Giáo Dục

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Tiếp theo trong phần Giải bài tập Toán 3, thầy cô giáo Dữ Liệu Lớn sẽ hướng dẫn các em giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 và trang Cánh diều đầy đủ nhất. Các em học sinh có thể tham khảo và hình dung cách làm và thực hiện các phép đồng dạng hình tam giác.

cấp 3

Giải toán lớp 3 SGK trang 103, 104 sgk toán 1 tập 1.

Lời giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều:

Tam giác. vuông

1. Giải bài 1, trang 103 SGK toán lớp 3.

môn học: Gọi tên các hình và đỉnh, cạnh và góc của mỗi hình dưới đây.

3 ô li trang 103 SGK ngữ văn trang 104 tập 1 sách ăn kiêng.

Hướng dẫn giải pháp: Nhìn vào các bức tranh và gọi tên từng hình dạng, cạnh, cạnh và góc của hình đó.

trả lời:
– Tam giác KIL:
+ 3 đỉnh: K, I, L
+ 3 cạnh: KI, IL, LK
+ Ba góc là góc đối đỉnh K, cạnh bên KI và KL.
Góc đỉnh I, cạnh IK và IL
Góc đỉnh L, cạnh LI và LK
– GO tam giác:
+ 3 đỉnh: G, E, H
+ 3 cạnh: GE, EH, HG
+ 3 góc là góc đỉnh G, cạnh GE, GH.
Góc đỉnh E, cạnh EG, EH
Đỉnh H, cạnh HE, HG
– Hình tứ giác ADCB:
+ 4 đỉnh là A, D, C, B.
+ 4 góc là AD, DC, CB, BA.
+ 4 góc là góc của đỉnh A, cạnh AD và AB.
Góc đỉnh D, cạnh DA và DC
Góc đỉnh C, cạnh CD và CB
Góc đỉnh B, cạnh BC và BA
– Tứ giác QMNP:
+ 4 đỉnh: Q, M, N, P
+ 4 cạnh: QM, MN, NP, PQ
+ 4 góc là góc đỉnh Q, QM và QP bên.
Góc đối đỉnh M, cạnh bên MN và MQ
Góc đỉnh N, cạnh NM và NP
Góc đỉnh P, cạnh PN và PQ

2. Giải bài tập SGK toán lớp 3 trang 104 sgk toán 2.

môn học: Nhìn vào hình và làm như sau:

Cách chơi Game 3 Trang 103 104 Tap 1

a) Đọc tên các hình tam giác, hình vuông trên.
b) Dùng eke để kiểm tra và gọi tên các góc vuông góc và không vuông góc trong mỗi hình trên.

trả lời:
a) Tam giác ABC.
Quảng trường Kiy.
Tứ giác LMNK nội tiếp.
b) Tam giác ABC:
– các góc vuông với đỉnh A, các cạnh AB và AC
– Không vuông góc với đỉnh B, cạnh BA và BC
– Đỉnh C không thẳng đứng, cạnh CA và CB
Quảng trường Cờ:
– Đỉnh G không thẳng đứng, cạnh GH và GE
– Các góc không vuông góc của đỉnh I, cạnh IH và IE
– các góc vuông với đỉnh E, các cạnh EG và EI
– Đỉnh H, cạnh HG, góc vuông HI
Hình tứ giác LMNK:
– Trực giao, KL và KN thẳng hàng của các đỉnh K
– Khung góc không chữ nhật L, cạnh LM và LK
– Dấu ngoặc nhọn không phải hình chữ nhật M, cạnh MN và ML
– đỉnh không vuông góc N, cạnh NM và NK

Sau lớp học về hình tam giác và hình tứ giác, học sinh được học tính chu vi hình tam giác và chu vi hình tứ giác. Để học tốt bài này, các em cần thực hiện phần giải bài tập cùng với lý thuyết. Trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều. Các em có thể so sánh bài giải chi tiết và bài tập của lớp 1, lớp 2 và lớp 3 trong bài viết dưới đây.

3. Bài 3 trang 104 SGK toán lớp 3 |

môn học: Đo độ dài mỗi cạnh của các hình tam giác và hình vuông sau đây, sau đó ghi số đo (theo mẫu).

Lặp lại trang 3 103 104

Phương pháp giải quyết: Dùng thước để đo độ dài các cạnh của hình tam giác, hình vuông.

trả lời:
+) Tam giác ABC có:
AB = 4 cm
AC = 3 cm
BC = 5 cm
+) MNPQ vuông là
MM = 25mm
NP = 20mm
PQ = 38mm
QM = 28mm

4. Giải bài 4 trang 104 SGK toán lớp 3.

môn học: Bạn nghĩ hình sau (?) Gồm bao nhiêu?

Xin lỗi.  Bạn nên xem lại trang 103, trang 104.

Hướng dẫn giải pháp: Nhìn vào các mảnh và bạn sẽ thấy các quy tắc. Phần sau có 2 cái nhiều hơn phần trước. Từ đó tôi đã có thể trả lời các câu hỏi trong bài.

trả lời:
Hình đầu tiên bao gồm 3 máy tính.
Hình thứ hai gồm 5 que tính.
Hình thứ ba gồm 7 que tính.
Hình thứ tư gồm chín que tính.
Ta thấy quy luật: hình sau có 2 hơn hình trước.
Vậy trong hình sau có 11 que tính.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-103-104-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69489n.aspx
SGK Toán 3 Tập 1 trang 103, 104 SGK Cánh Diều có hướng dẫn tổng hợp thực hiện các bài tập về giải tam giác, vuông. Các em học sinh có thể tham khảo để luyện tập một cách dễ dàng và hiệu quả.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Tiếp tục chuyên mục Giải toán 3, đội ngũ giáo viên của Vik News sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập, sách Cánh Diều chi tiết nhất. Các em cùng tham khảo để có thể hình dung được cách làm, làm bài bài học Hình tam giác, hình thứ giác thật tốt.

Giải Toán lớp 3 SGK Trang 103, 104, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Hình tam giác. Hình tứ giác
1. Giải bài 1 Trang 103 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình dưới đây.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ rồi nêu tên các hình, các đỉnh và các cạnh, góc của mỗi hình đó.
Đáp án:– Hình tam giác KIL:+ 3 đỉnh là: K, I, L+ 3 cạnh là: KI, IL, LK+ 3 góc là: Góc đỉnh K, cạnh KI và KL                  Góc đỉnh I, cạnh IK và IL                  Góc đỉnh L, cạnh LI và LK– Hình tam giác GEH:+ 3 đỉnh là: G, E, H+ 3 cạnh là: GE, EH, HG+ 3 góc là: Góc đỉnh G, cạnh GE, GH                  Góc đỉnh E, cạnh EG, EH                  Góc đỉnh H, cạnh HE, HG– Hình tứ giác ADCB:+ 4 đỉnh là A, D, C, B+ 4 cạnh là AD, DC, CB, BA+ 4 góc là: Góc đỉnh A, cạnh AD và AB                  Góc đỉnh D, cạnh DA và DC                  Góc đỉnh C, cạnh CD và CB                  Góc đỉnh B, cạnh BC và BA– Hình tứ giác QMNP:+ 4 đỉnh là: Q, M, N, P+ 4 cạnh là: QM, MN, NP, PQ+ 4 góc là: Góc đỉnh Q, cạnh QM và QP                  Góc đỉnh M, cạnh MN và MQ                  Góc đỉnh N, cạnh NM và NP                  Góc đỉnh P, cạnh PN và PQ
2. Giải bài 2 Trang 104 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát hình vẽ, thực hiện các hoạt động sau:

a) Đọc tên các hình tam giác, hình tứ giác ở trên.b) Dùng ê ke để kiểm tra và nêu tên góc vuông, góc không vuông trong mỗi hình trên.
Đáp án:a) Hình tam giác ABC.Hình tứ giác GHIE.Hình tứ giác LMNK.b) Hình tam giác ABC:– Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AC– Góc không vuông đỉnh B, cạnh BA và BC– Góc không vuông đỉnh C, cạnh CA và CBHình tứ giác GHIE:– Góc không vuông đỉnh G, cạnh GH và GE– Góc không vuông đỉnh I, cạnh IH và IE– Góc vuông đỉnh E, cạnh EG và EI– Góc vuông đỉnh H, cạnh HG, HIHình tứ giác LMNK:– Góc vuông đỉnh K, canh KL và KN– Góc không vuông đỉnh L, cạnh LM và LK– Góc không vuông đỉnh M, cạnh MN và ML– Góc không vuông đỉnh N, cạnh NM và NK
Tiếp nối bài Hình tam giác, hình tứ giác, các em sẽ được học bài Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Để có thể học tốt được bài này, các em cần học lý thuyết kết hợp với Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em có thể đối chiếu bài làm của mình với lời giải chi tiết bài 1, 2, 3 trong bài viết dưới đây.
3. Giải bài 3 Trang 104 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Đo độ dài mỗi cạnh của hình tam giác, hình tứ giác sau rồi viết số đo (theo mẫu):

Phương pháp giải: Sử dụng thước có vạch chia để đo độ dài các cạnh của hình tam giác và hình tứ giác.
Đáp án:+) Tam giác ABC có:AB = 4 cmAC = 3 cmBC = 5 cm+) Tứ giác MNPQ cóMN = 25 mmNP = 20 mmPQ = 38 mmQM = 28 mm
4. Giải bài 4 Trang 104 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Theo em, hình tiếp theo (?) được ghép bởi bao nhiêu que tính?

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính. Từ đó em trả lời được câu hỏi ở đề bài.
Đáp án:Hình thứ nhất gồm 3 que tính.Hình thứ hai gồm 5 que tính.Hình thứ ba gồm 7 que tính.Hình thứ tư gồm 9 que tính.Ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính.Vậy hình tiếp theo có 11 que tính.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-103-104-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69489n.aspx Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã chia sẻ hướng dẫn cách làm bài tập bài Tam giác, Tứ giác. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài tập dễ dàng, hiệu quả.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Tiếp tục chuyên mục Giải toán 3, đội ngũ giáo viên của Vik News sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập, sách Cánh Diều chi tiết nhất. Các em cùng tham khảo để có thể hình dung được cách làm, làm bài bài học Hình tam giác, hình thứ giác thật tốt.

Giải Toán lớp 3 SGK Trang 103, 104, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Hình tam giác. Hình tứ giác
1. Giải bài 1 Trang 103 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình dưới đây.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ rồi nêu tên các hình, các đỉnh và các cạnh, góc của mỗi hình đó.
Đáp án:– Hình tam giác KIL:+ 3 đỉnh là: K, I, L+ 3 cạnh là: KI, IL, LK+ 3 góc là: Góc đỉnh K, cạnh KI và KL                  Góc đỉnh I, cạnh IK và IL                  Góc đỉnh L, cạnh LI và LK– Hình tam giác GEH:+ 3 đỉnh là: G, E, H+ 3 cạnh là: GE, EH, HG+ 3 góc là: Góc đỉnh G, cạnh GE, GH                  Góc đỉnh E, cạnh EG, EH                  Góc đỉnh H, cạnh HE, HG– Hình tứ giác ADCB:+ 4 đỉnh là A, D, C, B+ 4 cạnh là AD, DC, CB, BA+ 4 góc là: Góc đỉnh A, cạnh AD và AB                  Góc đỉnh D, cạnh DA và DC                  Góc đỉnh C, cạnh CD và CB                  Góc đỉnh B, cạnh BC và BA– Hình tứ giác QMNP:+ 4 đỉnh là: Q, M, N, P+ 4 cạnh là: QM, MN, NP, PQ+ 4 góc là: Góc đỉnh Q, cạnh QM và QP                  Góc đỉnh M, cạnh MN và MQ                  Góc đỉnh N, cạnh NM và NP                  Góc đỉnh P, cạnh PN và PQ
2. Giải bài 2 Trang 104 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát hình vẽ, thực hiện các hoạt động sau:

a) Đọc tên các hình tam giác, hình tứ giác ở trên.b) Dùng ê ke để kiểm tra và nêu tên góc vuông, góc không vuông trong mỗi hình trên.
Đáp án:a) Hình tam giác ABC.Hình tứ giác GHIE.Hình tứ giác LMNK.b) Hình tam giác ABC:– Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AC– Góc không vuông đỉnh B, cạnh BA và BC– Góc không vuông đỉnh C, cạnh CA và CBHình tứ giác GHIE:– Góc không vuông đỉnh G, cạnh GH và GE– Góc không vuông đỉnh I, cạnh IH và IE– Góc vuông đỉnh E, cạnh EG và EI– Góc vuông đỉnh H, cạnh HG, HIHình tứ giác LMNK:– Góc vuông đỉnh K, canh KL và KN– Góc không vuông đỉnh L, cạnh LM và LK– Góc không vuông đỉnh M, cạnh MN và ML– Góc không vuông đỉnh N, cạnh NM và NK
Tiếp nối bài Hình tam giác, hình tứ giác, các em sẽ được học bài Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Để có thể học tốt được bài này, các em cần học lý thuyết kết hợp với Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em có thể đối chiếu bài làm của mình với lời giải chi tiết bài 1, 2, 3 trong bài viết dưới đây.
3. Giải bài 3 Trang 104 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Đo độ dài mỗi cạnh của hình tam giác, hình tứ giác sau rồi viết số đo (theo mẫu):

Phương pháp giải: Sử dụng thước có vạch chia để đo độ dài các cạnh của hình tam giác và hình tứ giác.
Đáp án:+) Tam giác ABC có:AB = 4 cmAC = 3 cmBC = 5 cm+) Tứ giác MNPQ cóMN = 25 mmNP = 20 mmPQ = 38 mmQM = 28 mm
4. Giải bài 4 Trang 104 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Theo em, hình tiếp theo (?) được ghép bởi bao nhiêu que tính?

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính. Từ đó em trả lời được câu hỏi ở đề bài.
Đáp án:Hình thứ nhất gồm 3 que tính.Hình thứ hai gồm 5 que tính.Hình thứ ba gồm 7 que tính.Hình thứ tư gồm 9 que tính.Ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính.Vậy hình tiếp theo có 11 que tính.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-103-104-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69489n.aspx Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã chia sẻ hướng dẫn cách làm bài tập bài Tam giác, Tứ giác. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài tập dễ dàng, hiệu quả.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button