Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 môn Toán (Có ma trận và đáp án) lớp 2 năm 2021-2022 bao gồm đề thi có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện kiến ​​thức cần đạt. Đạt kết quả tốt trong kì thi cuối học kì 2. Bạn được mời đến một buổi tư vấn.

1. Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn toán trong kitebook.

Ôn tập cuối học kỳ 2 (Chủ đề 6)

môn học: toán học Bước 2

Năm học: 2021-2022

năng lực và phẩm chất

Số câu và số điểm

cấp độ 1

Bước 2

cấp 3

súng

TNKQ

TL;

TNKQ

TL;

TNKQ

TL;

TNKQ

TL;

Giải bằng số học-đại lượng-viết

số câu

4

đầu tiên

đầu tiên

2

5

ba

số câu

1a, c, d

2

4

1b

3.5

ghi bàn

2

2

0,5

2

2,5

4

đưa ra yếu tố

số câu

đầu tiên

2

đầu tiên

2

số câu

7b

7a, c

ghi bàn

0,5

đầu tiên

0,5

đầu tiên

Yếu tố thống kê, xác suất

số câu

đầu tiên

đầu tiên

2

đầu tiên

ba

số câu

6a

6b

6c

số 8

ghi bàn

0,5

0,5

đầu tiên

0,5

1,5

súng

số câu

6

đầu tiên

đầu tiên

ba

4

7

số 8

ghi bàn

ba

2

0,5

2,5

2

3.5

6,5

2. Cuốn Diều hâu lớp 2 Đây là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán.

môn thi chất lượng kết thúc năm học Khác 2

môn học: toán 2

Thời gian kiểm tra: 35 phút

Họ và tên: ……………………………………….. .. Xếp hạng:. …………………………………………………………………………………………………………

Câu hỏi 1: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời

1. Số 652; 562; 625; Viết chúng từ nhỏ nhất đến lớn nhất: (M1 – 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều dài của bảng là 15 ….. Tên của thực thể được viết như sau.

(M2 – 0,5 điểm)

A. cm B. km C. dm D. m

c) Số đứng trước số 342 là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) Giá trị của chữ số 8 trong số 287 là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 87

Cánh diều đề thi học kì 2 môn toán lớp 2.

Kiểm tra Toán thường niên năm 2, học kỳ 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Sách Cánh Diều năm học 2021-2022

2022 sách toán lớp 2 ôn thi học kì 2 năm học 2 |

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 |

3. Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều.

Câu hỏi 1:

một. cũ

cơn mưa. cũ

Hạt giống.

D. cũ

Phần 2:

tám trăm bảy mươi lăm: 875

năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn Baeksa: 404

bốn trăm: 400

Đáp án Đề kiểm tra Toán 2

Đề kiểm tra Toán lớp 2 |

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tìm hiểu của phần Tài nguyên.

Xem thêm thông tin Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh diều năm học 2021-2022 (có ma trận và đáp án) gồm đề thi, có đáp án kèm theo cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kiến ​​thức cần đạt. đạt kết quả tốt nhất cho bài kiểm tra cuối học kì II. Mời các bạn cùng tham khảo.
1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh diều.

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (đề 6)
Môn học: Toán học CẤP 2
Năm học: 2021-2022

Năng lực và phẩm chất

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

toàn bộ

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-SỐ LƯỢNG-GIẢI TOÁN VỚI VIẾT

Số câu

4

đầu tiên

đầu tiên

2

5

3

Số câu

1a, c, d
2

4

1b

3.5

Ghi bàn

2

2

0,5

2

2,5

4

TẶNG YẾU TỐ

Số câu

đầu tiên

2

đầu tiên

2

Số câu

7b

7a, c

Ghi bàn

0,5

đầu tiên

0,5

đầu tiên

Yếu tố thống kê, xác suất

Số câu

đầu tiên

đầu tiên

2

đầu tiên

3

Số câu

6a

6b

6c
số 8

Ghi bàn

0,5

0,5

đầu tiên

0,5

1,5

toàn bộ

Số câu

6

đầu tiên

đầu tiên

3

4

7

số 8

Ghi bàn

3

2

0,5

2,5

2

3.5

6,5

2. Đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 sách Cánh diều.

CHỦ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KẾT THÚC NĂM HỌC KHÁC NHAU 2

Môn học: TOÁN 2

Thời gian làm bài: 35 phút

Họ và tên: …………………… .. Cấp bậc:. ……………… ..

Câu hỏi 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
1. Các số 652; 562; 625; viết theo thứ tự từ bé nhất đến lớn nhất là: (M1 – 0,5 điểm)
A. 562; 652; 625
B. 652; 562; 625
C. 562; 625; 652
D. 625; 562; 652
b) Chiều dài của cái bàn là 15 ……. Tên của đơn vị sẽ được điền là:
(M2 – 0,5 điểm)
A. cm B. km C. dm D. m
c) Số đứng trước số 342 là: (M1 – 0,5 điểm)
A. 343 B. 341 C. 340 D. 344
d) Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (M1 – 0,5 điểm)
A. 800 B. 8 C.80 D. 87

3. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều.
Câu hỏi 1:
Một. CŨ
b. CŨ
C.
d. CŨ
Câu 2:
Tám trăm bảy mươi lăm: 875
Năm trăm bảy mươi tám: 578
Bốn trăm lẻ bốn: 404
Bốn trăm: 400

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trong phần Học của phần Tài liệu.

#Đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #sách #Cánh #Diều #năm #học

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh diều năm học 2021-2022 (có ma trận và đáp án) gồm đề thi, có đáp án kèm theo cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kiến ​​thức cần đạt. đạt kết quả tốt nhất cho bài kiểm tra cuối học kì II. Mời các bạn cùng tham khảo.
1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh diều.

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (đề 6)
Môn học: Toán học CẤP 2
Năm học: 2021-2022

Năng lực và phẩm chất

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

toàn bộ

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-SỐ LƯỢNG-GIẢI TOÁN VỚI VIẾT

Số câu

4

đầu tiên

đầu tiên

2

5

3

Số câu

1a, c, d
2

4

1b

3.5

Ghi bàn

2

2

0,5

2

2,5

4

TẶNG YẾU TỐ

Số câu

đầu tiên

2

đầu tiên

2

Số câu

7b

7a, c

Ghi bàn

0,5

đầu tiên

0,5

đầu tiên

Yếu tố thống kê, xác suất

Số câu

đầu tiên

đầu tiên

2

đầu tiên

3

Số câu

6a

6b

6c
số 8

Ghi bàn

0,5

0,5

đầu tiên

0,5

1,5

toàn bộ

Số câu

6

đầu tiên

đầu tiên

3

4

7

số 8

Ghi bàn

3

2

0,5

2,5

2

3.5

6,5

2. Đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 sách Cánh diều.

CHỦ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KẾT THÚC NĂM HỌC KHÁC NHAU 2

Môn học: TOÁN 2

Thời gian làm bài: 35 phút

Họ và tên: …………………… .. Cấp bậc:. ……………… ..

Câu hỏi 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
1. Các số 652; 562; 625; viết theo thứ tự từ bé nhất đến lớn nhất là: (M1 – 0,5 điểm)
A. 562; 652; 625
B. 652; 562; 625
C. 562; 625; 652
D. 625; 562; 652
b) Chiều dài của cái bàn là 15 ……. Tên của đơn vị sẽ được điền là:
(M2 – 0,5 điểm)
A. cm B. km C. dm D. m
c) Số đứng trước số 342 là: (M1 – 0,5 điểm)
A. 343 B. 341 C. 340 D. 344
d) Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (M1 – 0,5 điểm)
A. 800 B. 8 C.80 D. 87

3. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều.
Câu hỏi 1:
Một. CŨ
b. CŨ
C.
d. CŨ
Câu 2:
Tám trăm bảy mươi lăm: 875
Năm trăm bảy mươi tám: 578
Bốn trăm lẻ bốn: 404
Bốn trăm: 400

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trong phần Học của phần Tài liệu.

#Đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #sách #Cánh #Diều #năm #học


#Đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #sách #Cánh #Diều #năm #học

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button