Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Hoàn thành trang 106 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều: Chu vi hình tam giác. Tính chu vi hình chữ nhật kèm lời giải chi tiết nhiệm vụ 1, 2, 3 tùy theo nội dung chương trình học. Các em cùng nhau tham khảo để tích hợp kiến ​​thức và cách làm.

Giải bài 3 SGK Toán 106 trang, 1 vở mở

Giải bài trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều.

chu vi tam giác. chu vi của một hình vuông

1. Giải bài tập SGK toán lớp 3 trang 1, 106.

môn học: Tính chu vi của các hình tam giác và hình vuông sau.

Các bài ở trang 106 SGK.

Hướng dẫn giải pháp: Để tìm chu vi hình tam giác và hình chữ nhật, hãy tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác và hình chữ nhật.

trả lời:
a) Chu vi tam giác ABC là 3 + 4 + 2 = 9 (cm).
b) Chu vi hình tứ giác ĐEGH là 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm).
c) Chu vi hình vuông MNPQ là 35 + 30 + 25 + 13 = 103 (mm).

2. Giải bài 2 trang 106 SGK toán lớp 3.

môn học: Bài tập: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình tam giác (hình vuông bên dưới).

Du lịch và Các vấn đề, trang 3 trang 106

Hướng dẫn giải pháp:
Dùng thước để đo độ dài một cạnh của hình tam giác hoặc hình vuông.
– Để tìm chu vi hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài một cạnh của hình tam giác và hình tứ giác.

trả lời:
+) tam giác ABC:
AB = 3 cm
AC = 4cm
BC = 5 cm
Chu vi tam giác ABC là 3 + 4 + 5 = 12 (cm).
+) hình vuông MNPQ:
MM = 22mm
NP = 33mm
PQ = 11mm
QM = 33mm
Chu vi hình vuông MNPQ là 22 + 33 + 11 + 22 = 88 (mm).

Bạn sẽ tiếp tục làm quen với các hình dạng cơ bản, đặc biệt là đơn vị Hình chữ nhật. Hướng dẫn giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh Diều giải chi tiết bài tập Hình chữ nhật này. Học sinh có thể dễ dàng lĩnh hội kiến ​​thức và nhận được hướng dẫn thành thạo để làm tất cả những điều tương tự một cách dễ dàng. .

3. Giải bài 3 trang 106 SGK toán lớp 3.

môn học: Chú Sáu đã dùng lưới rào lại hai luống hoa và vườn rau như hình bên dưới. Bạn nghĩ để giam một luống hoa thì cần bao nhiêu mét và bạn nghĩ để nhốt một vườn rau thì cần bao nhiêu mét?

Tham gia nhóm ở trang 106 và chơi vòng 3

Hướng dẫn giải pháp:
– Số mét lưới bạn sử dụng tương ứng với chu vi khu vườn của bạn.
– Để tìm chu vi hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài một cạnh của hình tam giác và hình tứ giác.

trả lời:
Số mét lưới cần thiết cho hàng rào của vườn hoa là
4 + 5 + 6 = 15 (mét)
Số mét lưới cần thiết cho hàng rào vườn rau là
5 + 6 + 4 + 3 = 18 (mét)
Đáp án: 15 mét
18 mét

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-106-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69490n.aspx
Hi vọng với lời giải bài tập trang 106 SGK toán lớp 3 sẽ cho các em học sinh lớp 3 nghe bài 1, bài 2, lớp 3 một cách chính xác và đầy đủ. Các em có thể xem lại lý thuyết và làm các bài tập tương tự khác để củng cố.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác với lời giải chi tiết cho các bài tập 1, 2, 3 theo đúng nội dung chương trình học. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức và cách làm.

Giải Toán 3 SGK Trang 106, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác
1. Giải bài 1 Trang 106 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác sau:

Hướng dẫn giải: Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.
Đáp án:a) Chu vi hình tam giác ABC là 3 + 4 + 2 = 9 (cm).b) Chu vi hình tứ giác DEGH là 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm).c) Chu vi hình tứ giác MNPQ là 35 + 30 + 25 + 13 = 103 (mm).
2. Giải bài 2 Trang 106 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Thực hành: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác dưới đây.

Hướng dẫn giải:– Dùng thước kẻ đo độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác.– Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.
Đáp án:+) Tam giác ABC:AB = 3 cmAC = 4 cmBC = 5 cmChu vi tam giác ABC là: 3 + 4 + 5 = 12 (cm).+) Tứ giác MNPQ:MN = 22 mmNP = 33 mmPQ = 11 mmQM = 33 mmChu vi tứ giác MNPQ là: 22 + 33 + 11 + 22 = 88 (mm).
Các em tiếp tục làm quen với hình cơ bản, cụ thể bài học Hình chữ nhật. Với hướng dẫn Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều chi tiết bài tập của Hình chữ nhật này, các em dễ dàng nắm bắt kiến thức, có hướng làm tốt nhất, từ đó có thể dễ dàng làm mọi bài tương tự.
3. Giải bài 3 Trang 106 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Bác Sáu dùng lưới để rào hai mảnh vườn trồng hoa và trồng rau như hình dưới đây. Theo em, bác Sáu cần dùng bao nhiêu mét lưới để rào mảnh vườn trồng hoa, bao nhiêu mét lưới để rào mảnh vườn trồng rau?

Hướng dẫn giải:– Số mét lưới cần dùng chính bằng chu vi mảnh vườn.– Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.
Đáp án:Số mét lưới cần dùng để rào mảnh vườn trồng hoa là                 4 + 5 + 6 = 15 (mét)Số mét lưới cần dùng để rào mảnh vườn trồng rau là                 5 + 6 + 4 + 3 = 18 (mét)                     Đáp số: 15 mét                                  18 mét
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-106-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69490n.aspx Hy vọng với lời giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều chi tiết trên đây, các em học sinh lớp 3 có thể làm được bài 1, 2, 3 đúng, chính xác. Các em có thể ôn lại lý thuyết và làm nhiều bài tập tương tự để củng cố hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác với lời giải chi tiết cho các bài tập 1, 2, 3 theo đúng nội dung chương trình học. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức và cách làm.

Giải Toán 3 SGK Trang 106, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác
1. Giải bài 1 Trang 106 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác sau:

Hướng dẫn giải: Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.
Đáp án:a) Chu vi hình tam giác ABC là 3 + 4 + 2 = 9 (cm).b) Chu vi hình tứ giác DEGH là 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm).c) Chu vi hình tứ giác MNPQ là 35 + 30 + 25 + 13 = 103 (mm).
2. Giải bài 2 Trang 106 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Thực hành: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác dưới đây.

Hướng dẫn giải:– Dùng thước kẻ đo độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác.– Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.
Đáp án:+) Tam giác ABC:AB = 3 cmAC = 4 cmBC = 5 cmChu vi tam giác ABC là: 3 + 4 + 5 = 12 (cm).+) Tứ giác MNPQ:MN = 22 mmNP = 33 mmPQ = 11 mmQM = 33 mmChu vi tứ giác MNPQ là: 22 + 33 + 11 + 22 = 88 (mm).
Các em tiếp tục làm quen với hình cơ bản, cụ thể bài học Hình chữ nhật. Với hướng dẫn Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều chi tiết bài tập của Hình chữ nhật này, các em dễ dàng nắm bắt kiến thức, có hướng làm tốt nhất, từ đó có thể dễ dàng làm mọi bài tương tự.
3. Giải bài 3 Trang 106 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Bác Sáu dùng lưới để rào hai mảnh vườn trồng hoa và trồng rau như hình dưới đây. Theo em, bác Sáu cần dùng bao nhiêu mét lưới để rào mảnh vườn trồng hoa, bao nhiêu mét lưới để rào mảnh vườn trồng rau?

Hướng dẫn giải:– Số mét lưới cần dùng chính bằng chu vi mảnh vườn.– Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.
Đáp án:Số mét lưới cần dùng để rào mảnh vườn trồng hoa là                 4 + 5 + 6 = 15 (mét)Số mét lưới cần dùng để rào mảnh vườn trồng rau là                 5 + 6 + 4 + 3 = 18 (mét)                     Đáp số: 15 mét                                  18 mét
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-106-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69490n.aspx Hy vọng với lời giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều chi tiết trên đây, các em học sinh lớp 3 có thể làm được bài 1, 2, 3 đúng, chính xác. Các em có thể ôn lại lý thuyết và làm nhiều bài tập tương tự để củng cố hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button