Tips Game

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Học Giả phối hợp mạnh nhất Rank Thách Đấu 12.1

Là đội hình Reroll ít đụng hàng và cực mạnh vào late game, hãy cùng tham khảo qua Top đội hình 4 Học Giả hỗn hợp với Lissandra và Heimderdinger mạnh nhất ĐTCL Mùa 6 bản 12.1 và áp dụng ngay hôm nay nhé.

Đội hình 4 Học Giả kẹp Yordle full sát thương

Đội hình chính:

 • Ziggs
 • Vex
 • Lissandra
 • Taric
 • Heimerdinger
 • Seraphine
 • Janna
 • Yuumi

Tổng buff: 4 Học Giả, 3 Yordle, 2 Thần Tượng, 2 Pháp Sư, 2 Thuật Sư, 2 Tái Chế

Trang bị khuyến cáo:

 • Lissandra: Quỷ Thư, Trượng Thiên Thần, Kiếm Súng Hextech
 • Heimerdinger: Bùa Xanh, Mũ Phù Thủy, Găng Bảo Thạch
 • Seraphine: Thương Shojin, Dao Điện, Quỷ Thư

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Học Giả phối hợp mạnh nhất Rank Thách Đấu 12.1

Đội hình 4 Học Giả Lissandra Reroll hỗn hợp meta mới

Đội hình chính:

 • Zyra
 • Taric
 • Lissandra
 • Zac
 • Janna
 • Seraphine
 • Dr.Mundo
 • Yuumi

Tổng buff: 4 Học Giả, 2 Thuật Sư, 2 Đấu Sĩ, 3 Hóa Kỹ, 2 Thần Tượng

Trang bị khuyến cáo:

 • Lissandra: Găng Bảo Thạch, Vô Cực Kiếm, Găng tay công lý
 • Dr.Mundo: Đồ tank bất kì
 • Yuumi/Janna: Bùa Xanh

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Học Giả phối hợp mạnh nhất Rank Thách Đấu 12.1 2

Đội hình 6 Yordle Heimerdinger Học Giả dame chính

Đội hình chính:

 • Poppy
 • Ziggs
 • Lulu
 • Tristana
 • Vex
 • Heimerdinger
 • Braum
 • Janna

Tổng buff: 6 Yordle, 2 Thuật Sư, 2 Pháp Sư, 2 Vệ Sĩ, 2 Học Giả, 2 Tái Chế

Trang bị khuyến cáo:

 • Heimerdinger: Bùa Xanh, Găng Bảo Thạch, Mũ Phù Thủy
 • Vex: Giáp Thiên Thần + Đồ tank bất kì
 • Lulu/Janna: Thương Shojin

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Học Giả phối hợp mạnh nhất Rank Thách Đấu 12.1 3

Đội hình 5 Nhà Phát Minh hỗn hợp hỗ trợ Jayce

Đội hình chính:

 • Singed
 • Zilean
 • Heimerdinger
 • Orianna
 • Seraphine
 • Janna
 • Jayce

Tổng buff: 5 Nhà Phát Minh, 2 Thuật Sư, 2 Máy Móc, 2 Học Giả, 1 Thần Tượng, 1 Chuyển Dạng

Trang bị khuyến cáo:

 • Jayce: Diệt Khổng Lồ, Vô Cực Kiếm, Cung Xanh
 • SInged: Giáp Lửa, Cung Ánh Sáng
 • Janna: Bùa Xanh
 • Heimerdinger: Mũ Phù Thủy, đồ sát thương phép

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Học Giả phối hợp mạnh nhất Rank Thách Đấu 12.1 4

 

Xem thêm thông tin DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Học Giả phối hợp mạnh nhất Rank Thách Đấu 12.1

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Học Giả phối hợp mạnh nhất Rank Thách Đấu 12.1

Là đội hình Reroll ít đụng hàng và cực mạnh vào late game, hãy cùng tham khảo qua Top đội hình 4 Học Giả hỗn hợp với Lissandra và Heimderdinger mạnh nhất ĐTCL Mùa 6 bản 12.1 và áp dụng ngay hôm nay nhé.

Đội hình 4 Học Giả kẹp Yordle full sát thương
Đội hình chính:
Ziggs
Vex
Lissandra
Taric
Heimerdinger
Seraphine
Janna
Yuumi
Tổng buff: 4 Học Giả, 3 Yordle, 2 Thần Tượng, 2 Pháp Sư, 2 Thuật Sư, 2 Tái Chế
Trang bị khuyến cáo:
Lissandra: Quỷ Thư, Trượng Thiên Thần, Kiếm Súng Hextech
Heimerdinger: Bùa Xanh, Mũ Phù Thủy, Găng Bảo Thạch
Seraphine: Thương Shojin, Dao Điện, Quỷ Thư

Đội hình 4 Học Giả Lissandra Reroll hỗn hợp meta mới
Đội hình chính:
Zyra
Taric
Lissandra
Zac
Janna
Seraphine
Dr.Mundo
Yuumi
Tổng buff: 4 Học Giả, 2 Thuật Sư, 2 Đấu Sĩ, 3 Hóa Kỹ, 2 Thần Tượng
Trang bị khuyến cáo:
Lissandra: Găng Bảo Thạch, Vô Cực Kiếm, Găng tay công lý
Dr.Mundo: Đồ tank bất kì
Yuumi/Janna: Bùa Xanh

Đội hình 6 Yordle Heimerdinger Học Giả dame chính
Đội hình chính:
Poppy
Ziggs
Lulu
Tristana
Vex
Heimerdinger
Braum
Janna
Tổng buff: 6 Yordle, 2 Thuật Sư, 2 Pháp Sư, 2 Vệ Sĩ, 2 Học Giả, 2 Tái Chế
Trang bị khuyến cáo:
Heimerdinger: Bùa Xanh, Găng Bảo Thạch, Mũ Phù Thủy
Vex: Giáp Thiên Thần + Đồ tank bất kì
Lulu/Janna: Thương Shojin

Đội hình 5 Nhà Phát Minh hỗn hợp hỗ trợ Jayce
Đội hình chính:
Singed
Zilean
Heimerdinger
Orianna
Seraphine
Janna
Jayce
Tổng buff: 5 Nhà Phát Minh, 2 Thuật Sư, 2 Máy Móc, 2 Học Giả, 1 Thần Tượng, 1 Chuyển Dạng
Trang bị khuyến cáo:
Jayce: Diệt Khổng Lồ, Vô Cực Kiếm, Cung Xanh
SInged: Giáp Lửa, Cung Ánh Sáng
Janna: Bùa Xanh
Heimerdinger: Mũ Phù Thủy, đồ sát thương phép

 

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Học #Giả #phối #hợp #mạnh #nhất #Rank #Thách #Đấu

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Học Giả phối hợp mạnh nhất Rank Thách Đấu 12.1

Là đội hình Reroll ít đụng hàng và cực mạnh vào late game, hãy cùng tham khảo qua Top đội hình 4 Học Giả hỗn hợp với Lissandra và Heimderdinger mạnh nhất ĐTCL Mùa 6 bản 12.1 và áp dụng ngay hôm nay nhé.

Đội hình 4 Học Giả kẹp Yordle full sát thương
Đội hình chính:
Ziggs
Vex
Lissandra
Taric
Heimerdinger
Seraphine
Janna
Yuumi
Tổng buff: 4 Học Giả, 3 Yordle, 2 Thần Tượng, 2 Pháp Sư, 2 Thuật Sư, 2 Tái Chế
Trang bị khuyến cáo:
Lissandra: Quỷ Thư, Trượng Thiên Thần, Kiếm Súng Hextech
Heimerdinger: Bùa Xanh, Mũ Phù Thủy, Găng Bảo Thạch
Seraphine: Thương Shojin, Dao Điện, Quỷ Thư

Đội hình 4 Học Giả Lissandra Reroll hỗn hợp meta mới
Đội hình chính:
Zyra
Taric
Lissandra
Zac
Janna
Seraphine
Dr.Mundo
Yuumi
Tổng buff: 4 Học Giả, 2 Thuật Sư, 2 Đấu Sĩ, 3 Hóa Kỹ, 2 Thần Tượng
Trang bị khuyến cáo:
Lissandra: Găng Bảo Thạch, Vô Cực Kiếm, Găng tay công lý
Dr.Mundo: Đồ tank bất kì
Yuumi/Janna: Bùa Xanh

Đội hình 6 Yordle Heimerdinger Học Giả dame chính
Đội hình chính:
Poppy
Ziggs
Lulu
Tristana
Vex
Heimerdinger
Braum
Janna
Tổng buff: 6 Yordle, 2 Thuật Sư, 2 Pháp Sư, 2 Vệ Sĩ, 2 Học Giả, 2 Tái Chế
Trang bị khuyến cáo:
Heimerdinger: Bùa Xanh, Găng Bảo Thạch, Mũ Phù Thủy
Vex: Giáp Thiên Thần + Đồ tank bất kì
Lulu/Janna: Thương Shojin

Đội hình 5 Nhà Phát Minh hỗn hợp hỗ trợ Jayce
Đội hình chính:
Singed
Zilean
Heimerdinger
Orianna
Seraphine
Janna
Jayce
Tổng buff: 5 Nhà Phát Minh, 2 Thuật Sư, 2 Máy Móc, 2 Học Giả, 1 Thần Tượng, 1 Chuyển Dạng
Trang bị khuyến cáo:
Jayce: Diệt Khổng Lồ, Vô Cực Kiếm, Cung Xanh
SInged: Giáp Lửa, Cung Ánh Sáng
Janna: Bùa Xanh
Heimerdinger: Mũ Phù Thủy, đồ sát thương phép

 

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Học #Giả #phối #hợp #mạnh #nhất #Rank #Thách #Đấu


#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Học #Giả #phối #hợp #mạnh #nhất #Rank #Thách #Đấu

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button