Thủ Thuật

Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 01/07/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2021 / NĐ-CP quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với các nhân vật bảo trợ xã hội. Ở góc cạnh này, Nghị định có nhiều điểm đổi mới đáng để ý, trong đấy, việc bổ sung người nhận trợ cấp xã hội hàng tháng từ khi ngày 1 tháng 7 5 2021.

Ngoài ra, còn phải kể tới khoản trợ cấp xã hội hàng tháng đẩy mạnh. Theo quy định, mức chuẩn trợ cấp xã hội vận dụng từ ngày 1/7/2021 là 360.000 đồng / tháng, tăng 90.000 đồng / tháng (so với mức 270.000 đồng / tháng ngày nay). Nội dung cụ thể mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Nhân vật bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2021 / NĐ-CP quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với các nhân vật bảo trợ xã hội thì nhân vật hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

Trước hết: Dưới 16 tuổi ko được cấp điện trong các trường hợp sau:

 • Bị bỏ rơi nhưng ko có người nhận nuôi;
 • Mồ côi cha, mẹ;
 • Mồ côi cha, mẹ và người còn lại bị tuyên bố biến mất theo quy định của luật pháp;
 • Trẻ mồ côi cha, mẹ và người còn lại đang được lợi cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội, nhà xã hội;
 • Mồ côi cha, mẹ, người đang chấp hành quyết phạt tù cải tạo hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải.
 • Cả cha và mẹ đều bị tuyên bố biến mất theo quy định của luật pháp;
 • Cả cha và mẹ đang chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội, nhà xã hội;
 • Cả cha và mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
 • 1 trong 2 bác mẹ bị luật pháp tuyên bố biến mất và người còn lại được chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội hoặc nhà xã hội;
 • Cha, mẹ đã bị tuyên bố biến mất theo quy định của luật pháp và cha, mẹ còn lại đang chấp hành án phạt tù tại cơ sở giáo dưỡng, chấp hành án phạt hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục buộc phải, cai nghiện buộc phải;
 • 1 trong 2 cha, mẹ hiện đang được chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội và người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại trung tâm đền tội, chấp hành quyết phạt vi phạm hành chính trong trường huấn luyện thầy cô giáo. cơ sở cai nghiện.

Thứ 2: Người nêu tại khoản 1 Điều này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng mà đủ 16 tuổi đang học văn hóa, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học thì tiếp diễn được lợi. trường, nhưng mà ko quá 22 5.

Thứ 3. Trẻ em nhiễm HIV / AIDS thuộc hộ nghèo.

Thứ tư. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thành thân, chưa thành thân; có vợ hoặc chồng đã chết hoặc biến mất theo quy định của luật pháp đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tới 22 tuổi và con đấy đang học văn hóa, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là người nghèo đơn thân đang nuôi con bé).

Thứ 5. Người cao tuổi thuộc 1 trong các trường hợp quy định sau đây:

 • Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, ko có người có phận sự, lợi quyền chăm nom hoặc có người có phận sự, lợi quyền chăm nom nhưng mà người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;
 • Người từ 75 tuổi tới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ko thuộc quy định tại điểm a khoản này đang sinh sống ở xã, thôn, bản, vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc trưng gian truân.
 • Người đủ 80 tuổi trở lên ko thuộc quy định tại điểm a khoản này nhưng ko có lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;
 • Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, ko có người có phận sự, lợi quyền chăm nom, ko có điều kiện sinh hoạt tại tập thể, thuộc diện đưa vào cơ sở viện trợ xã hội nhưng mà phải có người chăm nom. họ trong tập thể. tập thể.

Thứ 6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc trưng nặng theo quy định của luật pháp về người khuyết tật.

Thứ 7. Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo ko thuộc các điểm 1, 3 và 6 Điều này sống ở xã, thôn, bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc trưng gian truân.

số 8. Người nhiễm HIV / AIDS là hộ nghèo, ko có nguồn thu nhập bất biến hàng tháng như tiền công, tiền lương, lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đã nâng cao đáng kể từ khi ngày 1 tháng 7 5 2021

Theo quy định, mức chuẩn trợ cấp xã hội vận dụng từ ngày 1/7/2021 là 360.000 đồng / thángtăng 90.000 đồng / tháng (so với mức 270.000 đồng / tháng ngày nay).

Các nhân vật quy định tại Điều 5 Nghị định này được lợi trợ cấp xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn viện trợ xã hội quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định dưới đây:

Công thức tính toán

Trợ cấp xã hội hàng tháng

=

Mức trợ cấp xã hội bằng mức chuẩn

X

Hệ số

a) Đối với người dưới 16 tuổi ko có nguồn điện

 • Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi;
 • Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 5 trở lên.

b) Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng mà đủ 16 tuổi. nhưng mà lần đầu học văn hóa, học nghề, tú tài nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn thư thì tiếp diễn được lợi cơ chế viện trợ xã hội cho tới lúc học xong nhưng mà ko quá 22 tuổi.

Hệ số 1,5 cho trường hợp này

c) Đối với các nhân vật quy định tại Tiểu mục 3 Điều 5 Nghị định này:

 • Hệ số 2,5 đối với nhân vật dưới 4 tuổi;
 • Hệ số 2,0 đối với nhân vật từ 4 tuổi tới dưới 16 tuổi.

d) Đối với các nhân vật quy định tại Tiểu mục 4 Điều 5 Nghị định này:

Hệ số 1,0 cho mỗi con trong điều kiện nuôi giam cấm.

đ) Đối với các nhân vật quy định tại Tiểu mục 5 Điều 5 Nghị định này:

 • Hệ số 1,5 đối với nhân vật quy định tại Điểm a Khoản 5 từ đủ 60 tuổi tới 80 tuổi;
 • Hệ số 2,0 đối với nhân vật nêu tại điểm a khoản 5 đủ 80 tuổi trở lên;
 • Hệ số 1,0 đối với các vấn đề quy định tại điểm b và điểm c khoản 5;
 • Hệ số 3,0 đối với các vấn đề quy định tại điểm d khoản 5.

e) Đối với các nhân vật quy định tại Tiểu mục 6 Điều 5 Nghị định này:

 • Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc trưng nặng;
 • Hệ số 2,5 đối với trẻ con khuyết tật đặc trưng nặng, người già khuyết tật đặc trưng nặng;
 • Hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng;
 • Hệ số 2,0 đối với trẻ con khuyết tật nặng hoặc người bự tuổi khuyết tật nặng.

g) Hệ số 1,5 đối với các nhân vật quy định tại Khoản 7 và 8 Điều 5 Nghị định này.

Trường hợp các nhân vật được lợi các mức theo các hệ số quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc quy định tại các văn bản không giống nhau thì chỉ được lợi 1 mức cao nhất.

Đặc trưng, người nghèo đơn thân đang nuôi con bé nêu tại các tiểu mục 5 °, 6 ° và 8 ° Điều 5 ° của Nghị định này được lợi cả 2 cơ chế đối với các nhân vật nêu tại Tiểu mục 4 ° Điều 5 như cũng như cơ chế nghèo khổ. quy định tại các Khoản 5, 6 và 8 Điều 5 Nghị định này.

Xem thêm thông tin Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 01/07/2021

Nhân vật được lợi trợ cấp xã hội hàng tháng từ 01/07/2021

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với nhân vật bảo trợ xã hội. Theo đấy, Nghị định có rất nhiều điểm mới đáng để ý trong đấy điểm nhấn là thêm nhân vật hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ ngày 01/7/2021.

Kế bên đấy là đẩy mạnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng. Theo quy định mức chuẩn viện trợ xã hội vận dụng từ ngày 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng/tháng (so với mức hiện hành là 270.000 đồng/tháng). Nội dung cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Nhân vật bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với nhân vật bảo trợ xã hội, nhân vật được lợi trợ cấp xã hội hàng tháng gồm:
Thứ nhất: Trẻ em dưới 16 tuổi ko có nguồn nuôi dưỡng thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:
Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
Mồ côi cả cha và mẹ;
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố biến mất theo quy định của luật pháp;
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội, nhà xã hội;
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang chỉ mất khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
Cả cha và mẹ bị tuyên bố biến mất theo quy định của luật pháp;
Cả cha và mẹ đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội, nhà xã hội;
Cả cha và mẹ đang chỉ mất khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
Cha hoặc mẹ bị tuyên bố biến mất theo quy định của luật pháp và người còn lại đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội, nhà xã hội;
Cha hoặc mẹ bị tuyên bố biến mất theo quy định của luật pháp và người còn lại đang chỉ mất khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
Cha hoặc mẹ đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội và người còn lại đang chỉ mất khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải.
Thứ 2: Người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng đủ 16 tuổi nhưng mà đang học văn hóa, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn băng thứ nhất thì tiếp diễn được lợi cơ chế viện trợ xã hội cho tới lúc hoàn thành học, nhưng mà tối đa ko quá 22 tuổi.
Thứ 3. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.
Thứ 4. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng mà đã chết hoặc biến mất theo quy định của luật pháp và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tới 22 tuổi và người con đấy đang học văn hóa, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).
Thứ 5. Người cao tuổi thuộc 1 trong các trường hợp quy định sau đây:
Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, ko có người có phận sự và quyền phụng dưỡng hoặc có người có phận sự và quyền phụng dưỡng nhưng mà người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;
Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi tới 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo ko thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc trưng gian truân;
Người từ đủ 80 tuổi trở lên ko thuộc diện quy định tại điểm a khoản này nhưng ko có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;
Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, ko có người có phận sự và quyền phụng dưỡng, ko có điều kiện sống ở tập thể, đủ điều kiện tiếp thu vào cơ sở viện trợ xã hội nhưng mà có người nhận nuôi dưỡng, chăm nom tại tập thể.
Thứ 6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc trưng nặng theo quy định luật pháp về người khuyết tật.
Thứ 7. Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo ko thuộc nhân vật quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc trưng gian truân.
Thứ 8. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo ko có nguồn thu nhập bất biến hàng tháng như tiền công, tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.
Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đẩy mạnh từ ngày 01/7/2021
Theo quy định mức chuẩn viện trợ xã hội vận dụng từ ngày 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng/tháng (so với mức hiện hành là 270.000 đồng/tháng).
Nhân vật quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn viện trợ xã hội quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:
Công thức tính

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng

=

Mức bằng mức chuẩn viện trợ xã hội

X

Hệ số

a) Đối với nhân vật trẻ con dưới 16 tuổi ko có nguồn nuôi dưỡng
Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi;
Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên.
b) Những người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng đủ 16 tuổi nhưng mà đang học văn hóa, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn băng thứ nhất thì tiếp diễn được lợi cơ chế viện trợ xã hội cho tới lúc hoàn thành học, nhưng mà tối đa ko quá 22 tuổi.
Hệ số 1,5 đối với trường hợp này
c) Đối với nhân vật quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này:
Hệ số 2,5 đối với nhân vật dưới 4 tuổi;
Hệ số 2,0 đối với nhân vật từ đủ 4 tuổi tới dưới 16 tuổi.
d) Đối với nhân vật quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này:
Hệ số 1,0 đối với mỗi 1 con đang nuôi.
đ) Đối với nhân vật quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này:
Hệ số 1,5 đối với nhân vật quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 60 tuổi tới 80 tuổi;
Hệ số 2,0 đối với nhân vật quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 80 tuổi trở lên;
Hệ số 1,0 đối với nhân vật quy định tại các điểm b và c khoản 5;
Hệ số 3,0 đối với nhân vật quy định tại điểm d khoản 5.
e) Đối với nhân vật quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định này:
Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc trưng nặng;
Hệ số 2,5 đối với trẻ con khuyết tật đặc trưng nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc trưng nặng;
Hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng;
Hệ số 2,0 đối với trẻ con khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng.
g) Hệ số 1,5 đối với nhân vật quy định tại các khoản 7 và 8 Điều 5 Nghị định này.
Trường hợp nhân vật thuộc diện hưởng các mức theo các hệ số không giống nhau quy định tại khoản 1 Điều này hoặc tại các văn bản không giống nhau thì chỉ được lợi 1 mức cao nhất.
Riêng người đơn thân nghèo đang nuôi con là nhân vật quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 5 Nghị định này thì được lợi cả cơ chế đối với nhân vật quy định tại khoản 4 Điều 5 và cơ chế đối với nhân vật quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 5 Nghị định này.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đối #tượng #được #hưởng #trợ #cấp #xã #hội #hàng #tháng #từ

Nhân vật được lợi trợ cấp xã hội hàng tháng từ 01/07/2021

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với nhân vật bảo trợ xã hội. Theo đấy, Nghị định có rất nhiều điểm mới đáng để ý trong đấy điểm nhấn là thêm nhân vật hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ ngày 01/7/2021.

Kế bên đấy là đẩy mạnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng. Theo quy định mức chuẩn viện trợ xã hội vận dụng từ ngày 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng/tháng (so với mức hiện hành là 270.000 đồng/tháng). Nội dung cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Nhân vật bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định cơ chế viện trợ xã hội đối với nhân vật bảo trợ xã hội, nhân vật được lợi trợ cấp xã hội hàng tháng gồm:
Thứ nhất: Trẻ em dưới 16 tuổi ko có nguồn nuôi dưỡng thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:
Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
Mồ côi cả cha và mẹ;
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố biến mất theo quy định của luật pháp;
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội, nhà xã hội;
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang chỉ mất khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
Cả cha và mẹ bị tuyên bố biến mất theo quy định của luật pháp;
Cả cha và mẹ đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội, nhà xã hội;
Cả cha và mẹ đang chỉ mất khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
Cha hoặc mẹ bị tuyên bố biến mất theo quy định của luật pháp và người còn lại đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội, nhà xã hội;
Cha hoặc mẹ bị tuyên bố biến mất theo quy định của luật pháp và người còn lại đang chỉ mất khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải;
Cha hoặc mẹ đang hưởng cơ chế chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở viện trợ xã hội và người còn lại đang chỉ mất khoảng chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành hình định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải.
Thứ 2: Người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng đủ 16 tuổi nhưng mà đang học văn hóa, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn băng thứ nhất thì tiếp diễn được lợi cơ chế viện trợ xã hội cho tới lúc hoàn thành học, nhưng mà tối đa ko quá 22 tuổi.
Thứ 3. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.
Thứ 4. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng mà đã chết hoặc biến mất theo quy định của luật pháp và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tới 22 tuổi và người con đấy đang học văn hóa, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).
Thứ 5. Người cao tuổi thuộc 1 trong các trường hợp quy định sau đây:
Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, ko có người có phận sự và quyền phụng dưỡng hoặc có người có phận sự và quyền phụng dưỡng nhưng mà người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;
Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi tới 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo ko thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc trưng gian truân;
Người từ đủ 80 tuổi trở lên ko thuộc diện quy định tại điểm a khoản này nhưng ko có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;
Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, ko có người có phận sự và quyền phụng dưỡng, ko có điều kiện sống ở tập thể, đủ điều kiện tiếp thu vào cơ sở viện trợ xã hội nhưng mà có người nhận nuôi dưỡng, chăm nom tại tập thể.
Thứ 6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc trưng nặng theo quy định luật pháp về người khuyết tật.
Thứ 7. Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo ko thuộc nhân vật quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc trưng gian truân.
Thứ 8. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo ko có nguồn thu nhập bất biến hàng tháng như tiền công, tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.
Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đẩy mạnh từ ngày 01/7/2021
Theo quy định mức chuẩn viện trợ xã hội vận dụng từ ngày 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng/tháng (so với mức hiện hành là 270.000 đồng/tháng).
Nhân vật quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn viện trợ xã hội quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:
Công thức tính

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng

=

Mức bằng mức chuẩn viện trợ xã hội

X

Hệ số

a) Đối với nhân vật trẻ con dưới 16 tuổi ko có nguồn nuôi dưỡng
Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi;
Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên.
b) Những người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng đủ 16 tuổi nhưng mà đang học văn hóa, học nghề, trung học nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học văn băng thứ nhất thì tiếp diễn được lợi cơ chế viện trợ xã hội cho tới lúc hoàn thành học, nhưng mà tối đa ko quá 22 tuổi.
Hệ số 1,5 đối với trường hợp này
c) Đối với nhân vật quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này:
Hệ số 2,5 đối với nhân vật dưới 4 tuổi;
Hệ số 2,0 đối với nhân vật từ đủ 4 tuổi tới dưới 16 tuổi.
d) Đối với nhân vật quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này:
Hệ số 1,0 đối với mỗi 1 con đang nuôi.
đ) Đối với nhân vật quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này:
Hệ số 1,5 đối với nhân vật quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 60 tuổi tới 80 tuổi;
Hệ số 2,0 đối với nhân vật quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 80 tuổi trở lên;
Hệ số 1,0 đối với nhân vật quy định tại các điểm b và c khoản 5;
Hệ số 3,0 đối với nhân vật quy định tại điểm d khoản 5.
e) Đối với nhân vật quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định này:
Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc trưng nặng;
Hệ số 2,5 đối với trẻ con khuyết tật đặc trưng nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc trưng nặng;
Hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng;
Hệ số 2,0 đối với trẻ con khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng.
g) Hệ số 1,5 đối với nhân vật quy định tại các khoản 7 và 8 Điều 5 Nghị định này.
Trường hợp nhân vật thuộc diện hưởng các mức theo các hệ số không giống nhau quy định tại khoản 1 Điều này hoặc tại các văn bản không giống nhau thì chỉ được lợi 1 mức cao nhất.
Riêng người đơn thân nghèo đang nuôi con là nhân vật quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 5 Nghị định này thì được lợi cả cơ chế đối với nhân vật quy định tại khoản 4 Điều 5 và cơ chế đối với nhân vật quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 5 Nghị định này.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đối #tượng #được #hưởng #trợ #cấp #xã #hội #hàng #tháng #từ


#Đối #tượng #được #hưởng #trợ #cấp #xã #hội #hàng #tháng #từ

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button