Pháp Luật

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 27 Năm 2017

Nội dung nổi trội của Văn bản mới Tuần 27 5 2017

Quy định mới về phận sự hình sự đối với hành vi đuổi việc công nhân trái luật pháp; Chỉ dẫn vận dụng BLHS 5 2015; Chỉ dẫn các cơ chế an sinh xã hội theo mức lương cơ sở mới, v.v. Đây là những tài liệu mới rực rỡ tuần 27 5 2017. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo.

Những nét chính về văn mới Tuần 20 5 2017

Tin tức mới về Tuần 23 5 2017

Những nét chính của văn mới Tuần 25 5 2017

Sau đây, Vik News VN xin đưa ra 1 số tài liệu nổi trội về lĩnh vực hình sự, an ninh xã hội … được cập nhật tuần qua (3-9 / 7/2017):

Nội dung nổi bật của Văn bản mới Tuần 27 năm 2017

1. Quy định mới về phận sự hình sự đối với hành vi đuổi việc công nhân trái luật pháp

Luật Canh tân Bộ luật Hình sự 5 2017 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 5 2018 sửa đổi các quy định về tội buộc công chức nghỉ việc hoặc đuổi việc trái luật pháp như sau:

Quy định mới về trách nhiệm hình sự đối với hành vi sa thải người lao động trái pháp luật

Bất cứ người nào hoàn thành trái phép 1 viên chức vì tư lợi hoặc các lý do tư nhân khác; cưỡng ép, dọa nạt buộc công nhân nghỉ việc; ra nghị quyết buộc nghỉ việc ko có lý do đối với công chức gây hậu quả nghiêm trọng, sau đấy:

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng; hoặc

+ Phạt cải tạo ko giam cấm tới 01 5 hoặc phạt tù từ 03 tháng tới 01 5.

(Bộ luật Hình sự 5 2015 quy định hậu quả dẫn tới phải chịu phận sự hình sự là khiến cho người hoặc gia đình họ gặp trắc trở bị sa thải / sa thải hoặc gây bãi công).

– Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc trưng nghiêm trọng khác thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 5 tới 03 5.

2. Chỉ dẫn vận dụng BLHS 5 2015 (sửa đổi)

Ngày 20, Nghị quyết 41/2017 / QH14 được phê chuẩn về việc thi hành Bộ luật Hình sự 5 2015 và hiệu lực của Bộ luật Tố tụng hình sự 5 2015, Luật Tổ chức dò xét hình sự 5 2015, Luật Thi hành án tạm giữ và Bắt giữ 5 2015. Tháng 6 5 2017.

Do đấy, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 5 2018, Bộ luật Hình sự số 100/2015 / QH13 được Luật số 12/2017 / QH14 (sau đây viết tắt là Bộ luật Hình sự 2015) sửa đổi, bổ sung chính thức có hiệu lực thi hành như sau:

– Vận dụng tất cả các quy định khởi tố, dò xét, xét xử, quyết định và thi hành án đối với người phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018;

– Phạm tội trước 12 giờ ngày 01 tháng 01 5 2018 nhưng sau thời khắc đấy mới bị phát hiện, đang bị dò xét, truy tố, xét xử hoặc đang được xét giảm thời hạn chấp hành án, chuyển xóa án tích. :

+ Vận dụng các quy định có ích cho người phạm tội trong BLHS 5 2015;

+ Không vận dụng những tội danh mới và những quy định ko có ích cho người phạm tội trong BLHS 5 2015.

Nghị quyết 41/2017 / QH14 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 05 tháng 7 5 2017

3. Chỉ dẫn các cơ chế an sinh xã hội theo mức lương cơ sở mới

Công văn 2696 / BHXH-CSXH ngày 29/6/2017 chỉ dẫn tiến hành các cơ chế an sinh xã hội bắt đầu từ ngày 01/7/2017 như sau:

– Chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, bình phục sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nghỉ hưu, dưỡng sức được tính theo mức lương cơ sở, mức hưởng tính theo mức lương cơ sở, đương chức mới là 1.300.000 đồng / tháng.

– Người lao động đang hưởng cơ chế ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, bình phục sức khỏe từ trước ngày 01 tháng 7 5 2017 nhưng còn chỉ mất khoảng hưởng tính tới ngày 01 tháng 7 5 2017 thì tiếp diễn hưởng như mức đang hưởng.

– Người lao động có đủ 20 5 đóng bảo hiểm xã hội buộc phải trở lên khởi đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 7 5 2017, nếu mức lương hưu hằng tháng dưới 1.300.000 đồng thì được bù thêm 1.300.000 đồng. .

4. Tăng 7,44% lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội, trợ cấp hàng tháng

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 76/2017 / NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Do đấy, bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 5 2017, ngày càng tăng 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 5 2017 đối với các nhân vật quy định tại Điều 1 Nghị định này, thí dụ:

– Giám đốc, cán bộ, người lao động, nhân viên và công nhân; bộ đội, cảnh sát dân chúng và người lao động tiền điện tử nhận lương hưu hàng tháng.

– Cán bộ xã, huyện và các cơ quan trực thuộc nêu tại Nghị định 92/2009 / NĐ-CP, Nghị định 121/2003 / NĐ-CP và Nghị định 09/1998 / NĐ-CP.

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của luật pháp.

Nghị định 76/2017 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 5 2017.

Xem thêm thông tin Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 27 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi trội Tuần 27 5 2017

Điểm tin văn bản mới nổi trội Tuần 27 5 2017
Quy định mới về TNHS lúc đuổi việc công nhân trái luật pháp; Chỉ dẫn vận dụng Bộ luật hình sự 2015; Chỉ dẫn các cơ chế BHXH theo mức lương cơ sở mới,… là những văn bản mới nổi trội Tuần 27 5 2017. Nội dung cụ thể mời các bạn tham khảo.
Điểm tin văn bản mới nổi trội Tuần 20 5 2017
Điểm tin văn bản mới nổi trội Tuần 23 5 2017
Điểm tin văn bản mới nổi trội Tuần 25 5 2017
Sau đây, Vik News VN xin giới thiệu 1 số văn bản nổi trội quy định về hình sự, BHXH… được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 03 – 09/7/2017):

1. Quy định mới về TNHS lúc đuổi việc công nhân trái luật pháp
Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 sửa đổi quy định về Tội buộc công chức, nhân viên nghỉ việc hoặc đuổi việc công nhân trái luật pháp như sau:

– Người nào vì chuộc lợi hoặc động cơ tư nhân khác nhưng đuổi việc trái pháp luật NLĐ; cưỡng ép, dọa nạt buộc NLĐ phải thôi việc; ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, nhân viên gây hậu quả nghiêm trọng thì:
+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng; hoặc
+ Phạt cải tạo ko giam cấm tới 01 5 hoặc phạt tù từ 03 tháng tới 01 5.
(Bộ luật hình sự 2015 quy định hậu quả dẫn tới việc phải chịu phận sự hình sự (TNHS) là khiến cho người bị nghỉ việc/đuổi việc hoặc gia đình họ lâm vào gieo neo hoặc dẫn tới bãi công).
– Trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc trưng nghiêm trọng khác thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 5 tới 03 5.
2. Chỉ dẫn vận dụng Bộ luật hình sự 2015 (đã sửa đổi)
Nghị quyết 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự 2015 và về hiệu lực thi hành BLTTHS 2015, Luật Tổ chức cơ quan dò xét hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 được phê chuẩn ngày 20/6/2017.
Theo đấy, từ ngày 01/01/2018, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật hình sự 2015) chính thức có hiệu lực thi hành và vận dụng như sau:
– Tất cả các điều khoản được vận dụng để khởi tố, dò xét, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người tiến hành hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018;
– Đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 nhưng sau thời khắc đấy mới bị phát hiện, đang bị dò xét, truy tố, xét xử hoặc đang được xét giảm thời hạn chấp hành quyết phạt, xóa án tích thì:
+ Được vận dụng các quy định có ích cho người phạm tội tại Bộ luật hình sự 2015;
+ Không vận dụng các tội mới và quy định ko có ích cho người phạm tội tại Bộ luật hình sự 2015.
Nghị quyết 41/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 05/7/2017
3. Chỉ dẫn các cơ chế BHXH theo mức lương cơ sở mới
Công văn 2696/BHXH-CSXH ban hành ngày 29/6/2017 chỉ dẫn tiến hành các cơ chế BHXH bắt đầu từ ngày 01/7/2017 như sau:
– Các cơ chế ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức bình phục sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cơ chế hưu trí, tử tuất căn cứ theo lương cơ sở thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng.
– NLĐ đang hưởng cơ chế ốm đau, thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, bình phục sức khỏe từ trước ngày 01/7/2017 nhưng từ ngày 01/7/2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang hưởng.
– NLĐ có từ đủ 20 5 đóng BHXH buộc phải trở lên khởi đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/7/2017 trở đi, nếu mức lương hưu hàng tháng nhưng thấp hơn 1.300.000 đồng thì được bù cho bằng 1.300.000 đồng.
4. Ngày càng tăng 7,44% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng
Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.
Theo đấy, từ ngày 01/7/2017 ngày càng tăng 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 06/2017 đối với các nhân vật quy định tại Điều 1 Nghị định này, đơn cử :
– Cán bộ, công chức, người lao động, nhân viên và công nhân; bộ đội, công an dân chúng và người làm công việc cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
– Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP , Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP .
– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của luật pháp.
Nghị định 76/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Điểm #tin #văn #bản #mới #nổi #bật #Tuần #5

Điểm tin văn bản mới nổi trội Tuần 27 5 2017

Điểm tin văn bản mới nổi trội Tuần 27 5 2017
Quy định mới về TNHS lúc đuổi việc công nhân trái luật pháp; Chỉ dẫn vận dụng Bộ luật hình sự 2015; Chỉ dẫn các cơ chế BHXH theo mức lương cơ sở mới,… là những văn bản mới nổi trội Tuần 27 5 2017. Nội dung cụ thể mời các bạn tham khảo.
Điểm tin văn bản mới nổi trội Tuần 20 5 2017
Điểm tin văn bản mới nổi trội Tuần 23 5 2017
Điểm tin văn bản mới nổi trội Tuần 25 5 2017
Sau đây, Vik News VN xin giới thiệu 1 số văn bản nổi trội quy định về hình sự, BHXH… được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 03 – 09/7/2017):

1. Quy định mới về TNHS lúc đuổi việc công nhân trái luật pháp
Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 sửa đổi quy định về Tội buộc công chức, nhân viên nghỉ việc hoặc đuổi việc công nhân trái luật pháp như sau:

– Người nào vì chuộc lợi hoặc động cơ tư nhân khác nhưng đuổi việc trái pháp luật NLĐ; cưỡng ép, dọa nạt buộc NLĐ phải thôi việc; ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, nhân viên gây hậu quả nghiêm trọng thì:
+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng; hoặc
+ Phạt cải tạo ko giam cấm tới 01 5 hoặc phạt tù từ 03 tháng tới 01 5.
(Bộ luật hình sự 2015 quy định hậu quả dẫn tới việc phải chịu phận sự hình sự (TNHS) là khiến cho người bị nghỉ việc/đuổi việc hoặc gia đình họ lâm vào gieo neo hoặc dẫn tới bãi công).
– Trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc trưng nghiêm trọng khác thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 5 tới 03 5.
2. Chỉ dẫn vận dụng Bộ luật hình sự 2015 (đã sửa đổi)
Nghị quyết 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự 2015 và về hiệu lực thi hành BLTTHS 2015, Luật Tổ chức cơ quan dò xét hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 được phê chuẩn ngày 20/6/2017.
Theo đấy, từ ngày 01/01/2018, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật hình sự 2015) chính thức có hiệu lực thi hành và vận dụng như sau:
– Tất cả các điều khoản được vận dụng để khởi tố, dò xét, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người tiến hành hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018;
– Đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 nhưng sau thời khắc đấy mới bị phát hiện, đang bị dò xét, truy tố, xét xử hoặc đang được xét giảm thời hạn chấp hành quyết phạt, xóa án tích thì:
+ Được vận dụng các quy định có ích cho người phạm tội tại Bộ luật hình sự 2015;
+ Không vận dụng các tội mới và quy định ko có ích cho người phạm tội tại Bộ luật hình sự 2015.
Nghị quyết 41/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 05/7/2017
3. Chỉ dẫn các cơ chế BHXH theo mức lương cơ sở mới
Công văn 2696/BHXH-CSXH ban hành ngày 29/6/2017 chỉ dẫn tiến hành các cơ chế BHXH bắt đầu từ ngày 01/7/2017 như sau:
– Các cơ chế ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức bình phục sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cơ chế hưu trí, tử tuất căn cứ theo lương cơ sở thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng.
– NLĐ đang hưởng cơ chế ốm đau, thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, bình phục sức khỏe từ trước ngày 01/7/2017 nhưng từ ngày 01/7/2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang hưởng.
– NLĐ có từ đủ 20 5 đóng BHXH buộc phải trở lên khởi đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/7/2017 trở đi, nếu mức lương hưu hàng tháng nhưng thấp hơn 1.300.000 đồng thì được bù cho bằng 1.300.000 đồng.
4. Ngày càng tăng 7,44% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng
Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.
Theo đấy, từ ngày 01/7/2017 ngày càng tăng 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 06/2017 đối với các nhân vật quy định tại Điều 1 Nghị định này, đơn cử :
– Cán bộ, công chức, người lao động, nhân viên và công nhân; bộ đội, công an dân chúng và người làm công việc cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
– Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP , Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP .
– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của luật pháp.
Nghị định 76/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Điểm #tin #văn #bản #mới #nổi #bật #Tuần #5


#Điểm #tin #văn #bản #mới #nổi #bật #Tuần #5

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button