chủ quy mô lớn với nhiều ruộng đất

c / Chúa Nguyễn ban đầu quan tâm đến phát triển nông nghiệp. Bởi đây là một trong những kế hoạch xây dựng Đàng Trong làm căn cứ cát cứ lâu dài chống lại chúa Trịnh.

câu 18: Quang Trung đã đại phá quân Thanh như thế nào? Vì sao năm Kỷ Dậu, vua Quang Trung quyết đánh quân Thanh?

– Nguyễn Huệ lên ngôi năm 1788 và tiến quân ra bắc dưới sự cai trị của triều đại Quang Trung.

– Vào đến Nghệ An, Thanh Hóa chiêu mộ thêm quân, hành quân và tuyên thệ nhậm chức.

– Về Tam Điệp cho bộ đội ăn Tết trước.

– Đêm 30 Tết, chúng tấn công quân Thanh ở sông Gunkou.

– Đêm mùng 3, ta tấn công đồn Hạ Hồi (Thường Tín – Hà Tây).

– Sáng mồng 5, Quang Trung tấn công đồn Ngọc Hồi. Cùng lúc, dốc Dài tấn công đồn Đống Đa.

– Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy.

Sau năm ngày đêm chiến đấu, quân Tây Sơn đã tiêu diệt được 29 vạn quân Thanh.

* Vua Quang Trung đánh quân Thanh vào Tết Đinh Dậu, vì ăn Tết lo ăn chơi, bỏ mặc quân Thanh ăn chơi, không ngờ quân Thanh tấn công do thiếu chuẩn bị, thiếu chuẩn bị. .

Câu 19: Em hãy trình bày ngắn gọn về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1423?

Vì quân còn non yếu, quân Minh nhiều lần tấn công, vây hãm cứ điểm Lam Sơn, quân khởi nghĩa ba lần phải rút lên núi Chí Linh, chịu nhiều khó khăn gian khổ, nhiều gương chiến đấu hy sinh. Tình cảm, nói chung là Lê Lai.

Vào mùa hè năm 1423, Lê Lợi đã cầu hòa, được quân dân chấp nhận, lực lượng kháng chiến trở lại Lam Sơn tiếp tục công việc của mình.

Cuối năm 1424, quân Minh quay sang tấn công Lam Sơn. Cuộc khởi nghĩa bước sang một giai đoạn mới.

Câu 20: Vì sao Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế khi nhà Thanh sang xâm lược nước ta?

* Khi các cuộc khởi nghĩa, khởi nghĩa thu phục được lòng dân, Nguyễn Huệ đã nêu cao khẩu hiệu “Diệt trừ Cúm”, để nhân dân đồng lòng củng cố quyền lực.

– Khi phong trào Tây Sơn phát triển mạnh mẽ lật đổ chế độ phong kiến, Nguyễn Huệ đã giao lại Bắc Hà cho vua Lê Chiêu Thống, nhưng vì hèn nhát mà không cai được đất nước.

– Khi vua Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh, nhà Thanh sang xâm lược nước ta với đạo quân 29 vạn người, lúc này Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế và được lòng dân.

câu 21: Nêu nguyên nhân thắng lợi của Phong trào Ta-lét và ý nghĩa lịch sử của nó?

* Lý do chiến thắng:

– Ý chí và lòng yêu nước cao cả đấu tranh chống áp bức, bóc lột của nhân dân ta.

– Khả năng lãnh đạo và lãnh đạo sáng tạo, thông minh của Quang Trung

Quang Trung là anh hùng dân tộc.

* Ý nghĩa lịch sử:

– Lật đổ chính quyền phong kiến ​​thối nát.

– Phá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền móng cho sự nghiệp thống nhất đất nước.

– Đánh bại sự xâm lược của Xiêm và Thanh, bảo vệ nền độc lập của nước bạn.

Xem thêm thông tin Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm 2021 – 2022

Đề cương Lịch sử 7 học kì 2 năm 2021 – 2022 là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 7.
Đề cương cuối học kì 2 môn Lịch sử 7 Đây là tài liệu vô cùng quan trọng giúp các em học tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới. Đề cương cuối HK2 Lịch sử 7 được biên soạn rất chi tiết và cụ thể với các dạng bài, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình bày khoa học. Như vậy là nội dung chi tiết của Đề cương Lịch sử 7 cuối học kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Đề cương học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2021 – 2022
Câu hỏi 1: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào thời gian nào?
A. 1771
B. 1772
C. 1773
D. 1774
Câu 2: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Lai
B. Lê Lợi
C. Nguyễn Trãi
D. Nguyễn Huệ
Câu hỏi 3: Vì sao Nguyễn Huệ cầu hòa với chúa Trịnh và đánh chúa Nguyễn?
A. Ở thế bất lợi, quân Nguyễn yếu hơn quân Trịnh.
B. Ở thế bất lợi, quân Nguyễn mạnh hơn quân Trịnh.
C. Quân Nguyễn yếu hơn Trịnh
D. Cùng Trịnh diệt Nguyễn
Câu hỏi 4: Những người được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới là:
A. Nguyễn Bỉnh Khiêm
B. Đào Duy Từ
C. Nguyễn Trãi
D. Lê Quý Đôn.
Câu hỏi 5: Vì sao Lê Lợi hòa hoãn với quân Minh?
A. Để củng cố lực lượng
B. Tránh chiến tranh
C. Để quân ta củng cố phòng thủ
D. Lo sợ quân Minh.
Câu hỏi 6: Tác phẩm Truyện Kiều của tác giả:
A. Hồ Xuân Hương
B. Bà Huyện Thanh Quan
C. Nguyễn Du
D. Cao Bá Quát
Câu 7: Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, quân Tây Sơn đã tiêu diệt bao nhiêu quân Xiêm?
A. 5 nghìn won
B. 10 nghìn won
C. 15 nghìn won
D. 20 nghìn won
Câu 8: Chữ quốc ngữ ra đời năm:
A. thế kỷ 15
B. Thế kỉ XVI
C. thế kỷ 17
D. thế kỉ XVIII
Câu 9: Vì sao giáo dục đầu thời Lê sơ phát triển?
A. Nhà nước quan tâm, khuyến khích học tập, thi cử C. Đất nước phát triển
B. Vua Lê ban hành luật giáo dục mới D. Đất nước thái bình
Câu 10: Thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là?
A. Lê Lợi
B. Lê Thánh Tông
C. Nguyễn Hoàng
D. Lương Thế Vinh
Câu 11: Chữ Quốc ngữ ra đời trên cơ sở:
A. Chữ Hán
B. Chữ cái Latinh
C. Ghi âm giọng nói tiếng Việt
D. Chữ Nôm ghi bằng tiếng Việt
Câu 12: Quang Trung đại phá quân Thanh trong bao nhiêu ngày?
A. 5 ngày
B. 6 ngày
C. 7 ngày
D. 8 ngày
Câu 13: Huế là cố đô của:
A. Nhà Lê
B. Triều Nguyễn
C. Nhà Trần
D. Nhà Tây Sơn
Câu 14: Ghép tên tác giả ở cột bên trái với tác phẩm ở cột bên phải. (1,0 điểm)
Tên tác giả

1. Lê Thánh Tông

A. Bình Ngô Đại Cáo

2. Nguyễn Trãi

B. Hồng Đức Quốc âm thi tập.

3. Lương Thế Vinh

C. Đại Việt sử ký toàn thư

4. Lê Hữu Trác

D. Thành công lớn trong toán học

5. Ngô Sĩ Liên

II. ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP:
Câu 15. Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
* Lý do chiến thắng:
– Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, bất khuất, các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến
– Chiến lược đúng đắn
– Sự chỉ huy tài tình của người chỉ huy
*Ý nghĩa lịch sử:
Chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, mở ra thời kỳ phát triển mới: thời Lê sơ.
Câu 16: Hãy nêu nguyên nhân, hậu quả và tính chất của cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn và sự phân chia giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài.
Năm 1545 Nguyễn Kim mất, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, con thứ là Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam.
Năm 1627, chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ. Năm 1672, sông Gianh được dùng làm ranh giới chia đôi đất nước.
Chiến tranh đã gây đau thương cho dân tộc, ảnh hưởng đến sự thống nhất lãnh thổ, cản trở sự phát triển của đất nước
Các cuộc chiến tranh phong kiến ​​đều là phi nghĩa, chỉ vì lợi ích của mình mà các tập đoàn phong kiến ​​đã gây chiến, gây chiến với nhau, gây nguy hại cho dân tộc, đất nước.
Câu 17: Tình hình sản xuất nông nghiệp ở Đàng Ngoài và Đàng Trong thế kỉ XVI – XVIII như thế nào? Vì sao ban đầu các chúa Nguyễn rất chú ý đến phát triển nông nghiệp?
* Đàng Ngoài: Nông nghiệp bị tàn phá nặng nề do chính quyền Lê – Trịnh không quan tâm đến sản xuất, ruộng đất công bị chiếm dụng, bỏ hoang. Người dân phải gánh chịu thuế má, quân dịch, mất mùa, đói kém
* Đàng Trong: Nông nghiệp phát triển vượt bậc nhờ chính sách khai hoang và thiên nhiên ưu đãi
Chúa Nguyễn cử Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam lập phủ Gia Định.
Hình thành tầng lớp địa chủ đông đảo, có nhiều ruộng đất
c / Các chúa Nguyễn ban đầu quan tâm đến phát triển nông nghiệp vì đây là một trong những kế hoạch xây dựng Đàng Trong thành căn cứ cát cứ lâu dài chống lại chúa Trịnh.
Câu 18: Quang Trung đã đại phá quân Thanh như thế nào? Tại sao vua Quang Trung lại chọn cách đánh quân Thanh vào dịp Tết Đinh Dậu?
– Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi, dưới triều Quang Trung, tiến quân ra Bắc.
– Đến Nghệ An, Thanh Hóa tuyển thêm quân, diễu binh, làm lễ tuyên thệ.
– Về Tam Điệp cho bộ đội ăn Tết trước.
– Đêm 30 Tết tấn công quân Thanh trên sông Giankou.
– Đêm mùng 3, ta tấn công đồn Hà Hồi (Thường Tín – Hà Tây).
– Sáng mồng 5, Quang Trung tấn công đồn Ngọc Hồi. Cùng lúc đó, dốc Dài tấn công đồn Đống Đa.
– Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy
– Sau 5 ngày đêm chiến đấu, nghĩa quân Tây Sơn đã quét sạch 29 vạn quân Thanh.
* Vua Quang Trung tấn công quân Thanh vào dịp Tết Đinh Dậu vì vào dịp Tết quân Thanh lo ăn chơi, lơ là, chuẩn bị sơ sài nên không ngờ quân ta tấn công.
Câu 19: Em hãy trình bày ngắn gọn về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418-1423?
Do lực lượng còn mỏng, yếu, quân Minh nhiều lần tấn công, bao vây căn cứ Lam Sơn, nghĩa quân ba lần phải rút lên núi Chí Linh, chịu đựng muôn vàn khó khăn gian khổ, nhiều tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng. tình cảm xuất hiện, điển hình là Lê Lai.
Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa, được quân Minh chấp nhận, nghĩa quân trở lại Lam Sơn và tiếp tục hoạt động.
Cuối năm 1424, quân Minh quay sang tấn công Lam Sơn. Cuộc khởi nghĩa bước sang một giai đoạn mới.
Câu 20: Vì sao khi quân Thanh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ lại lên ngôi hoàng đế?
* Vì khi khởi nghĩa và khởi nghĩa thu phục được lòng dân, Nguyễn Huệ đã nêu cao khẩu hiệu “Cúm để diệt chính quyền” để được nhân dân đồng tình củng cố lực lượng.
– Khi phong trào Tây Sơn phát triển mạnh mẽ, lật đổ chế độ phong kiến, Nguyễn Huệ đã giao lại Bắc Hà cho vua Lê Chiêu Thống, nhưng vì hèn nhát, không trị nước được.
– Khi vua Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh, nhà Thanh đem 29 vạn quân sang xâm lược nước ta và lúc này Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế để lấy lòng dân.
Câu 21: Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?
* Lý do chiến thắng:
– Ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta.
– Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và sự chỉ huy
Quang Trung là anh hùng dân tộc.
* Ý nghĩa lịch sử:
– Lật đổ các chính quyền phong kiến ​​thối nát.
– Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước.
– Đánh bại các cuộc xâm lược của Xiêm và Thanh, bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #năm

Đề cương Lịch sử 7 học kì 2 năm 2021 – 2022 là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 7.
Đề cương cuối học kì 2 môn Lịch sử 7 Đây là tài liệu vô cùng quan trọng giúp các em học tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới. Đề cương cuối HK2 Lịch sử 7 được biên soạn rất chi tiết và cụ thể với các dạng bài, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình bày khoa học. Như vậy là nội dung chi tiết của Đề cương Lịch sử 7 cuối học kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Đề cương học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2021 – 2022
Câu hỏi 1: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào thời gian nào?
A. 1771
B. 1772
C. 1773
D. 1774
Câu 2: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Lai
B. Lê Lợi
C. Nguyễn Trãi
D. Nguyễn Huệ
Câu hỏi 3: Vì sao Nguyễn Huệ cầu hòa với chúa Trịnh và đánh chúa Nguyễn?
A. Ở thế bất lợi, quân Nguyễn yếu hơn quân Trịnh.
B. Ở thế bất lợi, quân Nguyễn mạnh hơn quân Trịnh.
C. Quân Nguyễn yếu hơn Trịnh
D. Cùng Trịnh diệt Nguyễn
Câu hỏi 4: Những người được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới là:
A. Nguyễn Bỉnh Khiêm
B. Đào Duy Từ
C. Nguyễn Trãi
D. Lê Quý Đôn.
Câu hỏi 5: Vì sao Lê Lợi hòa hoãn với quân Minh?
A. Để củng cố lực lượng
B. Tránh chiến tranh
C. Để quân ta củng cố phòng thủ
D. Lo sợ quân Minh.
Câu hỏi 6: Tác phẩm Truyện Kiều của tác giả:
A. Hồ Xuân Hương
B. Bà Huyện Thanh Quan
C. Nguyễn Du
D. Cao Bá Quát
Câu 7: Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, quân Tây Sơn đã tiêu diệt bao nhiêu quân Xiêm?
A. 5 nghìn won
B. 10 nghìn won
C. 15 nghìn won
D. 20 nghìn won
Câu 8: Chữ quốc ngữ ra đời năm:
A. thế kỷ 15
B. Thế kỉ XVI
C. thế kỷ 17
D. thế kỉ XVIII
Câu 9: Vì sao giáo dục đầu thời Lê sơ phát triển?
A. Nhà nước quan tâm, khuyến khích học tập, thi cử C. Đất nước phát triển
B. Vua Lê ban hành luật giáo dục mới D. Đất nước thái bình
Câu 10: Thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là?
A. Lê Lợi
B. Lê Thánh Tông
C. Nguyễn Hoàng
D. Lương Thế Vinh
Câu 11: Chữ Quốc ngữ ra đời trên cơ sở:
A. Chữ Hán
B. Chữ cái Latinh
C. Ghi âm giọng nói tiếng Việt
D. Chữ Nôm ghi bằng tiếng Việt
Câu 12: Quang Trung đại phá quân Thanh trong bao nhiêu ngày?
A. 5 ngày
B. 6 ngày
C. 7 ngày
D. 8 ngày
Câu 13: Huế là cố đô của:
A. Nhà Lê
B. Triều Nguyễn
C. Nhà Trần
D. Nhà Tây Sơn
Câu 14: Ghép tên tác giả ở cột bên trái với tác phẩm ở cột bên phải. (1,0 điểm)
Tên tác giả

1. Lê Thánh Tông

A. Bình Ngô Đại Cáo

2. Nguyễn Trãi

B. Hồng Đức Quốc âm thi tập.

3. Lương Thế Vinh

C. Đại Việt sử ký toàn thư

4. Lê Hữu Trác

D. Thành công lớn trong toán học

5. Ngô Sĩ Liên

II. ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP:
Câu 15. Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
* Lý do chiến thắng:
– Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, bất khuất, các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến
– Chiến lược đúng đắn
– Sự chỉ huy tài tình của người chỉ huy
*Ý nghĩa lịch sử:
Chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, mở ra thời kỳ phát triển mới: thời Lê sơ.
Câu 16: Hãy nêu nguyên nhân, hậu quả và tính chất của cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn và sự phân chia giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài.
Năm 1545 Nguyễn Kim mất, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, con thứ là Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam.
Năm 1627, chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ. Năm 1672, sông Gianh được dùng làm ranh giới chia đôi đất nước.
Chiến tranh đã gây đau thương cho dân tộc, ảnh hưởng đến sự thống nhất lãnh thổ, cản trở sự phát triển của đất nước
Các cuộc chiến tranh phong kiến ​​đều là phi nghĩa, chỉ vì lợi ích của mình mà các tập đoàn phong kiến ​​đã gây chiến, gây chiến với nhau, gây nguy hại cho dân tộc, đất nước.
Câu 17: Tình hình sản xuất nông nghiệp ở Đàng Ngoài và Đàng Trong thế kỉ XVI – XVIII như thế nào? Vì sao ban đầu các chúa Nguyễn rất chú ý đến phát triển nông nghiệp?
* Đàng Ngoài: Nông nghiệp bị tàn phá nặng nề do chính quyền Lê – Trịnh không quan tâm đến sản xuất, ruộng đất công bị chiếm dụng, bỏ hoang. Người dân phải gánh chịu thuế má, quân dịch, mất mùa, đói kém
* Đàng Trong: Nông nghiệp phát triển vượt bậc nhờ chính sách khai hoang và thiên nhiên ưu đãi
Chúa Nguyễn cử Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam lập phủ Gia Định.
Hình thành tầng lớp địa chủ đông đảo, có nhiều ruộng đất
c / Các chúa Nguyễn ban đầu quan tâm đến phát triển nông nghiệp vì đây là một trong những kế hoạch xây dựng Đàng Trong thành căn cứ cát cứ lâu dài chống lại chúa Trịnh.
Câu 18: Quang Trung đã đại phá quân Thanh như thế nào? Tại sao vua Quang Trung lại chọn cách đánh quân Thanh vào dịp Tết Đinh Dậu?
– Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi, dưới triều Quang Trung, tiến quân ra Bắc.
– Đến Nghệ An, Thanh Hóa tuyển thêm quân, diễu binh, làm lễ tuyên thệ.
– Về Tam Điệp cho bộ đội ăn Tết trước.
– Đêm 30 Tết tấn công quân Thanh trên sông Giankou.
– Đêm mùng 3, ta tấn công đồn Hà Hồi (Thường Tín – Hà Tây).
– Sáng mồng 5, Quang Trung tấn công đồn Ngọc Hồi. Cùng lúc đó, dốc Dài tấn công đồn Đống Đa.
– Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy
– Sau 5 ngày đêm chiến đấu, nghĩa quân Tây Sơn đã quét sạch 29 vạn quân Thanh.
* Vua Quang Trung tấn công quân Thanh vào dịp Tết Đinh Dậu vì vào dịp Tết quân Thanh lo ăn chơi, lơ là, chuẩn bị sơ sài nên không ngờ quân ta tấn công.
Câu 19: Em hãy trình bày ngắn gọn về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418-1423?
Do lực lượng còn mỏng, yếu, quân Minh nhiều lần tấn công, bao vây căn cứ Lam Sơn, nghĩa quân ba lần phải rút lên núi Chí Linh, chịu đựng muôn vàn khó khăn gian khổ, nhiều tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng. tình cảm xuất hiện, điển hình là Lê Lai.
Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa, được quân Minh chấp nhận, nghĩa quân trở lại Lam Sơn và tiếp tục hoạt động.
Cuối năm 1424, quân Minh quay sang tấn công Lam Sơn. Cuộc khởi nghĩa bước sang một giai đoạn mới.
Câu 20: Vì sao khi quân Thanh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ lại lên ngôi hoàng đế?
* Vì khi khởi nghĩa và khởi nghĩa thu phục được lòng dân, Nguyễn Huệ đã nêu cao khẩu hiệu “Cúm để diệt chính quyền” để được nhân dân đồng tình củng cố lực lượng.
– Khi phong trào Tây Sơn phát triển mạnh mẽ, lật đổ chế độ phong kiến, Nguyễn Huệ đã giao lại Bắc Hà cho vua Lê Chiêu Thống, nhưng vì hèn nhát, không trị nước được.
– Khi vua Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh, nhà Thanh đem 29 vạn quân sang xâm lược nước ta và lúc này Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế để lấy lòng dân.
Câu 21: Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?
* Lý do chiến thắng:
– Ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta.
– Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và sự chỉ huy
Quang Trung là anh hùng dân tộc.
* Ý nghĩa lịch sử:
– Lật đổ các chính quyền phong kiến ​​thối nát.
– Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước.
– Đánh bại các cuộc xâm lược của Xiêm và Thanh, bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #năm


#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #năm

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button