Giáo Dục

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Để giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các em cần nắm vững được kiến thức Bảng nhân 6, Bảng chia 6. Nếu chưa hình dung được cách giải, các em có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây.

Giải Toán lớp 3 trang 29, 30 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bảng nhân 6, bảng chia 6

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 29 SGK Toán Lớp 3

giai bai tap trang 29 30 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 6 và bảng chia 6.

Đáp án:
a) 6 x 1 = 6                                      b) 12 : 6 = 2
6 x 4 = 24                                            18 : 6 = 3
6 x 6 = 36                                             48 : 6 = 8
c) 6 x 5 = 30
30 : 6 = 5
30 : 5 = 6

2. Giải Bài 2 Trang 29 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả:

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi nối hai phép tính có cùng kết quả với nhau.

Đáp án:
6 x 1 = 6                                   2 x 9 = 18
6 x 3 = 18                                4 x 2 = 8
12 : 6 = 2                                 36 : 6 = 6
48 : 6 = 8                                 5 x 6 = 30
6 x 5 = 30                                 6 : 3 = 2

Ta nối như sau:

Vo bai tap Toan lop 3 trang 29 tap 1

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 29 SGK Toán Lớp 3

 

Đề bài: Nêu các số còn thiếu:

Toan lop 3 trang 29 Luyen tap

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 6 đơn vị hoặc đếm lùi 6 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 trang 29 tap 2

2. Giải Bài 2 Trang 30 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Toan lop 3 trang 28 Luyen tap

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên.
– Bước 2: Điền số thích hợp vào ô trống

Đáp án:

 Giai bai tap Toan lop 3 trang 30

3. Giải Bài 3 Trang 30 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?

Phep chia het va phep chia co du lop 3 trang 30

Vo bai tap Toan lop 3 Bai 29

Hướng dẫn giải:
– Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.
– Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Đáp án:

Toan lop 3 bai 2 trang 30

giai bai tap trang 29 30 sgk toan 3 tap 1

Bảng nhân 7, bảng chia 7 là bài học tiếp theo theo nội dung chương trình học trong sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Để giải được bài 1, 2… của bài học này đúng thì đừng bỏ qua lời Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống trong bài viết sau.

4. Giải Bài 4 Trang 30 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 29 30 sgk toan lop 3 tap 1

a) Mỗi hộp có …. chiếc bút chì màu.
b) Số bút chì màu ở 4 hộp là ….. x ….. = …… (chiếc).

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Đếm số bút chì màu ở mỗi hộp.
– Bước 2: Số bút chì màu ở 4 hộp = Số bút chì màu ở mỗi hộp x 4

Đáp án:
a) Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu.
b) Số bút chì màu ở 4 hộp là 6 x 4 = 24 (chiếc).

5. Giải Bài 5 Trang 30 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một thanh gỗ dài 60 cm được cưa thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn gỗ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

giai bai tap trang 29 30 sgk toan 3 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải: Độ dài của mỗi đoạn gỗ = Độ dài của thanh gỗ ban đầu : 6

Đáp án:
Độ dài của mỗi đoạn gỗ là
              60 : 6 = 10 (cm)
                            Đáp số: 10 cm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-30-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69786n.aspx
Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chắc hẳn sẽ giúp ích được các em học sinh lớp 3, hỗ trợ giải Toán bài Bảng nhân 6, bảng chia 6 dễ dàng và hiệu quả.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Để giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các em cần nắm vững được kiến thức Bảng nhân 6, Bảng chia 6. Nếu chưa hình dung được cách giải, các em có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây.

Giải Toán lớp 3 trang 29, 30 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 
Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:
Bảng nhân 6, bảng chia 6
Hoạt động
1. Giải Bài 1 Trang 29 SGK Toán Lớp 3

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 6 và bảng chia 6.
Đáp án:a) 6 x 1 = 6                                      b) 12 : 6 = 26 x 4 = 24                                            18 : 6 = 36 x 6 = 36                                             48 : 6 = 8c) 6 x 5 = 3030 : 6 = 530 : 5 = 6
2. Giải Bài 2 Trang 29 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả:

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi nối hai phép tính có cùng kết quả với nhau.
Đáp án:6 x 1 = 6                                   2 x 9 = 186 x 3 = 18                                4 x 2 = 812 : 6 = 2                                 36 : 6 = 648 : 6 = 8                                 5 x 6 = 306 x 5 = 30                                 6 : 3 = 2
Ta nối như sau:

Luyện tập
1. Giải Bài 1 Trang 29 SGK Toán Lớp 3
 
Đề bài: Nêu các số còn thiếu:

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 6 đơn vị hoặc đếm lùi 6 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 30 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên.– Bước 2: Điền số thích hợp vào ô trống
Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 30 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số ?

Hướng dẫn giải:– Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.– Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.
Đáp án:

Bảng nhân 7, bảng chia 7 là bài học tiếp theo theo nội dung chương trình học trong sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Để giải được bài 1, 2… của bài học này đúng thì đừng bỏ qua lời Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống trong bài viết sau.
4. Giải Bài 4 Trang 30 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

a) Mỗi hộp có …. chiếc bút chì màu.b) Số bút chì màu ở 4 hộp là ….. x ….. = …… (chiếc).
Hướng dẫn giải:– Bước 1: Đếm số bút chì màu ở mỗi hộp.– Bước 2: Số bút chì màu ở 4 hộp = Số bút chì màu ở mỗi hộp x 4
Đáp án:a) Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu.b) Số bút chì màu ở 4 hộp là 6 x 4 = 24 (chiếc).
5. Giải Bài 5 Trang 30 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Một thanh gỗ dài 60 cm được cưa thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn gỗ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải: Độ dài của mỗi đoạn gỗ = Độ dài của thanh gỗ ban đầu : 6
Đáp án:Độ dài của mỗi đoạn gỗ là              60 : 6 = 10 (cm)                            Đáp số: 10 cm.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-30-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69786n.aspx Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chắc hẳn sẽ giúp ích được các em học sinh lớp 3, hỗ trợ giải Toán bài Bảng nhân 6, bảng chia 6 dễ dàng và hiệu quả.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Để giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các em cần nắm vững được kiến thức Bảng nhân 6, Bảng chia 6. Nếu chưa hình dung được cách giải, các em có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây.

Giải Toán lớp 3 trang 29, 30 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 
Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:
Bảng nhân 6, bảng chia 6
Hoạt động
1. Giải Bài 1 Trang 29 SGK Toán Lớp 3

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 6 và bảng chia 6.
Đáp án:a) 6 x 1 = 6                                      b) 12 : 6 = 26 x 4 = 24                                            18 : 6 = 36 x 6 = 36                                             48 : 6 = 8c) 6 x 5 = 3030 : 6 = 530 : 5 = 6
2. Giải Bài 2 Trang 29 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả:

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi nối hai phép tính có cùng kết quả với nhau.
Đáp án:6 x 1 = 6                                   2 x 9 = 186 x 3 = 18                                4 x 2 = 812 : 6 = 2                                 36 : 6 = 648 : 6 = 8                                 5 x 6 = 306 x 5 = 30                                 6 : 3 = 2
Ta nối như sau:

Luyện tập
1. Giải Bài 1 Trang 29 SGK Toán Lớp 3
 
Đề bài: Nêu các số còn thiếu:

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 6 đơn vị hoặc đếm lùi 6 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 30 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên.– Bước 2: Điền số thích hợp vào ô trống
Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 30 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số ?

Hướng dẫn giải:– Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.– Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.
Đáp án:

Bảng nhân 7, bảng chia 7 là bài học tiếp theo theo nội dung chương trình học trong sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Để giải được bài 1, 2… của bài học này đúng thì đừng bỏ qua lời Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống trong bài viết sau.
4. Giải Bài 4 Trang 30 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

a) Mỗi hộp có …. chiếc bút chì màu.b) Số bút chì màu ở 4 hộp là ….. x ….. = …… (chiếc).
Hướng dẫn giải:– Bước 1: Đếm số bút chì màu ở mỗi hộp.– Bước 2: Số bút chì màu ở 4 hộp = Số bút chì màu ở mỗi hộp x 4
Đáp án:a) Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu.b) Số bút chì màu ở 4 hộp là 6 x 4 = 24 (chiếc).
5. Giải Bài 5 Trang 30 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Một thanh gỗ dài 60 cm được cưa thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn gỗ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải: Độ dài của mỗi đoạn gỗ = Độ dài của thanh gỗ ban đầu : 6
Đáp án:Độ dài của mỗi đoạn gỗ là              60 : 6 = 10 (cm)                            Đáp số: 10 cm.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-30-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69786n.aspx Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chắc hẳn sẽ giúp ích được các em học sinh lớp 3, hỗ trợ giải Toán bài Bảng nhân 6, bảng chia 6 dễ dàng và hiệu quả.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button