Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2020-2021

Đề cương học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 5 học 2020 – 2021 dưới đây được Vik News VN đem lại giúp các em học trò tham khảo và sẵn sàng tốt cho bài rà soát môn Tiếng Việt cuối học kì 2 sắp đến. .

1. Đề cương học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 1

Bài 1: Đặt câu với mỗi từ đồng nghĩa sau:

a) Ăn, ăn;

b) Cho, cho.

c) Chết, mất.

Bài 2: Hoàn thành các câu sau với các từ đồng nghĩa phù hợp.

  • Các từ cần chấm dứt: vẫy, cuộn, nhấp hướng ngoaị.
  • mặt hồ sóng.
  • Sóng đã chạy vào bờ.
  • Sóng trên sông.

Bài 3: Đặt câu với mỗi từ sau: trộm, ôm, vác, vác, vác, vác.

2. Đề cương học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 2.

Bài 1: Tìm từ đồng nghĩa trong các câu sau:

1. Ôi đất nước non sông hùng vĩ

Anh hùng trái đất của thế kỷ 20.

Việt Nam non sông tôi ơi!

Nơi rộng lớn vùng trời biển lúa đẹp hơn

2. Đây suối Lê-nin, có núi Mác, 2 tay dựng núi.

Cờ đỏ sao vàng bay trong gió

Tiếng kèn kháng chiến vang danh núi rừng.

Bài 2: Chọn từ đúng điền vào chỗ trống: Nhỏ xíu, bé nhỏ, bé nhỏ.

Còn gì bằng để nuông chiều.

.. cô đó nói lại đây!

Thân thể người……

Người… ..mà rất mạnh khỏe.

Bài 3: Ghi lại tiếng phù hợp chứa tiếng: g / gh; ng / ng trong đoạn văn sau:

Gió bắc có trị giá… et

Thân thể … đầy khô.

Tay và chân dài … ờ … ao

Chỉ là … tất cả đều là tin xấu.

Trước hết, ..õ

Sau đấy, 1 lần nữa … và trong vườn

Xoay luống rau… iang… à

Gió bắc là tất cả … ác

Vậy là mọi người … chơi.

3. Đề cương học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 3.

Bài 1: Kiếm tìm từ đồng nghĩa.

1. chỉ màu vàng.

B. Chỉ có màu hồng.

C. Chỉ có màu tím.

Bài 2: Đặt câu với 1 số từ ở bài tập 1.

bài 3: Đặt câu với các từ: tàu hỏa, xe lửa, phi cơ, phi cơ.

tỉ dụ: xe lửa Tới Vinh đã 8 giờ sáng rồi.

4. Đề cương học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 4

Bài 1: Đặt câu với các từ:

a) Siêng năng.

b) Khéo léo.

Bài 2: Điền từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu sau: quang vinh, quai, nghề nghiệp, bộ phận, làm)

1. Tay làm hàm nhai, tay… trễ mồm.

B. Có… chỉ lúc đấy chúng ta mới có thể ăn,

C. Hèn chi người nào dễ mang …

D. Công tác là….

e) Biết nhiều…, giỏi 1….

bài 3: (HSKG)

Sử dụng 1 số từ đã học, viết 1 đoạn văn ngắn 3-5 câu về chủ đề bạn chọn.

Cô giáo bình chọn và nhận xét, chúc mừng bạn viết

Ví tiền tỉ dụ: Trong xã hội của chúng ta có rất nhiều ngành nghề không giống nhau. Lang y là thầy thuốc, họ thường xuyên làm việc trong bệnh viện, luôn chăm nom bệnh nhân. Các giáo viên là những người làm công việc giảng dạy trong nhà trường, khuyên bảo các em biến thành những công dân hữu ích cho non sông. Người lao động thường làm việc trong các nhà máy. Họ sản xuất ra những máy móc, dụng cụ dùng cho cho công tác … Tất cả đều có chung mục tiêu là phụng sự non sông.

Để xem đầy đủ nội dung Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5, mời các bạn tải file.

Xem các thông tin có lợi khác trong phần Tài liệu Vik News VN.

Xem thêm thông tin Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2020-2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 5 học 2020-2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 5 học 2020-2021 nhưng Vik News VN giới thiệu sau đây giúp các em học trò tham khảo, sẵn sàng tốt cho rà soát định kì cuối học kì II môn Tiếng Việt sắp đến.
1. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 1
Bài 1: Đặt câu với mỗi từ đồng nghĩa sau:
a) Ăn, xơi;
b) Biếu, tặng.
c) Chết, mất.
Bài 2: Điền từ đồng nghĩa phù hợp vào những câu sau.
Các từ cần điền: cuồn cuộn, lăm tăm, nhấp nhô.
Mặt hồ … gợn sóng.
Sóng biển …xô vào bờ.
Sóng lượn …trên mặt sông.
Bài 3: Đặt câu với mỗi từ sau: cắp, ôm, bê, bưng, đeo, vác.
2. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 2
Bài 1: Tìm từ đồng nghĩa trong các câu sau:
1. Ôi Quốc gia giang san hùng vĩ
Đất người hùng của thế kỉ 2 mươi.
Việt Nam non sông ta ơi!
Mênh mang biển lúa đâu trời đẹp hơn
2. Đây suối Lê-nin, kia núi Mác Hai tay xây dựng 1 nước nhà.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy đất nước
Bài 2: Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống: Bé nhỏ, bé con, nhỏ con bé nhắn.
Còn…..gì nữa nhưng nhõng nhẽo.
…..lại đây chú bảo!
Thân hình……
Người …..mà rất khỏe.
Bài 3: Ghi tiếng phù hợp có chứa âm: g/gh; ng/ngh vào đoạn văn sau:
Gió bấc thật đáng …ét
Cái thân …ầy khô đét
Chân tay dài …êu…ao
Chỉ …ây toàn chuyện dữ
Vặt trụi xoan trước ..õ
Rồi lại …é vào vườn
Xoay luống rau …iêng…ả
Gió bấc toàn …ịch ác
Nên người nào cũng …ại chơi.
3. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 3
Bài 1:Tìm các từ đồng nghĩa.
a. Chỉ màu vàng.
b. Chỉ màu hồng.
c. Chỉ màu tím.
Bài 2: Đặt câu với 1 số từ ở bài tập 1.
Bài 3: Đặt câu với từ: xe lửa, tàu hoả, phi cơ, máy bay.
VD: Xe lửa 8 giờ sáng vào Vinh rồi.
4. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 4
Bài 1: Đặt câu với các từ:
a) Siêng năng.
b) Tháo vát.
Bài 2: Điền từ phù hợp vào chỗ chấm trong những câu sau: (các từ cần điền: vang dội, quai, nghề, phần, làm)
a. Tay làm hàm nhai, tay… mồm trễ.
b. Có… thì mới có ăn,
c. Không dưng người nào dễ mang… tới
d. Lao động là….
e) Biết nhiều…, giỏi 1….
Bài 3: (HSKG)
Em hãy dùng 1 số từ ngữ đã học, viết 1 đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu nói về 1 vấn đề do em tự chọn.
GV bình chọn và nhận xét, tuyên dương bạn viết
Tỉ dụ: Trong xã hội ta có rất nhiều ngành nghề không giống nhau. Lang y là những người lang y, họ thường làm trong các bệnh viện, luôn chăm nom người bệnh. Giáo viên lại là những thầy, cô giáo làm việc trong các nhà trường, khuyên bảo các em để biến thành những công dân hữu ích cho non sông. Còn người lao động thường làm việc trong các nhà máy. Họ sản xuất ra những máy móc, phương tiện dùng cho cho lao động…Tất cả họ đều có chung 1 mục tiêu là dùng cho cho non sông.
Để xem đầy đủ nội dung Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5, mời các bạn tải file về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tiếng #Việt #lớp #5 #học

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 5 học 2020-2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 5 học 2020-2021 nhưng Vik News VN giới thiệu sau đây giúp các em học trò tham khảo, sẵn sàng tốt cho rà soát định kì cuối học kì II môn Tiếng Việt sắp đến.
1. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 1
Bài 1: Đặt câu với mỗi từ đồng nghĩa sau:
a) Ăn, xơi;
b) Biếu, tặng.
c) Chết, mất.
Bài 2: Điền từ đồng nghĩa phù hợp vào những câu sau.
Các từ cần điền: cuồn cuộn, lăm tăm, nhấp nhô.
Mặt hồ … gợn sóng.
Sóng biển …xô vào bờ.
Sóng lượn …trên mặt sông.
Bài 3: Đặt câu với mỗi từ sau: cắp, ôm, bê, bưng, đeo, vác.
2. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 2
Bài 1: Tìm từ đồng nghĩa trong các câu sau:
1. Ôi Quốc gia giang san hùng vĩ
Đất người hùng của thế kỉ 2 mươi.
Việt Nam non sông ta ơi!
Mênh mang biển lúa đâu trời đẹp hơn
2. Đây suối Lê-nin, kia núi Mác Hai tay xây dựng 1 nước nhà.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy đất nước
Bài 2: Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống: Bé nhỏ, bé con, nhỏ con bé nhắn.
Còn…..gì nữa nhưng nhõng nhẽo.
…..lại đây chú bảo!
Thân hình……
Người …..mà rất khỏe.
Bài 3: Ghi tiếng phù hợp có chứa âm: g/gh; ng/ngh vào đoạn văn sau:
Gió bấc thật đáng …ét
Cái thân …ầy khô đét
Chân tay dài …êu…ao
Chỉ …ây toàn chuyện dữ
Vặt trụi xoan trước ..õ
Rồi lại …é vào vườn
Xoay luống rau …iêng…ả
Gió bấc toàn …ịch ác
Nên người nào cũng …ại chơi.
3. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 3
Bài 1:Tìm các từ đồng nghĩa.
a. Chỉ màu vàng.
b. Chỉ màu hồng.
c. Chỉ màu tím.
Bài 2: Đặt câu với 1 số từ ở bài tập 1.
Bài 3: Đặt câu với từ: xe lửa, tàu hoả, phi cơ, máy bay.
VD: Xe lửa 8 giờ sáng vào Vinh rồi.
4. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 số 4
Bài 1: Đặt câu với các từ:
a) Siêng năng.
b) Tháo vát.
Bài 2: Điền từ phù hợp vào chỗ chấm trong những câu sau: (các từ cần điền: vang dội, quai, nghề, phần, làm)
a. Tay làm hàm nhai, tay… mồm trễ.
b. Có… thì mới có ăn,
c. Không dưng người nào dễ mang… tới
d. Lao động là….
e) Biết nhiều…, giỏi 1….
Bài 3: (HSKG)
Em hãy dùng 1 số từ ngữ đã học, viết 1 đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu nói về 1 vấn đề do em tự chọn.
GV bình chọn và nhận xét, tuyên dương bạn viết
Tỉ dụ: Trong xã hội ta có rất nhiều ngành nghề không giống nhau. Lang y là những người lang y, họ thường làm trong các bệnh viện, luôn chăm nom người bệnh. Giáo viên lại là những thầy, cô giáo làm việc trong các nhà trường, khuyên bảo các em để biến thành những công dân hữu ích cho non sông. Còn người lao động thường làm việc trong các nhà máy. Họ sản xuất ra những máy móc, phương tiện dùng cho cho lao động…Tất cả họ đều có chung 1 mục tiêu là dùng cho cho non sông.
Để xem đầy đủ nội dung Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5, mời các bạn tải file về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tiếng #Việt #lớp #5 #học


#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tiếng #Việt #lớp #5 #học

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button