Biểu Mẫu

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

hoatieu.vn mong muốn gửi tới các bạn sinh viên Mẫu đơn xin cấp Giđó phép tạm bợ và Bảo lưu kết quả học tập theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn. Đây là mẫu đơn ứng tuyển cập nhật nhất hiện tại, giúp bạn tiến hành đúng thứ tự làm giấy má và bảo lưu kết quả học tập.

1. Mẫu đơn xin cấp phép tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

YÊU CẦU TẠM NGỪNG VÀ TIẾT KIỆM KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thân mến:
  • Ban Gimật hiệu Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương
  • Bộ phận huấn luyện
  • cố vấn lớp …………

Tên tôi là: ………… Giới tính: …………………….

Ngày sinh:……………………………………………..………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………. …………… ..

Là ……………………. 5: ……. Lớp:………. Mã HSSV: ……………………

Hệ huấn luyện: …………………… Loại hình huấn luyện: ……………………. Khóa học: …………………….

Em làm đơn này xin nhà trường cho em được nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập.

Lý do tôi xin nghỉ học tạm bợ và được bảo lưu kết quả học tập là: ………………………… ..

………………………………………………

………………………………………………

Thời gian tôi xin giấy phép học tạm bợ từ ngày …………………… .. tới ngày …………………… ..

Tôi xin tuân thủ các quy định của Nhà trường và luật pháp của Nhà nước.

Cám ơn rất nhiều!

công nhận của

chính quyền địa phương

(Đã ký và đóng dấu)

Quan điểm

phụ huynh học trò

……, tháng ngày 5 ..…

Người ứng tuyển

2. Mẫu đơn xin cấp phép tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập số 2

Xin nghỉ phép tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

NGHIÊN CỨU DỪNG YÊU CẦU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học …………………….

Tôi tên: ……………… .. ………… Mã số: ………….

Ngày sinh Nơi sinh:…………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………… .. ………………………………………

Đang học lớp: ………………………… .. …… .Học: ……………………. ………… ..

Thuộc Khoa: …………………………………………………………………………………………… ..

Hệ huấn luyện ……………………. ………… tại Trường Đại học …………………… ..

Nay tôi kính đề xuất Hiệu trưởng Trường Đại học …………. cho phép tôi được nghỉ học từ ngày… / …… /… ..tới ngày… /… /… .. và bảo lưu kết quả học kỳ: ………… 5 học: 20… ..- 20… ..

Bao gồm các khóa học sau:

STTmã khóa họcSố lượng tín chỉ / đơn vịđiểm dự trữ
Trước nhất
2
3
4
5

Lý do nghỉ học: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… ..

Đang chờ hiệu trưởng phê chuẩn và phê chuẩn.

NHẬN XÉT CỦA PHỤ HUYNH…………., Ngày… tháng… 5 20….
Người ứng tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG HỌC VIỆNÝ KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

Mời các độc giả thêm tại phân mục giáo dục trong phần biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Thí dụ về cam kết của phụ huynh và học trò ko vi phạm nội quy của trường và lớp
  • Mẫu sơ yếu lý lịch của sinh viên
  • Cách Viết Đơn Xin Giđó Phép Đi Học Cho Học Sinh

Xem thêm thông tin Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

Đơn xin nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập

hoatieu.vn xin gửi tới các bạn sinh viên mẫu Đơn xin nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn. Đây là mẫu đơn được cập nhật mới nhất hiện tại, giúp bạn tiến hành đúng thứ tự xin nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập của mình.
1. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QỦA HỌC TẬP
Kính gửi:

Ban Gimật hiệu Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương
Phòng Tập huấn
Cố vấn học tập lớp …………

Tên em là:………………………………………… Giới tính: ….……………
Ngày, tháng, 5 sinh:……………………………………………..………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………….……………..
Là ……………………. 5 thứ: ……. Lớp:………. Mã HSSV: …………………………
Hệ huấn luyện:………………… Loại hình huấn luyện: …………………. Khoá học: ……………….
Em làm đơn này xin Nhà trường cho phép em được nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết qủa học tập.
Lý do em xin nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập là :…..…..………………………..
…………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………..……………………………
Thời gian em xin nghỉ học tạm bợ là từ ngày………………….. tới ngày……….……………..
Em xin chấp hành đúng các quy định của Nhà trường và chế độ luật pháp của Nhà nước.
Em xin trân trọng cảm ơn!

Công nhận của
chính quyền địa phương
(Ký tên và đóng dấu)

Quan điểm
phụ huynh HSSV

……, ngày…tháng……5 ..…
Người làm đơn

2. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
ĐƠN XIN TẠM NGỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học …………………………..
Tôi tên:……………………………………..…………Mã số:…………………………………………
Ngày sinh:………………………………..…………..Nơi sinh:…………………………………….
Hộ khẩu thường trú:……………………………………..………………………………………
Hiện đang học lớp:………………………..…….Khóa:…………..………………………………………
Thuộc Khoa:….………………………………………………………………………………………..
Hệ huấn luyện…………………….……… tại Trường Đại học ………………………………………………
Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học …………. cho phép Tôi được nghỉ học từ khi ngày …/……/…..tới ngày …/…/….. và bảo lưu kết quả học kỳ:………5 học: 20…..- 20…..
Gồm các học phần dưới đây:
STT
Học phần- Mã số
Số TC/ĐVHT
Điểm bảo lưu
1

2

3

4

5

Lý do xin nghỉ học:……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kính mong được sự phê chuẩn và bằng lòng của Hiệu trưởng./.
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH
…………., ngày… tháng …5 20….Người làm đơn(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong phần biểu mẫu nhé.
Mẫu cam kết của phụ huynh và học trò ko vi phạm nội quy trường, lớp
Mẫu sơ yếu lý lịch học trò, sinh viên
Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học trò, sinh viên

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đơn #xin #nghỉ #học #tạm #thời #và #bảo #lưu #kết #quả #học #tập

Đơn xin nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập

hoatieu.vn xin gửi tới các bạn sinh viên mẫu Đơn xin nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Tập huấn. Đây là mẫu đơn được cập nhật mới nhất hiện tại, giúp bạn tiến hành đúng thứ tự xin nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập của mình.
1. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QỦA HỌC TẬP
Kính gửi:

Ban Gimật hiệu Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương
Phòng Tập huấn
Cố vấn học tập lớp …………

Tên em là:………………………………………… Giới tính: ….……………
Ngày, tháng, 5 sinh:……………………………………………..………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………….……………..
Là ……………………. 5 thứ: ……. Lớp:………. Mã HSSV: …………………………
Hệ huấn luyện:………………… Loại hình huấn luyện: …………………. Khoá học: ……………….
Em làm đơn này xin Nhà trường cho phép em được nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết qủa học tập.
Lý do em xin nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập là :…..…..………………………..
…………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………..……………………………
Thời gian em xin nghỉ học tạm bợ là từ ngày………………….. tới ngày……….……………..
Em xin chấp hành đúng các quy định của Nhà trường và chế độ luật pháp của Nhà nước.
Em xin trân trọng cảm ơn!

Công nhận của
chính quyền địa phương
(Ký tên và đóng dấu)

Quan điểm
phụ huynh HSSV

……, ngày…tháng……5 ..…
Người làm đơn

2. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
ĐƠN XIN TẠM NGỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học …………………………..
Tôi tên:……………………………………..…………Mã số:…………………………………………
Ngày sinh:………………………………..…………..Nơi sinh:…………………………………….
Hộ khẩu thường trú:……………………………………..………………………………………
Hiện đang học lớp:………………………..…….Khóa:…………..………………………………………
Thuộc Khoa:….………………………………………………………………………………………..
Hệ huấn luyện…………………….……… tại Trường Đại học ………………………………………………
Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học …………. cho phép Tôi được nghỉ học từ khi ngày …/……/…..tới ngày …/…/….. và bảo lưu kết quả học kỳ:………5 học: 20…..- 20…..
Gồm các học phần dưới đây:
STT
Học phần- Mã số
Số TC/ĐVHT
Điểm bảo lưu
1

2

3

4

5

Lý do xin nghỉ học:……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kính mong được sự phê chuẩn và bằng lòng của Hiệu trưởng./.
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH
…………., ngày… tháng …5 20….Người làm đơn(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong phần biểu mẫu nhé.
Mẫu cam kết của phụ huynh và học trò ko vi phạm nội quy trường, lớp
Mẫu sơ yếu lý lịch học trò, sinh viên
Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học trò, sinh viên

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đơn #xin #nghỉ #học #tạm #thời #và #bảo #lưu #kết #quả #học #tập


#Đơn #xin #nghỉ #học #tạm #thời #và #bảo #lưu #kết #quả #học #tập

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button