Giáo Dục

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo mang đến lời giải chi tiết bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 của bài học Mi-li-mét giúp các em dễ dàng làm bài tập, củng cố được kiến thức của bài học này một cách hiệu quả nhất.

giai toan 3

Giải Toán lớp 3 trang 22 tập 1 sách Chân trời sáng tạo
 

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Mi-li-mét

1. Giải bài 1 Trang 22 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số ?
a) 1 cm = ….. mm                                   b) 30 mm = …. cm
5 cm = ….. mm                                           80 mm = …… cm

Hướng dẫn giải: Áp dụng kiến thức 1 cm = 10 mm, 10mm = 1 cm để điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Đáp án:
a) 1 cm = 10 mm                                      b) 30 mm = 3 cm
5 cm = 50 mm                                               80 mm = 8 cm

2. Giải bài 2 Trang 22 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 22 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

Hướng dẫn giải:
– Đổi về cùng một đơn vị đo.
– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Đáp án:
a, Ta có 1 cm = 10 mm
10 mm – 3 mm = 7 mm
Vậy 3 mm + 7 mm = 1 cm

b, Ta có 3 cm = 30 mm
30 mm – 16 mm = 14 mm
Vậy 16 mm + 14 mm = 3 cm

3. Giải bài 3 Trang 22 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Thay? bằng mm, cm, dm hay m?
a, Chiếc bút chì dài khoảng 1?.
b, Cột đèn đường cao khoảng 8?.
c, Bề dày cuốn sách Toán 3 khoảng 5?.
d, Gang tay cô giáo em dài khoảng 2?.

Hướng dẫn giải: Quan sát đồ vật trong thực tế rồi ước lượng số đo của chúng.

Đáp án:
a, Chiếc bút chì dài khoảng 15 cm.
b, Cột đèn đường cao khoảng 8 m.
c, Bề dày cuốn sách Toán 3 khoảng 5 mm.
d, Gang tay cô giáo dài khoảng 2 dm.

Bài tập của bài học Hình tam giác, Hình tứ giác trong sách Chân trời sáng tạo cũng đã được Vik News hướng dẫn rất chi tiết trong bài Giải bài tập trang 24 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Các em tham khảo để củng cố, làm bài tập dễ dàng hơn nhé.

4. Giải bài 4 Trang 22 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Chiều dài con kiến này lớn hớn, bé hơn hay bằng 1 cm?
Em ước lượng rồi đo để kiểm tra.

Vo thuc hanh toan lop 3 trang 22

Hướng dẫn giải:
+) Quan sát hình ảnh sau đó ước lượng chiều dài con kiến.
+) Đo chiều dài con kiến để kiểm tra ước lượng có đúng không.

Đáp án:
Ước lượng: chiều dài con kiến này lớn hơn 1 cm.
Dùng thước đo để kiểm tra: Chiều dài con kiến bằng 1 cm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-22-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69669n.aspx
Với giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo, các em đã biết cách làm các bài tập trong sách cũng như hiểu được bài học Mi-li-mét, củng cố được kiến thức hiệu quả.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo mang đến lời giải chi tiết bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 của bài học Mi-li-mét giúp các em dễ dàng làm bài tập, củng cố được kiến thức của bài học này một cách hiệu quả nhất.

Giải Toán lớp 3 trang 22 tập 1 sách Chân trời sáng tạo 
Giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Mi-li-mét
1. Giải bài 1 Trang 22 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số ?a) 1 cm = ….. mm                                   b) 30 mm = …. cm5 cm = ….. mm                                           80 mm = …… cm
Hướng dẫn giải: Áp dụng kiến thức 1 cm = 10 mm, 10mm = 1 cm để điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Đáp án:a) 1 cm = 10 mm                                      b) 30 mm = 3 cm5 cm = 50 mm                                               80 mm = 8 cm
2. Giải bài 2 Trang 22 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:– Đổi về cùng một đơn vị đo.– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
Đáp án:a, Ta có 1 cm = 10 mm10 mm – 3 mm = 7 mmVậy 3 mm + 7 mm = 1 cm
b, Ta có 3 cm = 30 mm30 mm – 16 mm = 14 mmVậy 16 mm + 14 mm = 3 cm
3. Giải bài 3 Trang 22 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Thay? bằng mm, cm, dm hay m?a, Chiếc bút chì dài khoảng 1?.b, Cột đèn đường cao khoảng 8?.c, Bề dày cuốn sách Toán 3 khoảng 5?.d, Gang tay cô giáo em dài khoảng 2?.
Hướng dẫn giải: Quan sát đồ vật trong thực tế rồi ước lượng số đo của chúng.
Đáp án:a, Chiếc bút chì dài khoảng 15 cm.b, Cột đèn đường cao khoảng 8 m.c, Bề dày cuốn sách Toán 3 khoảng 5 mm.d, Gang tay cô giáo dài khoảng 2 dm.
Bài tập của bài học Hình tam giác, Hình tứ giác trong sách Chân trời sáng tạo cũng đã được Vik News hướng dẫn rất chi tiết trong bài Giải bài tập trang 24 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Các em tham khảo để củng cố, làm bài tập dễ dàng hơn nhé.
4. Giải bài 4 Trang 22 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chiều dài con kiến này lớn hớn, bé hơn hay bằng 1 cm?Em ước lượng rồi đo để kiểm tra.

Hướng dẫn giải:+) Quan sát hình ảnh sau đó ước lượng chiều dài con kiến.+) Đo chiều dài con kiến để kiểm tra ước lượng có đúng không.
Đáp án:Ước lượng: chiều dài con kiến này lớn hơn 1 cm.Dùng thước đo để kiểm tra: Chiều dài con kiến bằng 1 cm.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-22-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69669n.aspx Với giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo, các em đã biết cách làm các bài tập trong sách cũng như hiểu được bài học Mi-li-mét, củng cố được kiến thức hiệu quả.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo mang đến lời giải chi tiết bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 của bài học Mi-li-mét giúp các em dễ dàng làm bài tập, củng cố được kiến thức của bài học này một cách hiệu quả nhất.

Giải Toán lớp 3 trang 22 tập 1 sách Chân trời sáng tạo 
Giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Mi-li-mét
1. Giải bài 1 Trang 22 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số ?a) 1 cm = ….. mm                                   b) 30 mm = …. cm5 cm = ….. mm                                           80 mm = …… cm
Hướng dẫn giải: Áp dụng kiến thức 1 cm = 10 mm, 10mm = 1 cm để điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Đáp án:a) 1 cm = 10 mm                                      b) 30 mm = 3 cm5 cm = 50 mm                                               80 mm = 8 cm
2. Giải bài 2 Trang 22 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:– Đổi về cùng một đơn vị đo.– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
Đáp án:a, Ta có 1 cm = 10 mm10 mm – 3 mm = 7 mmVậy 3 mm + 7 mm = 1 cm
b, Ta có 3 cm = 30 mm30 mm – 16 mm = 14 mmVậy 16 mm + 14 mm = 3 cm
3. Giải bài 3 Trang 22 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Thay? bằng mm, cm, dm hay m?a, Chiếc bút chì dài khoảng 1?.b, Cột đèn đường cao khoảng 8?.c, Bề dày cuốn sách Toán 3 khoảng 5?.d, Gang tay cô giáo em dài khoảng 2?.
Hướng dẫn giải: Quan sát đồ vật trong thực tế rồi ước lượng số đo của chúng.
Đáp án:a, Chiếc bút chì dài khoảng 15 cm.b, Cột đèn đường cao khoảng 8 m.c, Bề dày cuốn sách Toán 3 khoảng 5 mm.d, Gang tay cô giáo dài khoảng 2 dm.
Bài tập của bài học Hình tam giác, Hình tứ giác trong sách Chân trời sáng tạo cũng đã được Vik News hướng dẫn rất chi tiết trong bài Giải bài tập trang 24 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Các em tham khảo để củng cố, làm bài tập dễ dàng hơn nhé.
4. Giải bài 4 Trang 22 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chiều dài con kiến này lớn hớn, bé hơn hay bằng 1 cm?Em ước lượng rồi đo để kiểm tra.

Hướng dẫn giải:+) Quan sát hình ảnh sau đó ước lượng chiều dài con kiến.+) Đo chiều dài con kiến để kiểm tra ước lượng có đúng không.
Đáp án:Ước lượng: chiều dài con kiến này lớn hơn 1 cm.Dùng thước đo để kiểm tra: Chiều dài con kiến bằng 1 cm.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-22-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69669n.aspx Với giải bài tập trang 22 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo, các em đã biết cách làm các bài tập trong sách cũng như hiểu được bài học Mi-li-mét, củng cố được kiến thức hiệu quả.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button