Wiki

Giá vàng ngày 11/9/2019

Trong lần cập nhật gần nhất, giá vàng ngày 11/9/2019 tiếp diễn rơi xuống mức thấp nhất của tháng. Giá vàng Tây SJC, DOJI, 9999, 24k, 18k … rơi vào khoảng 50.000 đồng / lượng.

Ghi nhận đầu giờ ngày 11/9, giá vàng bữa nay 11/9 được các nhãn hiệu, nhà băng và tổ chức niêm yết ở mức 41,4 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng / lượng (bán ra). Chi tiết, giá vàng ngày 11/9/2019 từ DOJI, SCJ, 24k, 18k… sắm bán bao lăm 1 lượng được Vik News cập nhật trong bài viết dưới đây.

Giá vàng cập nhật lần cuối ngày 11/9, cao nhất khoảng 41,8 triệu đồng / lượng

Giá vàng bữa nay ngày 11/9/2019

ngay 11 Tháng Chín 2019 2

Tham gia với chúng tôi ngay hôm nay, ngày 11 tháng 9 năm 2019

Biểu đồ giá vàng từ ngày 4 tới 11/9 (Nguồn: Internet)

Dựa vào bảng cập nhật, chúng ta thấy:

– Giá vàng SJC Hà Nội là 41,35 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,77 triệu đồng / lượng (bán hết). So sánh với Giá vàng ngày 10/9/2019Vàng SJC giảm đến 50.000 đồng / lượng ở cả chiều sắm vào và bán ra.

– Giá vàng SJC HCM là 41,35 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,75 triệu đồng / lượng (bán hết). Vàng SJC HCM giảm đến 50.000 đồng / lượng ở cả chiều sắm vào và bán ra so với ngày bữa qua.

– Giá vàng DOJI Hà Nội niêm yết sáng nay là 41,45 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,78 triệu đồng / lượng (bán hết). So với ngày bữa qua, vàng sắm vào tại DOJI Hà Nội giảm 50.000 đồng / lượng chiều bán ra và giảm 20.000 đồng / lượng chiều bán ra.

– Giá vàng DOJI HCM niêm yết sáng nay là 41,4 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,8 triệu đồng / lượng (bán hết). Vàng DOJJ HCM tăng chiều sắm lên 50.000 đồng / lượng, còn chiều bán ra giảm.

– Giá vàng SJC niêm yết tại nhà băng SCB là 41,5 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,8 triệu đồng / lượng (bán hết). Cả chiều sắm vào và bán ra đều giảm 50.000 đồng / lượng so với ngày 10/9.

– Giá vàng SJC tại PNJ giảm ở cả chiều sắm và bán, giao dịch như 41,35 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,75 triệu đồng / lượng (bán hết).

– Giá vàng SJC 99,99 mỗi chiều giảm 50.000 đồng, niêm yết là 41,35 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,85 triệu đồng / lượng (bán hết).


Giá vàng ngày 11/9/2019 được coi là ngày giảm thứ 4 liên tiếp, thấp nhất trong khoảng 4 tuần quay về đây. Cùng Vik News cập nhật thường xuyên giá vàng mới nhất theo ngày, từng phiên để đầu cơ vào vàng hiệu quả hơn bằng cách xem Giá vàng ngày 12 tháng 9 5 2019 Có tăng so với bữa nay hay ko đây?

Xem thêm thông tin Giá vàng ngày 11/9/2019

Giá vàng ngày 11/9/2019

Cập nhật mới nhất, giá vàng ngày 11/9/2019 lại tiếp diễn giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng gần đây. Giá vàng tây SJC, DOJI, 9999, 24k, 18k … giảm xuống dao động khoảng 50.000 đồng/lượng.
Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 11/9, giá vàng bữa nay ngày 11/9 được các nhãn hiệu, nhà băng, tổ chức niêm yết dao động ở mức 41,4 triệu/lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Chi tiết giá vàng ngày 11/9/2019 loại DOJI, SCJ, 24k, 18k … bao lăm 1 lượng sắm vào bán ra đều được Vik News cập nhật trong bài viết dưới đây.

Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 11/9, cao nhất khoảng 41,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày bữa nay 11/9/2019

Biểu đồ giá vàng từ ngày 4/9 – 11/9 (Nguồn: Internet)
Theo bảng cập nhật, ta thấy:
– Giá vàng SJC Hà Nội là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,77 triệu đồng/lượng (bán ra). So với giá vàng ngày 10/9/2019, vàng SJC giảm xuống 50.000 đồng/lượng cả chiều sắm vào và bán ra.
– Giá vàng SJC HCM là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng SJC HCM giảm xuống 50.000 đồng/lượng cả chiều sắm vào và bán ra so với ngày bữa qua.
– Giá vàng DOJI Hà Nội niêm yết sáng nay là 41,45 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,78 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày bữa qua, vàng DOJI Hà Nội sắm vào giảm 50.000 đồng/lượng, bán ra giảm 20.000 đồng/lượng.
– Giá vàng DOJI HCM niêm yết sáng nay là 41,4 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng DOJJ HCM có chiều sắm nâng cao 50.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm.
– Giá vàng SJC tại nhà băng SCB niêm yết là 41,5 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Mua vào và bán ra đều giảm 50.000 đồng/lượng so với ngày 10/9.
– Giá vàng PNJ SJC giảm cả chiều sắm vào và bán ra, niêm yết là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,75 triệu đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng Nhẫn SJC 99,99 đều giảm 50.000 đồng mỗi chiều, niêm yết là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,85 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng ngày 11/9/2019 được bình chọn là ngày thứ 4 tiếp diễn giảm, thấp nhất trong 4 tuần gần đây. Cùng Vik News cập nhật thường xuyên giá vàng mới nhất theo ngày, theo phiên giao dịch để đầu cơ vàng hiệu quả nhất bằng cách đón xem giá vàng ngày 12/9/2019 có tăng so với ngày bữa nay hay ko tại đây.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giá #vàng #ngày

Giá vàng ngày 11/9/2019

Cập nhật mới nhất, giá vàng ngày 11/9/2019 lại tiếp diễn giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng gần đây. Giá vàng tây SJC, DOJI, 9999, 24k, 18k … giảm xuống dao động khoảng 50.000 đồng/lượng.
Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 11/9, giá vàng bữa nay ngày 11/9 được các nhãn hiệu, nhà băng, tổ chức niêm yết dao động ở mức 41,4 triệu/lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Chi tiết giá vàng ngày 11/9/2019 loại DOJI, SCJ, 24k, 18k … bao lăm 1 lượng sắm vào bán ra đều được Vik News cập nhật trong bài viết dưới đây.

Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 11/9, cao nhất khoảng 41,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày bữa nay 11/9/2019

Biểu đồ giá vàng từ ngày 4/9 – 11/9 (Nguồn: Internet)
Theo bảng cập nhật, ta thấy:
– Giá vàng SJC Hà Nội là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,77 triệu đồng/lượng (bán ra). So với giá vàng ngày 10/9/2019, vàng SJC giảm xuống 50.000 đồng/lượng cả chiều sắm vào và bán ra.
– Giá vàng SJC HCM là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng SJC HCM giảm xuống 50.000 đồng/lượng cả chiều sắm vào và bán ra so với ngày bữa qua.
– Giá vàng DOJI Hà Nội niêm yết sáng nay là 41,45 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,78 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày bữa qua, vàng DOJI Hà Nội sắm vào giảm 50.000 đồng/lượng, bán ra giảm 20.000 đồng/lượng.
– Giá vàng DOJI HCM niêm yết sáng nay là 41,4 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng DOJJ HCM có chiều sắm nâng cao 50.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm.
– Giá vàng SJC tại nhà băng SCB niêm yết là 41,5 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Mua vào và bán ra đều giảm 50.000 đồng/lượng so với ngày 10/9.
– Giá vàng PNJ SJC giảm cả chiều sắm vào và bán ra, niêm yết là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,75 triệu đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng Nhẫn SJC 99,99 đều giảm 50.000 đồng mỗi chiều, niêm yết là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,85 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng ngày 11/9/2019 được bình chọn là ngày thứ 4 tiếp diễn giảm, thấp nhất trong 4 tuần gần đây. Cùng Vik News cập nhật thường xuyên giá vàng mới nhất theo ngày, theo phiên giao dịch để đầu cơ vàng hiệu quả nhất bằng cách đón xem giá vàng ngày 12/9/2019 có tăng so với ngày bữa nay hay ko tại đây.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giá #vàng #ngày


#Giá #vàng #ngày

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button