Thủ Thuật

Giáo viên có phải thi để chuyển hạng mới từ 20/3/2021 không?

Giáo viên có phải thi chuyển ngạch mới kể từ ngày 20/3/2021 ko? Đây là câu hỏi khiến nhiều thầy cô giáo lo âu và cần tìm lời trả lời. Vì thế, xin mời quý thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ trường hợp nào cần thi, trường hợp nào ko cần thi chuyển lớp mới.

Quy chế bổ dụng ngạch thầy cô giáo mẫu giáo mới

Căn cứ Điều 7 Thông tư 01/2021 / TT-BGDĐT, những người đã được bổ dụng vào các chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo măng non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20 5 2015 sẽ được bổ dụng vào ngạch mới như sau:

thứ bậc cổ truyềnthứ hạng mớiCó 1 kỳ thi?
Đạt tiêu chuẩn

Mã cấp IV V.07.02.06

Mã cấp III V.07.02.05

Mã cấp III V.07.02.26

Không đề xuất thi (theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 01/2021)

Mã cấp II V.07.02.04

Mã cấp II V.07.02.25

Nó không hề là đầu

Mã loại II V.07.02.04 ko phục vụ tiêu chuẩn của mã loại II V.07.02.26

– Được chỉ định vào loại III với mã V.07.02.26

– Sau lúc đủ tiêu chuẩn sẽ được xếp vào hạng II với mã số V.07.02.26

Không phải thi (theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2021).

Hạng IV, mã số V.07.02.06 ko có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên

Giữ nguyên mã V.07.02.06 cho tới lúc đủ tiêu chuẩn, sau ấy chỉ định hạng III với mã V.07.02.26 hoặc cho tới lúc nghỉ hưu

Không phải thi (theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 01/2021).

Đặc thù, nếu được bổ dụng từ hạng II mã V.07.02.04 lên hạng I mã V.07.02.24 thì phải qua kỳ thi / xét thăng hạng quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 01 5 2021. Tại đối với các chức danh giáo sư còn lại lúc được bổ dụng vào ngạch mới không hề thi.

Quy chế bổ dụng ngạch thầy cô giáo tiểu học mới

Giáo viên tiểu học đã được bổ dụng vào các ngạch nêu tại Thông tư liên tịch số 21 5 2015 sẽ được bổ dụng vào ngạch mới theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021 / TT-BGDĐT theo bí quyết sau:

thứ bậc cổ truyềnthứ hạng mớiCó 1 kỳ thi?
Đạt tiêu chuẩn

Mã cấp IV V.07.03.09

Mã cấp III V.07.03.08

Mã cấp III V.07.03.29

Không qua rà soát (Căn cứ khoản 1 Điều 7)

Mã cấp II V.07.03.07

Mã cấp II V.07.03.28

Mã hạng I V.07.03.27

Nếu bạn được chấp thuận tham dự kỳ rà soát / xét thăng hạng theo Khoản 2 Điều 7

Nó không hề là đầu

Mã hạng IV V.07.03.09 ko có bằng cử nhân tập huấn thầy cô giáo

Giữ nguyên mã V.07.02.09 cho tới lúc đủ tiêu chuẩn, sau ấy chỉ định hạng III với mã V.07.02.29 hoặc cho tới lúc nghỉ hưu

Không cần thi (theo Khoản 1 Điều 9)

Hạng III, mã V.07.03.08 ko có bằng cử nhân tập huấn thầy cô giáo

Giữ nguyên mã hạng III V.07.03.08 cho tới lúc đủ điều kiện, sau ấy chuyển sang hạng III mã V.07.03.29 hoặc cho tới lúc nghỉ hưu

Không qua rà soát (theo khoản 2 Điều 9)

Mã loại II V.07.03.07 chưa đạt tiêu chuẩn cấp II mã V.07.03.28

– Cấp III với mã V.07.03.29

– Sau lúc đạt tiêu chuẩn hạng II mã V.07.03.28 thì được bổ dụng vào hạng II mã V.07.03.28 nhưng ko cần nâng ngạch.

Không qua rà soát (theo khoản 3 Điều 9)

Như vậy, chỉ lúc thầy cô giáo tiểu học được bổ dụng từ hạng II mã số V.07.03.07 lên hạng I mã số V.07.03.27 thì mới phải thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Quy chế bổ dụng ngạch thầy cô giáo THCS mới

Giáo viên THCS vẫn giữ nguyên bậc I, II, III mà đổi mã. Cùng lúc, căn cứ Thông tư 03/2021 / TT-BGDĐT, việc xếp loại thầy cô giáo THCS được quy định như sau:

thứ bậc cổ truyềnthứ hạng mớiCó 1 kỳ thi?
Đạt tiêu chuẩn

Mã cấp III V.07.04.12

Mã cấp III V.07.04.32

Không qua rà soát (Căn cứ khoản 1 Điều 7)

Mã cấp II V.07.04.11

Mã cấp II V.07.04.31

Mã hạng I V.07.04.10

Mã hạng I V.07.04.30

Nó không hề là đầu

Mã hạng III V.07.04.12 ko có bằng cử nhân tập huấn thầy cô giáo

Duy trì mã V.07.04.12 cho tới lúc đủ điều kiện, sau ấy chỉ định hạng III với mã V.07.04.32 hoặc cho tới lúc nghỉ hưu

Bạn không hề dự thi theo quy định tại Khoản 1 Điều 9

Mã loại II V.07.04.11 chưa đạt tiêu chuẩn cấp II mã V.07.04.31

– Được chỉ định vào mã cấp III V.07.04.32

– Sau lúc đạt tiêu chuẩn hạng II với mã số V.07.04.31 thì được bổ dụng vào hạng II với mã số V.07.04.31

Không phải thi hoặc xét thăng hạng theo khoản 2 Điều 9

Mã loại I V.07.04.10 chưa đạt tiêu chuẩn loại I mã V.07.04.30

– Được chỉ định vào mã cấp II V.07.04.31

– Sau lúc đạt tiêu chuẩn được chỉ định xếp hạng I với mã số V.07.04.30

Không phải thi hoặc xét thăng hạng theo khoản 3 Điều 9

Như vậy, thầy cô giáo THCS, tốt nghiệp trở lên không hề tham dự kỳ thi / xét thăng hạng lúc được bổ dụng thăng hạng mới theo quy định tại Thông tư 03/2021.

Quy chế bổ dụng ngạch thầy cô giáo THCS mới

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 04/2021 / TT-BGDĐT, thầy cô giáo trung học cơ sở đã được xếp lớp theo quy định tại Thông tư liên tịch 23 sẽ được xếp hạng chức danh nghề nghiệp từ ngày 20 tháng 3 5 2021 tương đương với sau đây:

  • Mã số thầy cô giáo THCS hạng III V.07.05.15.
  • Hạng II Giáo viên Trung học cơ sở Mã số V.07.05.14.
  • Hạng I Giáo viên Trung học cơ sở Mã số V.07.05.13.

Khi chuyển sang lớp mới, thầy cô giáo THPT vẫn được phân thành 3 lớp với mã số sao cho thích hợp. Nghĩa là trong tất cả các trường hợp được bổ dụng vào ngạch chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư 04, thầy cô giáo THCS. chúng không hề là kỳ thi

Xem thêm thông tin Giáo viên có phải thi để chuyển hạng mới từ 20/3/2021 không?

Giáo viên có phải thi để chuyển hạng mới từ 20/3/2021 ko?

Giáo viên có phải thi để chuyển hạng mới từ 20/3/2021 ko? Đây chính là câu hỏi được rất nhiều thầy cô giáo ân cần, cần tìm lời trả lời. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ trường hợp nào cần thi, trường hợp nào ko cần thi để chuyển sang hạng mới.
Quy định bổ dụng hạng mới đối với thầy cô giáo Măng non
Căn cứ Điều 7 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, những người đã được bổ dụng vào các hạng chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo Măng non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20 5 2015 thì được bổ dụng sang hạng mới như sau:
Hạng cũ
Hạng mới
Có phải thi ko?
Đạt chuẩn

Hạng IV mã số V.07.02.06
Hạng III mã số V.07.02.05

Hạng III mã số V.07.02.26

Không phải thi (theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 01/2021)

Hạng II mã số V.07.02.04

Hạng II mã số V.07.02.25

Chưa đạt chuẩn

Hạng II mã số V.07.02.04 ko đạt tiêu chuẩn của hạng II mã số V.07.02.26

– Bổ nhậm vào Hạng III mã số V.07.02.26
– Sau lúc đạt tiêu chuẩn thì bổ dụng lên hạng II mã số V.07.02.26

Không phải thi (theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2021).

Hạng IV mã số V.07.02.06 chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên

Giữ nguyên mã số V.07.02.06 cho tới lúc đạt chuẩn thì bổ dụng vào hạng III mã số V.07.02.26 hoặc cho tới lúc nghỉ hưu

Không phải thi (theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 01/2021).

Riêng trường hợp, từ hạng II mã số V.07.02.04 để được bổ dụng sang hạng I mã số V.07.02.24 thì phải trúng tuyển trong kỳ thi/xét thăng hạng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2021. Còn các thầy cô giáo khác thì lúc bổ dụng sang hạng mới sẽ không hề thi.
Quy định bổ dụng hạng mới đối với thầy cô giáo Tiểu học
Giáo viên Tiểu học đã được bổ dụng vào các hạng nêu tại Thông tư liên tịch số 21 5 2015 thì được bổ dụng sang hạng mới theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT như sau:
Hạng cũ
Hạng mới
Có phải thi ko?
Đạt chuẩn

Hạng IV mã số V.07.03.09
Hạng III mã số V.07.03.08

Hạng III mã số V.07.03.29

Không phải thi (Căn cứ khoản 1 Điều 7)

Hạng II mã số V.07.03.07

Hạng II mã số V.07.03.28

Hạng I mã số V.07.03.27

Nếu trúng tuyển trong kỳ thi/xét thăng hạng theo khoản 2 Điều 7

Chưa đạt chuẩn

Hạng IV mã số V.07.03.09 chưa có bằng cử nhân tập huấn thầy cô giáo

Giữ nguyên mã số V.07.02.09 cho tới lúc đạt chuẩn thì bổ dụng vào hạng III mã số V.07.02.29 hoặc cho tới lúc nghỉ hưu

Không phải thi (theo khoản 1 Điều 9)

Hạng III mã số V.07.03.08 chưa có bằng cử nhân ngành tập huấn thầy cô giáo

Giữ nguyên hạng III mã số V.07.03.08 cho tới lúc đạt chuẩn thì bổ dụng vào hạng III mã số V.07.03.29 hoặc tới lúc nghỉ hưu

Không phải thi (theo khoản 2 Điều 9)

Hạng II mã số V.07.03.07 chưa đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.03.28

– Bổ nhậm vào hạng III mã số V.07.03.29
– Sau lúc đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.03.28 thì bổ dụng vào hạng II mã số V.07.03.28 nhưng không hề thăng hạng

Không phải thi (theo khoản 3 Điều 9)

Như vậy, thầy cô giáo Tiểu học chỉ lúc bổ dụng từ hạng II mã số V.07.03.07 lên hạng I mã số V.07.03.27 thì buộc phải phải trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Quy định bổ dụng hạng mới đối với thầy cô giáo THCS
Giáo viên THCS vẫn giữ nguyên các hạng I, II và III mà chỉnh sửa mã số. Cùng lúc, căn cứ Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, việc xếp hạng của thầy cô giáo THCS được quy định như sau:
Hạng cũ
Hạng mới
Có phải thi ko?
Đạt chuẩn

Hạng III mã số V.07.04.12

Hạng III mã số V.07.04.32

Không phải thi (căn cứ khoản 1 Điều 7)

Hạng II mã số V.07.04.11

Hạng II mã số V.07.04.31

Hạng I mã số V.07.04.10

Hạng I mã số V.07.04.30

Chưa đạt chuẩn

Hạng III mã số V.07.04.12 chưa có bằng cử nhân ngành tập huấn thầy cô giáo

Giữ nguyên mã số V.07.04.12 cho tới lúc đạt chuẩn thì bổ dụng vào hạng III mã số V.07.04.32 hoặc cho tới lúc nghỉ hưu

Không phải thi theo quy định tại khoản 1 Điều 9

Hạng II mã số V.07.04.11 chưa đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.04.31

– Bổ nhậm vào hạng III mã số V.07.04.32
– Sau lúc đạt chuẩn hạng II mã số V.07.04.31 thì bổ dụng lên hạng II mã số V.07.04.31

Không phải phê duyệt kỳ thi hoặc xét thăng hạng theo khoản 2 Điều 9

Hạng I mã số V.07.04.10 chưa đạt chuẩn của hạng I mã số V.07.04.30

– Bổ nhậm vào hạng II mã số V.07.04.31
– Sau lúc đạt chuẩn thì bổ dụng lên hạng I mã số V.07.04.30

Không phải phê duyệt kỳ thi hoặc xét thăng hạng theo khoản 3 Điều 9

Như vậy, thầy cô giáo THCS dù có đạt chuẩn hay ko đạt chuẩn thì cũng không hề tham dự thi/xét thăng hạng lúc bổ dụng vào hạng mới theo quy định tại Thông tư 03/2021.
Quy định bổ dụng hạng mới đối với thầy cô giáo THPT
Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT, thầy cô giáo THPT hiện đã được bổ dụng vào các hạng theo Thông tư liên tịch 23 thì từ ngày 20/3/2021 sẽ được xếp hạng chức danh nghề nghiệp tương đương như sau:
Giáo viên THPT hạng III mã số V.07.05.15.
Giáo viên THPT hạng II mã số V.07.05.14.
Giáo viên THPT hạng I mã số V.07.05.13.
Khi chuyển sang hạng mới, thầy cô giáo THPT vẫn được phân thành 3 hạng với mã số như quy định đang vận dụng. Đồng nghĩa, trong mọi trường hợp bổ dụng vào hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của Thông tư 04, thầy cô giáo THPT đều không hề thi.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giáo #viên #có #phải #thi #để #chuyển #hạng #mới #từ #ko

Giáo viên có phải thi để chuyển hạng mới từ 20/3/2021 ko?

Giáo viên có phải thi để chuyển hạng mới từ 20/3/2021 ko? Đây chính là câu hỏi được rất nhiều thầy cô giáo ân cần, cần tìm lời trả lời. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ trường hợp nào cần thi, trường hợp nào ko cần thi để chuyển sang hạng mới.
Quy định bổ dụng hạng mới đối với thầy cô giáo Măng non
Căn cứ Điều 7 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, những người đã được bổ dụng vào các hạng chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo Măng non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20 5 2015 thì được bổ dụng sang hạng mới như sau:
Hạng cũ
Hạng mới
Có phải thi ko?
Đạt chuẩn

Hạng IV mã số V.07.02.06
Hạng III mã số V.07.02.05

Hạng III mã số V.07.02.26

Không phải thi (theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 01/2021)

Hạng II mã số V.07.02.04

Hạng II mã số V.07.02.25

Chưa đạt chuẩn

Hạng II mã số V.07.02.04 ko đạt tiêu chuẩn của hạng II mã số V.07.02.26

– Bổ nhậm vào Hạng III mã số V.07.02.26
– Sau lúc đạt tiêu chuẩn thì bổ dụng lên hạng II mã số V.07.02.26

Không phải thi (theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2021).

Hạng IV mã số V.07.02.06 chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên

Giữ nguyên mã số V.07.02.06 cho tới lúc đạt chuẩn thì bổ dụng vào hạng III mã số V.07.02.26 hoặc cho tới lúc nghỉ hưu

Không phải thi (theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 01/2021).

Riêng trường hợp, từ hạng II mã số V.07.02.04 để được bổ dụng sang hạng I mã số V.07.02.24 thì phải trúng tuyển trong kỳ thi/xét thăng hạng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2021. Còn các thầy cô giáo khác thì lúc bổ dụng sang hạng mới sẽ không hề thi.
Quy định bổ dụng hạng mới đối với thầy cô giáo Tiểu học
Giáo viên Tiểu học đã được bổ dụng vào các hạng nêu tại Thông tư liên tịch số 21 5 2015 thì được bổ dụng sang hạng mới theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT như sau:
Hạng cũ
Hạng mới
Có phải thi ko?
Đạt chuẩn

Hạng IV mã số V.07.03.09
Hạng III mã số V.07.03.08

Hạng III mã số V.07.03.29

Không phải thi (Căn cứ khoản 1 Điều 7)

Hạng II mã số V.07.03.07

Hạng II mã số V.07.03.28

Hạng I mã số V.07.03.27

Nếu trúng tuyển trong kỳ thi/xét thăng hạng theo khoản 2 Điều 7

Chưa đạt chuẩn

Hạng IV mã số V.07.03.09 chưa có bằng cử nhân tập huấn thầy cô giáo

Giữ nguyên mã số V.07.02.09 cho tới lúc đạt chuẩn thì bổ dụng vào hạng III mã số V.07.02.29 hoặc cho tới lúc nghỉ hưu

Không phải thi (theo khoản 1 Điều 9)

Hạng III mã số V.07.03.08 chưa có bằng cử nhân ngành tập huấn thầy cô giáo

Giữ nguyên hạng III mã số V.07.03.08 cho tới lúc đạt chuẩn thì bổ dụng vào hạng III mã số V.07.03.29 hoặc tới lúc nghỉ hưu

Không phải thi (theo khoản 2 Điều 9)

Hạng II mã số V.07.03.07 chưa đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.03.28

– Bổ nhậm vào hạng III mã số V.07.03.29
– Sau lúc đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.03.28 thì bổ dụng vào hạng II mã số V.07.03.28 nhưng không hề thăng hạng

Không phải thi (theo khoản 3 Điều 9)

Như vậy, thầy cô giáo Tiểu học chỉ lúc bổ dụng từ hạng II mã số V.07.03.07 lên hạng I mã số V.07.03.27 thì buộc phải phải trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Quy định bổ dụng hạng mới đối với thầy cô giáo THCS
Giáo viên THCS vẫn giữ nguyên các hạng I, II và III mà chỉnh sửa mã số. Cùng lúc, căn cứ Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, việc xếp hạng của thầy cô giáo THCS được quy định như sau:
Hạng cũ
Hạng mới
Có phải thi ko?
Đạt chuẩn

Hạng III mã số V.07.04.12

Hạng III mã số V.07.04.32

Không phải thi (căn cứ khoản 1 Điều 7)

Hạng II mã số V.07.04.11

Hạng II mã số V.07.04.31

Hạng I mã số V.07.04.10

Hạng I mã số V.07.04.30

Chưa đạt chuẩn

Hạng III mã số V.07.04.12 chưa có bằng cử nhân ngành tập huấn thầy cô giáo

Giữ nguyên mã số V.07.04.12 cho tới lúc đạt chuẩn thì bổ dụng vào hạng III mã số V.07.04.32 hoặc cho tới lúc nghỉ hưu

Không phải thi theo quy định tại khoản 1 Điều 9

Hạng II mã số V.07.04.11 chưa đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.04.31

– Bổ nhậm vào hạng III mã số V.07.04.32
– Sau lúc đạt chuẩn hạng II mã số V.07.04.31 thì bổ dụng lên hạng II mã số V.07.04.31

Không phải phê duyệt kỳ thi hoặc xét thăng hạng theo khoản 2 Điều 9

Hạng I mã số V.07.04.10 chưa đạt chuẩn của hạng I mã số V.07.04.30

– Bổ nhậm vào hạng II mã số V.07.04.31
– Sau lúc đạt chuẩn thì bổ dụng lên hạng I mã số V.07.04.30

Không phải phê duyệt kỳ thi hoặc xét thăng hạng theo khoản 3 Điều 9

Như vậy, thầy cô giáo THCS dù có đạt chuẩn hay ko đạt chuẩn thì cũng không hề tham dự thi/xét thăng hạng lúc bổ dụng vào hạng mới theo quy định tại Thông tư 03/2021.
Quy định bổ dụng hạng mới đối với thầy cô giáo THPT
Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT, thầy cô giáo THPT hiện đã được bổ dụng vào các hạng theo Thông tư liên tịch 23 thì từ ngày 20/3/2021 sẽ được xếp hạng chức danh nghề nghiệp tương đương như sau:
Giáo viên THPT hạng III mã số V.07.05.15.
Giáo viên THPT hạng II mã số V.07.05.14.
Giáo viên THPT hạng I mã số V.07.05.13.
Khi chuyển sang hạng mới, thầy cô giáo THPT vẫn được phân thành 3 hạng với mã số như quy định đang vận dụng. Đồng nghĩa, trong mọi trường hợp bổ dụng vào hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của Thông tư 04, thầy cô giáo THPT đều không hề thi.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giáo #viên #có #phải #thi #để #chuyển #hạng #mới #từ #ko


#Giáo #viên #có #phải #thi #để #chuyển #hạng #mới #từ #ko

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button