DTCL 12.6b: Chi tiết bản cập nhật mới TFT


Bản cập nhật DTCL 12.6b đã được phát hành hôm nay, với những thay đổi đáng chú ý đối với Assassins, Mage và Tech.

Chi tiết cập nhật DTCL 12.6b:

sự cân bằng anh hùng

nhà vô địch cấp 1

co giật

– Mana sử dụng cho các kỹ năng: 35 => 45

anh hùng cấp 2

móng chân

Sát thương kỹ năng: 450/650/850 => 450/575/800.

– Talon VIP: Hiệu ứng chảy máu giảm từ 100% => 75%

DTCL 12.6b: Chi tiết bản cập nhật mới TFT
Talon và Assassin Squad sẽ bị giảm sức mạnh trong DTCL 12.6b.

warwick

Tốc độ đánh: 0.8 => 0.75

nhà vô địch cấp 3

Lucian:

Sát thương kỹ năng: 175/275/300 => 170/260/295.

Nhà vô địch cấp 4

Draven

– Sát thương vật lý 70 => 75.

Jin

– Mana sử dụng cho các kỹ năng: 70 => 50

Sivir

Tốc độ đánh với kỹ năng: 60/80/250% => 50/70 // 250%

thiếu cân bằng

nhà ảo thuật

– AP cộng thêm toàn đội: 20/20/50/145% => 20/20/50/135%.

– AP cộng thêm của pháp sư: 20/60/100/145% => 20/50/90/135%

DTCL 12.6b: Chi tiết bản cập nhật mới TFT
Đội hình 8 Pháp sư bị giảm sức mạnh nhẹ

Công nghệ

Sát thương phép cộng thêm: 15/25/50/80 => 15/25/45/75.

Lá chắn: 100/150/300/400 => 100/135/250/350.

thách thức

Tốc độ đánh: 25/55/90/150% => 25/50/80/150%

Kỹ thuật hóa học

– Giảm sát thương nhận vào: 20 => 15%

***

Phiên bản DTCL 12.6b sẽ được cập nhật vào ngày 5 tháng 4 trên tất cả các máy chủ của Riot.

Xem thêm thông tin DTCL 12.6b: Chi tiết bản cập nhật mới TFT

DTCL 12.6b: Chi tiết bản cập nhật mới TFT

Bản cập nhật DTCL 12.6b sẽ ra mắt vào hôm nay, với những thay đổi đáng chú ý cho Assassins, Mage và Tech.
Chi tiết về bản cập nhật DTCL 12.6b:
Cân bằng anh hùng
nhà vô địch cấp 1
Twitch
– Mana sử dụng kỹ năng: 35 => 45
Anh hùng bậc 2
Talon
– Sát thương kỹ năng: 450/650/850 => 450/575/800.
– Talon VIP: Hiệu ứng chảy máu giảm từ 100% => 75%
Talon và Biệt đội sát thủ bị giảm sức mạnh trong DTCL 12.6bWarwick
– Tốc độ đánh: 0.8 => 0.75
nhà vô địch cấp 3
Lucian:
– Sát thương kỹ năng: 175/275/300 => 170/260/295.
nhà vô địch cấp 4
Draven
– Sát thương vật lý 70 => 75.
Jhin
– Mana sử dụng kỹ năng: 70 => 50
Sivir
Tốc độ đánh khi sử dụng kỹ năng: 60/80/250% => 50/70/250%
Cân bằng bộ lạc
Nhà ảo thuật
– AP cộng thêm cho toàn đội: 20/20/50/145% => 20/20/50/135%.
– AP cộng thêm cho Mage: 20/60/100/145% => 20/50/90/135%
Đội hình 8 pháp sư bị giảm sức mạnh nhẹCông nghệ
Sát thương phép cộng thêm: 15/25/50/80 => 15/25/45/75.
– Lá chắn: 100/150/300/400 => 100/135/250/350.
Thách thức
– Tốc độ đánh: 25/55/90/150% => 25/50/80/150%
Kỹ thuật hóa học
– Giảm sát thương nhận vào: 20 => 15%
***
Phiên bản DTCL 12.6b sẽ được cập nhật vào ngày 05/04 trên tất cả các máy chủ của Riot.

#DTCL #126b #Chi #tiết #bản #cập #nhật #mới #TFT

Bản cập nhật DTCL 12.6b sẽ ra mắt vào hôm nay, với những thay đổi đáng chú ý cho Assassins, Mage và Tech.
Chi tiết về bản cập nhật DTCL 12.6b:
Cân bằng anh hùng
nhà vô địch cấp 1
Twitch
– Mana sử dụng kỹ năng: 35 => 45
Anh hùng bậc 2
Talon
– Sát thương kỹ năng: 450/650/850 => 450/575/800.
– Talon VIP: Hiệu ứng chảy máu giảm từ 100% => 75%
Talon và Biệt đội sát thủ bị giảm sức mạnh trong DTCL 12.6bWarwick
– Tốc độ đánh: 0.8 => 0.75
nhà vô địch cấp 3
Lucian:
– Sát thương kỹ năng: 175/275/300 => 170/260/295.
nhà vô địch cấp 4
Draven
– Sát thương vật lý 70 => 75.
Jhin
– Mana sử dụng kỹ năng: 70 => 50
Sivir
Tốc độ đánh khi sử dụng kỹ năng: 60/80/250% => 50/70/250%
Cân bằng bộ lạc
Nhà ảo thuật
– AP cộng thêm cho toàn đội: 20/20/50/145% => 20/20/50/135%.
– AP cộng thêm cho Mage: 20/60/100/145% => 20/50/90/135%
Đội hình 8 pháp sư bị giảm sức mạnh nhẹCông nghệ
Sát thương phép cộng thêm: 15/25/50/80 => 15/25/45/75.
– Lá chắn: 100/150/300/400 => 100/135/250/350.
Thách thức
– Tốc độ đánh: 25/55/90/150% => 25/50/80/150%
Kỹ thuật hóa học
– Giảm sát thương nhận vào: 20 => 15%
***
Phiên bản DTCL 12.6b sẽ được cập nhật vào ngày 05/04 trên tất cả các máy chủ của Riot.

#DTCL #126b #Chi #tiết #bản #cập #nhật #mới #TFT


#DTCL #126b #Chi #tiết #bản #cập #nhật #mới #TFT

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button