Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long

Sở GD&ĐT Vĩnh Long tiến hành chấm bài thi trắc nghiệm vào 10 năm 2022 – 2023 từ ngày 6/6, chấm bài thi tự luận từ ngày 8/6/2022. Dự kiến hoàn tất chấm thi và công bố Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023 tỉnh Vĩnh Long 2022 vào ngày 15/6.

Hiện tại, Vĩnh Long chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây của Vik News nếu có nhu cầu tra cứu. Mời các em cùng theo dõi bài viết nhé:

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long Công lập

>> Tiếp tục cập nhật

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long Công lập

TRƯỜNG NV1 NV2 NV3
Lưu Văn Liệt 29,75
Nguyễn Thông 25,25 26,00
Trưng Vương 17,25 24,75
Vĩnh Long 22,25 26,25
Dân tộc nội trú 25,16
Phạm Hùng 19 19,5
Phú Quới 18,75 20,75 21,25
Hòa Ninh 17,25 17,5 24,5
Nguyễn Văn Thiệt 12 13,75
Mỹ Phước 14 15,5
Võ Văn Kiệt 20
Nguyễn Hiếu Tự 17,75 20,25
Hiếu Phụng 22
Hiếu Nhơn 19,5 20,75
Bình Minh 27,25
Hoàng Thái Hiếu 16,25 19,25
Tân Quới 16 19
Tân Lược 18,5
Mỹ Thuận 13,25 15 15
Trần Đại Nghĩa 22,75
Tam Bình 12 21,5
Long Phú 22,5
Song Phú 17,75 20
Phan Văn Hòa 15,5 17
Trà Ôn 24,25
Lê Thanh Mừng 16,25 23
Hựu Thành 22
Đông Thành 16,25 17,25
Vĩnh Xuân 22,75
Hòa Bình 19,5
Mang Thít 23,25
Thanh Bình 14,0 17,0
THCS & THPT Phan Văn Đáng 21,75

Thông tin thêm

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long

Sở GD&ĐT Vĩnh Long tiến hành chấm bài thi trắc nghiệm vào 10 năm 2022 – 2023 từ ngày 6/6, chấm bài thi tự luận từ ngày 8/6/2022. Dự kiến hoàn tất chấm thi và công bố Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023 tỉnh Vĩnh Long 2022 vào ngày 15/6.
Hiện tại, Vĩnh Long chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây của Vik News nếu có nhu cầu tra cứu. Mời các em cùng theo dõi bài viết nhé:
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long Công lập
>> Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long Công lập
TRƯỜNG
NV1
NV2
NV3
Lưu Văn Liệt
29,75

Nguyễn Thông
25,25
26,00

Trưng Vương
17,25
24,75

Vĩnh Long
22,25
26,25

Dân tộc nội trú
25,16

Phạm Hùng
19
19,5

Phú Quới
18,75
20,75
21,25
Hòa Ninh
17,25
17,5
24,5
Nguyễn Văn Thiệt
12
13,75

Mỹ Phước
14
15,5

Võ Văn Kiệt
20

Nguyễn Hiếu Tự
17,75
20,25

Hiếu Phụng
22

Hiếu Nhơn
19,5
20,75

Bình Minh
27,25

Hoàng Thái Hiếu
16,25
19,25

Tân Quới
16
19

Tân Lược
18,5

Mỹ Thuận
13,25
15
15
Trần Đại Nghĩa
22,75

Tam Bình
12
21,5

Long Phú
22,5

Song Phú
17,75
20

Phan Văn Hòa
15,5
17

Trà Ôn
24,25

Lê Thanh Mừng
16,25
23

Hựu Thành
22

Đông Thành
16,25
17,25

Vĩnh Xuân
22,75

Hòa Bình
19,5

Mang Thít
23,25

Thanh Bình
14,0
17,0

THCS & THPT Phan Văn Đáng
21,75

#Điểm #chuẩn #lớp #năm #Vĩnh #Long

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long

Sở GD&ĐT Vĩnh Long tiến hành chấm bài thi trắc nghiệm vào 10 năm 2022 – 2023 từ ngày 6/6, chấm bài thi tự luận từ ngày 8/6/2022. Dự kiến hoàn tất chấm thi và công bố Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023 tỉnh Vĩnh Long 2022 vào ngày 15/6.
Hiện tại, Vĩnh Long chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây của Vik News nếu có nhu cầu tra cứu. Mời các em cùng theo dõi bài viết nhé:
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long Công lập
>> Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long Công lập
TRƯỜNG
NV1
NV2
NV3
Lưu Văn Liệt
29,75

Nguyễn Thông
25,25
26,00

Trưng Vương
17,25
24,75

Vĩnh Long
22,25
26,25

Dân tộc nội trú
25,16

Phạm Hùng
19
19,5

Phú Quới
18,75
20,75
21,25
Hòa Ninh
17,25
17,5
24,5
Nguyễn Văn Thiệt
12
13,75

Mỹ Phước
14
15,5

Võ Văn Kiệt
20

Nguyễn Hiếu Tự
17,75
20,25

Hiếu Phụng
22

Hiếu Nhơn
19,5
20,75

Bình Minh
27,25

Hoàng Thái Hiếu
16,25
19,25

Tân Quới
16
19

Tân Lược
18,5

Mỹ Thuận
13,25
15
15
Trần Đại Nghĩa
22,75

Tam Bình
12
21,5

Long Phú
22,5

Song Phú
17,75
20

Phan Văn Hòa
15,5
17

Trà Ôn
24,25

Lê Thanh Mừng
16,25
23

Hựu Thành
22

Đông Thành
16,25
17,25

Vĩnh Xuân
22,75

Hòa Bình
19,5

Mang Thít
23,25

Thanh Bình
14,0
17,0

THCS & THPT Phan Văn Đáng
21,75

#Điểm #chuẩn #lớp #năm #Vĩnh #Long


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button