Thủ Thuật

Excel – Hàm COUNTIFS, Hàm thống kê có điều kiện, ví dụ và cách dùng

Hàm COUNTIFS trong Excel là hàm đếm dữ liệu theo điều kiện để người dùng tổng hợp dữ liệu nhanh chóng và chính xác hơn. Nếu chưa biết cách sử dụng và cú pháp của hàm COUNTIFS, bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây và làm theo.

Trong bài viết dưới đây, Vik News trình bày cách sử dụng và cú pháp của hàm COUNTIFS giúp người dùng đếm số ô dữ liệu với điều kiện tổng hợp nhanh hơn.

Dữ liệu lớn cũng tổng hợp các tính năng thống kê nâng cao, bao gồm cả cách sử dụng và các tính năng cụ thể, rất hoàn hảo để tham khảo. Xem các hàm thống kê trong Excel

Cách sử dụng hàm countifs excel

Hàm COUNTIFS tính toán số liệu thống kê.

Hàm COUNTIFS cũng được sử dụng trong nhiều trường hợp, nhưng đối với người mới bắt đầu, bài viết này cung cấp ví dụ đơn giản và cụ thể nhất mà bạn có thể đọc.

Nội dung bài viết:
1. Hàm COUNTIFS là gì? Ứng dụng của hàm COUNTIFS trong Excel.
2. Cú pháp của hàm COUNTIFS trong EXCEL.
3. Lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIFS trong EXCEL.
4. Một ví dụ cụ thể về hàm COUNTIFS trong EXCEL.
5. Cách sử dụng hàm COUNTIFS với các ký tự đại diện.
6. Ví dụ về hàm COUTIFS với ngày tháng.

Hướng dẫn Sử dụng Hàm COUNTIFS trong Excel – Ví dụ

1. Hàm COUNTIFS là gì? Áp dụng hàm COUNTIFS trong Excel

Hàm COUNTIFS là một hàm nâng cao của hàm COUNTIF được sử dụng để đếm số ô dữ liệu phù hợp với nhiều tiêu chí được ghép nối.

Ứng dụng của hàm COUNTIFS trong Excel:

+ Đếm số ô dữ liệu dựa trên nhiều điều kiện.
+ Làm việc chuyên nghiệp hơn khi sử dụng Excel.
+ Dễ dàng kết hợp với các chức năng khác để hỗ trợ cho công việc của bạn.

2. Cú pháp của hàm COUNTIFS trong EXCEL

Hàm COUNTIFS trong Excel trả về số ô đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện. COUNTIFS có thể được sử dụng với các điều kiện như ngày tháng, số, văn bản, v.v.
COUNTIFS hỗ trợ các toán tử logic (> ,,>, =) và các ký tự đại diện (*,?) Để kết hợp các phần.
cú pháp: COUNTIFS (tiêu chí 1, tiêu chí1,[Criteria_range2,Criteria2]…)
Ở đó:
– Phạm vi 1 – Phạm vi đầu tiên để đánh giá.
– Tiêu chuẩn 1 – Xác định phạm vi đầu tiên áp dụng điều kiện đầu tiên bắt buộc (tiêu chí1).
– Phạm vi 2 – [điều kiện bổ sung] phạm vi đánh giá thứ hai.
– Tiêu chuẩn 2 – [điều kiện bổ sung] Xác định phạm vi của điều kiện thứ hai.

Excel's Ham County

3. Những lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIFS trong EXCEL

đếm ngược Đếm số lượng ô trong một phạm vi phù hợp với một điều kiện nhất định. Không giống như hàm COUNTIF, hàm COUNTIFS có thể áp dụng nhiều điều kiện cho nhiều hơn một phạm vi. Các phạm vi và điều kiện được áp dụng theo từng cặp, chỉ cần có cặp đầu tiên. Bạn phải cung cấp một cặp phạm vi / điều kiện khác nhau cho mỗi điều kiện bổ sung. Cho phép tối đa 127 cặp phạm vi / điều kiện.

bản ghi nhớ:
– Mỗi phạm vi dữ liệu bổ sung phải có cùng số hàng và số cột với phạm vi dữ liệu đầu tiên (Phạm vi 1). COUNTIFS có thể tính toán các dải dữ liệu liên tục và không liên tục. Nếu phạm vi dữ liệu được cung cấp không khớp, lỗi #VALUE sẽ xuất hiện.
– Điều kiện không phải số không cần đặt trong dấu ngoặc kép, nhưng điều kiện số được đặt trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: 100, “100”, “> 32”, “jim” hoặc A1 (trong đó A1 chứa một số).
– Một nhân vật đại diện? và * có thể được sử dụng trong câu lệnh điều kiện. Dấu chấm hỏi (?) Có thể khớp với bất kỳ ký tự và dấu hoa thị nào.
Khớp với bất kỳ chuỗi nào.
– Để tìm dấu chấm hỏi (?) Hoặc dấu hoa thị
Sử dụng dấu ngã (~) trước dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị (chẳng hạn như ~ ?, ~ *).
Cấu trúc của hàm COUNTIFS khác đáng kể so với hàm Đếm. Hàm COUNTIFS có thể có 127 cặp Criteria_range, Criteria.
.Criteria_range là một hoặc nhiều ô số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản được chỉ định. Các ô trống hoặc ô chứa dữ liệu văn bản bị bỏ qua.

khuyên bảo

Sử dụng Counta để đếm các ô chứa dữ liệu từ bảng tính. Constan4. Ví dụ cụ thể về hàm COUNTIFS trong EXCEL

ví dụ 1

: Đếm số học sinh đạt điểm 9 và điểm 8 ở cả ba môn, có tính đến học lực của một số học sinh.

Excel’s Ham CountyĐể tính toán, chúng tôi sử dụng công thức COUNTIFS. Sử dụng công thức để đếm số học sinh có cả 3 trên 9.

Công thức trong ô D11 là:  =

COUNTIFS (D5: D9.9, E5: E9.9, F5: F9.9)

Hàm Count trong Excel 2007Để đếm số học sinh đạt cả ba điểm, hãy sử dụng công thức sau:

Công thức trong ô D11 là:  =

COUNTIFS (D5: D9.8, E5: E9.8, F5: F9.8)

Ham Countyef trong Excel 2010

Và bạn đếm số học sinh có 3 số 8 hoặc 3 số 9, và tương tự với các bạn khác, bạn cũng làm như vậy. Bạn cũng có thể lọc các điểm khác. 5. Cách sử dụng hàm COUNTIFS với các ký tự đại diện
+ dấu chấm hỏi (?) – Sử dụng để đếm các ô phù hợp với một ký tự duy nhất và bắt đầu hoặc kết thúc bằng một ký tự cụ thể.

+ dấu hoa thị

– Ghép một chuỗi bất kỳ, sử dụng để đếm các ô chứa một từ cụ thể hoặc một ký tự đơn lẻ trong ô. bản ghi nhớ. Để đếm dấu chấm hỏi hoặc các ô chứa dấu hoa thị, hãy nhập dấu hoa thị hoặc dấu ngã (~) trước dấu chấm hỏi.Đúng:

Giả sử bạn có một danh sách các dự án trong cột A. Tôi muốn biết có bao nhiêu dự án được ký kết, tức là nếu cột B chứa tên của mọi người. Hãy thêm điều kiện thứ hai, ngày kết thúc trong cột D.

= COUNTIFS (B2: B10, “*”, D2: D10, “” & “”)) 6. Ví dụ về hàm COUTIFS với ngày tháng Ví dụ 1: Tính toán các ngày trong một khoảng thời gian cụ thể trong ví dụ dưới đây đếm ngàytừ Ngày 5 tháng 2 năm 2022

=>

28 tháng 2 năm 2022 Áp dụng công thức sau:

= COUNTIF (D2: D15, “> = 05/02/2022”) – COUNTIF (D2: D15, “> 05/02/2022”)

kết quả

5 ngày Ví dụ 2: Đếm ngày với nhiều điều kiện

Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể tìm thấy số ngày sản phẩm được nhập sau ngày 5 tháng 2 năm 2022 và được bán sau ngày 28 tháng 2 năm 2022. công thức :

= COUNTIFS (D2: D15, “> 02/05/2022”, E2: E15, “> 28/02/2022”)

=> kết quả: 7 ngày Ví dụ 3: Tính toán ngày có nhiều điều kiện dựa trên ngày hiện tại

chính thức = COUNTIFS (D2: D15, “” & TODAY ()) “& hôm nay (), e2: e15,”>

Kể từ hôm nay, bạn có thể chọn một sản phẩm mà bạn đã mua nhưng chưa được bán. => kết quả: 1 ngày Do đó, bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm. đếm ngược

Đối với các thống kê có nhiều điều kiện, tính năng này có thể được áp dụng cho các phép tính và các phép toán thống kê trong bảng tính Excel. Bạn đọc có thể xem thêm các bài viết về hàm đếm, tuy nhiên có một chút khác biệt đó là đếm các ô trống. Đây là một hàm COUNTBLANK để đếm các tế bào rồng. Sử dụng hàm COUNTBLANK cũng rất đơn giản. Xem làm thế nào để làm điều đó.

Bài viết sau sử dụng hàm COUNTBLANK. https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-countifs-tong-excel-962n.aspx

Xem thêm thông tin Excel – Hàm COUNTIFS, Hàm thống kê có điều kiện, ví dụ và cách dùng

Excel – Hàm COUNTIFS, Hàm thống kê có điều kiện, ví dụ và cách dùng

Hàm COUNTIFS trong Excel là hàm đếm dữ liệu theo điều kiện giúp người dùng tổng hợp dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn. Nếu chưa biết cách sử dụng và cú pháp của hàm COUNTIFS, bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết dưới đây và cùng theo dõi.
Trong bài viết dưới đây, Vik News sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng và cú pháp của hàm COUNTIFS giúp người dùng đếm số ô dữ liệu với điều kiện tổng hợp nhanh hơn.
Vik News cũng tổng hợp các hàm thống kê nâng cao bao gồm cách sử dụng và các hàm cụ thể, rất đầy đủ cho các bạn tham khảo: Xem các hàm thống kê trong Excel

Hàm COUNTIFS tính toán thống kê
Hàm COUNTIFS cũng được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, tuy nhiên đối với người mới, trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản và cụ thể nhất cho bạn đọc.
Mục lục bài viết:1. Hàm COUNTIFS là gì? Ứng dụng của hàm COUNTIFS trong Excel.2. Cú pháp của hàm COUNTIFS trong EXCEL.3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIFS trong EXCEL.4. Ví dụ cụ thể về hàm COUNTIFS trong EXCEL.5. Cách sử dụng hàm COUNTIFS với các ký tự đại diện.6. Ví dụ về hàm COUTIFS với ngày tháng.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG COUNTIFS TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

1. Hàm COUNTIFS là gì? Ứng dụng của hàm COUNTIFS trong Excel
Hàm COUNTIFS là một hàm nâng cao của hàm COUNTIF, dùng để đếm số ô dữ liệu phù hợp với nhiều điều kiện kèm theo.
Các ứng dụng của hàm COUNTIFS trong Excel:
+ Đếm số ô dữ liệu theo nhiều điều kiện.+ Thao tác chuyên nghiệp hơn khi sử dụng Excel.+ Dễ dàng kết hợp với các chức năng khác để hỗ trợ công việc.

2. Cú pháp của hàm COUNTIFS trong EXCEL
Hàm COUNTIFS trong Excel trả về số ô thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện. COUNTIFS có thể được sử dụng với các điều kiện như ngày tháng, số, văn bản, v.v. COUNTIFS hỗ trợ các toán tử logic (>,,>, =) và các ký tự đại diện (*,?) Để kết hợp các phần.Cú pháp: COUNTIFS (Criteria_range1, Criteria1,[Criteria_range2,Criteria2]…)Trong đó:– range1 – phạm vi đầu tiên để đánh giá.– tiêu chí1 – xác định phạm vi đầu tiên áp dụng điều kiện đầu tiên (tiêu chí1), bắt buộc.– range2 – [điều kiện bổ sung] phạm vi thứ hai để đánh giá.– tiêu chí2 – [điều kiện bổ sung] xác định phạm vi áp dụng của điều kiện thứ hai.

3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIFS trong EXCEL
COUNTIFS đếm số ô trong phạm vi phù hợp với điều kiện được cung cấp. Không giống như hàm COUNTIF, hàm COUNTIFS có thể áp dụng nhiều điều kiện cho nhiều hơn một phạm vi. Các phạm vi và điều kiện áp dụng theo từng cặp và chỉ cần có cặp đầu tiên. Đối với mỗi điều kiện bổ sung, bạn phải cung cấp các cặp phạm vi / điều kiện khác. Cho phép tối đa 127 cặp phạm vi / điều kiện.
Ghi chú:– Mỗi phạm vi dữ liệu bổ sung phải có cùng số hàng và số cột với phạm vi dữ liệu đầu tiên (phạm vi 1). COUNTIFS có thể đếm các phạm vi dữ liệu liền kề và không liền kề. Nếu phạm vi dữ liệu được cung cấp không khớp, bạn sẽ nhận được lỗi #VALUE.– Các điều kiện không phải số không cần đặt trong dấu ngoặc kép, nhưng các điều kiện số thì có. Ví dụ: 100, “100”, “> 32”, “jim” hoặc A1 (trong đó A1 chứa một số).– Ký tự đại diện? và * có thể được sử dụng trong điều kiện. Dấu chấm hỏi (?) Có thể khớp với bất kỳ ký tự nào và dấu hoa thịkhớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào.– Để tìm dấu chấm hỏi (?) Hoặc dấu hoa thịsử dụng dấu ngã (~) trước dấu chấm hỏi trước hoặc dấu hoa thị (tức là ~?, ~ *).Cấu trúc của hàm COUNTIFS khá khác với hàm Count, hàm COUNTIFS có thể có 127 cặp Criteria_range, Criteria.Criteria_range là một hoặc nhiều ô số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản được chỉ định. Các ô trống hoặc ô chứa dữ liệu văn bản bị bỏ qua.

Lời khuyên
Để đếm các ô chứa dữ liệu trong bảng tính, bạn sử dụng Counta. hàm số4. Ví dụ cụ thể về hàm COUNTIFS trong EXCEL

: Cho học bạ của một số học sinh, đếm số học sinh đạt điểm 9 và điểm 8 ở cả 3 môn:
ham countifs trong excelĐể đếm, ta sử dụng công thức COUNTIFS: Đếm số học sinh đạt cả 3 điểm 9 bằng công thức

COUNTIFS (D5: D9,9, E5: E9,9, F5: F9,9)
ham countifs trong excel 2007Nếu bạn muốn đếm số học sinh đạt điểm cả 3, hãy sử dụng công thức sau:

COUNTIFS (D5: D9,8, E5: E9,8, F5: F9,8)

ham countifs trong excel 2010
Và bạn đã đếm được số học sinh có đồng thời cả 3 số 8 hoặc 3 số 9, tương tự với các điểm khác, bạn thực hiện tương tự. Bạn cũng có thể lọc các điểm khác nhau. 5. Cách sử dụng hàm COUNTIFS với các ký tự đại diện+ Dấu chấm hỏi (?) – khớp với bất kỳ ký tự đơn lẻ nào, sử dụng nó để đếm các ô bắt đầu hoặc kết thúc bằng các ký tự nhất định.
+ Dấu hoa thị
– khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào, bạn sử dụng nó để đếm các ô chứa một từ cụ thể hoặc một ký tự đơn lẻ trong ô. Ghi chú. Nếu bạn muốn đếm các ô có chứa dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị, hãy nhập dấu ngã (~) trước dấu hoa thị hoặc dấu chấm hỏi.Ví dụ:

Giả sử bạn có một danh sách các dự án trong cột A. Bạn muốn biết có bao nhiêu dự án đã ký, tức là cột B chứa tên của mọi người. Hãy thêm điều kiện thứ hai – Ngày kết thúc trong cột D.

= COUNTIFS (B2: B10, ”*”, D2: D10, ”” & ””)) 6. Ví dụ về hàm COUTIFS với ngày tháng Ví dụ 1: Đếm ngày trong một khoảng thời gian cụ thể Trong ví dụ dưới đây đếm số ngàytừ 02/05/2022
=>
28/02/2022 Bạn áp dụng công thức sau:

= COUNTIF (D2: D15, “> = 02/05/2022”) – COUNTIF (D2: D15, “> 05/02/2022”)
Kết quả thu được là
5 ngày Ví dụ 2: Đếm ngày với nhiều điều kiện
Trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ tìm thấy số ngày sản phẩm được nhập sau ngày 05/02/2022 và được bán sau ngày 28/02/2022. Công thức :

= COUNTIFS (D2: D15, “> 02/05/2022”, E2: E15, “> 28/02/2022”)
=> Kết quả: 7 ngày Ví dụ 3: Đếm ngày với nhiều điều kiện dựa trên ngày hiện tại
Với công thức = COUNTIFS (D2: D15, “” & TODAY ()) “& hôm nay (), e2: e15,”>

Bạn sẽ có thể chọn những sản phẩm đã được mua nhưng chưa được bán cho đến ngày hôm nay => Kết quả: 1 ngày Như vậy bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm COUNTIFS
để thống kê với nhiều điều kiện, để có thể áp dụng hàm này vào công việc tính toán, thống kê trên bảng tính Excel. Bạn đọc có thể xem thêm các bài viết về hàm đếm, nhưng khác một chút là đếm ô trống, đó là hàm COUNTBLANK để đếm ô rồng, cách sử dụng hàm COUNTBLANK cũng rất đơn giản, tham khảo cách làm nhé.
sử dụng chức năng COUNTBLANK trong bài viết sau. https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-countifs-trong-excel-962n.aspx

#Excel #Hàm #COUNTIFS #Hàm #thống #kê #có #điều #kiện #ví #dụ #và #cách #dùng

Hàm COUNTIFS trong Excel là hàm đếm dữ liệu theo điều kiện giúp người dùng tổng hợp dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn. Nếu chưa biết cách sử dụng và cú pháp của hàm COUNTIFS, bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết dưới đây và cùng theo dõi.
Trong bài viết dưới đây, Vik News sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng và cú pháp của hàm COUNTIFS giúp người dùng đếm số ô dữ liệu với điều kiện tổng hợp nhanh hơn.
Vik News cũng tổng hợp các hàm thống kê nâng cao bao gồm cách sử dụng và các hàm cụ thể, rất đầy đủ cho các bạn tham khảo: Xem các hàm thống kê trong Excel

Hàm COUNTIFS tính toán thống kê
Hàm COUNTIFS cũng được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, tuy nhiên đối với người mới, trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản và cụ thể nhất cho bạn đọc.
Mục lục bài viết:1. Hàm COUNTIFS là gì? Ứng dụng của hàm COUNTIFS trong Excel.2. Cú pháp của hàm COUNTIFS trong EXCEL.3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIFS trong EXCEL.4. Ví dụ cụ thể về hàm COUNTIFS trong EXCEL.5. Cách sử dụng hàm COUNTIFS với các ký tự đại diện.6. Ví dụ về hàm COUTIFS với ngày tháng.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG COUNTIFS TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

1. Hàm COUNTIFS là gì? Ứng dụng của hàm COUNTIFS trong Excel
Hàm COUNTIFS là một hàm nâng cao của hàm COUNTIF, dùng để đếm số ô dữ liệu phù hợp với nhiều điều kiện kèm theo.
Các ứng dụng của hàm COUNTIFS trong Excel:
+ Đếm số ô dữ liệu theo nhiều điều kiện.+ Thao tác chuyên nghiệp hơn khi sử dụng Excel.+ Dễ dàng kết hợp với các chức năng khác để hỗ trợ công việc.

2. Cú pháp của hàm COUNTIFS trong EXCEL
Hàm COUNTIFS trong Excel trả về số ô thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện. COUNTIFS có thể được sử dụng với các điều kiện như ngày tháng, số, văn bản, v.v. COUNTIFS hỗ trợ các toán tử logic (>,,>, =) và các ký tự đại diện (*,?) Để kết hợp các phần.Cú pháp: COUNTIFS (Criteria_range1, Criteria1,[Criteria_range2,Criteria2]…)Trong đó:– range1 – phạm vi đầu tiên để đánh giá.– tiêu chí1 – xác định phạm vi đầu tiên áp dụng điều kiện đầu tiên (tiêu chí1), bắt buộc.– range2 – [điều kiện bổ sung] phạm vi thứ hai để đánh giá.– tiêu chí2 – [điều kiện bổ sung] xác định phạm vi áp dụng của điều kiện thứ hai.

3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIFS trong EXCEL
COUNTIFS đếm số ô trong phạm vi phù hợp với điều kiện được cung cấp. Không giống như hàm COUNTIF, hàm COUNTIFS có thể áp dụng nhiều điều kiện cho nhiều hơn một phạm vi. Các phạm vi và điều kiện áp dụng theo từng cặp và chỉ cần có cặp đầu tiên. Đối với mỗi điều kiện bổ sung, bạn phải cung cấp các cặp phạm vi / điều kiện khác. Cho phép tối đa 127 cặp phạm vi / điều kiện.
Ghi chú:– Mỗi phạm vi dữ liệu bổ sung phải có cùng số hàng và số cột với phạm vi dữ liệu đầu tiên (phạm vi 1). COUNTIFS có thể đếm các phạm vi dữ liệu liền kề và không liền kề. Nếu phạm vi dữ liệu được cung cấp không khớp, bạn sẽ nhận được lỗi #VALUE.– Các điều kiện không phải số không cần đặt trong dấu ngoặc kép, nhưng các điều kiện số thì có. Ví dụ: 100, “100”, “> 32”, “jim” hoặc A1 (trong đó A1 chứa một số).– Ký tự đại diện? và * có thể được sử dụng trong điều kiện. Dấu chấm hỏi (?) Có thể khớp với bất kỳ ký tự nào và dấu hoa thịkhớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào.– Để tìm dấu chấm hỏi (?) Hoặc dấu hoa thịsử dụng dấu ngã (~) trước dấu chấm hỏi trước hoặc dấu hoa thị (tức là ~?, ~ *).Cấu trúc của hàm COUNTIFS khá khác với hàm Count, hàm COUNTIFS có thể có 127 cặp Criteria_range, Criteria.Criteria_range là một hoặc nhiều ô số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản được chỉ định. Các ô trống hoặc ô chứa dữ liệu văn bản bị bỏ qua.

Lời khuyên
Để đếm các ô chứa dữ liệu trong bảng tính, bạn sử dụng Counta. hàm số4. Ví dụ cụ thể về hàm COUNTIFS trong EXCEL

: Cho học bạ của một số học sinh, đếm số học sinh đạt điểm 9 và điểm 8 ở cả 3 môn:
ham countifs trong excelĐể đếm, ta sử dụng công thức COUNTIFS: Đếm số học sinh đạt cả 3 điểm 9 bằng công thức

COUNTIFS (D5: D9,9, E5: E9,9, F5: F9,9)
ham countifs trong excel 2007Nếu bạn muốn đếm số học sinh đạt điểm cả 3, hãy sử dụng công thức sau:

COUNTIFS (D5: D9,8, E5: E9,8, F5: F9,8)

ham countifs trong excel 2010
Và bạn đã đếm được số học sinh có đồng thời cả 3 số 8 hoặc 3 số 9, tương tự với các điểm khác, bạn thực hiện tương tự. Bạn cũng có thể lọc các điểm khác nhau. 5. Cách sử dụng hàm COUNTIFS với các ký tự đại diện+ Dấu chấm hỏi (?) – khớp với bất kỳ ký tự đơn lẻ nào, sử dụng nó để đếm các ô bắt đầu hoặc kết thúc bằng các ký tự nhất định.
+ Dấu hoa thị
– khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào, bạn sử dụng nó để đếm các ô chứa một từ cụ thể hoặc một ký tự đơn lẻ trong ô. Ghi chú. Nếu bạn muốn đếm các ô có chứa dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị, hãy nhập dấu ngã (~) trước dấu hoa thị hoặc dấu chấm hỏi.Ví dụ:

Giả sử bạn có một danh sách các dự án trong cột A. Bạn muốn biết có bao nhiêu dự án đã ký, tức là cột B chứa tên của mọi người. Hãy thêm điều kiện thứ hai – Ngày kết thúc trong cột D.

= COUNTIFS (B2: B10, ”*”, D2: D10, ”” & ””)) 6. Ví dụ về hàm COUTIFS với ngày tháng Ví dụ 1: Đếm ngày trong một khoảng thời gian cụ thể Trong ví dụ dưới đây đếm số ngàytừ 02/05/2022
=>
28/02/2022 Bạn áp dụng công thức sau:

= COUNTIF (D2: D15, “> = 02/05/2022”) – COUNTIF (D2: D15, “> 05/02/2022”)
Kết quả thu được là
5 ngày Ví dụ 2: Đếm ngày với nhiều điều kiện
Trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ tìm thấy số ngày sản phẩm được nhập sau ngày 05/02/2022 và được bán sau ngày 28/02/2022. Công thức :

= COUNTIFS (D2: D15, “> 02/05/2022”, E2: E15, “> 28/02/2022”)
=> Kết quả: 7 ngày Ví dụ 3: Đếm ngày với nhiều điều kiện dựa trên ngày hiện tại
Với công thức = COUNTIFS (D2: D15, “” & TODAY ()) “& hôm nay (), e2: e15,”>

Bạn sẽ có thể chọn những sản phẩm đã được mua nhưng chưa được bán cho đến ngày hôm nay => Kết quả: 1 ngày Như vậy bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm COUNTIFS
để thống kê với nhiều điều kiện, để có thể áp dụng hàm này vào công việc tính toán, thống kê trên bảng tính Excel. Bạn đọc có thể xem thêm các bài viết về hàm đếm, nhưng khác một chút là đếm ô trống, đó là hàm COUNTBLANK để đếm ô rồng, cách sử dụng hàm COUNTBLANK cũng rất đơn giản, tham khảo cách làm nhé.
sử dụng chức năng COUNTBLANK trong bài viết sau. https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-countifs-trong-excel-962n.aspx

#Excel #Hàm #COUNTIFS #Hàm #thống #kê #có #điều #kiện #ví #dụ #và #cách #dùng


#Excel #Hàm #COUNTIFS #Hàm #thống #kê #có #điều #kiện #ví #dụ #và #cách #dùng

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button