Wiki

Giá vàng ngày 12/9/2019

Theo giám định của thị phần toàn cầu, giá vàng trong nước ngày 12/9/2019 bất thần khởi sắc nhưng mà được cho là có xu thế tăng nhẹ so với ngày bữa qua. Tùy từng loại vàng như vàng tây, vàng SJC, DOJI, 9999, 24k … mức tăng của vàng dao động trong vòng 50.000 đồng.

Giá vàng bữa nay tăng hay giảm? Đấy là việc của mọi người, đặc trưng là những người đang đầu cơ vào vàng. Theo cập nhật phiên giao dịch sáng nay, giá vàng bữa nay 12/9/2019 tăng so với Giá vàng ngày 11 tháng 9 5 2019, ở mức 41,42 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,8 triệu đồng / lượng (sắm). Giá vàng sẽ chỉnh sửa tùy theo loại. Chi tiết, Vik News sẽ cập nhật thông tin cụ thể ngay sau đây.

Cập nhật giá vàng ngày 12/9/2019 mới nhất ở mức 41,8 triệu

Giá vàng bữa nay ngày 12/9/2019

bây giờ vào ngày 12 tháng 9 năm 2019

Tham gia ngay hôm nay, ngày 12 tháng 9 năm 2019

Biểu đồ giá vàng 7 ngày từ 5 – 12/9 (Nguồn: Internet)

Theo bảng cập nhật ở trên, chúng ta thấy:

– SJC Hà Nội, SJC Đà Nẵng niêm yết giá vàng là 41,4 triệu đồng / lượng (sắm vào) 41,77 triệu đồng / lượng (bán hết). Do ấy, chiều sắm vào tăng 100.000 đồng / lượng và chiều bán ra tăng 50.000 đồng / lượng so với ngày bữa qua.

– Giá vàng SJC HCM niêm yết là 41,4 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 41,75 triệu đồng / lượng (bán hết). So với ngày 11/9, vàng SCJ HCM tăng đến 100.000 đồng / lượng (sắm vào), nâng cao 50.000 đồng / lượng (bán ra).

– Giá vàng DOJI Hà Nội, DOJI HCM niêm yết là 41,45 triệu đồng (sắm) và 41,8 triệu đồng / lượng (bán hết). So với ngày bữa qua, vàng DOJI Hà Nội, DOJI HCM tăng đến 50.000 đồng / lượng (sắm).

– Giá vàng SJC niêm yết tại TPBank Gold là 41,46 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,83 triệu đồng / lượng (bán hết). Vàng SJC tại nhà băng này tăng đến 170.000 đồng / lượng (sắm vào), giảm đến 260.000 đồng / lượng (sắm vào).

– Giá vàng SJC Phú Quý niêm yết là 41,45 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,8 triệu đồng / lượng (bán hết)

– Giá giao dịch vàng SJC của NPC là 41,35 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,75 triệu đồng / lượng (bán hết).

– Giá niêm yết của nhẫn SJC 99,99 là 41,35 triệu đồng / lượng (sắm) và 41,85 triệu đồng / lượng (bán hết).

Đơn giản nhận thấy giá vàng ngày 12/9/2019 có sự điều chỉnh tăng nhẹ, bạn cần cập nhật giá vàng thường xuyên để đưa ra quyết định sắm hay bán vàng vào thời khắc này.


Muốn biết giá vàng mai sau 13/9 tăng hay giảm, hãy theo dõi bài viết trên Giá vàng ngày 13/9 đây.

Xem thêm thông tin Giá vàng ngày 12/9/2019

Giá vàng ngày 12/9/2019

Theo thị phần toàn cầu, giá vàng ngày 12/9/2019 trong nước bất thần khởi sắc nhưng mà được bình chọn là tăng nhẹ so với ngày bữa qua. Tùy vào từng loại vàng như vàng Tây, vàng SJC, DOJI, 9999, 24k … nhưng mà vàng nâng cao dao động khoảng 50.000 đồng.
Giá vàng bữa nay tăng hay giảm? là thắc mắc của mọi người, nhất là những người đang đầu cơ vào vàng. Theo cập nhật phiên giao dịch sáng nay, giá vàng bữa nay ngày 12/9/2019 nâng cao so với giá vàng ngày 11/9/2019, ở mức là 41,42 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Tùy vào từng loại nhưng mà vàng sẽ có giá không giống nhau. Chi tiết, cụ thể sẽ được Vik News cập nhật ngay sau đây.

Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 12/9/2019, ở mức là 41,8 triệu đồng

Giá vàng ngày bữa nay 12/9/2019

Biểu đồ giá vàng 7 ngày từ 5/9 – 12/9 (Nguồn: Internet)
Theo bảng cập nhật trên, ta thấy:
– Giá vàng SJC Hà Nội, SJC Đà Nẵng niêm yết là 41,4 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,77 triệu đồng/lượng (bán ra). Như vậy, chiều sắm vào nâng cao 100.000 đồng/lượng và chiều bán ra tăng 50.000 đồng/lượng so với ngày bữa qua.
– Giá vàng SJC HCM niêm yết là 41,4 triệu động/lượng (sắm vào) và 41,75 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày 11/9, vàng SCJ HCM nâng cao 100.000 đồng/lượng (sắm vào), nâng cao 50.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng DOJI Hà Nội, DOJI HCM niêm yết là 41,45 triệu đồng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày bữa qua, vàng DOJI Hà Nội, DOJI HCM nâng cao 50.000 đồng/lượng (sắm vào).
– Giá vàng SJC tại nhà băng TPBank Gold niêm yết là 41,46 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,83 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC tại nhà băng này nâng cao 170.000 đồng/lượng (sắm vào), giảm 260.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng Phú Quý SJC niêm yết là 41,45 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra)
– Giá vàng PNJ SJC niêm yết là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,75 triệu đồng/lượng (bán ra).
– Giá nhẫn SJC 99,99 niêm yết là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,85 triệu đồng/lượng (bán ra).
Đơn giản thấy giá vàng ngày 12/9/2019 được điều chỉnh nâng cao nhẹ, các bạn cùng cập nhật giá vàng thường xuyên để đưa ra quyết định có nên sắm vào hay bán vàng vào thời khắc này.
Nếu muốn biết giá vàng trong mai sau 13/9 tăng hay giảm, các bạn hãy theo dõi bài viết về giá vàng ngày 13/9 tại đây.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giá #vàng #ngày

Giá vàng ngày 12/9/2019

Theo thị phần toàn cầu, giá vàng ngày 12/9/2019 trong nước bất thần khởi sắc nhưng mà được bình chọn là tăng nhẹ so với ngày bữa qua. Tùy vào từng loại vàng như vàng Tây, vàng SJC, DOJI, 9999, 24k … nhưng mà vàng nâng cao dao động khoảng 50.000 đồng.
Giá vàng bữa nay tăng hay giảm? là thắc mắc của mọi người, nhất là những người đang đầu cơ vào vàng. Theo cập nhật phiên giao dịch sáng nay, giá vàng bữa nay ngày 12/9/2019 nâng cao so với giá vàng ngày 11/9/2019, ở mức là 41,42 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Tùy vào từng loại nhưng mà vàng sẽ có giá không giống nhau. Chi tiết, cụ thể sẽ được Vik News cập nhật ngay sau đây.

Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 12/9/2019, ở mức là 41,8 triệu đồng

Giá vàng ngày bữa nay 12/9/2019

Biểu đồ giá vàng 7 ngày từ 5/9 – 12/9 (Nguồn: Internet)
Theo bảng cập nhật trên, ta thấy:
– Giá vàng SJC Hà Nội, SJC Đà Nẵng niêm yết là 41,4 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,77 triệu đồng/lượng (bán ra). Như vậy, chiều sắm vào nâng cao 100.000 đồng/lượng và chiều bán ra tăng 50.000 đồng/lượng so với ngày bữa qua.
– Giá vàng SJC HCM niêm yết là 41,4 triệu động/lượng (sắm vào) và 41,75 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày 11/9, vàng SCJ HCM nâng cao 100.000 đồng/lượng (sắm vào), nâng cao 50.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng DOJI Hà Nội, DOJI HCM niêm yết là 41,45 triệu đồng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày bữa qua, vàng DOJI Hà Nội, DOJI HCM nâng cao 50.000 đồng/lượng (sắm vào).
– Giá vàng SJC tại nhà băng TPBank Gold niêm yết là 41,46 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,83 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC tại nhà băng này nâng cao 170.000 đồng/lượng (sắm vào), giảm 260.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng Phú Quý SJC niêm yết là 41,45 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,8 triệu đồng/lượng (bán ra)
– Giá vàng PNJ SJC niêm yết là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,75 triệu đồng/lượng (bán ra).
– Giá nhẫn SJC 99,99 niêm yết là 41,35 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,85 triệu đồng/lượng (bán ra).
Đơn giản thấy giá vàng ngày 12/9/2019 được điều chỉnh nâng cao nhẹ, các bạn cùng cập nhật giá vàng thường xuyên để đưa ra quyết định có nên sắm vào hay bán vàng vào thời khắc này.
Nếu muốn biết giá vàng trong mai sau 13/9 tăng hay giảm, các bạn hãy theo dõi bài viết về giá vàng ngày 13/9 tại đây.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giá #vàng #ngày


#Giá #vàng #ngày

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button