Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

Giđấy chứng thực thu hồi biển số, biển số xe được ban hành kèm theo Thông tư 58/2020 / TT-BCA của Bộ Công an về thứ tự cấp, thu hồi biển số xe, biển số xe.

Nội dung giấy chứng thực thu hồi đăng ký, biển số xe phải xuất trình đầy đủ thông tin về chủ xe và được cơ quan điều hành đăng ký xe công nhận. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Mẫu Giđấy chứng thực thu hồi đăng ký, đăng kiểm

số mẫu hình 09
Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020 / TT-BCA ngày 16 tháng 6 5 2020 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, PHẠM VI SỐ XE

A. PHẦN THÔNG TIN XE

Phương tiện (Vehicle): …………. Biển số: ………….

1- Họ và tên chủ nhân: …………………… ..

2- Địa chỉ (Address): ………………………………………………………

3- Số dế yêu chủ xe: …………………… .; Email: …………

4- Số dế yêu của người làm thủ tục: ………… .; Email: ……

5- Có 1 chiếc xe với các đặc điểm sau (Đặc điểm của Xe):

Thương hiệu: ……………… Số model (Mã model): …………

Số động cơ (Engine No.): ………… ..Frame No. (Số khung): ……

6- Nay tôi yêu cầu thu hồi đăng ký biển số và sang tay cho chủ xe mới (Nay chuyển xe cho chủ xe mới) …………

7- Nơi ở (Địa chỉ) ………………………………………………………

8- Tài liệu đính kèm được đính kèm tài liệu này.

Biển số Giđấy đăng ký xe

…………., Ngày (tháng) …… .tháng ……………….
NGƯỜI CHẾ BIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

B. PHẦN KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN PHƯƠNG TIỆN QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN

Công nhận của chủ công cụ: ………………………………………………………

Thủ tục thu hồi biển số, đăng ký xe đã hoàn thành.

Đăng ký tạm bợ (nếu chủ xe đề nghị): …………

Bản chính đăng ký của xe trước đây được lưu tại cơ quan đăng ký của …………


……(Trước nhất)……
(Ký, ghi rõ họ tên)


……(2)…….
(đã ký và đóng dấu)

……., tháng ngày 5…..
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ XE
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– 01 bản sao tờ khai lưu tại cơ quan điều hành đăng ký xe

– 01 bản kê khai giao xe của chính chủ công cụ (giao bên sắm, cho tặng, chuyển nhượng).

—————————

(1) trong sổ đăng ký của Cục trưởng Cục; Ở các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương, loại Đội trưởng; ở CA cấp Quận, loại Đội trưởng;

(2) ở Sở viết thư cho Giám đốc sở; Đối với tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương loại Trưởng phòng: Đối với CA cấp huyện đánh Trưởng CA huyện, quận, thị xã, thành thị.

Các trường hợp thu hồi giấy chứng thực đăng ký, biển số xe

Theo điều 15, Thông tư 58/2020 / TT-BCACó 11 trường hợp các loại xe sau đây phải thu hồi đăng ký, biển số diễn ra từ ngày 1/8/2020 lúc Thông tư này có hiệu lực thi hành:

1. Xe bị hư hỏng ko sử dụng được hoặc xe bị phá hủy vì nguyên cớ khách quan.

2. Tháo rời động cơ và khung để thay thế xe khác.

3. Xe của cơ quan, tổ chức, tư nhân nước ngoài tạm nhập, tái xuất, chuyển nhượng tại Việt Nam.

4. Xe được miễn thuế du nhập, nay được giao đi nơi khác.

5. Xe đăng ký tại khu kinh tế thương nghiệp đặc trưng, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ lúc tái xuất, chuyển khẩu về Việt Nam.

6. Xe bị mất trộm, ăn cắp, ko định vị được chủ công cụ yêu cầu thu hồi giấy phép lưu hành của xe.

7. Xe đã hết niên hạn sử dụng; công cụ ko được lưu thông theo quy định của luật pháp; Xe đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung xe đã bị cắt, hàn, đục.

8. Phương tiện đã đăng ký nhưng mà ko đúng với hệ thống đăng ký được quy định tại Thông tư này.

9. Xe sang tay, chuyển quyền sở hữu.

10. Xe quân sự ko cần cấp biển số dân sự nữa.

11. Xe đã được đăng ký, nhưng mà đăng ký xe sai, cấp biển số ko đúng quy định.

.

Xem thêm thông tin Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

Giđấy chứng thực thu hồi đăng ký, biển số xe

Giđấy chứng thực thu hồi đăng ký, biển số xe được ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về thứ tự cấp, thu hồi đăng ký, biển số công cụ giao thông.
Nội dung trong giấy chứng thực thu hồi đăng ký, biển số xe cần thể hiện đầy đủ cụ thể thông tin của chủ xe, và rà soát công nhận của cơ quan điều hành giấy má xe. Sau đây là nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.
Mẫu Giđấy chứng thực thu hồi đăng ký, biển số xe

Mẫu số 09Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA Ngày 16/6/2020 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE
A. PHẦN THÔNG TIN CỦA CHỦ XE
XE (Vehicle): …………. BIỂN SỐ (Number Plate): ……….
1- Chủ xe (Owner’s full name): ……………………………..
2- Địa chỉ (Address): …………………………………………
3- Số dế yêu chủ xe: ………………….; email: …………
4- Số dế yêu người làm thủ tục: ………….; email: ……
5- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):
Nhãn hiệu (Brand): ………………Số loại (Model code): ………
Số máy (Engine No): …………..Số khung (Chassis No): ……
6- Nay yêu cầu thu hồi đăng ký biển số xe và sang tay cho chủ xe mới (Now phệ move the car phệ new vehicle owners) ……………………
7- Địa chỉ (Address) ……………………………………
8- Kèm theo giấy này có (attached documents)
Biển số □ Giđấy chứng thực đăng ký xe □

…………., ngày (date)…….tháng……5……NGƯỜI LÀM THỦ TỤC(Ký, ghi rõ họ tên)
B. PHẦN KIỂM TRA XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HỒ SƠ XE
Công nhận chủ xe: …………………………………………
Đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe ……………
Biển số tạm bợ (nếu chủ xe có đề nghị): ……………
Giấy tờ gốc của xe trên đang lưu trữ tại cơ quan đăng ký của …………

……(1)……(ký, ghi rõ họ tên)

……(2)…….(ký tên và đóng dấu)

……., ngày…….tháng…..5…..CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
– 01 Bản Giđấy khai lưu trữ tại cơ quan điều hành giấy má xe
– 01 Bản Giđấy khai ủy quyền chủ xe (để bàn ủy quyền khách hàng, được cho tặng, được điều chuyển xe).
—————————
(1) ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng; ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng;
(2) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng: ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.
Các trường hợp phải thu hồi Giđấy chứng thực đăng ký, biển số xe
Theo quy định tại Điều 15, Thông tư 58/2020/TT-BCA, có 11 trường hợp xe dưới đây phải thu hồi giấy chứng thực đăng ký, biển số xe từ ngay 01/8/2020, lúc Thông từ này mở đầu có hiệu lực:
1. Xe hỏng ko sử dụng được hoặc xe bị phá huỷ do nguyên cớ khách quan.
2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.
3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, tư nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.
4. Xe được miễn thuế du nhập, nay chuyển nhượng sang mục tiêu khác.
5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế – thương nghiệp đặc trưng hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ lúc tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
6. Xe bị mất trộm, cướp đoạt ko tìm được, chủ xe yêu cầu thu hồi giấy chứng thực đăng ký xe.
7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe ko được phép lưu hành theo quy định của luật pháp; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.
8. Xe đã đăng ký nhưng mà ko đúng hệ biển quy định tại Thông tư này.
9. Xe thuộc diện sang tay, chuyển quyền sở hữu.
10. Xe quân sự ko còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.
11. Xe đã đăng ký nhưng mà phát hiện giấy má xe giả hoặc cấp biển số ko đúng quy định.

Tagsbiển số xe Thông tư 58/2020/TT-BCA

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giđấy #chứng #nhận #thu #hồi #đăng #ký #biển #số

Giđấy chứng thực thu hồi đăng ký, biển số xe

Giđấy chứng thực thu hồi đăng ký, biển số xe được ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về thứ tự cấp, thu hồi đăng ký, biển số công cụ giao thông.
Nội dung trong giấy chứng thực thu hồi đăng ký, biển số xe cần thể hiện đầy đủ cụ thể thông tin của chủ xe, và rà soát công nhận của cơ quan điều hành giấy má xe. Sau đây là nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.
Mẫu Giđấy chứng thực thu hồi đăng ký, biển số xe

Mẫu số 09Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA Ngày 16/6/2020 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE
A. PHẦN THÔNG TIN CỦA CHỦ XE
XE (Vehicle): …………. BIỂN SỐ (Number Plate): ……….
1- Chủ xe (Owner’s full name): ……………………………..
2- Địa chỉ (Address): …………………………………………
3- Số dế yêu chủ xe: ………………….; email: …………
4- Số dế yêu người làm thủ tục: ………….; email: ……
5- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):
Nhãn hiệu (Brand): ………………Số loại (Model code): ………
Số máy (Engine No): …………..Số khung (Chassis No): ……
6- Nay yêu cầu thu hồi đăng ký biển số xe và sang tay cho chủ xe mới (Now phệ move the car phệ new vehicle owners) ……………………
7- Địa chỉ (Address) ……………………………………
8- Kèm theo giấy này có (attached documents)
Biển số □ Giđấy chứng thực đăng ký xe □

…………., ngày (date)…….tháng……5……NGƯỜI LÀM THỦ TỤC(Ký, ghi rõ họ tên)
B. PHẦN KIỂM TRA XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HỒ SƠ XE
Công nhận chủ xe: …………………………………………
Đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe ……………
Biển số tạm bợ (nếu chủ xe có đề nghị): ……………
Giấy tờ gốc của xe trên đang lưu trữ tại cơ quan đăng ký của …………

……(1)……(ký, ghi rõ họ tên)

……(2)…….(ký tên và đóng dấu)

……., ngày…….tháng…..5…..CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
– 01 Bản Giđấy khai lưu trữ tại cơ quan điều hành giấy má xe
– 01 Bản Giđấy khai ủy quyền chủ xe (để bàn ủy quyền khách hàng, được cho tặng, được điều chuyển xe).
—————————
(1) ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng; ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng;
(2) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng: ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.
Các trường hợp phải thu hồi Giđấy chứng thực đăng ký, biển số xe
Theo quy định tại Điều 15, Thông tư 58/2020/TT-BCA, có 11 trường hợp xe dưới đây phải thu hồi giấy chứng thực đăng ký, biển số xe từ ngay 01/8/2020, lúc Thông từ này mở đầu có hiệu lực:
1. Xe hỏng ko sử dụng được hoặc xe bị phá huỷ do nguyên cớ khách quan.
2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.
3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, tư nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.
4. Xe được miễn thuế du nhập, nay chuyển nhượng sang mục tiêu khác.
5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế – thương nghiệp đặc trưng hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ lúc tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
6. Xe bị mất trộm, cướp đoạt ko tìm được, chủ xe yêu cầu thu hồi giấy chứng thực đăng ký xe.
7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe ko được phép lưu hành theo quy định của luật pháp; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.
8. Xe đã đăng ký nhưng mà ko đúng hệ biển quy định tại Thông tư này.
9. Xe thuộc diện sang tay, chuyển quyền sở hữu.
10. Xe quân sự ko còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.
11. Xe đã đăng ký nhưng mà phát hiện giấy má xe giả hoặc cấp biển số ko đúng quy định.

Tagsbiển số xe Thông tư 58/2020/TT-BCA

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giđấy #chứng #nhận #thu #hồi #đăng #ký #biển #số


#Giđấy #chứng #nhận #thu #hồi #đăng #ký #biển #số

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button