Giải Trí

Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi ra mắt

Chỉ trong 2 5 cách đây không lâu, doanh số bán album của SEVENTEEN đã tăng gần gấp đôi!

Hiện tại, SEVENTEEN là ban nhạc KPOP là KPOP bán chạy thứ tư mọi thời đại, xếp ngay sau bts , EXO và Seo Taiji and Boys. Đặc thù, trong những 5 cách đây không lâu, lượng tiêu thụ album của họ đã nâng cao đáng kể, đặc thù là những album 1 bài hát, heng: gae;[Semicolon]Tuyển lựa của bạn. Dưới đây là doanh số bán album của SEVENTEEN cho từng thời đại. Chúng ta hãy nhìn vào Dữ liệu mập, phải ko?

2015

(Nguồn: Internet)
(Nguồn: Internet)

1. Bán tốt nhất: các bạn hãy

 • Tổng doanh thu: Doanh thu 122,8 ngàn

2. Bán chạy thứ 2: 17 carat

 • Tổng thu nhập: 52,7 ngàn doanh thu

toàn thể thu nhập = earnings tổng số album trong 5 2015: doanh số 175,5k

2016Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi doanh số bán album đầu tay vượt quá doanh số bán album của SEVENTEEN tại thời điểm KPOP ra mắt Seventeen

 1. Người bán hàng giỏi nhất: ĐẠT ĐƯỢC BẢY.
 • Tổng doanh thu: doanh số 223.0k.
 • Thu nhập 5 2015: ko có.

2. Bán chạy thứ 2: BỨC THƯ TÌNH.

 • Tổng thu nhập: Doanh số 191,1 ngàn.
 • Thu nhập 5 2015: ko có.

3. Bán chạy thứ 3: Các bạn nhé.

 • Tổng thu nhập: Doanh số 152,1 ngàn.
 • Doanh thu từ 5 2015: Doanh số 29.3k.

4. Bán chạy thứ 4: Love and Letter (Đóng gói lại).

 • Tổng doanh thu: doanh số 98,4k.
 • Thu nhập 5 2015: ko có.

5. Bán chạy thứ 5: 17 carat.

 • Tổng thu nhập: doanh số 72,3k.
 • Doanh thu từ 5 2015: Doanh số 19,6k.

Tổng doanh số bán album trong 5 2016: Doanh số 737.0k (5 2015 là 561.5k).

2017Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi doanh số bán album đầu tay vượt quá doanh số bán album của SEVENTEEN tại thời điểm KPOP ra mắt Seventeen

 1. Người bán hàng giỏi nhất: HÀNG TRIỆUeen, tuổi
 • Tổng thu nhập: doanh số 357,3k.
 • Thu nhập 5 2016: ko có.

2. Bán chạy thứ 2: Al1

 • Tổng thu nhập: Doanh số 331,9k.
 • Thu nhập 5 2016: ko có.

3. Bán chạy thứ 3: đi mười 7

 • Tổng thu nhập: doanh số 269,5k.
 • Doanh thu từ 5 2016: Doanh số 46,5k.

4. Bán chạy thứ 4: BỨC THƯ TÌNH

 • Tổng thu nhập: Doanh số 197,2k.
 • Doanh thu 5 2016: doanh số 6.1k.

5. Bán chạy thứ 5: các bạn hãy

 • Tổng thu nhập: 169,8k.
 • Doanh thu 5 2016: Doanh số 17,7 ngàn.

6. Bán chạy thứ 6: Love and Letter (Đóng gói lại)

 • Tổng thu nhập: 110,7k
 • Doanh thu từ 5 2016: Doanh số 12.3k.

7. Bán chạy thứ 7: 17 carat

 • Tổng doanh thu: Doanh số 83.0k.
 • Doanh thu 5 2016: Doanh số 10,7 ngàn.

Tổng doanh số bán album trong 5 2017: 1,52 triệu (783,0k so với 5 2016).

2018Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi doanh số bán album đầu tay vượt quá doanh số bán album của SEVENTEEN tại thời điểm KPOP ra mắt Seventeen

1. Bán chạy nhất: Bạn khiến cho ngày của tôi

 • Tổng thu nhập: doanh số 408,3k.
 • Thu nhập 5 2017: ko có.

2. Bán chạy thứ 2: Tuổi teen

 • Tổng thu nhập: Doanh số 372,2k.
 • Doanh thu 5 2017: Doanh số 14,9 ngàn.

3. Bán chạy thứ 3: Al1

 • Tổng thu nhập: Doanh số 337,3k.
 • Doanh thu 5 2017: 5.400 doanh thu.

4. Bán chạy thứ 4: Lên mười 7.

 • Tổng thu nhập: 289,8k doanh số.
 • Doanh thu 5 2017: Doanh số 20.3k.

5. Bán chạy thứ 5: BỨC THƯ TÌNH

 • Tổng thu nhập: doanh số 208,2k.
 • Doanh thu 5 2017: doanh số 11.000.

6. Bán chạy thứ 6: sự cắt giảm của đạo diễn

 • Tổng thu nhập: doanh số 198,9k.
 • Thu nhập 5 2017: ko có.

7. Bán chạy thứ 7: các bạn hãy

 • Tổng thu nhập: Doanh số 187,5k.
 • Doanh thu 5 2017: Doanh số 17,7 ngàn.

8. Bán chạy thứ 8: Love & Letter (album đóng gói lại)

 • Tổng thu nhập: Doanh số 126,2k.
 • Doanh thu 5 2017: doanh số 15.500.

9. Bán chạy thứ 9: 17 carat

 • Tổng doanh thu: doanh số 95,5k.
 • Doanh thu 5 2017: Doanh số 12.500.

Tổng doanh số bán album trong 5 2018: 2,22 triệu (700k từ 2017).

2019Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi doanh số bán album đầu tay vượt quá doanh số bán album của SEVENTEEN tại thời điểm KPOP ra mắt Seventeen

1. Bán chạy nhất: 1 bài hát

 • Tổng doanh thu: Doanh số 885.0k.
 • Thu nhập 5 2018: ko có.

2. Bán chạy thứ 2: Bạn đã khiến cho mặt trời mọc của tôi.

 • Tổng thu nhập: doanh số 493,4k.
 • Thu nhập 5 2018: ko có.

3. Bán chạy thứ 3: Bạn khiến cho ngày của tôi.

 • Tổng doanh thu: doanh số 420.0k.
 • Doanh thu 5 2018: doanh số 11,7 ngàn.

4. Bán chạy thứ 4: Tuổi teen.

 • Tổng thu nhập: Doanh số 383,9k.
 • Doanh thu 5 2018: doanh số 11,7 ngàn.

5. Bán chạy thứ 5: Al1

 • Tổng thu nhập: doanh số 346,2k.
 • Doanh thu 5 2018: Doanh số 8.9k.

6. Bán chạy thứ 6: Lên mười 7.

 • Tổng thu nhập: doanh số 304,4k.
 • Doanh thu 5 2018: doanh số 14.600.

7. Bán chạy thứ 7: BỨC THƯ TÌNH

 • Tổng doanh thu: doanh số 215.0k.
 • Doanh thu 5 2018: Doanh số 6.800.

8. Bán chạy thứ 8: sự cắt giảm của đạo diễn

 • Tổng thu nhập: Doanh số 208,1 ngàn.
 • Doanh thu 5 2018: Doanh số 9.200.

9. Bán chạy thứ 9: các bạn hãy

 • Tổng thu nhập: doanh số 194,2k.
 • Doanh thu 5 2018: Doanh số 6,7 ngàn.

10. Bán chạy thứ 10: Love and Letter (Đóng gói lại)

 • Tổng thu nhập: Doanh số 138,6k.
 • Doanh thu 5 2018: Doanh số 12,4 ngàn.

11. Sách bán chạy thứ 11: 17 carat

 • Tổng doanh thu: doanh số 103.0k.
 • Doanh thu 5 2018: doanh số 7.500.

Tổng doanh số bán album trong 5 2019: Doanh số 3,69 triệu (5 2018 là 1,47 triệu)

5 2020Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi doanh số bán album đầu tay vượt quá doanh số bán album của SEVENTEEN tại thời điểm KPOP ra mắt Seventeen

1. Bán chạy nhất: heng: garae

 • Tổng doanh thu: Doanh số 1,41 triệu đô la.
 • Thu nhập 5 2019: ko có.

2. Bán chạy thứ 2: ;[Semicolon]

 • Tổng doanh thu: Doanh số 1,12 triệu.
 • Thu nhập 5 2019: ko có.

3. Bán chạy thứ 3: 1 bài hát

 • Tổng thu nhập: Doanh số 974.4k.
 • Doanh thu 5 2019: Doanh số 89,4k.

4. Bán chạy thứ 4: Bạn đã khiến cho mặt trời mọc của tôi.

 • Tổng thu nhập: 525,6k doanh số.
 • Doanh thu 5 2019: 32,2k.

5. Bán chạy thứ 5: Bạn khiến cho ngày của tôi.

 • Tổng thu nhập: Doanh số 431,9k.
 • Doanh thu 5 2019: 11,9 ngàn lượt bán.

6. Bán chạy thứ 6: Tuổi teen.

 • Tổng thu nhập: 395,6k doanh số.
 • Doanh thu 5 2019: 11,7 ngàn lượt bán.

7. Bán chạy thứ 7: Al1

 • Tổng doanh thu: doanh số 363.0k.
 • Doanh thu 5 2019: 16,800 doanh số.

8. Bán chạy thứ 8: Lên mười 7.

 • Tổng thu nhập: doanh số 307,7k.
 • Doanh thu 5 2019: 3.300 doanh thu.

9. Bán chạy thứ 9: Đạo diễn cắt.

 • Tổng thu nhập: doanh số 231,8k.
 • Doanh thu 5 2019: doanh số 23,7 ngàn.

10. Bán chạy thứ 10: BỨC THƯ TÌNH

 • Tổng thu nhập: Doanh số 221,3k.
 • Doanh thu 5 2019: 6.300 doanh thu.

11. Sách bán chạy thứ 11: các bạn hãy

 • Tổng thu nhập: doanh số 198,3k.
 • Doanh thu 5 2019: Doanh số 4,0 ngàn.

12. Bán chạy thứ 12: Love and Letter (Đóng gói lại)

 • Tổng thu nhập: Doanh số 138,6k.
 • Thu nhập 5 2019: ko có.

13. Sách bán chạy thứ mười 3: 17 carat

 • Tổng thu nhập: Doanh số 108,1 ngàn.
 • Doanh thu 5 2019: 5.100 doanh thu.

Tổng doanh số bán album 5 2020: Doanh số 6,43 triệu (5 2019 là 2,74 triệu).

Nửa đầu 5 2021Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi doanh số bán album đầu tay vượt quá doanh số bán album của SEVENTEEN tại thời điểm KPOP ra mắt Seventeen

1. Bán chạy nhất: Heng: garae.

 • Tổng doanh thu: Doanh số 1,44 triệu.
 • Doanh thu từ 5 2020: Doanh số 32,9k.

2. Bán chạy thứ 2: Tuyển lựa của bạn.

 • Tổng doanh thu: Doanh số 1,39 triệu.
 • Thu nhập tính tới 5 2020: ko có.

3. Bán chạy thứ 3: ;[Semicolon]

 • Tổng doanh thu: 1.15 triệu doanh số.
 • Doanh thu từ 5 2020: Doanh số 27,2 ngàn.

4. Bán chạy thứ 4: 1 bài hát

 • Tổng doanh thu: Doanh số 1,06 triệu.
 • Doanh thu từ 5 2020: Doanh số 85,6k.

5. Bán chạy thứ 5: bạn đã khiến cho mặt trời mọc của tôi

 • Tổng thu nhập: 525,6k doanh số.
 • Thu nhập tính tới 5 2020: ko có.

6. Bán chạy thứ 6: Bạn khiến cho ngày của tôi

 • Tổng thu nhập: Doanh số 431,9k.
 • Thu nhập tính tới 5 2020: ko có.

7. Bán chạy thứ 7: TEEN

 • Tổng thu nhập: 395,6k doanh số.
 • Thu nhập tính tới 5 2020: ko có.

8. Bán chạy thứ 8: Al1

 • Tổng doanh thu: doanh số 363.0k.
 • Thu nhập tính tới 5 2020: ko có.

9. Bán chạy thứ 9: Lên mười 7.

 • Tổng thu nhập: doanh số 307,7k.
 • Thu nhập tính tới 5 2020: ko có.

10. Bán chạy thứ 10: Đạo diễn cắt.

 • Tổng thu nhập: doanh số 247,8k.
 • Doanh thu 5 2020: 16.000 doanh số.

11. Sách bán chạy thứ 11: BỨC THƯ TÌNH.

 • Tổng thu nhập: Doanh số 221,3k.
 • Thu nhập tính tới 5 2020: ko có.

12. Bán chạy thứ 12: Các bạn nhé.

 • Tổng thu nhập: doanh số 198,3k.
 • Thu nhập tính tới 5 2020: ko có.

13. Sách bán chạy thứ mười 3: Love and Letter (Đóng gói lại)

 • Tổng thu nhập: Doanh số 138,6k.
 • Thu nhập tính tới 5 2020: ko có.

14. Bán chạy thứ 14: 17 carat.

 • Tổng thu nhập: 108,1 ngàn doanh thu
 • Thu nhập tính tới 5 2020: ko có.

Tổng doanh số bán album trong nửa đầu 5 2021: Doanh số 7,97 triệu (1,54 triệu vào 5 2020)

*Ghi chú: Dữ liệu là từ tháng 7 5 2021.

Thưởng thức MV mới nhất của SEVENTEEN tại đây!

Xem thêm về SEVENTEEN tại đây

.

Xem thêm thông tin Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi ra mắt

Doanh số bán album đáng ngạc nhiên của SEVENTEEN từ khi lúc ra mắt

Chỉ trong khoảng 2 5 cách đây không lâu, doanh số bán album của SEVENTEEN đã tăng gần gấp đôi!

Hiện tại, SEVENTEEN là nhóm nhạc KPOP bán chạy thứ 4 KPOP trong mọi thời đại, chỉ sau BTS , EXO và Seo Taiji and Boys. Đặc thù, trong khoảng vài 5 quay về đây, doanh số bán album của họ đã tăng đáng kể, đặc thù là các album An Ode, Heng: garae, ;[Semicolon] , và Your Choice. Dưới đây là doanh số bán album qua từng era của SEVENTEEN. Hãy cùng Vik News nhìn qua nhé?
2015
(Nguồn: Internet)1.Bán chạy nhất: Boys Be
Tổng doanh thu: 122.8k sales
2. Bán chạy thứ 2: 17 Carat
Tổng doanh thu: 52.7k sales
Tổng doanh thu của các album trong 5 2015: 175.5k sales
2016
Bán chạy nhất: GOING SEVENTEEN.
Tổng doanh thu: 223.0k sales.
Doanh thu từ 5 2015: ko có.
2. Bán chạy thứ 2: LOVE&LETTER.
Tổng doanh thu: 191.1k sales.
Doanh thu từ 5 2015: ko có.
3. Bán chạy thứ 3: Boys Be.
Tổng doanh thu: 152.1k sales.
Doanh thu từ 5 2015: 29.3k sales.
4. Bán chạy thứ 4: Love & Letter (Repackage).
Tổng doanh thu: 98.4k sales.
Doanh thu từ 5 2015: ko có.
5. Bán chạy thứ 5: 17 Carat.
Tổng doanh thu: 72.3k sales.
Doanh thu từ 5 2015: 19.6k sales.
Tổng doanh thu của các album trong 5 2016: 737.0k sales (561.5k của 5 2015).
2017
Bán chạy nhất: Teen, Age
Tổng doanh thu: 357.3k sales.
Doanh thu từ 5 2016: ko có.
2. Bán chạy thứ 2: Al1
Tổng doanh thu: 331.9k sales.
Doanh thu từ 5 2016: ko có.
3. Bán chạy thứ 3: Going Seventeen
Tổng doanh thu: 269.5k sales.
Doanh thu từ 5 2016: 46.5k sales.
4. Bán chạy thứ 4: LOVE&LETTER
Tổng doanh thu: 197.2k sales.
Doanh thu từ 5 2016: 6.1k sales.
5.Bán chạy thứ 5: Boys Be
Tổng doanh thu: 169.8k.
Doanh thu từ 5 2016: 17.7k sales.
6. Bán chạy thứ 6: Love & Letter (Repackage)
Tổng doanh thu: 110.7k
Doanh thu từ 5 2016: 12.3k sales.
7. Bán chạy thứ 7: 17 Carat
Tổng doanh thu: 83.0k sales.
Doanh thu từ 5 2016: 10.7k sales.
Tổng doanh thu của các album trong 5 2017: 1.52 triệu (783.0k của 5 2016).
2018
1. Bán chạy nhất: You Make My Day
Tổng doanh thu: 408.3k sales.
Doanh thu từ 5 2017: ko có.
2. Bán chạy thứ 2: Teen, Age
Tổng doanh thu: 372.2k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 14.9k sales.
3. Bán chạy thứ 3: Al1
Tổng doanh thu: 337.3k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 5.4k sales.
4. Bán chạy thứ 4: Going Seventeen.
Tổng doanh thu: 289.8k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 20.3k sales.
5. Bán chạy thứ 5: LOVE&LETTER
Tổng doanh thu: 208.2k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 11.0k sales.
6. Bán chạy thứ 6: Director’s Cut
Tổng doanh thu: 198.9k sales.
Doanh thu từ 5 2017: ko có.
7. Bán chạy thứ 7: Boys Be
Tổng doanh thu: 187.5k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 17.7k sales.
8. Bán chạy thứ 8: Love&Letter (repackage album)
Tổng doanh thu: 126.2k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 15.5k sales.
9. Bán chạy thứ 9: 17 Carat
Tổng doanh thu: 95.5k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 12.5k sales.
Tổng doanh thu của các album trong 5 2018: 2.22 triệu (700k của 5 2017).
2019
1. Bán chạy nhất: An Ode
Tổng doanh thu: 885.0k sales.
Doanh thu từ 5 2018: ko có.
2. Bán chạy thứ 2: You Made My Dawn.
Tổng doanh thu: 493.4k sales.
Doanh thu từ 5 2018: ko có.
3. Bán chạy thứ 3: You Make My Day.
Tổng doanh thu: 420.0k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 11.7k sales.
4. Bán chạy thứ 4: Teen, Age.
Tổng doanh thu: 383.9k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 11.7k sales.
5. Bán chạy thứ 5: Al1
Tổng doanh thu: 346.2k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 8.9k sales.
6. Bán chạy thứ 6: Going Seventeen.
Tổng doanh thu: 304.4k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 14.6k sales.
7. Bán chạy thứ 7: LOVE&LETTER
Tổng doanh thu: 215.0k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 6.8k sales.
8. Bán chạy thứ 8: Director’s Cut
Tổng doanh thu: 208.1k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 9.2k sales.
9. Bán chạy thứ 9: Boys be
Tổng doanh thu: 194.2k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 6.7k sales.
10. Bán chạy thứ 10: Love & Letter (Repackage)
Tổng doanh thu: 138.6k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 12.4k sales.
11. Bán chạy thứ 11: 17 Carat
Tổng doanh thu: 103.0k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 7.5k sales.
Tổng doanh thu của các album trong 5 2019: 3.69 triệu sales (1.47 triệu của 5 2018)
2020
1. Bán chạy nhất: Heng:garae
Tổng doanh thu: 1.41 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2019: ko có.
2. Bán chạy thứ 2: ;[Semicolon] Tổng doanh thu: 1.12 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2019: ko có.
3. Bán chạy thứ 3: An Ode
Tổng doanh thu: 974.4k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 89.4k sales.
4. Bán chạy thứ 4: You Made My Dawn.
Tổng doanh thu: 525.6k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 32.2k.
5. Bán chạy thứ 5: You Make My Day.
Tổng doanh thu: 431.9k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 11.9k sales.
6. Bán chạy thứ 6: Teen, Age.
Tổng doanh thu: 395.6k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 11.7k sales.
7. Bán chạy thứ 7: Al1
Tổng doanh thu: 363.0k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 16.8k sales.
8. Bán chạy thứ 8: Going Seventeen.
Tổng doanh thu: 307.7k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 3.3k sales.
9. Bán chạy thứ 9: Director’s Cut.
Tổng doanh thu: 231.8k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 23.7k sales.
10. Bán chạy thứ 10: LOVE&LETTER
Tổng doanh thu: 221.3k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 6.3k sales.
11. Bán chạy thứ 11: Boys Be
Tổng doanh thu: 198.3k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 4.0k sales.
12. Bán chạy thứ 12: Love & Letter (Repackage)
Tổng doanh thu: 138.6k sales.
Doanh thu từ 5 2019: ko có.
13. Bán chạy thứ 13: 17 Carat
Tổng doanh thu: 108.1k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 5.1k sales.
Tổng doanh thu của các album trong 5 2020: 6.43 triệu sales (2.74 triệu của 5 2019).
Nửa đầu 5 2021
1. Bán chạy nhất: Heng:garae.
Tổng doanh thu: 1.44 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2020: 32.9k sales.
2. Bán chạy thứ 2: Your Choice.
Tổng doanh thu: 1.39 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
3. Bán chạy thứ 3: ;[Semicolon] Tổng doanh thu: 1.15 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2020: 27.2k sales.
4. Bán chạy thứ 4: An Ode
Tổng doanh thu: 1.06 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2020: 85.6k sales.
5. Bán chạy thứ 5: You Made My Dawn
Tổng doanh thu: 525.6k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
6. Bán chạy thứ 6: You Make My Day
Tổng doanh thu: 431.9k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
7. Bán chạy thứ 7: TEEN, AGE
Tổng doanh thu: 395.6k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
8. Bán chạy thứ 8: Al1
Tổng doanh thu: 363.0k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
9. Bán chạy thứ 9: Going Seventeen.
Tổng doanh thu: 307.7k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
10. Bán chạy thứ 10: Director’s Cut.
Tổng doanh thu: 247.8k sales.
Doanh thu từ 5 2020: 16.0k sales.
11. Bán chạy thứ 11: LOVE&LETTER.
Tổng doanh thu: 221.3k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
12. Bán chạy thứ 12: Boys Be.
Tổng doanh thu: 198.3k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
13. Bán chạy thứ 13: Love & Letter (Repackage)
Tổng doanh thu: 138.6k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
14. Bán chạy thứ 14: 17 Carat.
Tổng doanh thu: 108.1k sales
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
Tổng doanh thu của các album trong nửa đầu 5 2021: 7.97 triệu sales (1.54 triệu của 5 2020)
*Xem xét: số liệu được tính đến tháng 7/2021.
Thưởng thức MV mới nhất của SEVENTEEN tại đây nhé!
window.wppepvn_adlzld=window.wppepvn_adlzld||[];window.wppepvn_adlzld.push({“id”:”72f2a931″,”code”:”PGlmcmFtZSBsb2FkaW5nPSJsYXp5IiBjbGFzcz0ieW91dHViZS1wbGF5ZXIiIHdpZHRoPSI2NDAiIGhlaWdodD0iMzYwIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3lDdlNSNGxTcVRnP3ZlcnNpb249MyYjMDM4O3JlbD0xJiMwMzg7c2hvd3NlYXJjaD0wJiMwMzg7c2hvd2luZm89MSYjMDM4O2l2X2xvYWRfcG9saWN5PTEmIzAzODtmcz0xJiMwMzg7aGw9dmkmIzAzODthdXRvaGlkZT0yJiMwMzg7d21vZGU9dHJhbnNwYXJlbnQiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1ZSIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowOyIgc2FuZGJveD0iYWxsb3ctc2NyaXB0cyBhbGxvdy1zYW1lLW9yaWdpbiBhbGxvdy1wb3B1cHMgYWxsb3ctcHJlc2VudGF0aW9uIj48L2lmcmFtZT4.”,”o”:{“d”:10,”ofs”:2048,”attributes”:[]}});
Xem thêm về SEVENTEEN tại đây

Tagsbán album đứng đầu doanh số album của SEVENTEEN theo thời kì KPOP ra mắt Seventeen

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Doanh #số #bán #album #đáng #kinh #ngạc #của #SEVENTEEN #kể #từ #lúc #mắt

Doanh số bán album đáng ngạc nhiên của SEVENTEEN từ khi lúc ra mắt

Chỉ trong khoảng 2 5 cách đây không lâu, doanh số bán album của SEVENTEEN đã tăng gần gấp đôi!

Hiện tại, SEVENTEEN là nhóm nhạc KPOP bán chạy thứ 4 KPOP trong mọi thời đại, chỉ sau BTS , EXO và Seo Taiji and Boys. Đặc thù, trong khoảng vài 5 quay về đây, doanh số bán album của họ đã tăng đáng kể, đặc thù là các album An Ode, Heng: garae, ;[Semicolon] , và Your Choice. Dưới đây là doanh số bán album qua từng era của SEVENTEEN. Hãy cùng Vik News nhìn qua nhé?
2015
(Nguồn: Internet)1.Bán chạy nhất: Boys Be
Tổng doanh thu: 122.8k sales
2. Bán chạy thứ 2: 17 Carat
Tổng doanh thu: 52.7k sales
Tổng doanh thu của các album trong 5 2015: 175.5k sales
2016
Bán chạy nhất: GOING SEVENTEEN.
Tổng doanh thu: 223.0k sales.
Doanh thu từ 5 2015: ko có.
2. Bán chạy thứ 2: LOVE&LETTER.
Tổng doanh thu: 191.1k sales.
Doanh thu từ 5 2015: ko có.
3. Bán chạy thứ 3: Boys Be.
Tổng doanh thu: 152.1k sales.
Doanh thu từ 5 2015: 29.3k sales.
4. Bán chạy thứ 4: Love & Letter (Repackage).
Tổng doanh thu: 98.4k sales.
Doanh thu từ 5 2015: ko có.
5. Bán chạy thứ 5: 17 Carat.
Tổng doanh thu: 72.3k sales.
Doanh thu từ 5 2015: 19.6k sales.
Tổng doanh thu của các album trong 5 2016: 737.0k sales (561.5k của 5 2015).
2017
Bán chạy nhất: Teen, Age
Tổng doanh thu: 357.3k sales.
Doanh thu từ 5 2016: ko có.
2. Bán chạy thứ 2: Al1
Tổng doanh thu: 331.9k sales.
Doanh thu từ 5 2016: ko có.
3. Bán chạy thứ 3: Going Seventeen
Tổng doanh thu: 269.5k sales.
Doanh thu từ 5 2016: 46.5k sales.
4. Bán chạy thứ 4: LOVE&LETTER
Tổng doanh thu: 197.2k sales.
Doanh thu từ 5 2016: 6.1k sales.
5.Bán chạy thứ 5: Boys Be
Tổng doanh thu: 169.8k.
Doanh thu từ 5 2016: 17.7k sales.
6. Bán chạy thứ 6: Love & Letter (Repackage)
Tổng doanh thu: 110.7k
Doanh thu từ 5 2016: 12.3k sales.
7. Bán chạy thứ 7: 17 Carat
Tổng doanh thu: 83.0k sales.
Doanh thu từ 5 2016: 10.7k sales.
Tổng doanh thu của các album trong 5 2017: 1.52 triệu (783.0k của 5 2016).
2018
1. Bán chạy nhất: You Make My Day
Tổng doanh thu: 408.3k sales.
Doanh thu từ 5 2017: ko có.
2. Bán chạy thứ 2: Teen, Age
Tổng doanh thu: 372.2k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 14.9k sales.
3. Bán chạy thứ 3: Al1
Tổng doanh thu: 337.3k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 5.4k sales.
4. Bán chạy thứ 4: Going Seventeen.
Tổng doanh thu: 289.8k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 20.3k sales.
5. Bán chạy thứ 5: LOVE&LETTER
Tổng doanh thu: 208.2k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 11.0k sales.
6. Bán chạy thứ 6: Director’s Cut
Tổng doanh thu: 198.9k sales.
Doanh thu từ 5 2017: ko có.
7. Bán chạy thứ 7: Boys Be
Tổng doanh thu: 187.5k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 17.7k sales.
8. Bán chạy thứ 8: Love&Letter (repackage album)
Tổng doanh thu: 126.2k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 15.5k sales.
9. Bán chạy thứ 9: 17 Carat
Tổng doanh thu: 95.5k sales.
Doanh thu từ 5 2017: 12.5k sales.
Tổng doanh thu của các album trong 5 2018: 2.22 triệu (700k của 5 2017).
2019
1. Bán chạy nhất: An Ode
Tổng doanh thu: 885.0k sales.
Doanh thu từ 5 2018: ko có.
2. Bán chạy thứ 2: You Made My Dawn.
Tổng doanh thu: 493.4k sales.
Doanh thu từ 5 2018: ko có.
3. Bán chạy thứ 3: You Make My Day.
Tổng doanh thu: 420.0k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 11.7k sales.
4. Bán chạy thứ 4: Teen, Age.
Tổng doanh thu: 383.9k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 11.7k sales.
5. Bán chạy thứ 5: Al1
Tổng doanh thu: 346.2k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 8.9k sales.
6. Bán chạy thứ 6: Going Seventeen.
Tổng doanh thu: 304.4k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 14.6k sales.
7. Bán chạy thứ 7: LOVE&LETTER
Tổng doanh thu: 215.0k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 6.8k sales.
8. Bán chạy thứ 8: Director’s Cut
Tổng doanh thu: 208.1k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 9.2k sales.
9. Bán chạy thứ 9: Boys be
Tổng doanh thu: 194.2k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 6.7k sales.
10. Bán chạy thứ 10: Love & Letter (Repackage)
Tổng doanh thu: 138.6k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 12.4k sales.
11. Bán chạy thứ 11: 17 Carat
Tổng doanh thu: 103.0k sales.
Doanh thu từ 5 2018: 7.5k sales.
Tổng doanh thu của các album trong 5 2019: 3.69 triệu sales (1.47 triệu của 5 2018)
2020
1. Bán chạy nhất: Heng:garae
Tổng doanh thu: 1.41 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2019: ko có.
2. Bán chạy thứ 2: ;[Semicolon] Tổng doanh thu: 1.12 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2019: ko có.
3. Bán chạy thứ 3: An Ode
Tổng doanh thu: 974.4k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 89.4k sales.
4. Bán chạy thứ 4: You Made My Dawn.
Tổng doanh thu: 525.6k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 32.2k.
5. Bán chạy thứ 5: You Make My Day.
Tổng doanh thu: 431.9k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 11.9k sales.
6. Bán chạy thứ 6: Teen, Age.
Tổng doanh thu: 395.6k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 11.7k sales.
7. Bán chạy thứ 7: Al1
Tổng doanh thu: 363.0k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 16.8k sales.
8. Bán chạy thứ 8: Going Seventeen.
Tổng doanh thu: 307.7k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 3.3k sales.
9. Bán chạy thứ 9: Director’s Cut.
Tổng doanh thu: 231.8k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 23.7k sales.
10. Bán chạy thứ 10: LOVE&LETTER
Tổng doanh thu: 221.3k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 6.3k sales.
11. Bán chạy thứ 11: Boys Be
Tổng doanh thu: 198.3k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 4.0k sales.
12. Bán chạy thứ 12: Love & Letter (Repackage)
Tổng doanh thu: 138.6k sales.
Doanh thu từ 5 2019: ko có.
13. Bán chạy thứ 13: 17 Carat
Tổng doanh thu: 108.1k sales.
Doanh thu từ 5 2019: 5.1k sales.
Tổng doanh thu của các album trong 5 2020: 6.43 triệu sales (2.74 triệu của 5 2019).
Nửa đầu 5 2021
1. Bán chạy nhất: Heng:garae.
Tổng doanh thu: 1.44 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2020: 32.9k sales.
2. Bán chạy thứ 2: Your Choice.
Tổng doanh thu: 1.39 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
3. Bán chạy thứ 3: ;[Semicolon] Tổng doanh thu: 1.15 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2020: 27.2k sales.
4. Bán chạy thứ 4: An Ode
Tổng doanh thu: 1.06 triệu sales.
Doanh thu từ 5 2020: 85.6k sales.
5. Bán chạy thứ 5: You Made My Dawn
Tổng doanh thu: 525.6k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
6. Bán chạy thứ 6: You Make My Day
Tổng doanh thu: 431.9k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
7. Bán chạy thứ 7: TEEN, AGE
Tổng doanh thu: 395.6k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
8. Bán chạy thứ 8: Al1
Tổng doanh thu: 363.0k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
9. Bán chạy thứ 9: Going Seventeen.
Tổng doanh thu: 307.7k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
10. Bán chạy thứ 10: Director’s Cut.
Tổng doanh thu: 247.8k sales.
Doanh thu từ 5 2020: 16.0k sales.
11. Bán chạy thứ 11: LOVE&LETTER.
Tổng doanh thu: 221.3k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
12. Bán chạy thứ 12: Boys Be.
Tổng doanh thu: 198.3k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
13. Bán chạy thứ 13: Love & Letter (Repackage)
Tổng doanh thu: 138.6k sales.
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
14. Bán chạy thứ 14: 17 Carat.
Tổng doanh thu: 108.1k sales
Doanh thu từ 5 2020: ko có.
Tổng doanh thu của các album trong nửa đầu 5 2021: 7.97 triệu sales (1.54 triệu của 5 2020)
*Xem xét: số liệu được tính đến tháng 7/2021.
Thưởng thức MV mới nhất của SEVENTEEN tại đây nhé!
window.wppepvn_adlzld=window.wppepvn_adlzld||[];window.wppepvn_adlzld.push({“id”:”72f2a931″,”code”:”PGlmcmFtZSBsb2FkaW5nPSJsYXp5IiBjbGFzcz0ieW91dHViZS1wbGF5ZXIiIHdpZHRoPSI2NDAiIGhlaWdodD0iMzYwIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3lDdlNSNGxTcVRnP3ZlcnNpb249MyYjMDM4O3JlbD0xJiMwMzg7c2hvd3NlYXJjaD0wJiMwMzg7c2hvd2luZm89MSYjMDM4O2l2X2xvYWRfcG9saWN5PTEmIzAzODtmcz0xJiMwMzg7aGw9dmkmIzAzODthdXRvaGlkZT0yJiMwMzg7d21vZGU9dHJhbnNwYXJlbnQiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1ZSIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowOyIgc2FuZGJveD0iYWxsb3ctc2NyaXB0cyBhbGxvdy1zYW1lLW9yaWdpbiBhbGxvdy1wb3B1cHMgYWxsb3ctcHJlc2VudGF0aW9uIj48L2lmcmFtZT4.”,”o”:{“d”:10,”ofs”:2048,”attributes”:[]}});
Xem thêm về SEVENTEEN tại đây

Tagsbán album đứng đầu doanh số album của SEVENTEEN theo thời kì KPOP ra mắt Seventeen

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Doanh #số #bán #album #đáng #kinh #ngạc #của #SEVENTEEN #kể #từ #lúc #mắt


#Doanh #số #bán #album #đáng #kinh #ngạc #của #SEVENTEEN #kể #từ #lúc #mắt

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button