Tài Liệu

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 toàn quốc

Điểm chuẩn vào lớp 10 quốc gia năm 2021 – Hiện một số nơi trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 năm 2021.. Hợp xin chia sẻ danh sách điểm thi lớp 10 năm học 2021 của 63 tỉnh thành để các em tiện xem điểm thi lớp 10 năm học 2021-2022 của mình. Bạn được mời đến một buổi tư vấn.

bản ghi nhớ: Hiện tại, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 vẫn đang diễn ra. Dữ liệu lớn có kế hoạch cập nhật điểm chuẩn vào lớp 10 của 63 tỉnh thành sớm nhất vào năm 2021 sau khi Bộ Giáo dục tỉnh công bố.

1. Tháng 10 năm 2021 Điểm chuẩn Hà Nội

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2021

2. Điểm chuẩn vào lớp 10 TP năm 2021.

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2021

3. Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa

Thanh Hóa tính đến lớp 10 năm 2021

chuyên gia nữTiêu chuẩn
chuyên ngành toán học42,7
Chuyên gia Vật lý44,6
chuyên môn hóa45,45
chuyên môn hóa41,55
toàn văn tin tức41
chuyên ngành ngôn ngữ học48,35
chuyên ngành lịch sử45,75
chuyên ngành địa lý44,65
tiếng Anh chuyên nghiệp45,95

4. Khánh Hòa tính đến lớp 10 năm 2021

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa

5. Căn cứ vào lớp 10 tại Hải Phòng năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hải Phòng năm 2021

6. Chuẩn loại 10 của Quảng Ninh năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2021

7. Điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển lớp 10 năm 2021 Nghệ An

8. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 An Giang

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 An Giang năm 2021

9. Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Dương năm 2021

 • Xem Điểm xét tuyển vào lớp 10 Bình Dương năm 2021

10. Đồng Nai năm 2021 tính đến lớp 10 năm 2020

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 Đồng Nai năm 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Nai 2021

Lâu đàingôi trườngNV1NV2NV3bản ghi nhớ
đầu tiênChuyên Lương Thế Vinh39,75chuyên ngành toán học
2Chuyên Lương Thế Vinh35,75văn học chuyên ngành
baChuyên Lương Thế Vinh36,5tiếng Anh chuyên nghiệp
4Chuyên Lương Thế Vinh34chuyên môn hóa
5Chuyên Lương Thế Vinh32,5chuyên môn hóa
6Chuyên Lương Thế Vinh33lịch sử đầy đủ
7Chuyên Lương Thế Vinh34,5chuyên ngành địa lý
số 8Chuyên Lương Thế Vinh36,5toàn văn tin tức
9Chuyên Lương Thế Vinh41,75không chuyên nghiệp

11. Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2021

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Hà Tĩnh

12. Năm 2021 Điểm chuẩn lớp 10 Trà Vinh

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Trà Vinh

13. Cần Thơ cho Lớp 10 năm 2021

 • Xem Điểm xét tuyển vào lớp 10 Cần Thơ năm 2021

14. Căn cứ vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2021.

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2021

15. Điểm chuẩn lớp 10 của Tháp Đồng năm 2021

 • Xem Điểm Tuyển sinh Lớp 10 của Tháp Đồng năm 2021

16. Dựa vào lớp 10 của Quảng Ngãi vào năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 của Quảng Ngãi

17. Kiên Giang tính đến lớp 10 năm 2021

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Kiên Giang

18. Điểm đầu vào lớp 10 năm 2021 của Bến Tre

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 Bến Tre

19. Kiên Giang tính đến lớp 10 năm 2021

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Kiên Giang

20. Dựa vào lớp 10 của Quảng Ngãi vào năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 của Quảng Ngãi

21. Điểm chuẩn vào lớp 10 của Ninh Bình năm 2021

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Ninh Bình

Tiêu chí tuyển sinh trường THPT Dân tộc Nội trú TP.

Tiêu chí tuyển sinh trường THPT Dân tộc Nội trú TP.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Công lập Ninh Bình

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Công lập Ninh Bình

22. Điểm chuẩn năm 2021 Ninh Thuận Lớp 10

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Ninh Bình

23. Tính đến năm 2021 Bình Định Năm 10

 • Xem điểm đầu vào của lớp 10 Bình Định năm 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Định

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Định

24. 2021 Lào Cai Điểm chuẩn bậc 10

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 tỉnh Lào Cai năm 2021

25. Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận năm 2021

 • Xem Điểm đầu vào lớp 10 Bình Thuận năm 2021

26. Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Phước năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021 của Bình Phước

27. Điểm chuẩn vào lớp 10 của Vĩnh Long năm 2021

 • Xem Điểm tuyển sinh lớp 10 Vĩnh Long năm 2021

28. Điểm chuẩn vào lớp 10 của Tây Ninh năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển lớp 10 năm 2021 Tây Ninh

29. Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Thọ năm 2021

 • Xem Điểm xét tuyển vào lớp 10 Phú Thọ năm 2021

30. Dựa vào lớp 10 Quảng Nam năm 2021.

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 tỉnh Quảng Nam năm 2021

31. Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Chí năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 của Quảng Trị

2021 Quảng Trị chuẩn vào lớp 10

lớp học đặc biệtTiêu chuẩn
chuyên ngành toán học32.35
toàn văn tin tức23,50
Chuyên gia Vật lý30,40
Hóa học28,75
chuyên ngành sinh học29,30
chuyên ngành ngôn ngữ học29,50
chuyên ngành lịch sử28,75
chuyên ngành địa lý19.15
tiếng Anh chuyên nghiệp33,45

32. Điểm chuẩn 10 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển lớp 10 năm 2021 Bà Rịa Vũng Tàu

33. Căn cứ Tiền Giang Năm 10 năm 2021

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Tiền Giang

34. Điểm chuẩn vào lớp 10 của Thái Nguyên năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên

35. Thừa Thiên Huế tính đến lớp 10 năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 của Thừa Thiên Huế

36. 2021 Điểm chuẩn lớp 10 Dakrak

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2021

37. Năm 2021 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Tybin

 • Xem điểm xét tuyển lớp 10 năm 2021 Thái Bình

Điểm chuẩn lớp 10 2021 Thái Bình

Điểm chuẩn lớp 10 2021 Thái Bình

38. Dựa vào lớp 10 của Hải Dương năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2021

39. Yenbai dựa trên lớp 10 năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển lớp 10 năm 2021 Yên Bái

40. 2021 Điểm chuẩn lớp 10 Vĩnh Phúc

 • Xem Điểm tuyển sinh lớp 10 chuyên Vĩnh Phúc năm 2021

41. 2021 Điểm chuẩn lớp 10 Dakrak

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2021

42. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Giang

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021 của Hà Giang

43. Điểm chuẩn vào lớp 10 Tuyên Quang năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 của Tuyên Quang

44. 2021 Điểm chuẩn lớp 10 Hậu Giang

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021 của Hậu Giang

45. Điểm chuẩn lớp 10 của Quảng Bình năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 của Quảng Bình

46. ​​Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hưng Yên năm 2021

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Hung Yan

47. Gia Lai tính đến lớp 10 năm 2021

 • Xem Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Gia Lai

48. 2021 Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Đốc Nông

 • Xem tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Đốc Nông

49. Sonla học lớp 10 năm 2021

 • Xem Điểm Tuyển Sinh Học Kỳ 10 Năm 2021 Sơn La

50. Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Kạn năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 của Bắc Kạn

51. 2021 Điểm chuẩn lớp 10 Cao Bằng

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 Cao Bằng năm 2021

52. Điểm chuẩn Cà Mau vào lớp 10 năm 2021

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Cà Mau

53. Điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định năm 2021

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Nam Định

54. Căn cứ vào lớp 10 Hà Nam năm 2021

 • Xem kết quả tuyển sinh lớp 10 Hà Nam năm 2021

55. Hòa Bình tính đến lớp 10 năm 2021

 • Xem điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 của Hòa Bình

56. Điểm chuẩn Phú Yên vào lớp 10 năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển lớp 10 năm 2021 Phú Yên

57. Điểm chuẩn vào lớp 10 của Bạc Liêu năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 của Bạc Liêu

58. Tính đến năm 2021 lớp 10 Kon Tum

 • Xem điểm xét tuyển lớp 10 năm 2021 Kon Tum

59. Dựa vào lớp 10 Sokjang năm 2021

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn chuyên nghiệp các phòng 1-21 Nguyễn Thị Minh Khai. Nhấp vào liên kết dưới đây để biết thêm chi tiết.

 • Xem điểm xét tuyển lớp 10 năm 2021 Sóc Trăng

60. Điểm chuẩn vào lớp 10 của Lâm Đồng năm 2021

 • Xem điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 của Lâm Đồng

Tiếp tục cập nhật …..

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 toàn quốc

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 toàn quốc

Điểm chuẩn lớp 10 Quốc gia năm 2021 – Hiện một số địa phương trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 năm 2021. Nhằm giúp các em tra cứu điểm vào lớp 10 năm học 2021-2022, Hôp xin chia sẻ danh sách điểm thi vào lớp 10 năm học 2021 của 63 tỉnh thành. Mời các bạn cùng tham khảo.
Ghi chú: hiện tại kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 vẫn đang diễn ra. Vik News sẽ cập nhật sớm nhất điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 của 63 tỉnh thành sau khi Sở Giáo dục các tỉnh thành ban hành.
1. Điểm chuẩn tháng 10 năm 2021 Hà Nội
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hà Nội
2. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 TP.
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 TP.HCM
3. Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2021
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa
ĐẶC SẢN NỮ
Điểm chuẩn
Chuyên môn Toán
42,7
Chuyên ngành Vật lý
44,6
Chuyên môn hóa
45,45
Chuyên môn hóa
41,55
Chuyên về Tin tức
41
Chuyên ngành Ngôn ngữ học
48,35
Chuyên ngành Lịch sử
45,75
Chuyên ngành Địa lý
44,65
Chuyên ngành tiếng anh
45,95
4. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa
5. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hải Phòng
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hải Phòng
6. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ninh
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ninh
7. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Nghệ An
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Nghệ An
8. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 An Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 An Giang
9. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Dương
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bình Dương
10. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 2021 Đồng Nai
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đồng Nai
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Nai 2021
STT
Ngôi trường
NV1
NV2
NV3
Ghi chú
đầu tiên
Chuyên Lương Thế Vinh
39,75

Chuyên môn Toán
2
Chuyên Lương Thế Vinh
35,75

Văn học chuyên ngành
3
Chuyên Lương Thế Vinh
36,5

Chuyên ngành tiếng anh
4
Chuyên Lương Thế Vinh
34

Chuyên môn hóa
5
Chuyên Lương Thế Vinh
32,5

Chuyên môn hóa
6
Chuyên Lương Thế Vinh
33

Chuyên về Lịch sử
7
Chuyên Lương Thế Vinh
34,5

Chuyên ngành Địa lý
số 8
Chuyên Lương Thế Vinh
36,5

Chuyên về Tin tức
9
Chuyên Lương Thế Vinh
41,75

Không chuyên nghiệp
11. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Tĩnh
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hà Tĩnh
12. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Trà Vinh
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Trà Vinh
13. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Cần Thơ
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Cần Thơ
14. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng
15. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Đồng Tháp
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đồng Tháp
16. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
17. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Kiên Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Kiên Giang
18. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bến Tre
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bến Tre
19. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Kiên Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Kiên Giang
20. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
21. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Ninh Bình
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Ninh Bình
Chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường THPT Dân tộc nội trú TP.

Điểm chuẩn vào lớp 10 2021 công lập Ninh Bình

22. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Ninh Thuận
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Ninh Bình
23. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Định
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bình Định
Điểm chuẩn vào lớp 10 2021 Bình Định

24. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Lào Cai
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Lào Cai
25. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Thuận
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bình Thuận
26. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Phước
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bình Phước
27. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long
28. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Tây Ninh
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Tây Ninh
29. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Phú Thọ
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Phú Thọ
30. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Nam
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Nam
31. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Trị
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Trị
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Quảng Trị
Lớp chuyên biệt
Điểm chuẩn
Chuyên môn Toán
32.35
Chuyên về Tin tức
23,50
Chuyên ngành Vật lý
30,40
Chuyên ngành Hóa học
28,75
Chuyên ngành Sinh học
29,30
Chuyên ngành Ngôn ngữ học
29,50
Chuyên ngành Lịch sử
28,75
Chuyên ngành Địa lý
19.15
Chuyên ngành tiếng anh
33,45
32. Điểm chuẩn 10 năm 2021 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bà Rịa Vũng Tàu
33. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Tiền Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Tiền Giang
34. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên
35. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Thừa Thiên Huế
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Thừa Thiên Huế
36. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk
37. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 2021 Thái Bình
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Thái Bình
Điểm chuẩn vào lớp 10 2021 Thái Bình

38. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hải Dương
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hải Dương
39. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Yên Bái
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Yên Bái
40. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc
41. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk
42. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hà Giang
43. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Tuyên Quang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Tuyên Quang
44. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hậu Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hậu Giang
45. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Bình
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Bình
46. ​​Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hưng Yên
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hưng Yên
47. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Gia Lai
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Gia Lai
48. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Nông
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đắk Nông
49. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Sơn La
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Sơn La
50. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bắc Kạn
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bắc Kạn
51. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Cao Bằng
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Cao Bằng
52. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Cà Mau
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Cà Mau
53. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Nam Định
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Nam Định
54. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Nam
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hà Nam
55. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hòa Bình
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hòa Bình
56. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Phú Yên
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Phú Yên
57. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bạc Liêu
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bạc Liêu
58. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Kon Tum
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Kon Tum
59. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Sóc Trăng
Đã có danh sách điểm chuẩn chuyên Nguyễn Thị Minh Khai từ phòng 1-21, click vào link bên dưới để xem chi tiết:
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Sóc Trăng
60. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Lâm Đồng
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Lâm Đồng
Tiếp tục cập nhật …..
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Điểm #chuẩn #lớp #năm #toàn #quốc

Điểm chuẩn lớp 10 Quốc gia năm 2021 – Hiện một số địa phương trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 năm 2021. Nhằm giúp các em tra cứu điểm vào lớp 10 năm học 2021-2022, Hôp xin chia sẻ danh sách điểm thi vào lớp 10 năm học 2021 của 63 tỉnh thành. Mời các bạn cùng tham khảo.
Ghi chú: hiện tại kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 vẫn đang diễn ra. Vik News sẽ cập nhật sớm nhất điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 của 63 tỉnh thành sau khi Sở Giáo dục các tỉnh thành ban hành.
1. Điểm chuẩn tháng 10 năm 2021 Hà Nội
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hà Nội
2. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 TP.
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 TP.HCM
3. Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2021
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa
ĐẶC SẢN NỮ
Điểm chuẩn
Chuyên môn Toán
42,7
Chuyên ngành Vật lý
44,6
Chuyên môn hóa
45,45
Chuyên môn hóa
41,55
Chuyên về Tin tức
41
Chuyên ngành Ngôn ngữ học
48,35
Chuyên ngành Lịch sử
45,75
Chuyên ngành Địa lý
44,65
Chuyên ngành tiếng anh
45,95
4. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa
5. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hải Phòng
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hải Phòng
6. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ninh
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ninh
7. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Nghệ An
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Nghệ An
8. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 An Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 An Giang
9. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Dương
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bình Dương
10. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 2021 Đồng Nai
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đồng Nai
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Nai 2021
STT
Ngôi trường
NV1
NV2
NV3
Ghi chú
đầu tiên
Chuyên Lương Thế Vinh
39,75

Chuyên môn Toán
2
Chuyên Lương Thế Vinh
35,75

Văn học chuyên ngành
3
Chuyên Lương Thế Vinh
36,5

Chuyên ngành tiếng anh
4
Chuyên Lương Thế Vinh
34

Chuyên môn hóa
5
Chuyên Lương Thế Vinh
32,5

Chuyên môn hóa
6
Chuyên Lương Thế Vinh
33

Chuyên về Lịch sử
7
Chuyên Lương Thế Vinh
34,5

Chuyên ngành Địa lý
số 8
Chuyên Lương Thế Vinh
36,5

Chuyên về Tin tức
9
Chuyên Lương Thế Vinh
41,75

Không chuyên nghiệp
11. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Tĩnh
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hà Tĩnh
12. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Trà Vinh
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Trà Vinh
13. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Cần Thơ
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Cần Thơ
14. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng
15. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Đồng Tháp
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đồng Tháp
16. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
17. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Kiên Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Kiên Giang
18. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bến Tre
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bến Tre
19. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Kiên Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Kiên Giang
20. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
21. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Ninh Bình
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Ninh Bình
Chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường THPT Dân tộc nội trú TP.

Điểm chuẩn vào lớp 10 2021 công lập Ninh Bình

22. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Ninh Thuận
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Ninh Bình
23. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Định
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bình Định
Điểm chuẩn vào lớp 10 2021 Bình Định

24. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Lào Cai
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Lào Cai
25. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Thuận
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bình Thuận
26. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Phước
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bình Phước
27. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long
28. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Tây Ninh
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Tây Ninh
29. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Phú Thọ
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Phú Thọ
30. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Nam
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Nam
31. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Trị
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Trị
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Quảng Trị
Lớp chuyên biệt
Điểm chuẩn
Chuyên môn Toán
32.35
Chuyên về Tin tức
23,50
Chuyên ngành Vật lý
30,40
Chuyên ngành Hóa học
28,75
Chuyên ngành Sinh học
29,30
Chuyên ngành Ngôn ngữ học
29,50
Chuyên ngành Lịch sử
28,75
Chuyên ngành Địa lý
19.15
Chuyên ngành tiếng anh
33,45
32. Điểm chuẩn 10 năm 2021 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bà Rịa Vũng Tàu
33. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Tiền Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Tiền Giang
34. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên
35. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Thừa Thiên Huế
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Thừa Thiên Huế
36. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk
37. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 2021 Thái Bình
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Thái Bình
Điểm chuẩn vào lớp 10 2021 Thái Bình

38. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hải Dương
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hải Dương
39. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Yên Bái
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Yên Bái
40. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc
41. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk
42. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hà Giang
43. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Tuyên Quang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Tuyên Quang
44. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hậu Giang
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hậu Giang
45. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Bình
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Quảng Bình
46. ​​Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hưng Yên
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hưng Yên
47. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Gia Lai
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Gia Lai
48. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Nông
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Đắk Nông
49. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Sơn La
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Sơn La
50. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bắc Kạn
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bắc Kạn
51. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Cao Bằng
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Cao Bằng
52. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Cà Mau
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Cà Mau
53. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Nam Định
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Nam Định
54. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Nam
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hà Nam
55. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hòa Bình
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Hòa Bình
56. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Phú Yên
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Phú Yên
57. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bạc Liêu
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Bạc Liêu
58. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Kon Tum
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Kon Tum
59. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Sóc Trăng
Đã có danh sách điểm chuẩn chuyên Nguyễn Thị Minh Khai từ phòng 1-21, click vào link bên dưới để xem chi tiết:
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Sóc Trăng
60. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Lâm Đồng
Xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 Lâm Đồng
Tiếp tục cập nhật …..
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Điểm #chuẩn #lớp #năm #toàn #quốc


#Điểm #chuẩn #lớp #năm #toàn #quốc

Tổng hợp: Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button