Genshin Impact: Hướng dẫn sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành – Chương Ánh Sáng sắp ra mắt nửa cuối phiên bản 2.3

Sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành – Chương Ánh Sáng sắp ra mắt sẽ là thời điểm để cho game thủ có thể tham gia thử thách bản thân cũng như nhận về rất nhiều quà tặng từ miHoYo

Vào nửa cuối phiên bản 2.3 của Genshin Impact thì miHoYo sẽ lại tiếp tục mở ra những sự kiện mới để cho người chơi của mình, theo đó sự kiện “Chiến Tuyến Mê Thành – Chương Ánh Sáng” sẽ là cái tên tiếp thời chờ game thủ tham gia thử thách để nhận những phần quà giá trị từ trò chơi.

Genshin Impact: Hướng dẫn sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành - Chương Ánh Sáng sắp ra mắt nửa cuối phiên bản 2.3

Thời Gian Sự Kiện

  • 10:00 17/12/2021 – 03:59 27/12/2021 (Thời gian của máy chủ)

Điều Kiện Tham Gia

  • Hạng Mạo Hiểm ≥20

Giới Thiệu Cách Chơi

Genshin Impact: Hướng dẫn sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành - Chương Ánh Sáng sắp ra mắt nửa cuối phiên bản 2.3 2

Genshin Impact: Hướng dẫn sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành - Chương Ánh Sáng sắp ra mắt nửa cuối phiên bản 2.3 3

Genshin Impact: Hướng dẫn sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành - Chương Ánh Sáng sắp ra mắt nửa cuối phiên bản 2.3 4

Genshin Impact: Hướng dẫn sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành - Chương Ánh Sáng sắp ra mắt nửa cuối phiên bản 2.3 5

Xem thêm thông tin Genshin Impact: Hướng dẫn sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành - Chương Ánh Sáng sắp ra mắt nửa cuối phiên bản 2.3

Genshin Impact: Hướng dẫn sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành – Chương Ánh Sáng sắp ra mắt nửa cuối phiên bản 2.3

Sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành – Chương Ánh Sáng sắp ra mắt sẽ là thời điểm để cho game thủ có thể tham gia thử thách bản thân cũng như nhận về rất nhiều quà tặng từ miHoYo

Vào nửa cuối phiên bản 2.3 của Genshin Impact thì miHoYo sẽ lại tiếp tục mở ra những sự kiện mới để cho người chơi của mình, theo đó sự kiện “Chiến Tuyến Mê Thành – Chương Ánh Sáng” sẽ là cái tên tiếp thời chờ game thủ tham gia thử thách để nhận những phần quà giá trị từ trò chơi.

Thời Gian Sự Kiện
10:00 17/12/2021 – 03:59 27/12/2021 (Thời gian của máy chủ)
Điều Kiện Tham Gia
Hạng Mạo Hiểm ≥20
Giới Thiệu Cách Chơi

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Genshin #Impact #Hướng #dẫn #sự #kiện #Chiến #Tuyến #Mê #Thành #Chương #Ánh #Sáng #sắp #mắt #nửa #cuối #phiên #bản

Genshin Impact: Hướng dẫn sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành – Chương Ánh Sáng sắp ra mắt nửa cuối phiên bản 2.3

Sự kiện Chiến Tuyến Mê Thành – Chương Ánh Sáng sắp ra mắt sẽ là thời điểm để cho game thủ có thể tham gia thử thách bản thân cũng như nhận về rất nhiều quà tặng từ miHoYo

Vào nửa cuối phiên bản 2.3 của Genshin Impact thì miHoYo sẽ lại tiếp tục mở ra những sự kiện mới để cho người chơi của mình, theo đó sự kiện “Chiến Tuyến Mê Thành – Chương Ánh Sáng” sẽ là cái tên tiếp thời chờ game thủ tham gia thử thách để nhận những phần quà giá trị từ trò chơi.

Thời Gian Sự Kiện
10:00 17/12/2021 – 03:59 27/12/2021 (Thời gian của máy chủ)
Điều Kiện Tham Gia
Hạng Mạo Hiểm ≥20
Giới Thiệu Cách Chơi

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Genshin #Impact #Hướng #dẫn #sự #kiện #Chiến #Tuyến #Mê #Thành #Chương #Ánh #Sáng #sắp #mắt #nửa #cuối #phiên #bản


#Genshin #Impact #Hướng #dẫn #sự #kiện #Chiến #Tuyến #Mê #Thành #Chương #Ánh #Sáng #sắp #mắt #nửa #cuối #phiên #bản

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button