Giáo Dục

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo giúp giải chi tiết bài tập 1, 2 trong phần Thực hành và bài tập 1, 2, 3 trong phần Luyện tập. Các em có thể tham khảo hoặc đối chiếu với bài làm để giúp làm đúng, nâng cao được kiến thức hiệu quả.

Giai toan lop 3

Giải Toán lớp 3 trang 71, 72 SGK tập 1, sách Chân trời sáng tạo
 

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Xem đồng hồ

Phần Thực hành

1. Giải bài 1 Trang 71 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?

giai bai tap trang 71 72 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh rồi viết thời gian trên mỗi đồng hồ theo mẫu.

Đáp án:

Toan lop 3 trang 72 tap 1

2. Giải bài 2 Trang 72 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Xoay kim đồng hồ để kim đồng hồ chỉ:
a, 3 giờ 21 phút                       b, 7 giờ 54 phút                              c, 11 giờ kém 18 phút

Hướng dẫn giải: Em xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian đã cho ở đề bài.

Đáp án:

Toan lop 3 trang 72 tap 2

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số là bài học tiếp theo. Để nhớ và vận dụng kiến thức vào bài học thì các em nhớ làm bài tập của bài học này. Để làm bài hiệu quả và chính xác nhất, các em có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này nhé.

Phần Luyện tập

1. Giải bài 1 Trang 72 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Giai Vo bai tap Toan lop 3 trang 71

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh xác định thời gian trên mỗi đồng hồ rồi nối với cách đọc thích hợp.

Đáp án:

Toan lop 3 trang 72 bai 2

2. Giải bài 2 Trang 72 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ?

Bai giang Toan lop 3 trang 71

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh, đọc thời gian trên mỗi đồng hồ rồi nối với đồng hồ điện tử chỉ thời gian tương ứng.

Đáp án:

Giai Toan lop 3 trang 73

3. Giải bài 3 Trang 72 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Mừng xuân mới, trường em tổ chức thi vẽ với chủ đề “Đất nước em”.

Toan lop 3 trang 70

a, Chúng em bắt đầu vẽ lúc ..?.. giờ.
b, Lớp 3A vẽ xong lúc ..?.. giờ ..?.. phút.
Lớp 3B vẽ xong lúc ..?.. giờ ..?.. phút
c, Thời gian lớp 3A vẽ nhanh hơn lớp 3B là ..?.. phút.

Hướng dẫn giải: Quan sát thời gian trên mỗi đồng hồ rồi trả lời câu hỏi.

Đáp án:
a, Chúng em bắt đầu vẽ lúc 8 giờ.
b, Lớp 3A vẽ xong lúc 11 giờ 8 phút.
Lớp 3B vẽ xong lúc 11 giờ 20 phút.
c, Thời gian lớp 3A vẽ nhanh hơn lớp 3B là 12 phút.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-71-72-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69758n.aspx
Hy vọng thông qua bài giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo, các em đã nâng cao được kiến thức của bài Xem đồng hồ. Các em có thể áp dụng kiến thức và xem đồng hồ nhà mình để đọc, thực hành nhiều. Cách này sẽ giúp kiến thức được củng cố hơn đó.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo giúp giải chi tiết bài tập 1, 2 trong phần Thực hành và bài tập 1, 2, 3 trong phần Luyện tập. Các em có thể tham khảo hoặc đối chiếu với bài làm để giúp làm đúng, nâng cao được kiến thức hiệu quả.

Giải Toán lớp 3 trang 71, 72 SGK tập 1, sách Chân trời sáng tạo 
Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Xem đồng hồ
Phần Thực hành
1. Giải bài 1 Trang 71 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh rồi viết thời gian trên mỗi đồng hồ theo mẫu.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 72 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Xoay kim đồng hồ để kim đồng hồ chỉ:a, 3 giờ 21 phút                       b, 7 giờ 54 phút                              c, 11 giờ kém 18 phút
Hướng dẫn giải: Em xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian đã cho ở đề bài.
Đáp án:

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số là bài học tiếp theo. Để nhớ và vận dụng kiến thức vào bài học thì các em nhớ làm bài tập của bài học này. Để làm bài hiệu quả và chính xác nhất, các em có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này nhé.
Phần Luyện tập
1. Giải bài 1 Trang 72 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh xác định thời gian trên mỗi đồng hồ rồi nối với cách đọc thích hợp.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 72 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ?

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh, đọc thời gian trên mỗi đồng hồ rồi nối với đồng hồ điện tử chỉ thời gian tương ứng.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 72 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?
Mừng xuân mới, trường em tổ chức thi vẽ với chủ đề “Đất nước em”.

a, Chúng em bắt đầu vẽ lúc ..?.. giờ.b, Lớp 3A vẽ xong lúc ..?.. giờ ..?.. phút.Lớp 3B vẽ xong lúc ..?.. giờ ..?.. phútc, Thời gian lớp 3A vẽ nhanh hơn lớp 3B là ..?.. phút.
Hướng dẫn giải: Quan sát thời gian trên mỗi đồng hồ rồi trả lời câu hỏi.
Đáp án:a, Chúng em bắt đầu vẽ lúc 8 giờ.b, Lớp 3A vẽ xong lúc 11 giờ 8 phút.Lớp 3B vẽ xong lúc 11 giờ 20 phút.c, Thời gian lớp 3A vẽ nhanh hơn lớp 3B là 12 phút.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-71-72-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69758n.aspx Hy vọng thông qua bài giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo, các em đã nâng cao được kiến thức của bài Xem đồng hồ. Các em có thể áp dụng kiến thức và xem đồng hồ nhà mình để đọc, thực hành nhiều. Cách này sẽ giúp kiến thức được củng cố hơn đó.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo giúp giải chi tiết bài tập 1, 2 trong phần Thực hành và bài tập 1, 2, 3 trong phần Luyện tập. Các em có thể tham khảo hoặc đối chiếu với bài làm để giúp làm đúng, nâng cao được kiến thức hiệu quả.

Giải Toán lớp 3 trang 71, 72 SGK tập 1, sách Chân trời sáng tạo 
Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Xem đồng hồ
Phần Thực hành
1. Giải bài 1 Trang 71 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh rồi viết thời gian trên mỗi đồng hồ theo mẫu.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 72 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Xoay kim đồng hồ để kim đồng hồ chỉ:a, 3 giờ 21 phút                       b, 7 giờ 54 phút                              c, 11 giờ kém 18 phút
Hướng dẫn giải: Em xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian đã cho ở đề bài.
Đáp án:

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số là bài học tiếp theo. Để nhớ và vận dụng kiến thức vào bài học thì các em nhớ làm bài tập của bài học này. Để làm bài hiệu quả và chính xác nhất, các em có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này nhé.
Phần Luyện tập
1. Giải bài 1 Trang 72 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh xác định thời gian trên mỗi đồng hồ rồi nối với cách đọc thích hợp.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 72 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ?

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh, đọc thời gian trên mỗi đồng hồ rồi nối với đồng hồ điện tử chỉ thời gian tương ứng.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 72 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?
Mừng xuân mới, trường em tổ chức thi vẽ với chủ đề “Đất nước em”.

a, Chúng em bắt đầu vẽ lúc ..?.. giờ.b, Lớp 3A vẽ xong lúc ..?.. giờ ..?.. phút.Lớp 3B vẽ xong lúc ..?.. giờ ..?.. phútc, Thời gian lớp 3A vẽ nhanh hơn lớp 3B là ..?.. phút.
Hướng dẫn giải: Quan sát thời gian trên mỗi đồng hồ rồi trả lời câu hỏi.
Đáp án:a, Chúng em bắt đầu vẽ lúc 8 giờ.b, Lớp 3A vẽ xong lúc 11 giờ 8 phút.Lớp 3B vẽ xong lúc 11 giờ 20 phút.c, Thời gian lớp 3A vẽ nhanh hơn lớp 3B là 12 phút.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-71-72-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69758n.aspx Hy vọng thông qua bài giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo, các em đã nâng cao được kiến thức của bài Xem đồng hồ. Các em có thể áp dụng kiến thức và xem đồng hồ nhà mình để đọc, thực hành nhiều. Cách này sẽ giúp kiến thức được củng cố hơn đó.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button