Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Giảm một số đi một số lần giúp các em nắm vững kiến thức về giảm một số đi một số lần. Từ đó, các em làm bài tập liên quan dễ dàng và có sự chính xác cao, từ đó học giỏi Toán hơn.

Giải Toán lớp 3 trang 45 Sách Cánh Diều
 

Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giảm một số đi một số lần

1. Giải bài 1 Trang 45 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số ?.

giai bai tap trang 45 sgk toan 3 tap 1 sach canh dieu

Hướng dẫn giải: Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Đáp án:

Bai tap thuc hanh toan lop 3 tap 1 trang 45

2. Giải bài 2 Trang 45 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Cho đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm. Hãy vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần.

Hướng dẫn giải:
+ Tính độ dài đoạn thẳng CD: độ dài đoạn thẳng CD bằng độ dài đoạn thẳng AB chia cho 5.
+ Vẽ đoạn thẳng CD với độ dài vừa tìm được.

Đáp án:
Độ dài đoạn thẳng CD là: 10 : 5 = 2 (cm)
Vẽ đoạn thẳng CD dài 2cm:

Vo bai tap Toan lop 3 tap 1 trang 45

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 của bài học Bảng chia 7 trong sách Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều cũng đã được Vik News hướng dẫn chi tiết trong bài Giải bài tập trang 46, 47 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo để làm bài đúng, củng cố kiến thức hiệu quả nhé.

3. Giải bài 3 Trang 45 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Ngày hôm trước một cửa hàng bán được 18 bộ bàn học thông minh. Ngày hôm sau, số bộ bàn học bán được giảm đi 2 lần so với ngày hôm trước. Hỏi ngày hôm sau bán được bao nhiêu bộ bàn học thông minh?

Hướng dẫn giải: Số bộ bàn học thông minh bán được ngày hôm sau = Số bộ bàn học thông minh bán được ngày hôm trước : 2.

Đáp án:
Ngày hôm sau bán được số bộ bàn học thông minh là:
                                       18 : 2 = 9 (bộ)
                                       Đáp số: 9 bộ bàn học.

4. Giải bài 4 Trang 45 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Trong hội chợ sách, buổi sáng một quầy hàng bán được 30 giỏ quà sách, buổi chiều số giỏ quà sách bán được giảm 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều quầy hàng đó bán được bao nhiêu giỏ quà sách?

Hướng dẫn giải: Số giỏ quà sách bán được buổi chiều = số giỏ quà sách bán được buổi sáng : 3.

Đáp án:
Buổi chiều quầy hàng đó bán được số giỏ quà sách là:
                                 30 : 3 = 10 (giỏ)
                                 Đáp số: 10 giỏ quà sách.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-45-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69514n.aspx
Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều đã chia sẻ các lời giải bài tập 1, 2, 3…., các em cùng xem và đối chiếu. Phụ huynh cũng có thể tham khảo để hướng dẫn con em làm bài tập hiệu quả, phù hợp với kiến thức học.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Giảm một số đi một số lần giúp các em nắm vững kiến thức về giảm một số đi một số lần. Từ đó, các em làm bài tập liên quan dễ dàng và có sự chính xác cao, từ đó học giỏi Toán hơn.

Giải Toán lớp 3 trang 45 Sách Cánh Diều 
Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Giảm một số đi một số lần
1. Giải bài 1 Trang 45 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số ?.

Hướng dẫn giải: Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 45 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Cho đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm. Hãy vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần.
Hướng dẫn giải: + Tính độ dài đoạn thẳng CD: độ dài đoạn thẳng CD bằng độ dài đoạn thẳng AB chia cho 5.+ Vẽ đoạn thẳng CD với độ dài vừa tìm được.
Đáp án:Độ dài đoạn thẳng CD là: 10 : 5 = 2 (cm)Vẽ đoạn thẳng CD dài 2cm:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 của bài học Bảng chia 7 trong sách Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều cũng đã được Vik News hướng dẫn chi tiết trong bài Giải bài tập trang 46, 47 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo để làm bài đúng, củng cố kiến thức hiệu quả nhé.
3. Giải bài 3 Trang 45 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Ngày hôm trước một cửa hàng bán được 18 bộ bàn học thông minh. Ngày hôm sau, số bộ bàn học bán được giảm đi 2 lần so với ngày hôm trước. Hỏi ngày hôm sau bán được bao nhiêu bộ bàn học thông minh?
Hướng dẫn giải: Số bộ bàn học thông minh bán được ngày hôm sau = Số bộ bàn học thông minh bán được ngày hôm trước : 2.
Đáp án: Ngày hôm sau bán được số bộ bàn học thông minh là:                                       18 : 2 = 9 (bộ)                                       Đáp số: 9 bộ bàn học.
4. Giải bài 4 Trang 45 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Trong hội chợ sách, buổi sáng một quầy hàng bán được 30 giỏ quà sách, buổi chiều số giỏ quà sách bán được giảm 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều quầy hàng đó bán được bao nhiêu giỏ quà sách?
Hướng dẫn giải: Số giỏ quà sách bán được buổi chiều = số giỏ quà sách bán được buổi sáng : 3.
Đáp án:Buổi chiều quầy hàng đó bán được số giỏ quà sách là:                                 30 : 3 = 10 (giỏ)                                 Đáp số: 10 giỏ quà sách.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-45-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69514n.aspx Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều đã chia sẻ các lời giải bài tập 1, 2, 3…., các em cùng xem và đối chiếu. Phụ huynh cũng có thể tham khảo để hướng dẫn con em làm bài tập hiệu quả, phù hợp với kiến thức học.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Giảm một số đi một số lần giúp các em nắm vững kiến thức về giảm một số đi một số lần. Từ đó, các em làm bài tập liên quan dễ dàng và có sự chính xác cao, từ đó học giỏi Toán hơn.

Giải Toán lớp 3 trang 45 Sách Cánh Diều 
Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Giảm một số đi một số lần
1. Giải bài 1 Trang 45 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số ?.

Hướng dẫn giải: Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 45 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Cho đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm. Hãy vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần.
Hướng dẫn giải: + Tính độ dài đoạn thẳng CD: độ dài đoạn thẳng CD bằng độ dài đoạn thẳng AB chia cho 5.+ Vẽ đoạn thẳng CD với độ dài vừa tìm được.
Đáp án:Độ dài đoạn thẳng CD là: 10 : 5 = 2 (cm)Vẽ đoạn thẳng CD dài 2cm:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 của bài học Bảng chia 7 trong sách Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều cũng đã được Vik News hướng dẫn chi tiết trong bài Giải bài tập trang 46, 47 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo để làm bài đúng, củng cố kiến thức hiệu quả nhé.
3. Giải bài 3 Trang 45 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Ngày hôm trước một cửa hàng bán được 18 bộ bàn học thông minh. Ngày hôm sau, số bộ bàn học bán được giảm đi 2 lần so với ngày hôm trước. Hỏi ngày hôm sau bán được bao nhiêu bộ bàn học thông minh?
Hướng dẫn giải: Số bộ bàn học thông minh bán được ngày hôm sau = Số bộ bàn học thông minh bán được ngày hôm trước : 2.
Đáp án: Ngày hôm sau bán được số bộ bàn học thông minh là:                                       18 : 2 = 9 (bộ)                                       Đáp số: 9 bộ bàn học.
4. Giải bài 4 Trang 45 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Trong hội chợ sách, buổi sáng một quầy hàng bán được 30 giỏ quà sách, buổi chiều số giỏ quà sách bán được giảm 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều quầy hàng đó bán được bao nhiêu giỏ quà sách?
Hướng dẫn giải: Số giỏ quà sách bán được buổi chiều = số giỏ quà sách bán được buổi sáng : 3.
Đáp án:Buổi chiều quầy hàng đó bán được số giỏ quà sách là:                                 30 : 3 = 10 (giỏ)                                 Đáp số: 10 giỏ quà sách.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-45-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69514n.aspx Giải bài tập trang 45 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều đã chia sẻ các lời giải bài tập 1, 2, 3…., các em cùng xem và đối chiếu. Phụ huynh cũng có thể tham khảo để hướng dẫn con em làm bài tập hiệu quả, phù hợp với kiến thức học.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button