Giáo Dục

Giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Tiếp tục, giáo viên của Vik News sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo giúp các em nhanh chóng biết cách làm bài Tính giá trị của biểu thức cũng như so sánh, đối chiếu hiệu quả. Đồng thời, các em cũng dễ dàng củng cố kiến thức.

Giải Toán lớp 3 trang 33 tập 1 sách Chân trời sáng tạo
 

Giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Tính giá trị của biểu thức

Phần Luyện tập

1. Giải bài 1 Trang 33 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức:
a) 82 + 13 – 76                                b) 547 – 264 – 200
c) 2 x 3 x 5                                      d) 16 : 2 : 2

Hướng dẫn giải: Đối với biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc biểu thức chỉ có phép nhân, chia ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Đáp án:
a) 82 + 13 – 76 = 95 – 76 = 19                               b) 547 – 264 – 200 = 283 – 200 = 83
c) 2 x 3 x 5 = 6 x 5 = 30                                        d) 16 : 2 : 2 = 8 : 2 = 4

Để củng cố kiến thức bài học Tính giá trị của biểu thức thì các em cùng tham khảo hướng dẫn Giải bài tập trang 34 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo của bài học Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) dưới đây nhé.

2. Giải bài 2 Trang 33 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

giai bai tap trang 33 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

Phương pháp giải:
– Tính cân nặng của 4 thùng sơn đỏ bằng cách lấy cân nặng của 1 thùng nhân với 4.
– Tính tổng cân nặng của 4 sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh = cân nặng của 4 thùng sơn đỏ + cân nặng của 1 thùng sơn xanh.

Đáp án:
4 thùng sơn đỏ nặng số ki-lô-gam là:
              2 x 4 = 8 (kg)
4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng số ki-lô-gam là
             8 + 5 = 13 (kg)
                   Đáp số: 13kg.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-33-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69676n.aspx
Như vậy, với giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo chi tiết trên đây, chắc hẳn các em đã làm được các bài. Nếu chưa nhớ thì các em hãy ôn lại kiến thức đã học để áp dụng vào bài chính xác.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Tiếp tục, giáo viên của Vik News sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo giúp các em nhanh chóng biết cách làm bài Tính giá trị của biểu thức cũng như so sánh, đối chiếu hiệu quả. Đồng thời, các em cũng dễ dàng củng cố kiến thức.

Giải Toán lớp 3 trang 33 tập 1 sách Chân trời sáng tạo 
Giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Tính giá trị của biểu thức
Phần Luyện tập
1. Giải bài 1 Trang 33 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính giá trị của biểu thức:a) 82 + 13 – 76                                b) 547 – 264 – 200c) 2 x 3 x 5                                      d) 16 : 2 : 2
Hướng dẫn giải: Đối với biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc biểu thức chỉ có phép nhân, chia ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.
Đáp án:a) 82 + 13 – 76 = 95 – 76 = 19                               b) 547 – 264 – 200 = 283 – 200 = 83c) 2 x 3 x 5 = 6 x 5 = 30                                        d) 16 : 2 : 2 = 8 : 2 = 4
Để củng cố kiến thức bài học Tính giá trị của biểu thức thì các em cùng tham khảo hướng dẫn Giải bài tập trang 34 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo của bài học Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) dưới đây nhé.
2. Giải bài 2 Trang 33 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:– Tính cân nặng của 4 thùng sơn đỏ bằng cách lấy cân nặng của 1 thùng nhân với 4.– Tính tổng cân nặng của 4 sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh = cân nặng của 4 thùng sơn đỏ + cân nặng của 1 thùng sơn xanh.
Đáp án:4 thùng sơn đỏ nặng số ki-lô-gam là:              2 x 4 = 8 (kg)4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng số ki-lô-gam là             8 + 5 = 13 (kg)                   Đáp số: 13kg.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-33-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69676n.aspx Như vậy, với giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo chi tiết trên đây, chắc hẳn các em đã làm được các bài. Nếu chưa nhớ thì các em hãy ôn lại kiến thức đã học để áp dụng vào bài chính xác.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo

Giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Tiếp tục, giáo viên của Vik News sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo giúp các em nhanh chóng biết cách làm bài Tính giá trị của biểu thức cũng như so sánh, đối chiếu hiệu quả. Đồng thời, các em cũng dễ dàng củng cố kiến thức.

Giải Toán lớp 3 trang 33 tập 1 sách Chân trời sáng tạo 
Giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Tính giá trị của biểu thức
Phần Luyện tập
1. Giải bài 1 Trang 33 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính giá trị của biểu thức:a) 82 + 13 – 76                                b) 547 – 264 – 200c) 2 x 3 x 5                                      d) 16 : 2 : 2
Hướng dẫn giải: Đối với biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc biểu thức chỉ có phép nhân, chia ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.
Đáp án:a) 82 + 13 – 76 = 95 – 76 = 19                               b) 547 – 264 – 200 = 283 – 200 = 83c) 2 x 3 x 5 = 6 x 5 = 30                                        d) 16 : 2 : 2 = 8 : 2 = 4
Để củng cố kiến thức bài học Tính giá trị của biểu thức thì các em cùng tham khảo hướng dẫn Giải bài tập trang 34 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo của bài học Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) dưới đây nhé.
2. Giải bài 2 Trang 33 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:– Tính cân nặng của 4 thùng sơn đỏ bằng cách lấy cân nặng của 1 thùng nhân với 4.– Tính tổng cân nặng của 4 sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh = cân nặng của 4 thùng sơn đỏ + cân nặng của 1 thùng sơn xanh.
Đáp án:4 thùng sơn đỏ nặng số ki-lô-gam là:              2 x 4 = 8 (kg)4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng số ki-lô-gam là             8 + 5 = 13 (kg)                   Đáp số: 13kg.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-33-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69676n.aspx Như vậy, với giải bài tập trang 33 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo chi tiết trên đây, chắc hẳn các em đã làm được các bài. Nếu chưa nhớ thì các em hãy ôn lại kiến thức đã học để áp dụng vào bài chính xác.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button