Giáo Dục

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo là tài liệu giúp các em học giỏi Toán bài học Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. Với hướng dẫn giải chi tiết, các em sẽ hình dung được cách làm, dễ dàng áp dụng lý thuyết vào bài làm.

Giải Toán lớp 3 trang 77, 78 Sách Chân trời sáng tạo tập 1
 

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Phần thực hành

1. Giải bài 1 Trang 77 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quan sát hình vẽ bên.
a, Nêu ba điểm thẳng hàng. Trong ba điểm vừa nêu, điểm nào là điểm ở giữa hai điểm còn lại?
b, D có là trung điểm của đoạn thẳng CE không?
G có là trung điểm của đoạn thẳng HE không?

giai bai tap trang 77 78 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

Hướng dẫn giải: Học sinh quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Đáp án:
a, C, D, E là 3 điểm thẳng hàng. Điểm D ở giữa hai điểm điểm C và điểm E.
H, G, E là 3 điểm thẳng hàng. Điểm G là điểm ở giữa hai điểm H và E.
H, L, K là 3 điểm thẳng hàng. Điểm L là điểm ở giữa hai điểm H và K.
b, D là trung điểm của CE vì D là điểm ở giữa hai điểm C và E và DC = DE.
G không là trung điểm của đoạn thẳng HE vì GE > GH.

2. Giải bài 2 Trang 77 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a, Dưới đây là cách xác định trung điểm của một đoạn thẳng.

Giai bai tap Toan lop 3 trang 77 tap 1

Giải thích tại sao N là trung điểm của đoạn thẳng ST.
b, Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm.
Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB.

Hướng dẫn giải:
a, Để N là trung điểm của ST ta cần chỉ ra N là điểm ở giữa hai điểm S và T ; NS = NT
b, Lấy thước thẳng vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm rồi xác định trung điểm M.

Đáp án:
a, Ta có N là điểm ở giữa hai điểm S , T và NS = NT = 3 cm.
Vậy N là trung điểm của đoạn thẳng ST.
b, Vẽ đoạn thẳng AB = 10 cm.
Trên đoạn thẳng AB ta lấy điểm M sao cho MA = MB = 5 cm.

Giai Toan lop 3 trang 77 Luyen tap chung

Bài học tiếp theo, các em sẽ được học bài Hình tròn. Đây là kiến thức mới nên các em chú ý. Bên cạnh đó, các em nhớ Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo để củng cố kiến thức hơn. Vik News cũng đã hướng dẫn giải các bài tập của bài Hình tròn, các em đối chiếu, tham khảo.

Phần Luyện tập

1. Giải bài 1 Trang 78 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Câu nào đúng, câu nào sai?
a, O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
b, M là trung điểm của đoạn thẳng CD.
c, K là điểm ở giữa hai điểm P và Q.
d, K là trung điểm của đoạn thẳng PQ.

Giai bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 77

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.

Đáp án:
– O là trung điểm của đoạn thẳng AB vì O là điểm ở giữa hai điểm A, B và OA = OB = 2 cm.
– M không là trung điểm của đoạn thẳng CD vì ba điểm C, M, D không thẳng hàng.
– K là điểm ở giữa hai điểm P và Q nhưng K không là trung điểm của đoạn thẳng PQ vì KQ > KP (3 cm > 2 cm).
Vậy các câu đúng là a, c.
Các câu sai là b, d.

2. Giải bài 2 Trang 78 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Xác định vị trí các lều dưới đây.

Giai bai tap Toan lop 3 trang 78

Sach giao khoa Toan lop 3 trang 76 77

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh, xác định trung điểm của các đoạn thẳng AD, BC, DC, AB, SU rồi xác định vị trí các lều.

Đáp án:
a) Lều màu nâu là trung điểm của đoạn thẳng AD nên lều màu nâu ở vị trí điểm V.
Lều màu cam là trung điểm của đoạn thẳng BC nên lều màu cam ở vị trí điểm T.
Lều màu vàng là trung điểm của đoạn thẳng DC nên lều màu vàng ở vị trí điểm U.
Lều màu hồng là trung điểm của đoạn thẳng AB nên lều màu hồng ở vị trí điểm S.
b) Lều màu đỏ ở vị trí trung điểm của đoạn thẳng SU nên lều màu đỏ ở vị trí điểm O.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-77-78-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69761n.aspx
Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo trên đây, hy vọng các em có thể nắm vững kiến thức, làm bài tập dễ dàng và chính xác hơn. Các em nhớ xem lại lý thuyết để củng cố hơn nữa nhé.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo là tài liệu giúp các em học giỏi Toán bài học Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. Với hướng dẫn giải chi tiết, các em sẽ hình dung được cách làm, dễ dàng áp dụng lý thuyết vào bài làm.

Giải Toán lớp 3 trang 77, 78 Sách Chân trời sáng tạo tập 1 
Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Phần thực hành
1. Giải bài 1 Trang 77 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát hình vẽ bên.a, Nêu ba điểm thẳng hàng. Trong ba điểm vừa nêu, điểm nào là điểm ở giữa hai điểm còn lại?b, D có là trung điểm của đoạn thẳng CE không?G có là trung điểm của đoạn thẳng HE không?

Hướng dẫn giải: Học sinh quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.
Đáp án:a, C, D, E là 3 điểm thẳng hàng. Điểm D ở giữa hai điểm điểm C và điểm E.H, G, E là 3 điểm thẳng hàng. Điểm G là điểm ở giữa hai điểm H và E.H, L, K là 3 điểm thẳng hàng. Điểm L là điểm ở giữa hai điểm H và K.b, D là trung điểm của CE vì D là điểm ở giữa hai điểm C và E và DC = DE.G không là trung điểm của đoạn thẳng HE vì GE > GH.
2. Giải bài 2 Trang 77 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a, Dưới đây là cách xác định trung điểm của một đoạn thẳng.

Giải thích tại sao N là trung điểm của đoạn thẳng ST.b, Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm.Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB.
Hướng dẫn giải:a, Để N là trung điểm của ST ta cần chỉ ra N là điểm ở giữa hai điểm S và T ; NS = NTb, Lấy thước thẳng vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm rồi xác định trung điểm M.
Đáp án:a, Ta có N là điểm ở giữa hai điểm S , T và NS = NT = 3 cm.Vậy N là trung điểm của đoạn thẳng ST.b, Vẽ đoạn thẳng AB = 10 cm.Trên đoạn thẳng AB ta lấy điểm M sao cho MA = MB = 5 cm.

Bài học tiếp theo, các em sẽ được học bài Hình tròn. Đây là kiến thức mới nên các em chú ý. Bên cạnh đó, các em nhớ Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo để củng cố kiến thức hơn. Vik News cũng đã hướng dẫn giải các bài tập của bài Hình tròn, các em đối chiếu, tham khảo.
Phần Luyện tập
1. Giải bài 1 Trang 78 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Câu nào đúng, câu nào sai?a, O là trung điểm của đoạn thẳng AB.b, M là trung điểm của đoạn thẳng CD.c, K là điểm ở giữa hai điểm P và Q.d, K là trung điểm của đoạn thẳng PQ.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.
Đáp án:– O là trung điểm của đoạn thẳng AB vì O là điểm ở giữa hai điểm A, B và OA = OB = 2 cm.– M không là trung điểm của đoạn thẳng CD vì ba điểm C, M, D không thẳng hàng.– K là điểm ở giữa hai điểm P và Q nhưng K không là trung điểm của đoạn thẳng PQ vì KQ > KP (3 cm > 2 cm).Vậy các câu đúng là a, c.Các câu sai là b, d.
2. Giải bài 2 Trang 78 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Xác định vị trí các lều dưới đây.

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh, xác định trung điểm của các đoạn thẳng AD, BC, DC, AB, SU rồi xác định vị trí các lều.
Đáp án:a) Lều màu nâu là trung điểm của đoạn thẳng AD nên lều màu nâu ở vị trí điểm V.Lều màu cam là trung điểm của đoạn thẳng BC nên lều màu cam ở vị trí điểm T.Lều màu vàng là trung điểm của đoạn thẳng DC nên lều màu vàng ở vị trí điểm U.Lều màu hồng là trung điểm của đoạn thẳng AB nên lều màu hồng ở vị trí điểm S.b) Lều màu đỏ ở vị trí trung điểm của đoạn thẳng SU nên lều màu đỏ ở vị trí điểm O.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-77-78-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69761n.aspx Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo trên đây, hy vọng các em có thể nắm vững kiến thức, làm bài tập dễ dàng và chính xác hơn. Các em nhớ xem lại lý thuyết để củng cố hơn nữa nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo là tài liệu giúp các em học giỏi Toán bài học Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. Với hướng dẫn giải chi tiết, các em sẽ hình dung được cách làm, dễ dàng áp dụng lý thuyết vào bài làm.

Giải Toán lớp 3 trang 77, 78 Sách Chân trời sáng tạo tập 1 
Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Phần thực hành
1. Giải bài 1 Trang 77 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát hình vẽ bên.a, Nêu ba điểm thẳng hàng. Trong ba điểm vừa nêu, điểm nào là điểm ở giữa hai điểm còn lại?b, D có là trung điểm của đoạn thẳng CE không?G có là trung điểm của đoạn thẳng HE không?

Hướng dẫn giải: Học sinh quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.
Đáp án:a, C, D, E là 3 điểm thẳng hàng. Điểm D ở giữa hai điểm điểm C và điểm E.H, G, E là 3 điểm thẳng hàng. Điểm G là điểm ở giữa hai điểm H và E.H, L, K là 3 điểm thẳng hàng. Điểm L là điểm ở giữa hai điểm H và K.b, D là trung điểm của CE vì D là điểm ở giữa hai điểm C và E và DC = DE.G không là trung điểm của đoạn thẳng HE vì GE > GH.
2. Giải bài 2 Trang 77 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a, Dưới đây là cách xác định trung điểm của một đoạn thẳng.

Giải thích tại sao N là trung điểm của đoạn thẳng ST.b, Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm.Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB.
Hướng dẫn giải:a, Để N là trung điểm của ST ta cần chỉ ra N là điểm ở giữa hai điểm S và T ; NS = NTb, Lấy thước thẳng vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm rồi xác định trung điểm M.
Đáp án:a, Ta có N là điểm ở giữa hai điểm S , T và NS = NT = 3 cm.Vậy N là trung điểm của đoạn thẳng ST.b, Vẽ đoạn thẳng AB = 10 cm.Trên đoạn thẳng AB ta lấy điểm M sao cho MA = MB = 5 cm.

Bài học tiếp theo, các em sẽ được học bài Hình tròn. Đây là kiến thức mới nên các em chú ý. Bên cạnh đó, các em nhớ Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo để củng cố kiến thức hơn. Vik News cũng đã hướng dẫn giải các bài tập của bài Hình tròn, các em đối chiếu, tham khảo.
Phần Luyện tập
1. Giải bài 1 Trang 78 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Câu nào đúng, câu nào sai?a, O là trung điểm của đoạn thẳng AB.b, M là trung điểm của đoạn thẳng CD.c, K là điểm ở giữa hai điểm P và Q.d, K là trung điểm của đoạn thẳng PQ.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.
Đáp án:– O là trung điểm của đoạn thẳng AB vì O là điểm ở giữa hai điểm A, B và OA = OB = 2 cm.– M không là trung điểm của đoạn thẳng CD vì ba điểm C, M, D không thẳng hàng.– K là điểm ở giữa hai điểm P và Q nhưng K không là trung điểm của đoạn thẳng PQ vì KQ > KP (3 cm > 2 cm).Vậy các câu đúng là a, c.Các câu sai là b, d.
2. Giải bài 2 Trang 78 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Xác định vị trí các lều dưới đây.

Hướng dẫn giải: Quan sát tranh, xác định trung điểm của các đoạn thẳng AD, BC, DC, AB, SU rồi xác định vị trí các lều.
Đáp án:a) Lều màu nâu là trung điểm của đoạn thẳng AD nên lều màu nâu ở vị trí điểm V.Lều màu cam là trung điểm của đoạn thẳng BC nên lều màu cam ở vị trí điểm T.Lều màu vàng là trung điểm của đoạn thẳng DC nên lều màu vàng ở vị trí điểm U.Lều màu hồng là trung điểm của đoạn thẳng AB nên lều màu hồng ở vị trí điểm S.b) Lều màu đỏ ở vị trí trung điểm của đoạn thẳng SU nên lều màu đỏ ở vị trí điểm O.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-77-78-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69761n.aspx Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo trên đây, hy vọng các em có thể nắm vững kiến thức, làm bài tập dễ dàng và chính xác hơn. Các em nhớ xem lại lý thuyết để củng cố hơn nữa nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button