Giáo Dục

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo đưa ra lời giải và hướng dẫn rất chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của bài học Em làm được những gì. Các em cùng tham khảo để làm bài tập dễ dàng, củng cố phần lý thuyết hiệu quả.

Giải Toán lớp 3 trang 39 sách Chân trời sáng tạo
 

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Em làm được những gì?

1. Giải bài 1 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Chọn ý trả lời đúng.
a) Số bảy trăm linh hai được viết là:
A. 7002                             B. 720                                  C. 702
b) Số 850 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:
A. 800 + 50                       B. 8 + 50                              C. 8 + 5 + 0

Hướng dẫn giải:
a, Xác định chữ số hàng trăm, hàng hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số.
b, Xác định hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số đã cho rồi viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Đáp án:
a, Số bảy trăm linh hai được viết là 702.
Chọn C.
b, Ta có: 850 = 800 + 50.
Chọn A.

2. Giải bài 2 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.
a, Tổng của 571 và 264
b, Hiệu của 571 và 264

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Bước 2: Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap trang 39 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

3. Giải bài 3 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.
a, 30 + 20 : 5
b, 2 x (780 – 771)

Hướng dẫn giải:
+ Đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.
+ Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

Đáp án:
a, 30 + 20 : 5 = 30 + 4 = 34.
b, 2 x (780 – 771) = 2 x 9 = 18.

4. Giải bài 4 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?
a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có ..?.. cánh hoa.
b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có ..?.. đôi đũa.

Hướng dẫn giải:
a) Để tính số cánh hoa của 8 bông hoa ta lấy số cánh của một bông hoa nhân với 8.
b) 1 đôi đũa có 2 chiếc. Do đó, để tính số đôi đũa ta lấy số chiếc đũa chia cho 2.

Đáp án:
a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có 40 cánh hoa (Vì 5 x 8 = 40).
b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có 6 đôi đũa (Vì 12 : 2 = 6).

Sau khi làm bài tập Em đã làm được những gì, các em chuyển sang giải bài học kế tiếp – Bảng nhân 3. Các em có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo để xem hướng dẫn giải.

5. Giải bài 5 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi. Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi. Năm nay Tâm 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:
– Bước 1: Tính số tuổi của mẹ.
               Tuổi mẹ = tuổi Tâm hiện nay + 30.
– Bước 2: Tính số tuổi của bà.
               Tuổi bà = tuổi mẹ + 25.

Đáp án:
Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi nên bà hơn mẹ 25 tuổi.
Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi nên mẹ hơn Tâm 30 tuổi.
Số tuổi của mẹ năm nay là
                 9 + 30 = 39 (tuổi).
Số tuổi của Bà năm nay là
                 39 + 25 = 64 (tuổi )
                       Đáp số: 64 tuổi.

6. Giải bài 6 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Hoàn thiện các câu sau.
Hình tam giác ABC có:
3 đỉnh là : ..?.., ..?.., ..?..
3 cạnh là: ..?.., ..?.., ..?..

Giai Vo bai tap Toan lop 3 trang 39 tap 2

Hướng dẫn giải: Em quan sát hình vẽ, xác định các đỉnh, cạnh của tam giác để điền vào chỗ trống.

Đáp án:
Hình tam giác ABC có:
3 đỉnh là: A, B, C.
3 cạnh là: AB, BC, CA.

7. Giải bài 7 Trang 39 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Số?

Giai bai tap Toan lop 3 trang 39

b, Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 2 m, 1 km, 300 cm

Hướng dẫn giải:
a, Áp dụng kiến thức: hai đơn vị liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị và điền vào chỗ trống.
b, Đổi các số ra cùng đơn vị rồi so sánh.

Đáp án:

a)

Toan lop 3 bai 2 trang 39

b) Ta có 1 km = 1000 m, 300 cm = 3 m.
Vì 1000 m > 3 m > 2 m nên 1 km > 300 cm > 2 m.
Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là 1 km, 300 cm, 2 m.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-39-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69681n.aspx
Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo đã giải rất chi tiết các bài tập, các em cùng tham khảo để đối chiếu với bài làm cũng như có định hướng khi làm bài đúng đắn.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo đưa ra lời giải và hướng dẫn rất chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của bài học Em làm được những gì. Các em cùng tham khảo để làm bài tập dễ dàng, củng cố phần lý thuyết hiệu quả.

Giải Toán lớp 3 trang 39 sách Chân trời sáng tạo 
Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Em làm được những gì?
1. Giải bài 1 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn ý trả lời đúng.a) Số bảy trăm linh hai được viết là:A. 7002                             B. 720                                  C. 702b) Số 850 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:A. 800 + 50                       B. 8 + 50                              C. 8 + 5 + 0
Hướng dẫn giải:a, Xác định chữ số hàng trăm, hàng hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số.b, Xác định hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số đã cho rồi viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
Đáp án:a, Số bảy trăm linh hai được viết là 702.Chọn C.b, Ta có: 850 = 800 + 50.Chọn A.
2. Giải bài 2 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Đặt tính rồi tính.a, Tổng của 571 và 264b, Hiệu của 571 và 264
Hướng dẫn giải:– Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.– Bước 2: Tính theo thứ tự từ phải sang trái.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.a, 30 + 20 : 5b, 2 x (780 – 771)
Hướng dẫn giải:+ Đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.+ Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.
Đáp án:a, 30 + 20 : 5 = 30 + 4 = 34.b, 2 x (780 – 771) = 2 x 9 = 18.
4. Giải bài 4 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có ..?.. cánh hoa.b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có ..?.. đôi đũa.
Hướng dẫn giải:a) Để tính số cánh hoa của 8 bông hoa ta lấy số cánh của một bông hoa nhân với 8.b) 1 đôi đũa có 2 chiếc. Do đó, để tính số đôi đũa ta lấy số chiếc đũa chia cho 2.
Đáp án:a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có 40 cánh hoa (Vì 5 x 8 = 40).b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có 6 đôi đũa (Vì 12 : 2 = 6).
Sau khi làm bài tập Em đã làm được những gì, các em chuyển sang giải bài học kế tiếp – Bảng nhân 3. Các em có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo để xem hướng dẫn giải.
5. Giải bài 5 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi. Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi. Năm nay Tâm 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi ?
Phương pháp giải:– Bước 1: Tính số tuổi của mẹ.               Tuổi mẹ = tuổi Tâm hiện nay + 30.– Bước 2: Tính số tuổi của bà.               Tuổi bà = tuổi mẹ + 25.
Đáp án:Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi nên bà hơn mẹ 25 tuổi.Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi nên mẹ hơn Tâm 30 tuổi.Số tuổi của mẹ năm nay là                 9 + 30 = 39 (tuổi).Số tuổi của Bà năm nay là                 39 + 25 = 64 (tuổi )                       Đáp số: 64 tuổi.
6. Giải bài 6 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Hoàn thiện các câu sau.Hình tam giác ABC có:3 đỉnh là : ..?.., ..?.., ..?..3 cạnh là: ..?.., ..?.., ..?..

Hướng dẫn giải: Em quan sát hình vẽ, xác định các đỉnh, cạnh của tam giác để điền vào chỗ trống.
Đáp án:Hình tam giác ABC có:3 đỉnh là: A, B, C.3 cạnh là: AB, BC, CA.
7. Giải bài 7 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Số?

b, Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 2 m, 1 km, 300 cm
Hướng dẫn giải:a, Áp dụng kiến thức: hai đơn vị liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị và điền vào chỗ trống.b, Đổi các số ra cùng đơn vị rồi so sánh.
Đáp án:
a)

b) Ta có 1 km = 1000 m, 300 cm = 3 m.Vì 1000 m > 3 m > 2 m nên 1 km > 300 cm > 2 m.Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là 1 km, 300 cm, 2 m.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-39-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69681n.aspx Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo đã giải rất chi tiết các bài tập, các em cùng tham khảo để đối chiếu với bài làm cũng như có định hướng khi làm bài đúng đắn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo đưa ra lời giải và hướng dẫn rất chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của bài học Em làm được những gì. Các em cùng tham khảo để làm bài tập dễ dàng, củng cố phần lý thuyết hiệu quả.

Giải Toán lớp 3 trang 39 sách Chân trời sáng tạo 
Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Em làm được những gì?
1. Giải bài 1 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn ý trả lời đúng.a) Số bảy trăm linh hai được viết là:A. 7002                             B. 720                                  C. 702b) Số 850 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:A. 800 + 50                       B. 8 + 50                              C. 8 + 5 + 0
Hướng dẫn giải:a, Xác định chữ số hàng trăm, hàng hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số.b, Xác định hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số đã cho rồi viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
Đáp án:a, Số bảy trăm linh hai được viết là 702.Chọn C.b, Ta có: 850 = 800 + 50.Chọn A.
2. Giải bài 2 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Đặt tính rồi tính.a, Tổng của 571 và 264b, Hiệu của 571 và 264
Hướng dẫn giải:– Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.– Bước 2: Tính theo thứ tự từ phải sang trái.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.a, 30 + 20 : 5b, 2 x (780 – 771)
Hướng dẫn giải:+ Đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.+ Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.
Đáp án:a, 30 + 20 : 5 = 30 + 4 = 34.b, 2 x (780 – 771) = 2 x 9 = 18.
4. Giải bài 4 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có ..?.. cánh hoa.b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có ..?.. đôi đũa.
Hướng dẫn giải:a) Để tính số cánh hoa của 8 bông hoa ta lấy số cánh của một bông hoa nhân với 8.b) 1 đôi đũa có 2 chiếc. Do đó, để tính số đôi đũa ta lấy số chiếc đũa chia cho 2.
Đáp án:a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có 40 cánh hoa (Vì 5 x 8 = 40).b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có 6 đôi đũa (Vì 12 : 2 = 6).
Sau khi làm bài tập Em đã làm được những gì, các em chuyển sang giải bài học kế tiếp – Bảng nhân 3. Các em có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo để xem hướng dẫn giải.
5. Giải bài 5 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi. Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi. Năm nay Tâm 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi ?
Phương pháp giải:– Bước 1: Tính số tuổi của mẹ.               Tuổi mẹ = tuổi Tâm hiện nay + 30.– Bước 2: Tính số tuổi của bà.               Tuổi bà = tuổi mẹ + 25.
Đáp án:Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi nên bà hơn mẹ 25 tuổi.Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi nên mẹ hơn Tâm 30 tuổi.Số tuổi của mẹ năm nay là                 9 + 30 = 39 (tuổi).Số tuổi của Bà năm nay là                 39 + 25 = 64 (tuổi )                       Đáp số: 64 tuổi.
6. Giải bài 6 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Hoàn thiện các câu sau.Hình tam giác ABC có:3 đỉnh là : ..?.., ..?.., ..?..3 cạnh là: ..?.., ..?.., ..?..

Hướng dẫn giải: Em quan sát hình vẽ, xác định các đỉnh, cạnh của tam giác để điền vào chỗ trống.
Đáp án:Hình tam giác ABC có:3 đỉnh là: A, B, C.3 cạnh là: AB, BC, CA.
7. Giải bài 7 Trang 39 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Số?

b, Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 2 m, 1 km, 300 cm
Hướng dẫn giải:a, Áp dụng kiến thức: hai đơn vị liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị và điền vào chỗ trống.b, Đổi các số ra cùng đơn vị rồi so sánh.
Đáp án:
a)

b) Ta có 1 km = 1000 m, 300 cm = 3 m.Vì 1000 m > 3 m > 2 m nên 1 km > 300 cm > 2 m.Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là 1 km, 300 cm, 2 m.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-39-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69681n.aspx Giải bài tập trang 39 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo đã giải rất chi tiết các bài tập, các em cùng tham khảo để đối chiếu với bài làm cũng như có định hướng khi làm bài đúng đắn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button