Giáo Dục

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Ôn tập chung Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh diều với nội dung giải chi tiết các bài 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các em học sinh có thể tham khảo để sắp xếp kiến ​​thức và làm bài tốt nhất. Ngoài bài tập các em đừng quên ôn tập lý thuyết để được nắm vững và vận dụng vào làm bài tốt nhất.

Giải Toán lớp 3 Trang 121, 122 sách Cánh diều Tập 1

Bài tập về nhà trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Rồng:

Xem xét chung

1. Giải bài 1 Trang 121 SGK Toán 3

môn học: a) Tính nhẩm:
3×4 24: 6 7×8
4×8 40: 8 8×7
7×3 27: 9 56: 7
6×9 18: 3 56: 8

b) từng màu một phần trong số:

Chương 121 122 SGK Toán Chương 3 1 Sách Ăn kiêng

Hướng dẫn giải pháp: Các em đã học cách tính bảng chia bằng bảng cửu chương.

trả lời:
tất cả các)
3 x 4 = 12 24: 6 = 4 7 x 8 = 56
4 x 8 = 32 40: 8 = 5 8 x 7 = 56
7 x 3 = 21 27: 9 = 3 56: 7 = 8
6 x 9 = 54 18: 3 = 6 56: 8 = 7

cơn mưa)

Bài 4 trang 122 SGK Toán 3

2. Giải bài tập SGK Toán lớp 3 trang 121 sgk Toán 2.

môn học: a) Lập các phép tính và tính toán:

Cố gắng gõ vào ba mặt Luyện

b) Tính giá trị của biểu thức
54 – 0: 9 (36 + 0) x 1
54: 9 x 0 (36 + 1) x 0

Hướng dẫn giải pháp:
– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc đơn thì phép tính trong dấu ngoặc đơn được thực hiện đầu tiên.
– Đối với các biểu thức cộng, trừ, nhân và chia, nhân và chia được thực hiện trước, sau đó là cộng và trừ.

trả lời:
) đặt phép tính và tính toán như sau:

123 lần lặp lại của trang 3

cơn mưa)
54 – 0/9 = 54 – 0 (36 + 0) x 1 = 36 x 1
= 54 = 36
54: 9×0 = 6×0 (36 + 1) x0 = 37×0
= 0 = 37

3. Bài 3 trang 121 SGK toán lớp 3 |

môn học: Xe đẩy hàng trong siêu thị có thể chở tối đa 5 hộp mỗi chuyến.
a) Xe tải phải thực hiện bao nhiêu chuyến cho đến khi không còn 55 thùng hàng trong đó?
b) Mỗi ​​hộp nặng 100kg. Hỏi số ki-lô-gam hàng hóa mà mỗi toa xe chở được tối đa là bao nhiêu?

Chương 3 Toàn tập 3 Trang 121

Hướng dẫn giải pháp:
a) Dùng 55: 5 để tìm số lần di chuyển tối thiểu để mang tất cả 55 thùng.
b) Số ki-lô-gam được chở tối đa trong một chuyến đi = Khối lượng của mỗi thùng hàng x Số thùng tối đa được chở trong một chuyến.

trả lời:
a) Để chở hết 55 thùng hàng thì xe tải ít nhất phải có
55: 5 = 11 (đi xe)

b) Số ki-lô-gam mà mỗi xe chở được tối đa là:
100 x 5 = 500 (kg)
Trả lời: 500 kg

Bên cạnh phần Tổng quan chung này, Dữ liệu lớn cung cấp lời giải bài tập trang 119 và 120 bài tập theo chương trình SGK Toán 3 Tập 1, SGK Toán 3, các em có thể tham khảo để nâng cao kiến ​​thức của mình.

4. Giải bài tập SGK toán lớp 3 trang 4, trang 122

môn học: a) Tìm và đọc tên các hình tam giác, hình vuông sau đây.

SGK toán trang 3 122

Trong b), hãy kiểm tra xem hình nào là góc vuông.

Hướng dẫn giải pháp:
a) Nhìn hình để nhận biết hình tam giác, hình vuông và đọc tên của chúng.
b) Dùng eke để kiểm tra tính trực giao và rút ra kết luận.

trả lời:
a) MNKL vuông
doc tam giác
b) – Hình tứ giác MNKL chứa:
+) góc vuông với đỉnh M, cạnh MN, ML
+) góc phải điểm N, cạnh NM, NK
– Hình KMNPI có các góc vuông ở đỉnh K, cạnh KI, cạnh KM.

5. Giải bài 5 trang 122 SGK toán lớp 3.

môn học: Thảm trải sàn có kích thước như hình bên dưới. Tính chu vi tấm thảm.

Quyển 3 trang 120 bài tổng hợp.

Hướng dẫn giải pháp:
– Chu vi tấm thảm là hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.
– Chu vi hình chữ nhật = (dài + rộng) x 2.

trả lời:
Chu vi của tấm thảm là:
(8 + 4) x 2 = 24 (m)
Đáp số: 24m.

6. Giải bài 122 SGK toán lớp 3 |

môn học: Nhìn vào bức tranh và chọn từ trước câu trả lời đúng.

Cố gắng vào trang 3 122 Luyen

Hướng dẫn giải pháp: Tham khảo hình để so sánh trọng lượng của hai tấm bìa xanh và đỏ.

trả lời:
Chú ý hình ảnh bên trái. Cân ở vị trí cân bằng nên khối lượng của vật màu vàng bằng khối lượng của vật màu xanh.
Nhìn vào hình bên phải. Vì cân ở vị trí cân bằng nên khối lượng của vật màu vàng bằng khối lượng của vật màu đỏ.
Vậy vật màu đỏ và vật màu xanh có cùng khối lượng (vì chúng có cùng khối lượng với vật màu vàng).
chọn C

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx
Tham khảo phần Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Sách Cánh Diều 3, hi vọng các em học sinh lớp 3 có thể tích hợp hiệu quả kiến ​​thức và làm các bài tập tương tự.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết cho bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 của bài Ôn tập chung. Các em học sinh có thể tham khảo để làm bài tốt nhất cũng như củng cố kiến thức có hệ thống. Ngoài làm bài tập thì các em nhớ xem lại lý thuyết để nắm vững, áp dụng vào bài tập tốt nhất.

Giải Toán lớp 3 trang 121, 122 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Ôn tập chung
1. Giải bài 1 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính nhẩm:3 x 4                                               24 : 6                                                7 x 84 x 8                                               40 : 8                                                8 x 7 7 x 3                                               27 : 9                                                56 : 76 x 9                                              18 : 3                                                 56 : 8
b) Đã tô màu vào một phần mấy mỗi hình sau:

Hướng dẫn giải: Dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học để tính.
Đáp án:a)3 x 4 = 12                                    24 : 6 = 4                                             7 x 8 = 564 x 8 = 32                                    40 : 8 = 5                                             8 x 7 = 567 x 3 = 21                                     27 : 9 = 3                                            56 : 7 = 86 x 9 = 54                                     18 : 3 = 6                                            56 : 8 = 7
b)

2. Giải bài 2 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính giá trị của các biểu thức sau:54 – 0 : 9 (36 + 0) x 154 : 9 x 0 (36 + 1) x 0
Hướng dẫn giải:– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.– Với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.
Đáp án:a) Ta đặt phép tính và tính như sau:

b)54 – 0 : 9 = 54 – 0                                                                            (36 + 0) x 1 = 36 x 1                          = 54                                                                                                     = 3654 : 9 x 0 = 6 x 0                                                                              (36 + 1) x 0 = 37 x 0                = 0                                                                                                       = 37
3. Giải bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một xe vận chuyển hàng trong siêu thị mỗi chuyến chở được nhiều nhất 5 thùng hàng.a) Hỏi chiếc xe đó cần vận chuyển ít nhất mấy chuyến để hết 55 thùng hàng?b) Mỗi thùng hàng cân nặng 100 kg. Hỏi mỗi chuyến xe đó vận chuyển được nhiều nhất bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Hướng dẫn giải:a) Để tìm số chuyến ít nhất để chở hết 55 thùng hàng ta lấy 55 : 5.b) Số ki-lô-gam nhiều nhất mỗi chuyến xe chở được = Cân nặng của mỗi thùng hàng x Số thùng chở được nhiều nhất trong 1 chuyến.
Đáp án:a) Để chở hết 55 thùng hàng, chiếc xe cần vận chuyển ít nhất số chuyến là                           55 : 5 = 11 (chuyến)
b) Mỗi chuyến xe vận chuyển được nhiều nhất số ki-lô-gam là                        100 x 5 = 500 (kg)                               Đáp số: 500kg
Ngoài bài Ôn tập chung này, Vik News còn hướng Giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều và các bài tập xuyên suốt theo chương trình sách giáo khoa Toán 3. Các em có thể tham khảo để củng cố lại kiến thức.
4. Giải bài 4 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tìm và đọc tên hình tam giác, hình tứ giác dưới đây:

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có góc vuông.
Hướng dẫn giải:a) Quan sát hình vẽ để xác định các hình tam giác, hình tứ giác và đọc tên.b) Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi kết luận.
Đáp án:a) Hình tứ giác MNKLHình tam giác DAKb) – Hình tứ giác MNKL có:+) Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, ML+) Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NK– Hình KMNPI có góc vuông đỉnh K, cạnh KI, KM
5. Giải bài 5 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một tấm thảm trải sàn có kích thước như hình vẽ dưới đây. Tính chu vi tấm thảm.

Hướng dẫn giải:– Chu vi tấm thảm bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
Đáp án:Chu vi của tấm thảm là:             (8 + 4) x 2 = 24 (m)              Đáp số: 24m.
6. Giải bài 6 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát hình vẽ, chọn chữ đặt trước đáp án đúng.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để so sánh cân nặng của hai vạt màu xanh và màu đỏ.
Đáp án:Quan sát hình bên trái: Cân ở vị trí thăng bằng, nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu xanh.Quan sát hình bên phải: Cân ở vị trí thăng bằng nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu đỏ.Vậy cân nặng của vật màu đỏ và vật màu xanh bằng nhau (vì cùng bằng cân nặng của vật màu vàng).Chọn C.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx Hy vọng tham khảo tài liệu giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, các em học sinh lớp 3 đã củng cố kiến thức hiệu quả, có thể làm được mọi bài tập tương tự.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết cho bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 của bài Ôn tập chung. Các em học sinh có thể tham khảo để làm bài tốt nhất cũng như củng cố kiến thức có hệ thống. Ngoài làm bài tập thì các em nhớ xem lại lý thuyết để nắm vững, áp dụng vào bài tập tốt nhất.

Giải Toán lớp 3 trang 121, 122 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Ôn tập chung
1. Giải bài 1 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính nhẩm:3 x 4                                               24 : 6                                                7 x 84 x 8                                               40 : 8                                                8 x 7 7 x 3                                               27 : 9                                                56 : 76 x 9                                              18 : 3                                                 56 : 8
b) Đã tô màu vào một phần mấy mỗi hình sau:

Hướng dẫn giải: Dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học để tính.
Đáp án:a)3 x 4 = 12                                    24 : 6 = 4                                             7 x 8 = 564 x 8 = 32                                    40 : 8 = 5                                             8 x 7 = 567 x 3 = 21                                     27 : 9 = 3                                            56 : 7 = 86 x 9 = 54                                     18 : 3 = 6                                            56 : 8 = 7
b)

2. Giải bài 2 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính giá trị của các biểu thức sau:54 – 0 : 9 (36 + 0) x 154 : 9 x 0 (36 + 1) x 0
Hướng dẫn giải:– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.– Với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.
Đáp án:a) Ta đặt phép tính và tính như sau:

b)54 – 0 : 9 = 54 – 0                                                                            (36 + 0) x 1 = 36 x 1                          = 54                                                                                                     = 3654 : 9 x 0 = 6 x 0                                                                              (36 + 1) x 0 = 37 x 0                = 0                                                                                                       = 37
3. Giải bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một xe vận chuyển hàng trong siêu thị mỗi chuyến chở được nhiều nhất 5 thùng hàng.a) Hỏi chiếc xe đó cần vận chuyển ít nhất mấy chuyến để hết 55 thùng hàng?b) Mỗi thùng hàng cân nặng 100 kg. Hỏi mỗi chuyến xe đó vận chuyển được nhiều nhất bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Hướng dẫn giải:a) Để tìm số chuyến ít nhất để chở hết 55 thùng hàng ta lấy 55 : 5.b) Số ki-lô-gam nhiều nhất mỗi chuyến xe chở được = Cân nặng của mỗi thùng hàng x Số thùng chở được nhiều nhất trong 1 chuyến.
Đáp án:a) Để chở hết 55 thùng hàng, chiếc xe cần vận chuyển ít nhất số chuyến là                           55 : 5 = 11 (chuyến)
b) Mỗi chuyến xe vận chuyển được nhiều nhất số ki-lô-gam là                        100 x 5 = 500 (kg)                               Đáp số: 500kg
Ngoài bài Ôn tập chung này, Vik News còn hướng Giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều và các bài tập xuyên suốt theo chương trình sách giáo khoa Toán 3. Các em có thể tham khảo để củng cố lại kiến thức.
4. Giải bài 4 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tìm và đọc tên hình tam giác, hình tứ giác dưới đây:

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có góc vuông.
Hướng dẫn giải:a) Quan sát hình vẽ để xác định các hình tam giác, hình tứ giác và đọc tên.b) Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi kết luận.
Đáp án:a) Hình tứ giác MNKLHình tam giác DAKb) – Hình tứ giác MNKL có:+) Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, ML+) Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NK– Hình KMNPI có góc vuông đỉnh K, cạnh KI, KM
5. Giải bài 5 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một tấm thảm trải sàn có kích thước như hình vẽ dưới đây. Tính chu vi tấm thảm.

Hướng dẫn giải:– Chu vi tấm thảm bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
Đáp án:Chu vi của tấm thảm là:             (8 + 4) x 2 = 24 (m)              Đáp số: 24m.
6. Giải bài 6 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát hình vẽ, chọn chữ đặt trước đáp án đúng.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để so sánh cân nặng của hai vạt màu xanh và màu đỏ.
Đáp án:Quan sát hình bên trái: Cân ở vị trí thăng bằng, nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu xanh.Quan sát hình bên phải: Cân ở vị trí thăng bằng nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu đỏ.Vậy cân nặng của vật màu đỏ và vật màu xanh bằng nhau (vì cùng bằng cân nặng của vật màu vàng).Chọn C.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx Hy vọng tham khảo tài liệu giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, các em học sinh lớp 3 đã củng cố kiến thức hiệu quả, có thể làm được mọi bài tập tương tự.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button