Giáo Dục

Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Bảng nhân 3, bảng chia 3 với lời giải chi tiết các bài tập 1, 2… giúp các em dễ dàng làm bài trong SGK Toán 3 bài học Bảng nhân 3, bảng chia 3 cũng như hiểu sâu hơn kiến thức đã học.

Giải Toán lớp 3 trang 16, 17, 18, 19 SGK
 

Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bảng nhân 3, bảng chia 3

Hoạt động 1

1. Giải Bài 1 Trang 16 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 16 17 18 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải: Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Đáp án:

Toan lop 3 trang 17 Luyen tap

2. Giải Bài 2 Trang 17 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nêu các số còn thiếu:

Giai bai tap Toan lop 3 trang 17 Luyen tap

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 3 đơn vị hoặc đếm lùi 3 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 trang 17 tap 1

3. Giải Bài 3 Trang 17 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người. Hỏi 6 bàn đấu cờ vua như vậy có bao nhiêu người ?

Trac nghiem Toan lop 3 trang 17

Hướng dẫn giải: Số người của 6 bàn đấu cờ vua = Số người của 1 bàn đấu cờ vua x 6.

Đáp án:
6 bàn đấu cờ vua có số người là:
                     3 x 6 = 18 (người)
                         Đáp số: 18 người.

Bảng nhân 4, bảng chia 4 đã được Vik News hướng dẫn giải trong bài viết Giải bài tập trang 19, 20, SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức.

Hoạt động 2

1. Giải Bài 1 Trang 18 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?

Toan lop 3 trang 18

Hướng dẫn giải: Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Đáp án:

Lam vo bai tap toan trang 17 lop 3

2. Giải Bài 2 Trang 18 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

Vo bai tap Toan Luyen tap trang 17

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3.
– Bước 2: Nối kết quả tìm được với số tương ứng ghi trên mỗi cánh hoa.

Đáp án:

giai bai tap trang 16 17 18 sgk toan 3 tap 1

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 18 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả:

giai bai tap trang 16 17 18 sgk toan 3

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3.
– Bước 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả.

Đáp án:

giai bai tap trang 16 17 18 sgk toan lop 3

2. Giải Bài 2 Trang 18 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chia đều 30 que tính thành 3 bó. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu que tính ?

Hướng dẫn giải: Số que tính ở mỗi bó = Số que tính của 3 bó : 3.

Đáp án:
Mỗi bó có số que tính là:
             30 : 3 = 10 (que tính)
                           Đáp số: 10 que tính.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-16-17-18-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69782n.aspx
Tài liệu Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống đã hướng dẫn đầy đủ nội dung. Các em cùng tham khảo để giúp quá trình làm bài và củng cố kiến thức thêm dễ dàng hơn.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Bảng nhân 3, bảng chia 3 với lời giải chi tiết các bài tập 1, 2… giúp các em dễ dàng làm bài trong SGK Toán 3 bài học Bảng nhân 3, bảng chia 3 cũng như hiểu sâu hơn kiến thức đã học.

Giải Toán lớp 3 trang 16, 17, 18, 19 SGK 
Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:
Bảng nhân 3, bảng chia 3
Hoạt động 1
1. Giải Bài 1 Trang 16 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 17 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Nêu các số còn thiếu:

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 3 đơn vị hoặc đếm lùi 3 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.
Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 17 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người. Hỏi 6 bàn đấu cờ vua như vậy có bao nhiêu người ?

Hướng dẫn giải: Số người của 6 bàn đấu cờ vua = Số người của 1 bàn đấu cờ vua x 6.
Đáp án:6 bàn đấu cờ vua có số người là:                     3 x 6 = 18 (người)                         Đáp số: 18 người.
Bảng nhân 4, bảng chia 4 đã được Vik News hướng dẫn giải trong bài viết Giải bài tập trang 19, 20, SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức.
Hoạt động 2
1. Giải Bài 1 Trang 18 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số ?

Hướng dẫn giải: Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 18 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3.– Bước 2: Nối kết quả tìm được với số tương ứng ghi trên mỗi cánh hoa.
Đáp án:

Luyện tập
1. Giải Bài 1 Trang 18 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả:

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3.– Bước 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 18 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Chia đều 30 que tính thành 3 bó. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu que tính ?
Hướng dẫn giải: Số que tính ở mỗi bó = Số que tính của 3 bó : 3.
Đáp án:Mỗi bó có số que tính là:             30 : 3 = 10 (que tính)                           Đáp số: 10 que tính.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-16-17-18-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69782n.aspx Tài liệu Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống đã hướng dẫn đầy đủ nội dung. Các em cùng tham khảo để giúp quá trình làm bài và củng cố kiến thức thêm dễ dàng hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Bảng nhân 3, bảng chia 3 với lời giải chi tiết các bài tập 1, 2… giúp các em dễ dàng làm bài trong SGK Toán 3 bài học Bảng nhân 3, bảng chia 3 cũng như hiểu sâu hơn kiến thức đã học.

Giải Toán lớp 3 trang 16, 17, 18, 19 SGK 
Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:
Bảng nhân 3, bảng chia 3
Hoạt động 1
1. Giải Bài 1 Trang 16 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 17 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Nêu các số còn thiếu:

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 3 đơn vị hoặc đếm lùi 3 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.
Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 17 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người. Hỏi 6 bàn đấu cờ vua như vậy có bao nhiêu người ?

Hướng dẫn giải: Số người của 6 bàn đấu cờ vua = Số người của 1 bàn đấu cờ vua x 6.
Đáp án:6 bàn đấu cờ vua có số người là:                     3 x 6 = 18 (người)                         Đáp số: 18 người.
Bảng nhân 4, bảng chia 4 đã được Vik News hướng dẫn giải trong bài viết Giải bài tập trang 19, 20, SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức.
Hoạt động 2
1. Giải Bài 1 Trang 18 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số ?

Hướng dẫn giải: Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 18 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3.– Bước 2: Nối kết quả tìm được với số tương ứng ghi trên mỗi cánh hoa.
Đáp án:

Luyện tập
1. Giải Bài 1 Trang 18 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả:

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3.– Bước 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 18 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Chia đều 30 que tính thành 3 bó. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu que tính ?
Hướng dẫn giải: Số que tính ở mỗi bó = Số que tính của 3 bó : 3.
Đáp án:Mỗi bó có số que tính là:             30 : 3 = 10 (que tính)                           Đáp số: 10 que tính.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-16-17-18-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69782n.aspx Tài liệu Giải bài tập trang 16, 17, 18 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống đã hướng dẫn đầy đủ nội dung. Các em cùng tham khảo để giúp quá trình làm bài và củng cố kiến thức thêm dễ dàng hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button