Wiki

Giá vàng ngày 27/9/2019

Giá vàng bữa nay 27/9/2019 tiếp diễn giảm nhẹ theo bất định thị phần, tính tới phiên giao dịch sáng nay, vàng có các ngưỡng 42,24 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 41,92 triệu đồng / lượng (bán ra) . Giá bán dao động tùy theo từng loại vàng SJC, DOJI, 9999, 24k …

Giá vàng bữa nay ngày 27/9/2019 tiếp diễn bất định, cao hơn so với đầu 5 2019 lên khoảng 17,5%mà so với Giá vàng ngày 26/9/2019 giảm khoảng 300.000 đồng / lượng. Cùng Vik News cập nhật giá vàng tây SJC, DOJI, 24k, 18k … chi tiết dưới đây.

Cập nhật giá vàng ngày 27/9/2019 mới nhất chạm ngưỡng 42,25 triệu đồng

Giá vàng bữa nay ngày 27/9/2019

vang dội ngày 27 tháng 9 năm 2019

Tham gia ngay ngày 27 tháng 9 năm 2019

Tham gia ngay hôm nay ngày 27 tháng 9 năm 2019

Dựa trên phiên giao dịch sáng nay, chúng ta thấy:

– Giá vàng SJC Hà Nội niêm yết là 41,9 triệu đồng / lượng (sắm vào) và 42,22 triệu đồng / lượng (bán hết). So với ngày bữa qua, SJC Hà Nội giảm 300 ngàn đồng chiều sắm vào và 350 ngàn đồng chiều bán ra.

– Giá vàng SJC HCM niêm yết là 41,9 triệu đồng / lượng (sắm) và 42,2 triệu đồng / lượng (hết hàng), giảm 300.000 đồng / lượng (sắm) và 350.000 đồng / lượng (sắm).

– Giá vàng DOJI HCM giao dịch là 41,9 triệu đồng / lượng (sắm) và 42,2 triệu đồng / lượng (hết hàng), giảm 450.000 đồng / lượng (sắm) và 350.000 đồng / lượng (sắm).

– Giá vàng DOJI Hà Nội niêm yết là 41,9 triệu đồng / lượng 42,2 triệu đồng / lượng (hết hàng), giảm 440.000 đồng / lượng (sắm) và 500.000 đồng / lượng (sắm).

– Giá vàng SJC tại SCB là 42,05 triệu đồng / lượng (sắm) và 42,35 triệu đồng / lượng (hết hàng), chiều bán ra và chiều sắm vào đều giảm 150.000 đồng / lượng.

– Giá giao dịch vàng SJC của NPC là 42 triệu đồng / lượng (sắm) và 42,3 triệu đồng / lượng (hết hàng), giảm 230.000 đồng / lượng (sắm) và 280.000 đồng / lượng (sắm).

– Giá niêm yết của nhẫn SJC 99,99 là 41,85 triệu đồng / lượng (sắm) và 42,35 triệu đồng / lượng (bán hết)

– Giá của 24k NPC Ring là 41,76 triệu đồng / lượng (sắm) và 42,26 triệu đồng / lượng (bán hết).

Giá vàng bữa nay 27/9/2019 là ngày giảm nhẹ thứ 2 liên tục, sau những ngày tăng cường. Do ấy, bạn cần cập nhật giá vàng thường xuyên để có thể đưa ra quyết định sắm hay bán vàng.


Cập nhật Giá vàng ngày 30 tháng 9 5 2019 So với giá vàng bữa nay.

Xem thêm thông tin Giá vàng ngày 27/9/2019

Giá vàng ngày 27/9/2019

Bữa nay, giá vàng ngày 27/9/2019 tiếp diễn giảm nhẹ theo bất định của thị phần, tính tới phiên giao dịch sáng nay, vàng có ngưỡng là 42,24 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,92 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá dao động còn tùy thuộc vào loại vàng SJC, DOJI, 9999, 24k …
Giá vàng ngày bữa nay ngày 27/9/2019 tiếp diễn bất định, cao hơn so với đầu 5 2019 nâng cao khoảng 17,5%, mà so với giá vàng ngày 26/9/2019 giảm khoảng 300.000 đồng/lượng. Cùng Vik News cập nhật chi tiết giá vàng tây, SJC, DOJI, 24k, 18k …. dưới đây.

Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 27/9/2019, đạt ngưỡng 42,25 triệu đồng
 
Giá vàng ngày bữa nay 27/9/2019

Theo phiên giao dịch sáng nay, ta thấy:
– Giá vàng SJC Hà Nội niêm yết là 41,9 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,22 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày bữa qua, SJC Hà Nội giảm chiều sắm là 300.000 đồng, chiều bán là 350.000 đồng/lượng.
– Giá vàng SJC HCM niêm yết là 41,9 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng (sắm vào) và 350.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng DOJI HCM niêm yết là 41,9 triệu dồng/lượng (sắm vào) và 42,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 450.000 đồng/lượng (sắm vào) và 350.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng DOJI Hà Nội niêm yết là 41,9 triệu đồng/lượng và 42,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 440.000 đồng/lượng (sắm vào) và 500.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng SJC tại nhà băng SCB là 42,05 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,35 triệu đồng/lượng (bán ra), cả chiều bán và chiều sắm đều giảm 150.000 đồng/lượng.
– Giá vàng PNJ SJC niêm yết là 42 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 230.000 đồng/lượng (sắm vào) và 280.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá nhẫn SJC 99,99 niêm yết là 41,85 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,35 triệu đồng/lượng (bán ra)
– Giá PNJ Nhẫn 24k là 41,76 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,26 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng ngày 27/9/2019 là ngày thứ 2 liên tục giảm nhẹ, sau những ngày tăng cường. Do ấy, các bạn nên cập nhật giá vàng thường xuyên để có thể đưa ra quyết định có nên sắm vào hay bán vàng ra ko.
Cập nhật giá vàng ngày 30/9/2019 để so sánh với giá bán vàng bữa nay nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giá #vàng #ngày

Giá vàng ngày 27/9/2019

Bữa nay, giá vàng ngày 27/9/2019 tiếp diễn giảm nhẹ theo bất định của thị phần, tính tới phiên giao dịch sáng nay, vàng có ngưỡng là 42,24 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 41,92 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá dao động còn tùy thuộc vào loại vàng SJC, DOJI, 9999, 24k …
Giá vàng ngày bữa nay ngày 27/9/2019 tiếp diễn bất định, cao hơn so với đầu 5 2019 nâng cao khoảng 17,5%, mà so với giá vàng ngày 26/9/2019 giảm khoảng 300.000 đồng/lượng. Cùng Vik News cập nhật chi tiết giá vàng tây, SJC, DOJI, 24k, 18k …. dưới đây.

Cập nhật giá vàng mới nhất ngày 27/9/2019, đạt ngưỡng 42,25 triệu đồng
 
Giá vàng ngày bữa nay 27/9/2019

Theo phiên giao dịch sáng nay, ta thấy:
– Giá vàng SJC Hà Nội niêm yết là 41,9 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,22 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày bữa qua, SJC Hà Nội giảm chiều sắm là 300.000 đồng, chiều bán là 350.000 đồng/lượng.
– Giá vàng SJC HCM niêm yết là 41,9 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng (sắm vào) và 350.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng DOJI HCM niêm yết là 41,9 triệu dồng/lượng (sắm vào) và 42,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 450.000 đồng/lượng (sắm vào) và 350.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng DOJI Hà Nội niêm yết là 41,9 triệu đồng/lượng và 42,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 440.000 đồng/lượng (sắm vào) và 500.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá vàng SJC tại nhà băng SCB là 42,05 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,35 triệu đồng/lượng (bán ra), cả chiều bán và chiều sắm đều giảm 150.000 đồng/lượng.
– Giá vàng PNJ SJC niêm yết là 42 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 230.000 đồng/lượng (sắm vào) và 280.000 đồng/lượng (bán ra).
– Giá nhẫn SJC 99,99 niêm yết là 41,85 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,35 triệu đồng/lượng (bán ra)
– Giá PNJ Nhẫn 24k là 41,76 triệu đồng/lượng (sắm vào) và 42,26 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng ngày 27/9/2019 là ngày thứ 2 liên tục giảm nhẹ, sau những ngày tăng cường. Do ấy, các bạn nên cập nhật giá vàng thường xuyên để có thể đưa ra quyết định có nên sắm vào hay bán vàng ra ko.
Cập nhật giá vàng ngày 30/9/2019 để so sánh với giá bán vàng bữa nay nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giá #vàng #ngày


#Giá #vàng #ngày

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button