Pháp Luật

Điểm mới của 12 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Điểm mới của 12 Luật vừa được Quốc hội phê duyệt

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, mở đầu trọng thể ngày 22/5/2017 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Trong kỳ họp này, Quốc hội đã phê duyệt nhiều luật mới được sửa đổi, bổ sung. Vik News VN xin đưa ra những điểm mới nổi trội của 12 Luật vừa được Quốc hội phê duyệt, mời các bạn cùng tham khảo và cập nhật thông tin.

Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 5 2017

Chỉ dẫn mới về thời kì nghỉ hè, nghỉ hàng 5 cho thầy cô giáo

STT

tên luật

Ngày có hiệu lực

điểm mới

văn bản thay thế

Trước hết

Luật phân phối công ty vừa và bé 2017

(Gồm 4 Chương và 35 Điều)

01/01/2018

– Thay đổi chỉ tiêu xác định công ty bé và vừa:

+ Tổng số lao động của 5 trước liền kề ko quá 200 người.

+ Tổng vốn của 5 trước liền kề ko quá 100 tỷ đồng.

+ Tổng doanh thu 5 trước liền kề ko quá 300 tỷ đồng.

Những ngôi nhà thương nghiệp chuyển thành kinh doanh được lợi nhiều ích lợi:

+ Tham mưu không lấy phí giấy má thành lập

+ Miễn phí đăng ký kinh doanh.

+ Miễn lệ phí đối với Giđó phép kinh doanh có điều kiện lần trước hết

+ Được huấn luyện không lấy phí về thuế và kế toán trong 03 5 diễn ra từ thời khắc biến đổi;

+ Miễn lệ phí môn bài trong 3 5 đầu diễn ra từ lúc biến đổi;

+ Miễn giảm thuế TNDN

2

Luật Quản lý ngoại thương 2017

(Gồm 8 Chương và 113 Điều)

01/01/2018

Chỉ dẫn vận dụng các giải pháp phòng ngự thương nghiệp như chống bán phá giá, các giải pháp chống trợ cấp, các giải pháp phòng ngự thương nghiệp và kiểm soát nguy cấp

– Pháp lệnh tự vệ du nhập hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam 2002

– Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa du nhập tại Việt Nam 5 2004

– Pháp lệnh hàng hóa chống trợ cấp du nhập của Việt Nam 5 2004

3

Luật chuyển giao công nghệ 2017

(Gồm 6 chương, 60 bài)

7/1/2018

– Giảm thiểu các thủ tục chuyển giao công nghệ trong các dự án đầu cơ.

Ngăn chặn, loại trừ công nghệ lỗi thời, công nghệ tác động bị động tới kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường và sức khỏe con người.

Luật chuyển giao công nghệ 2006

4

Luật Du lịch 2017

(Gồm 9 Chương 82 Điều)

01/01/2018

– Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng hoạt động du hý để đưa người ra nước ngoài, nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam.

– Phân loại cơ sở tạm cư du hý theo nguyên lý tình nguyện đăng ký với cơ quan nhà nước.

Bao gồm: 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao

Luật du hý 2005

5

Luật Đường sắt 2017

(Gồm 87 Điều và 10 Chương)

7/1/2018

– Khuyến mại đối với hoạt động đường sắt:

+ Miễn tiền sử dụng đất đối với mặt bằng để xây dựng cơ sở cơ sở vật chất.

+ Tỉ lệ giảm giá ISR

– Vận dụng chế độ giá đối với phương thức cho thuê, chuyển nhượng quyền khai thác kết cấu cơ sở vật chất đường sắt

Luật Đường sắt 2005

6

Luật Thủy lợi 2017

(Gồm 10 Chương 60 Điều)

7/1/2018

Việc xử lý các dự án xây dựng công trình thủy lợi bị bỏ lỡ do thiếu vốn ko thuộc nhân vật điều chỉnh của Luật này.

Pháp lệnh sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi 2001

7

Luật phận sự đền bù của tiểu bang

(Gồm 9 Chương và 78 Điều)

7/1/2018

– Chỉ đền bù thiệt hại về ý thức cho thân nhân của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết.

Đạo luật về phận sự đền bù của tiểu bang 2009

số 8

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

(Gồm 8 Chương, 48 Điều)

01/01/2018

14 người được viện trợ pháp lý:

– Người có công với cách mệnh.

– Người thuộc hộ gia đình nghèo.

Trẻ em đang trong công đoạn tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, bình phục và tái hòa nhập tập thể.

– Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc thù gian nan.

– Bị cáo đủ 16 tuổi hoặc chưa đủ 18 tuổi.

– Bị cáo thuộc hộ cận nghèo.

Những người thuộc 1 trong các trường hợp sau đây có gian nan về kinh tế:

+ Người cao tuổi; Người khuyết tật;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;

+ Nạn nhân của nạn giao thương người;

+ Người từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi là nạn nhân của hoạt động tố tụng hình sự;

+ Nạn nhân trong các vụ bạo lực gia đình;

+ Người bị nhiễm chất độc da cam / dioxin;

+ Người nhiễm HIV / AIDS.

Đạo luật viện trợ pháp lý 5 2006

Xem thêm thông tin Điểm mới của 12 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Điểm mới của 12 Luật vừa được Quốc hội phê duyệt

Điểm mới của 12 Luật vừa được Quốc hội phê duyệt
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV mở đầu vào ngày 22/5/2017 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Trong kỳ họp này, Quốc hội đã phê duyệt nhiều luật mới sửa đổi và bổ sung. Vik News VN xin giới thiệu đến các bạn những điểm mới nổi trội của 12 Luật vừa được Quốc hội phê duyệt, mời các bạn tham khảo và cập nhật thông tin cùng chúng tôi.

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017
Chỉ dẫn mới về thời kì nghỉ hè, nghỉ phép hằng 5 đối với thầy cô giáo

STT

Tên Luật

Ngày có hiệu lực

Điểm mới

Văn bản bị thay thế

1

Luật phân phối công ty bé và vừa 2017
(Gồm 4 Chương và 35 Điều)

01/01/2018

– Thay đổi chỉ tiêu xác định DN bé và vừa:
+ Tổng số lao động 5 trước liền kề ko quá 200 người
+ Tổng vốn đầu tư 5 trước liền kề ko quá 100 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu 5 trước liền kề ko quá 300 tỷ đồng
– Hộ kinh doanh biến đổi sang DN được lợi nhiều lợi quyền:
+ Miễn phí tham vấn giấy má thành lập
+ Miễn lệ phí đăng ký DN.
+ Miễn lệ phí các giấy phép kinh doanh có điều kiện lần đầu
+ Miễn phí huấn luyện về thuế, kế toán trong thời hạn 03 5 diễn ra từ thời khắc biến đổi;
+ Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 5 đầu diễn ra từ thời khắc biến đổi;
+ Miễn, giảm thuế TNDN

2

Luật điều hành ngoại thương 2017
(Gồm 8 Chương và 113 Điều)

01/01/2018

Chỉ dẫn vận dụng các giải pháp phòng ngự thương nghiệp như chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ thương nghiệp và kiểm soát nguy cấp

– Pháp lệnh tự vệ trong du nhập hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam 2002
– Pháp lệnh về việc chống bán phá giá đối với hàng hóa du nhập vào Việt Nam 2004
– Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hóa du nhập vào Việt Nam 2004

3

Luật chuyển giao công nghệ 2017
(Gồm 6 chương, 60 điều)

01/7/2018

– Giảm tối đa thủ tục đối với loại chuyển giao công nghệ trong dự án đầu cơ.
– Ngăn chặn, loại trừ công nghệ lỗi thời, công nghệ tác động xấu tới kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, sức khỏe con người

Luật chuyển giao công nghệ 2006

4

Luật du hý 2017
(Gồm 9 Chương 82 Điều)

01/01/2018

– Nghiêm cấm lợi dụng hoạt động du hý để đưa người ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam trái luật pháp
– Xếp hạng cơ sở tạm cư du hý theo nguyên lý tình nguyện đăng ký với cơ quan nhà nước.
Bao gồm: 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao

Luật du hý 2005

5

Luật đường sắt 2017
(Gồm 87 Điều và 10 Chương)

01/7/2018

– Khuyến mại đối với kinh doanh đường sắt:
+ Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu cơ sở vật chất.
+ Khuyến mại thuế suất thuế TNDN
– Vận dụng chế độ giá đối với phương thức cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền khai thác kết cấu cơ sở vật chất đường sắt

Luật đường sắt 2005

6

Luật thủy lợi 2017
(Gồm 10 Chương 60 Điều)

01/7/2018

Xử lý những công trình thủy lợi xây dựng bị bỏ lỡ do thiếu vốn ko thuộc nhân vật điều chỉnh của Luật này.

Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi 2001

7

Luật phận sự đền bù Nhà nước
(Gồm 9 Chương và 78 Điều)

01/7/2018

– Chỉ đền bù thiệt hại về ý thức cho người nhà thích của người bị oan trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết

Luật phận sự đền bù của Nhà nước 2009

8

Luật viện trợ pháp lý 2017
(Gồm 8 Chương, 48 Điều)

01/01/2018

14 người được viện trợ pháp lý:
– Người có công với cách mệnh.
– Người thuộc hộ nghèo.
– Trẻ em trong công đoạn tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, bình phục, tái hòa nhập tập thể.
– Người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù gian nan.
– Người bị cáo buộc từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi.
– Người bị cáo buộc thuộc hộ cận nghèo.
– Người thuộc 1 trong các trường hợp sau đây có gian nan về nguồn vốn:
+ Người cao tuổi; người khuyết tật;
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;
+ Nạn nhân của hành vi sắm bán người;
+ Người từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi là người bị hại trong vụ án hình sự;
+ Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;
+ Người nhiễm chất độc da cam/dioxin;
+ Người nhiễm HIV/AIDS.

Luật viện trợ pháp lý 2006

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Điểm #mới #của #Luật #vừa #được #Quốc #hội #thông #qua

Điểm mới của 12 Luật vừa được Quốc hội phê duyệt

Điểm mới của 12 Luật vừa được Quốc hội phê duyệt
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV mở đầu vào ngày 22/5/2017 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Trong kỳ họp này, Quốc hội đã phê duyệt nhiều luật mới sửa đổi và bổ sung. Vik News VN xin giới thiệu đến các bạn những điểm mới nổi trội của 12 Luật vừa được Quốc hội phê duyệt, mời các bạn tham khảo và cập nhật thông tin cùng chúng tôi.

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017
Chỉ dẫn mới về thời kì nghỉ hè, nghỉ phép hằng 5 đối với thầy cô giáo

STT

Tên Luật

Ngày có hiệu lực

Điểm mới

Văn bản bị thay thế

1

Luật phân phối công ty bé và vừa 2017
(Gồm 4 Chương và 35 Điều)

01/01/2018

– Thay đổi chỉ tiêu xác định DN bé và vừa:
+ Tổng số lao động 5 trước liền kề ko quá 200 người
+ Tổng vốn đầu tư 5 trước liền kề ko quá 100 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu 5 trước liền kề ko quá 300 tỷ đồng
– Hộ kinh doanh biến đổi sang DN được lợi nhiều lợi quyền:
+ Miễn phí tham vấn giấy má thành lập
+ Miễn lệ phí đăng ký DN.
+ Miễn lệ phí các giấy phép kinh doanh có điều kiện lần đầu
+ Miễn phí huấn luyện về thuế, kế toán trong thời hạn 03 5 diễn ra từ thời khắc biến đổi;
+ Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 5 đầu diễn ra từ thời khắc biến đổi;
+ Miễn, giảm thuế TNDN

2

Luật điều hành ngoại thương 2017
(Gồm 8 Chương và 113 Điều)

01/01/2018

Chỉ dẫn vận dụng các giải pháp phòng ngự thương nghiệp như chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ thương nghiệp và kiểm soát nguy cấp

– Pháp lệnh tự vệ trong du nhập hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam 2002
– Pháp lệnh về việc chống bán phá giá đối với hàng hóa du nhập vào Việt Nam 2004
– Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hóa du nhập vào Việt Nam 2004

3

Luật chuyển giao công nghệ 2017
(Gồm 6 chương, 60 điều)

01/7/2018

– Giảm tối đa thủ tục đối với loại chuyển giao công nghệ trong dự án đầu cơ.
– Ngăn chặn, loại trừ công nghệ lỗi thời, công nghệ tác động xấu tới kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, sức khỏe con người

Luật chuyển giao công nghệ 2006

4

Luật du hý 2017
(Gồm 9 Chương 82 Điều)

01/01/2018

– Nghiêm cấm lợi dụng hoạt động du hý để đưa người ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam trái luật pháp
– Xếp hạng cơ sở tạm cư du hý theo nguyên lý tình nguyện đăng ký với cơ quan nhà nước.
Bao gồm: 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao

Luật du hý 2005

5

Luật đường sắt 2017
(Gồm 87 Điều và 10 Chương)

01/7/2018

– Khuyến mại đối với kinh doanh đường sắt:
+ Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu cơ sở vật chất.
+ Khuyến mại thuế suất thuế TNDN
– Vận dụng chế độ giá đối với phương thức cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền khai thác kết cấu cơ sở vật chất đường sắt

Luật đường sắt 2005

6

Luật thủy lợi 2017
(Gồm 10 Chương 60 Điều)

01/7/2018

Xử lý những công trình thủy lợi xây dựng bị bỏ lỡ do thiếu vốn ko thuộc nhân vật điều chỉnh của Luật này.

Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi 2001

7

Luật phận sự đền bù Nhà nước
(Gồm 9 Chương và 78 Điều)

01/7/2018

– Chỉ đền bù thiệt hại về ý thức cho người nhà thích của người bị oan trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết

Luật phận sự đền bù của Nhà nước 2009

8

Luật viện trợ pháp lý 2017
(Gồm 8 Chương, 48 Điều)

01/01/2018

14 người được viện trợ pháp lý:
– Người có công với cách mệnh.
– Người thuộc hộ nghèo.
– Trẻ em trong công đoạn tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, bình phục, tái hòa nhập tập thể.
– Người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù gian nan.
– Người bị cáo buộc từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi.
– Người bị cáo buộc thuộc hộ cận nghèo.
– Người thuộc 1 trong các trường hợp sau đây có gian nan về nguồn vốn:
+ Người cao tuổi; người khuyết tật;
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;
+ Nạn nhân của hành vi sắm bán người;
+ Người từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi là người bị hại trong vụ án hình sự;
+ Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;
+ Người nhiễm chất độc da cam/dioxin;
+ Người nhiễm HIV/AIDS.

Luật viện trợ pháp lý 2006

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Điểm #mới #của #Luật #vừa #được #Quốc #hội #thông #qua


#Điểm #mới #của #Luật #vừa #được #Quốc #hội #thông #qua

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button