Wiki

Địa chỉ chi cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ Chi cục Thuế tỉnh Đắk Lắk tại Đường Lý Thái Tổ, Huyện Tân An, Thành phố. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, sau đây là thông tin cụ thể giúp bạn đơn giản tìm tới chi cục thuế nếu cần gì.

Anh sinh sống và làm việc tại tỉnh Đăk Lăk, mà anh chưa từng tới chi cục thuế, nay có các thủ tục hành chính liên can tới khai thuế, nộp thuế … anh có nhu cầu làm việc với cục thuế tỉnh Đăk Lăk, vui lòng liên hệ cơ thuế quan theo thông tin Vik News được ban bố dưới đây.

Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

ĐỊA CHỈ PHÒNG DAX DK TỈNH THÀNH MAY MẮN

– Trò chuyện với: Số 12 Lý Thái Tổ, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.
– Dế yêu: 02623.856.634
– Số fax: 02623.852.861
– Cổng thông tin điện tử của cục thuế: http://daklak.gdt.gov.vn/

– Thời gian làm việc: 7:30 sáng tới 6:00 tối từ Thứ Hai tới Thứ 6.

thanh toán lakorn 2 ở đâu

Bản đồ chỉ dẫn cách đi tới Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Sơ bộ hướng đi: Chi cục thuế nằm ngay trên con đường chính Lý Thái Tổ số 12, tuyến đường này nằm song song với Hà Huy Tập, nằm cách thành thị Lâm Viên. Buôn Ma Thuột cách đầu đường Đồng Khởi khoảng 1 km. Vì thế, nếu bạn đi lại bằng xe máy hoặc Taxi Dak Lak Từ khu vực này tới cơ thuế quan bạn chỉ cần đi bộ khoảng 2-3 phút.

Xung quanh cục thuế tỉnh Đắk Lắk còn có 1 số cơ quan phệ như Sở Nội vụ Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII, Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nguyên. , Nghĩa trang Truyền giáo Thánh Tâm, Bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắk…

Với việc xác định được các cơ quan phụ cận và địa điểm của chi cục thuế, bạn có thể chủ động về công cụ và thời kì nếu có nhu cầu tới trực tiếp chi cục thuế. Ngoài ra, có thể liên hệ thông tin số dế yêu, fax, thông tin liên hệ của chỉ đạo phòng ban… để biết thêm cụ thể và được trả lời các thắc mắc liên can.

Các phòng tính năng của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk gồm:: Phòng Công khai và Cung cấp người nộp thuế, Phòng Hành chính, Quản lý nguồn vốn, Thanh tra ngân khố, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Phòng Kiểm tra nội bộ, Vụ Công nghệ thông tin, Tổng cục, Vụ Kế toán, Vụ Quản lý thuế, Thuế TNCN, Quản lý nợ thuế và Phòng Cưỡng chế, Chi cục Thanh tra thuế số 1, Chi cục Thanh tra thuế số 2.


Ngoài ra, bạn cũng có thể tiết kiệm Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk để lúc có nhu cầu đi lại.

.

Xem thêm thông tin Địa chỉ chi cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ chi cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ chi cục thuế tỉnh Đắk Lắk nằm trên đường Lý Thái Tổ, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, dưới đây là những thông tin cụ thể giúp bạn đơn giản tìm đến cục thuế nếu có việc cần.
Bạn đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk mà chưa từng tới cục thuế, nay nảy sinh các thủ tục hành chính liên can đến vấn đề kê khai thuế, nộp thuế… cần làm việc với cục thuế tỉnh Đắk Lắk hãy liên thệ theo thông tin nhưng mà Vik News đăng tải dưới đây.

Cục thuế tỉnh ĐắK Lắk

ĐỊA CHỈ CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK
– Địa chỉ: số 12 Lý Thái Tổ, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.– Dế yêu: 02623.856.634– Fax: 02623.852.861– Cổng thông tin điện tử cục thuế: http://daklak.gdt.gov.vn/
– Thời gian làm việc: 7h30 tới 18h00 từ thứ 2 tới thứ 6.

Bản đồ hướng dẫn hướng đi đến cục thuế tỉnh ĐắK Lắk
Chỉ dẫn sơ bộ đường đi: cục thuế nằm ngay trên đường phệ Lý Thái Tổ tại số 12, đoạn đường này song song với Hà Huy Tập, nằm cách Lâm Viên Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 1km từ đầu đường Đồng Khởi. Vì vậy nếu đi lại bằng xe máy hoặc taxi Đắk Lắk từ khu vực này vào cục thuế, bạn chỉ cần đi khoảng 2-3 phút.
Xung quanh cục thuế tỉnh Đắk Lắk còn có 1 số cơ quan phệ như Sở Nội vụ Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk, Kiểm toán nhà nước khu vực XII, bệnh viện Mắt Tây Nguyên, Bệnh viện Đa Khoa Cao Nguyên, Nghĩa trang giáo sứ Thánh Tâm, Bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắk…
Với việc xác định các cơ quan gần ấy và địa điểm của cục thuế, bạn có thể chủ động về công cụ, thời kì nếu có việc cần đến trực tiếp cục thuế. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ theo thông tin về số dế yêu, fax, thông tin liên hệ của chỉ đạo cục… để biết thêm cụ thể và được trả lời các vấn đề liên can.
Các phòng tính năng của cục thuế tỉnh Đắk Lắk bao gồm: Phòng Tuyên truyền Cung cấp người nộp thuế, Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Phòng Thanh tra Thuế, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Phòng Kiểm tra nội bộ, Phòng Tin học, Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán, Phòng Quản lý thuế Thu nhập tư nhân, Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Phòng Kiểm tra Thuế số 1, Phòng Kiểm tra Thuế số 2.
Ngoài ra , các bạn cũng có thể lưu lại Địa chỉ ngân khố nhà nước tỉnh Đắk Lắk để lúc có việc cần đi lại đến.

TagsĐịa chỉ nộp thuế Kiến thức chung

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Địa #chỉ #chi #cục #thuế #tỉnh #Đắk #Lắk

Địa chỉ chi cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ chi cục thuế tỉnh Đắk Lắk nằm trên đường Lý Thái Tổ, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, dưới đây là những thông tin cụ thể giúp bạn đơn giản tìm đến cục thuế nếu có việc cần.
Bạn đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk mà chưa từng tới cục thuế, nay nảy sinh các thủ tục hành chính liên can đến vấn đề kê khai thuế, nộp thuế… cần làm việc với cục thuế tỉnh Đắk Lắk hãy liên thệ theo thông tin nhưng mà Vik News đăng tải dưới đây.

Cục thuế tỉnh ĐắK Lắk

ĐỊA CHỈ CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK
– Địa chỉ: số 12 Lý Thái Tổ, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.– Dế yêu: 02623.856.634– Fax: 02623.852.861– Cổng thông tin điện tử cục thuế: http://daklak.gdt.gov.vn/
– Thời gian làm việc: 7h30 tới 18h00 từ thứ 2 tới thứ 6.

Bản đồ hướng dẫn hướng đi đến cục thuế tỉnh ĐắK Lắk
Chỉ dẫn sơ bộ đường đi: cục thuế nằm ngay trên đường phệ Lý Thái Tổ tại số 12, đoạn đường này song song với Hà Huy Tập, nằm cách Lâm Viên Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 1km từ đầu đường Đồng Khởi. Vì vậy nếu đi lại bằng xe máy hoặc taxi Đắk Lắk từ khu vực này vào cục thuế, bạn chỉ cần đi khoảng 2-3 phút.
Xung quanh cục thuế tỉnh Đắk Lắk còn có 1 số cơ quan phệ như Sở Nội vụ Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk, Kiểm toán nhà nước khu vực XII, bệnh viện Mắt Tây Nguyên, Bệnh viện Đa Khoa Cao Nguyên, Nghĩa trang giáo sứ Thánh Tâm, Bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắk…
Với việc xác định các cơ quan gần ấy và địa điểm của cục thuế, bạn có thể chủ động về công cụ, thời kì nếu có việc cần đến trực tiếp cục thuế. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ theo thông tin về số dế yêu, fax, thông tin liên hệ của chỉ đạo cục… để biết thêm cụ thể và được trả lời các vấn đề liên can.
Các phòng tính năng của cục thuế tỉnh Đắk Lắk bao gồm: Phòng Tuyên truyền Cung cấp người nộp thuế, Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Phòng Thanh tra Thuế, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Phòng Kiểm tra nội bộ, Phòng Tin học, Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán, Phòng Quản lý thuế Thu nhập tư nhân, Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Phòng Kiểm tra Thuế số 1, Phòng Kiểm tra Thuế số 2.
Ngoài ra , các bạn cũng có thể lưu lại Địa chỉ ngân khố nhà nước tỉnh Đắk Lắk để lúc có việc cần đi lại đến.

TagsĐịa chỉ nộp thuế Kiến thức chung

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Địa #chỉ #chi #cục #thuế #tỉnh #Đắk #Lắk


#Địa #chỉ #chi #cục #thuế #tỉnh #Đắk #Lắk

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button