Tài Liệu

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 sách mới 2022

Dự thảo môn Toán lớp 6 học kì 2 năm học mới 2021-2022 giới thiệu Vik News dưới đây sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị tốt cho bài thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 sắp tới. Cấu trúc được biên soạn theo chương trình sách mới trong bộ ba cuốn: Cánh diều, Kết nối tri thức và Cuộc sống, Chân trời sáng tạo, nơi học sinh có thể sắp xếp kiến ​​thức, vận dụng thực tế và giải quyết các nhiệm vụ trong thực tế. Mời các bạn tham khảo thông tin bên dưới để tải về.

1. Đề cương học kì 2 môn Toán 6 cuốn sách kết nối kiến ​​thức

học thuyết

I. Số học

1) một số yếu tố thống kê và xác suất

2) Định mệnh trong đó tử số và mẫu số là các số nguyên. So sánh phân số. hỗn số dương;

3) cộng, trừ, nhân, chia phân số;

4) số thập phân;

5) cộng, trừ, nhân, chia số thập phân;

6) Ước tính và làm tròn

7) tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm;

8) Hai bài toán về phân số.

II. hình học

1) Điểm. đường thẳng;

2) Hai đường thẳng cắt nhau. hai đường thẳng song song;

3) thẳng;

4) tia

5) Góc.

B. Mã tập luyện

Làm các câu 1, 2 và 3 bằng cách sử dụng dữ liệu sau.

Đại lý xe hơi thống kê số lượng xe bán ra trong quý IV / 2021.
Như sau:

2022 Giáo án Toán học kì II Lớp 6, Xuất bản mới

Câu hỏi 1: Tổng số xe bán ra trong quý 4 như sau:

A. 11

tôi. 110 miếng

khoảng 115

D. 12

câu 2: Số lượng ô tô bán chạy nhất trong quý như sau:

A.4

tôi. 40

tất cả các. 3

D 45

Câu hỏi 3: Bao nhiêu xe bán được trong Q4 hơn Q3?

A.0,5

tôi. Một

tất cả các. 5

D 10

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi 4, 5 và 6.

Biểu đồ dưới đây cho thấy các môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 6 ở trường.
Trường cấp hai.

SGK toán lớp 6 học kì 2 |

Câu hỏi 4: Các môn thể thao phổ biến nhất là:

Bóng đá.

Bóng rổ chẳng hạn.

C cầu lông.

D. Bơi lội

Câu hỏi 5: Đây là số học sinh yêu thích bóng đá nhiều hơn số học sinh thích bóng rổ.

20

tôi. 80.

c.60

D 10

Câu hỏi 6: Có bao nhiêu học sinh thích cầu lông?

A.40.

tôi. 50.

c.60

D 80

Phần 7: Đó là xác suất thực nghiệm để nếu một đồng xu được tung 32 lần liên tiếp, mặt S sẽ xảy ra 18 lần và mặt N sẽ xảy ra.

tất cả các Frag {18} {32}

cơn mưa. Frag {7} {16}

Hạt giống Frag {12} {32}

d Frag {3} {8}

câu 8: Khánh cuộn 50 và ghi số chấm xuất hiện trên mỗi cuộn. Đây là kết quả:

một dấu chấm xuất hiệnNgày thứ nhất2số ba456
lần4mười117thứ mười hai6

Xác suất thực nghiệm của một mặt năm điểm là:

tất cả các Frag {1} {10}

cơn mưa. Frag {6} {25}

Hạt giống Frag {2} {25}

D. Các câu trả lời khác

Phần 9: Hộp chứa 1 viên bi xanh, 1 viên bi vàng, 1 viên bi đỏ và 1 viên bi trắng. Kích thước và khối lượng của quả bóng là như nhau. Mỗi lần như vậy, anh Nam lấy một viên bi ra khỏi hộp, ghi màu của viên bi rồi đặt lại vào hộp. Màu xanh lam 6 lần, màu vàng 5 lần, màu đỏ 2 lần và màu trắng 7 lần trong 20 trận hòa liên tiếp. Tính xác suất thực nghiệm để xuất hiện màu xanh lam.

tất cả các Frag {3} {10}

cơn mưa. Frag {1} {4}

Hạt giống Frag {1} {10}

D. Các câu trả lời khác

câu 10 Phân số nào sau đây đồng dạng? Khung {-2} {5}

tất cả các Frag {4} {- 10}

cơn mưa. Frag {-6} {- 15}

Hạt giống -frac {-12} {30}

D. Các câu trả lời khác

…………………………………………………………………………………………………………

Đề cương toán học kì 2 tập rồng 6 |

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Định nghĩa Phân số: Một phân số là một số ở dạng. phân số {a} {b} (a, b ∈ Z, b ≠ 0).

2. Tính chất của phân số.

T / C1: Nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số nguyên khác không thì được một phân số mới bằng phân số đã cho. frac {a} {b} = frac {am} {bm}; a, b, m Z, b, m 0

T / C2: Chia tử số và mẫu số của một phân số cho nhân tử chung ta được phân số mới bằng phân số đã cho. frac {a} {b} = frac {a: n} {b: n}; a, b Z, n UC (a, b)

– chúng tôi là: frac {a} {- b} = frac {-a} {b} = - frac {a} {b}

3. Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân sốWCD.T6,25

tất cả các. phép cộng phân số

+ B1: mẫu số của phân số (nếu cần)

+ B2: Thêm tử số vào tử số và giữ nguyên mẫu số như công thức. frac {a} {m} + frac {b} {m} = frac {a + b} {m} (a, b, mZ, m0)

cơn mưa. trừ phân số

…..

B. bài tập

Phần 1: Hiệu suất

Bài 1. làm toán

tất cả các) Frac {3} {5} + Frac {7} {5}

Hạt giống) phân số {1} {8} -frac {1} {2}

E) frac {-1} {3} .frac {5} {7}

cơn mưa) Frac {1} {6} + Frac {-5} {3}

d) Left (-5Right) .frac {1} {3}

F) frac {2} {7}: frac {3} {4}

Bài 2. làm toán

tất cả các) 0,75 + Frac {-1} {3} -Frac {5} {18}

cơn mưa)frac {4} {15} .frac {1} {3} .frac {15} {20}

…..

Để xem tất cả nội dung 2022 Giáo án Toán học kì II Lớp 6, Xuất bản mớiVui lòng tải xuống tệp.

Xem phần tài liệu Dữ liệu lớn để biết thêm thông tin hữu ích.


Thông tin thêm

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 sách mới 2022

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 sách mới năm học 2021-2022 mà Vik News giới thiệu sau đây giúp các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới. Đề cương được biên soạn theo chương trình sách mới của 3 bộ sách: Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo để các em học sinh hệ thống lại kiến thức, vận dụng luyện giải các dạng bài tập thật nhuần nhuyễn. Mời các bạn tham khảo và tải về chi tiết dưới đây.
1. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức
A. LÝ THUYẾT
I. SỐ HỌC
1) Một số yếu tố thống kê và xác suất
2) Phận số với tử và mẫu là số nguyên. So sánh các phân số. Hỗn số dương;
3) Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia phân số;
4) Số thập phân;
5) Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia số thập phân;
6) Ước lượng và làm tròn số;
7) Tỉ số và tỉ số phần trăm;
8) Hai bài toán về phân số.
II. HÌNH HỌC
1) Điểm. Đường thẳng;
2) Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song;
3) Đoạn thẳng;
4) Tia
5) Góc.
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Sử dụng dữ liệu sau đây để làm câu 1, 2, 3.
Một cửa hàng bán ô tô thống kê số lượng ô tô bán được trong bốn quý năm 2021 được kết quảnhư sau:

Câu 1: Tổng số xe bán được trong bốn quý là:
A. 11 chiếc.
B. 110 chiếc.
C. 115 chiếc.
D. 12 chiếc.
Câu 2: Số xe bán được nhiều nhất trong 1 quý là:
A. 4
B. 40
C. 3
D. 45
Câu 3: Quý 4 bán được nhiều hơn quý 3 bao nhiêu chiếc xe?
A. 0,5
B. 1
C. 5
D. 10
Sử dụng dữ liệu sau đây để làm câu 4, 5, 6.
Biểu đồ sau đây cho biết môn thể thao yêu thích nhất của các bạn học sinh khối 6 một trườngTHCS.

Câu 4: Môn thể thao được yêu thích nhất là:
A. Bóng đá.
B. Bóng rổ.
C. Cầu lông.
D. Bơi lội
Câu 5: Số HS thích bóng đá nhiều hơn số HS thích bóng rổ là:
A. 20.
B. 80.
C. 60.
D. 10.
Câu 6: Số học sinh thích môn cầu lông là?
A. 40.
B. 50.
C. 60.
D. 80.
Câu 7: Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là
A.
B.
C.
D.
Câu 8: Khánh gieo một con xúc xắc 50 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:
Số chấm xuất hiện
1
2
3
4
5
6
Số lần
4
10
11
7
12
6
Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là:
A.
B.
C.
D. Đáp án khác
Câu 9: Một hộp có chứa 1 viên bi xanh, 1 viên bi vàng, 1 viên bi đỏ và 1 viên bi trắng. Các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần, Nam lấy ra một viên bi từ trong hộp, ghi lại màu của viên bi và bỏ lại vào trong hộp. Trong 20 lần lấy viên bi liên tiếp, có 6 lần xuất hiện màu xanh, 5 lần xuất hiện màu vàng, 2 lần xuất hiện màu đỏ và 7 lần xuất hiện màu trắng. Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện màu xanh:
A.
B.
C.
D. Đáp án khác
Câu 10. Phân số nào sau đây bằng phân số
A.
B.
C.
D. Đáp án khác
……………………
2. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh Diều
A. Tóm tắt lý thuyết
1. Định nghĩa phân số: Phân số là số có dạng (a, b ∈ Z, b ≠ 0).
2. Tính chất của phân số.
T/C1: Khi nhân cả tử và mẫu của một phân số với một số nguyên khác 0 ta được một phân số mới bằng phân số đã cho: ; a, b, m ∈ Z, b, m ≠ 0
T/C2: Khi chia cả tử và mẫu của một phân số với một ước chung của chúng ta được một phân số mới bằng phân số đã cho: ; a, b ∈ Z, n ∈ ƯC (a,b)
– Ta có:
3. Các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân sốWCD.T6.25
a. Phép cộng phân số
+ B1: quy đồng mẫu các phân số (nếu cần)
+ B2: lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu như công thức: (a, b, m ∈ Z, m ≠ 0)
b. Phép trừ phân số
…..
B. BÀI TẬP
PHẦN I: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Bài 1. Thực hiện phép tính

a)

c)

e)

b)

d)

f)

Bài 2. Thực hiện phép tính
a)
b)
…….
Để xem đầy đủ nội dung Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 sách mới 2022, mời bạn tải file về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Toán #lớp #sách #mới

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 sách mới 2022

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 sách mới năm học 2021-2022 mà Vik News giới thiệu sau đây giúp các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới. Đề cương được biên soạn theo chương trình sách mới của 3 bộ sách: Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo để các em học sinh hệ thống lại kiến thức, vận dụng luyện giải các dạng bài tập thật nhuần nhuyễn. Mời các bạn tham khảo và tải về chi tiết dưới đây.
1. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức
A. LÝ THUYẾT
I. SỐ HỌC
1) Một số yếu tố thống kê và xác suất
2) Phận số với tử và mẫu là số nguyên. So sánh các phân số. Hỗn số dương;
3) Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia phân số;
4) Số thập phân;
5) Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia số thập phân;
6) Ước lượng và làm tròn số;
7) Tỉ số và tỉ số phần trăm;
8) Hai bài toán về phân số.
II. HÌNH HỌC
1) Điểm. Đường thẳng;
2) Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song;
3) Đoạn thẳng;
4) Tia
5) Góc.
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Sử dụng dữ liệu sau đây để làm câu 1, 2, 3.
Một cửa hàng bán ô tô thống kê số lượng ô tô bán được trong bốn quý năm 2021 được kết quảnhư sau:

Câu 1: Tổng số xe bán được trong bốn quý là:
A. 11 chiếc.
B. 110 chiếc.
C. 115 chiếc.
D. 12 chiếc.
Câu 2: Số xe bán được nhiều nhất trong 1 quý là:
A. 4
B. 40
C. 3
D. 45
Câu 3: Quý 4 bán được nhiều hơn quý 3 bao nhiêu chiếc xe?
A. 0,5
B. 1
C. 5
D. 10
Sử dụng dữ liệu sau đây để làm câu 4, 5, 6.
Biểu đồ sau đây cho biết môn thể thao yêu thích nhất của các bạn học sinh khối 6 một trườngTHCS.

Câu 4: Môn thể thao được yêu thích nhất là:
A. Bóng đá.
B. Bóng rổ.
C. Cầu lông.
D. Bơi lội
Câu 5: Số HS thích bóng đá nhiều hơn số HS thích bóng rổ là:
A. 20.
B. 80.
C. 60.
D. 10.
Câu 6: Số học sinh thích môn cầu lông là?
A. 40.
B. 50.
C. 60.
D. 80.
Câu 7: Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là
A.
B.
C.
D.
Câu 8: Khánh gieo một con xúc xắc 50 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:
Số chấm xuất hiện
1
2
3
4
5
6
Số lần
4
10
11
7
12
6
Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là:
A.
B.
C.
D. Đáp án khác
Câu 9: Một hộp có chứa 1 viên bi xanh, 1 viên bi vàng, 1 viên bi đỏ và 1 viên bi trắng. Các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần, Nam lấy ra một viên bi từ trong hộp, ghi lại màu của viên bi và bỏ lại vào trong hộp. Trong 20 lần lấy viên bi liên tiếp, có 6 lần xuất hiện màu xanh, 5 lần xuất hiện màu vàng, 2 lần xuất hiện màu đỏ và 7 lần xuất hiện màu trắng. Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện màu xanh:
A.
B.
C.
D. Đáp án khác
Câu 10. Phân số nào sau đây bằng phân số
A.
B.
C.
D. Đáp án khác
……………………
2. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh Diều
A. Tóm tắt lý thuyết
1. Định nghĩa phân số: Phân số là số có dạng (a, b ∈ Z, b ≠ 0).
2. Tính chất của phân số.
T/C1: Khi nhân cả tử và mẫu của một phân số với một số nguyên khác 0 ta được một phân số mới bằng phân số đã cho: ; a, b, m ∈ Z, b, m ≠ 0
T/C2: Khi chia cả tử và mẫu của một phân số với một ước chung của chúng ta được một phân số mới bằng phân số đã cho: ; a, b ∈ Z, n ∈ ƯC (a,b)
– Ta có:
3. Các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân sốWCD.T6.25
a. Phép cộng phân số
+ B1: quy đồng mẫu các phân số (nếu cần)
+ B2: lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu như công thức: (a, b, m ∈ Z, m ≠ 0)
b. Phép trừ phân số
…..
B. BÀI TẬP
PHẦN I: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Bài 1. Thực hiện phép tính

a)

c)

e)

b)

d)

f)

Bài 2. Thực hiện phép tính
a)
b)
…….
Để xem đầy đủ nội dung Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 sách mới 2022, mời bạn tải file về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Toán #lớp #sách #mới


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button