Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3 khi làm bài tập giải Toán lớp 3 trang 76 SGK sau khi học bài Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số. Bên cạnh đó, các em cũng dễ củng cố được kiến thức hơn.

Giải Toán lớp 3 trang 76 sách Cánh Diều tập 1
 

Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số

1. Giải bài 1 Trang 76 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm:

giai bai tap trang 76 sgk toan 3 tap 1 sach canh dieu

Hướng dẫn giải: Em thực hiện tính nhẩm theo mẫu.

Đáp án:
a) 60 : 2 = 30
70 : 7 = 10
40 : 2 = 20
90 : 3 = 30

b) 8 trăm : 4 = 2 trăm
Vậy 800 : 4 = 200

+) 4 trăm : 2 = 2 trăm
Vậy 400 : 2 = 200

+) 5 trăm : 5 = 1 trăm
Vậy 500 : 5 = 100

2. Giải bài 2 Trang 76 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quan sát tranh, nêu phép tính thích hợp.

Vo bai tap Toan lop 3 trang 78 tap 1

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh để xác định số bị chia và số chia, từ đó viết phép chia thích hợp.

Đáp án:
Phép tính thích hợp với tranh là: 90 : 3 = 30.

Trọn bộ lời giải của bài học Chia cho số có một chữ số sách Toán 3 trang 78 Tập 1, sách Cánh Diều đều trong bài viết Giải bài tập trang 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em xem để biết cách làm bài tập cũng như củng cố được kiến thức của bài học này.

3. Giải bài 3 Trang 76 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Bác Sáng thu hoạch được 80 quả bí ngô, bác chia đều vào 4 chuyến xe để chở hết số quả bí ngô về nhà. Hỏi mỗi chuyến xe chở bao nhiêu quả bí ngô?

Hướng dẫn giải: Để tìm số quả bí ngô mỗi chuyến xe chở được ta lấy số quả bí ngô có tất cả chia cho số chuyến xe.

Đáp án:
Mỗi chuyến xe chở được số quả bí ngô là
                   80 : 4 = 20 (quả)
                         Đáp số: 20 quả

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-76-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69527n.aspx
Các em học sinh nhớ tham khảo thật kỹ lời giải của tài liệu giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều này để củng cố kiến thức cũng như nâng cao được kỹ năng làm bài.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3 khi làm bài tập giải Toán lớp 3 trang 76 SGK sau khi học bài Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số. Bên cạnh đó, các em cũng dễ củng cố được kiến thức hơn.

Giải Toán lớp 3 trang 76 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số

1. Giải bài 1 Trang 76 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải: Em thực hiện tính nhẩm theo mẫu.
Đáp án:a) 60 : 2 = 3070 : 7 = 1040 : 2 = 2090 : 3 = 30
b) 8 trăm : 4 = 2 trămVậy 800 : 4 = 200
+) 4 trăm : 2 = 2 trămVậy 400 : 2 = 200
+) 5 trăm : 5 = 1 trămVậy 500 : 5 = 100
2. Giải bài 2 Trang 76 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát tranh, nêu phép tính thích hợp.

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh để xác định số bị chia và số chia, từ đó viết phép chia thích hợp.
Đáp án:Phép tính thích hợp với tranh là: 90 : 3 = 30.
Trọn bộ lời giải của bài học Chia cho số có một chữ số sách Toán 3 trang 78 Tập 1, sách Cánh Diều đều trong bài viết Giải bài tập trang 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em xem để biết cách làm bài tập cũng như củng cố được kiến thức của bài học này.
3. Giải bài 3 Trang 76 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Bác Sáng thu hoạch được 80 quả bí ngô, bác chia đều vào 4 chuyến xe để chở hết số quả bí ngô về nhà. Hỏi mỗi chuyến xe chở bao nhiêu quả bí ngô?
Hướng dẫn giải: Để tìm số quả bí ngô mỗi chuyến xe chở được ta lấy số quả bí ngô có tất cả chia cho số chuyến xe.
Đáp án:Mỗi chuyến xe chở được số quả bí ngô là                   80 : 4 = 20 (quả)                         Đáp số: 20 quả
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-76-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69527n.aspx Các em học sinh nhớ tham khảo thật kỹ lời giải của tài liệu giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều này để củng cố kiến thức cũng như nâng cao được kỹ năng làm bài.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3 khi làm bài tập giải Toán lớp 3 trang 76 SGK sau khi học bài Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số. Bên cạnh đó, các em cũng dễ củng cố được kiến thức hơn.

Giải Toán lớp 3 trang 76 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số

1. Giải bài 1 Trang 76 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải: Em thực hiện tính nhẩm theo mẫu.
Đáp án:a) 60 : 2 = 3070 : 7 = 1040 : 2 = 2090 : 3 = 30
b) 8 trăm : 4 = 2 trămVậy 800 : 4 = 200
+) 4 trăm : 2 = 2 trămVậy 400 : 2 = 200
+) 5 trăm : 5 = 1 trămVậy 500 : 5 = 100
2. Giải bài 2 Trang 76 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát tranh, nêu phép tính thích hợp.

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh để xác định số bị chia và số chia, từ đó viết phép chia thích hợp.
Đáp án:Phép tính thích hợp với tranh là: 90 : 3 = 30.
Trọn bộ lời giải của bài học Chia cho số có một chữ số sách Toán 3 trang 78 Tập 1, sách Cánh Diều đều trong bài viết Giải bài tập trang 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em xem để biết cách làm bài tập cũng như củng cố được kiến thức của bài học này.
3. Giải bài 3 Trang 76 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Bác Sáng thu hoạch được 80 quả bí ngô, bác chia đều vào 4 chuyến xe để chở hết số quả bí ngô về nhà. Hỏi mỗi chuyến xe chở bao nhiêu quả bí ngô?
Hướng dẫn giải: Để tìm số quả bí ngô mỗi chuyến xe chở được ta lấy số quả bí ngô có tất cả chia cho số chuyến xe.
Đáp án:Mỗi chuyến xe chở được số quả bí ngô là                   80 : 4 = 20 (quả)                         Đáp số: 20 quả
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-76-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69527n.aspx Các em học sinh nhớ tham khảo thật kỹ lời giải của tài liệu giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều này để củng cố kiến thức cũng như nâng cao được kỹ năng làm bài.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button