Free Fire bảo trì và cập nhật bản OB32 đến mấy giờ ? Những thông tin nào mà bạn cần biết

Free Fire sẽ cập nhật bản OB32 vào ngày 19 tháng 1 hôm nay và bài viết này sẽ thông báo chi tiết về thời gian bảo trì và cập nhật cho game nhé.

Thời gian dự kiến: Từ 11H – 21H ngày 19/01/2022

 Phiên bản mới của Free Fire sẽ được cập nhật trên các hệ điều hành cùng rất nhiều thay đổi và tính năng mới cực hot. Trong Thời gian bảo trì người chơi sẽ không thể truy cập được vào game.

Chi tiết bản cập nhật Free Fire OB 32

1. Thú cưng mới – Flash

Giống như tất cả các bản cập nhật OB trước đó, với bản cập nhật OB32, một con vật cưng mới cũng sẽ được giới thiệu trong Free Fire Flash sẽ có một kỹ năng đặc biệt gọi là “Vỏ thép”.

  • Cấp 1:  Giảm sát thương (từ FF Knife và đạn) từ phía sau 10% lên đến 100 điểm. Thời gian hồi chiêu 150 giây.
  • Cấp 2:  Giảm 15% sát thương (từ FF Knife và đạn) từ phía sau lên đến 120 điểm. Thời gian hồi chiêu 120 giây.
  • Cấp 3:  Giảm sát thương (từ FF Knife và đạn) từ phía sau 25% lên đến 150 điểm. Thời gian hồi chiêu 90.

2. Thay đổi nhân vật

Skyler

Một trong những nhân vật được sử dụng quá nhiều trong game là Skyler . Nhân vật này có khả năng phá vỡ tường Gloo/Gel trong khi xây tường Gloo/Gel. Người chơi cũng có thể hồi máu với tốc độ 5 HP mỗi giây. Các nhà phát triển đã thực hiện một vài chỉnh sửa.

Tăng thời gian hồi chiêu từ 40 giây lên 46 giây ở cấp độ 5.

Giảm phạm vi hiệu quả của kỹ năng từ 100m xuống 88m (Nhân vật cấp độ 5) .

Cập nhật ngày Free Fire OB32 BOOYAH

3. Súng mới – Charge Buster

Một khẩu súng ngắn mới có tên “Charge Buster” sẽ đến với Free Fire trong bản cập nhật OB32 sắp tới. Nó đi kèm với một khả năng đặc biệt: Giữ nút bắn để tăng sát thương và phạm vi và giảm lây lan. Quá trình thay đạn sẽ đặt lại nếu bị giữ quá ngưỡng.

blastershotgun

4. Thay đổi nhạc sảnh

Một tính năng mới đã được giới thiệu có tên là “Âm nhạc”. Nó cho phép bạn chọn loại nhạc bạn muốn nghe khi ở trong sảnh đợi. Sẽ chỉ có hai lựa chọn khi bắt đầu: “Kỷ niệm 3 năm” và “SQUAD Beatz”.

5. Lưu trang phục yêu thích

Trong tab “Thời trang”, hai tùy chọn được đánh số là “1” và “2” đã được thêm vào. Bạn có thể lưu trang phục yêu thích của mình vào hai tùy chọn này. Bây giờ bạn sẽ không phải trang bị chúng nhiều lần bằng cách chuyển đến các gói khác nhau. Chỉ cần trang bị một lần và lưu chúng ở đây. Các tùy chọn này thậm chí sẽ có sẵn trong sảnh đợi của trò chơi.

6. Thay đổi chế độ trò chơi

  • Hai trò chơi mới sẽ được thêm vào: Pet Ludo, Lone Wolf Strike Out.
  • Giờ Cao điểm (Akimbo) đã được thêm vào bản đồ Alpine.
  • Bản đồ Alpine đã được thêm vào chế độ Clash Squad.
  • Lone Wolf đã được thêm vào các phòng Tùy chỉnh.

ã được thêm vào chế độ Clash Squad. Lone Wolf đã được thêm vào các phòng Tùy chỉnh.

 

Xem thêm thông tin Free Fire bảo trì và cập nhật bản OB32 đến mấy giờ ? Những thông tin nào mà bạn cần biết

Free Fire bảo trì và cập nhật bản OB32 đến mấy giờ ? Những thông tin nào mà bạn cần biết

Free Fire sẽ cập nhật bản OB32 vào ngày 19 tháng 1 hôm nay và bài viết này sẽ thông báo chi tiết về thời gian bảo trì và cập nhật cho game nhé.

Thời gian dự kiến: Từ 11H – 21H ngày 19/01/2022
 Phiên bản mới của Free Fire sẽ được cập nhật trên các hệ điều hành cùng rất nhiều thay đổi và tính năng mới cực hot. Trong Thời gian bảo trì người chơi sẽ không thể truy cập được vào game.
Chi tiết bản cập nhật Free Fire OB 32
1. Thú cưng mới – Flash
Giống như tất cả các bản cập nhật OB trước đó, với bản cập nhật OB32, một con vật cưng mới cũng sẽ được giới thiệu trong Free Fire Flash sẽ có một kỹ năng đặc biệt gọi là “Vỏ thép”.
Cấp 1:  Giảm sát thương (từ FF Knife và đạn) từ phía sau 10% lên đến 100 điểm. Thời gian hồi chiêu 150 giây.
Cấp 2:  Giảm 15% sát thương (từ FF Knife và đạn) từ phía sau lên đến 120 điểm. Thời gian hồi chiêu 120 giây.
Cấp 3:  Giảm sát thương (từ FF Knife và đạn) từ phía sau 25% lên đến 150 điểm. Thời gian hồi chiêu 90.
2. Thay đổi nhân vật
Skyler
Một trong những nhân vật được sử dụng quá nhiều trong game là Skyler . Nhân vật này có khả năng phá vỡ tường Gloo/Gel trong khi xây tường Gloo/Gel. Người chơi cũng có thể hồi máu với tốc độ 5 HP mỗi giây. Các nhà phát triển đã thực hiện một vài chỉnh sửa.
Tăng thời gian hồi chiêu từ 40 giây lên 46 giây ở cấp độ 5.
Giảm phạm vi hiệu quả của kỹ năng từ 100m xuống 88m (Nhân vật cấp độ 5) .
3. Súng mới – Charge Buster
Một khẩu súng ngắn mới có tên “Charge Buster” sẽ đến với Free Fire trong bản cập nhật OB32 sắp tới. Nó đi kèm với một khả năng đặc biệt: Giữ nút bắn để tăng sát thương và phạm vi và giảm lây lan. Quá trình thay đạn sẽ đặt lại nếu bị giữ quá ngưỡng.
4. Thay đổi nhạc sảnh
Một tính năng mới đã được giới thiệu có tên là “Âm nhạc”. Nó cho phép bạn chọn loại nhạc bạn muốn nghe khi ở trong sảnh đợi. Sẽ chỉ có hai lựa chọn khi bắt đầu: “Kỷ niệm 3 năm” và “SQUAD Beatz”.
5. Lưu trang phục yêu thích
Trong tab “Thời trang”, hai tùy chọn được đánh số là “1” và “2” đã được thêm vào. Bạn có thể lưu trang phục yêu thích của mình vào hai tùy chọn này. Bây giờ bạn sẽ không phải trang bị chúng nhiều lần bằng cách chuyển đến các gói khác nhau. Chỉ cần trang bị một lần và lưu chúng ở đây. Các tùy chọn này thậm chí sẽ có sẵn trong sảnh đợi của trò chơi.
6. Thay đổi chế độ trò chơi
Hai trò chơi mới sẽ được thêm vào: Pet Ludo, Lone Wolf Strike Out.
Giờ Cao điểm (Akimbo) đã được thêm vào bản đồ Alpine.
Bản đồ Alpine đã được thêm vào chế độ Clash Squad.
Lone Wolf đã được thêm vào các phòng Tùy chỉnh.
ã được thêm vào chế độ Clash Squad. Lone Wolf đã được thêm vào các phòng Tùy chỉnh.
 

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Free #Fire #bảo #trì #và #cập #nhật #bản #OB32 #đến #mấy #giờ #Những #thông #tin #nào #mà #bạn #cần #biết

Free Fire bảo trì và cập nhật bản OB32 đến mấy giờ ? Những thông tin nào mà bạn cần biết

Free Fire sẽ cập nhật bản OB32 vào ngày 19 tháng 1 hôm nay và bài viết này sẽ thông báo chi tiết về thời gian bảo trì và cập nhật cho game nhé.

Thời gian dự kiến: Từ 11H – 21H ngày 19/01/2022
 Phiên bản mới của Free Fire sẽ được cập nhật trên các hệ điều hành cùng rất nhiều thay đổi và tính năng mới cực hot. Trong Thời gian bảo trì người chơi sẽ không thể truy cập được vào game.
Chi tiết bản cập nhật Free Fire OB 32
1. Thú cưng mới – Flash
Giống như tất cả các bản cập nhật OB trước đó, với bản cập nhật OB32, một con vật cưng mới cũng sẽ được giới thiệu trong Free Fire Flash sẽ có một kỹ năng đặc biệt gọi là “Vỏ thép”.
Cấp 1:  Giảm sát thương (từ FF Knife và đạn) từ phía sau 10% lên đến 100 điểm. Thời gian hồi chiêu 150 giây.
Cấp 2:  Giảm 15% sát thương (từ FF Knife và đạn) từ phía sau lên đến 120 điểm. Thời gian hồi chiêu 120 giây.
Cấp 3:  Giảm sát thương (từ FF Knife và đạn) từ phía sau 25% lên đến 150 điểm. Thời gian hồi chiêu 90.
2. Thay đổi nhân vật
Skyler
Một trong những nhân vật được sử dụng quá nhiều trong game là Skyler . Nhân vật này có khả năng phá vỡ tường Gloo/Gel trong khi xây tường Gloo/Gel. Người chơi cũng có thể hồi máu với tốc độ 5 HP mỗi giây. Các nhà phát triển đã thực hiện một vài chỉnh sửa.
Tăng thời gian hồi chiêu từ 40 giây lên 46 giây ở cấp độ 5.
Giảm phạm vi hiệu quả của kỹ năng từ 100m xuống 88m (Nhân vật cấp độ 5) .
3. Súng mới – Charge Buster
Một khẩu súng ngắn mới có tên “Charge Buster” sẽ đến với Free Fire trong bản cập nhật OB32 sắp tới. Nó đi kèm với một khả năng đặc biệt: Giữ nút bắn để tăng sát thương và phạm vi và giảm lây lan. Quá trình thay đạn sẽ đặt lại nếu bị giữ quá ngưỡng.
4. Thay đổi nhạc sảnh
Một tính năng mới đã được giới thiệu có tên là “Âm nhạc”. Nó cho phép bạn chọn loại nhạc bạn muốn nghe khi ở trong sảnh đợi. Sẽ chỉ có hai lựa chọn khi bắt đầu: “Kỷ niệm 3 năm” và “SQUAD Beatz”.
5. Lưu trang phục yêu thích
Trong tab “Thời trang”, hai tùy chọn được đánh số là “1” và “2” đã được thêm vào. Bạn có thể lưu trang phục yêu thích của mình vào hai tùy chọn này. Bây giờ bạn sẽ không phải trang bị chúng nhiều lần bằng cách chuyển đến các gói khác nhau. Chỉ cần trang bị một lần và lưu chúng ở đây. Các tùy chọn này thậm chí sẽ có sẵn trong sảnh đợi của trò chơi.
6. Thay đổi chế độ trò chơi
Hai trò chơi mới sẽ được thêm vào: Pet Ludo, Lone Wolf Strike Out.
Giờ Cao điểm (Akimbo) đã được thêm vào bản đồ Alpine.
Bản đồ Alpine đã được thêm vào chế độ Clash Squad.
Lone Wolf đã được thêm vào các phòng Tùy chỉnh.
ã được thêm vào chế độ Clash Squad. Lone Wolf đã được thêm vào các phòng Tùy chỉnh.
 

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Free #Fire #bảo #trì #và #cập #nhật #bản #OB32 #đến #mấy #giờ #Những #thông #tin #nào #mà #bạn #cần #biết


#Free #Fire #bảo #trì #và #cập #nhật #bản #OB32 #đến #mấy #giờ #Những #thông #tin #nào #mà #bạn #cần #biết

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button