Tài Liệu

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Chứng chỉ Hoàn thành Chương trình Tiểu học bao gồm ba mẫu được tạo ra để chứng minh rằng một học sinh lớp năm đã hoàn thành chương trình tiểu học. Chuẩn bị cho các kì thi vào lớp 6.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học Dùng cho học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Hiệu trưởng phê duyệt giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học. Mẫu đơn này do hiệu trưởng phát hành và không yêu cầu học sinh cung cấp bằng chứng về việc hoàn thành chương trình tiểu học. Dưới đây là hai mẫu Giấy chứng nhận Hoàn thành Chương trình Tiểu học. Làm theo chỉ dẫn.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học – Mẫu 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo …
trường học… … … … … … … … … … .

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

chứng nhận giáo dục tiểu học đầy đủ
hiệu trưởng trường tiểu học……………

Xác nhận: … … … … … … … … …. … … …

ngày sinh nhật:… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nơi sinh:… … … … … … … … … … … … … … …. … … …

hoàn thành chương trình 10 tỷTrường tiểu học ~ lớp 20 …. – 20 …

buổi chiều……tháng……20 năm…..

hiệu trưởng

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học – Mẫu 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo …
trường học… … … … … … … … … … .

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

giấy chứng nhận

giáo dục tiểu học đầy đủ

Lĩnh vực chính ………………………….

Tôi xác nhận với bạn: ……………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………

ngày sinh nhật:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Nơi sinh:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Hoàn thành chương trình cơ bản ………….. Lớp:… … ..

buổi chiều……tháng……20 năm…..

hiệu trưởng

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Nhập số người khuyết tật và số an sinh xã hội của bạn:

Ngày xuất bản … tháng … năm …

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học – Mẫu 3

Phòng GD & ĐT ……………
Trường tiểu học… … … … … … …
———— 000 —————

Hiệu trưởng trường Tiểu học ………………………….

Kiểm tra tôi: …………………………

Hoàn thành trường tiểu học ……………………………………… .

Kết quả kiểm tra cuối nămnhận khen thưởng
môn Toán
Tiếng Việt
Khoa học
Lịch sử địa lý
đề tiếng Anh
khoa học máy tính

……………, ngày tháng năm …….

Điều kiện xác nhận hoàn thành khóa học tiểu học

Ngày 4/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư quy định về đánh giá học sinh tiểu học. Công bố 27/27 / TT-BGDĐT.

  • Giáo dục tiểu học kéo dài từ lớp 1 đến hết lớp 5 đến hết lớp năm. Sinh viên nhập học năm thứ nhất là 06 tuổi và được tính bằng năm.
  • Học sinh hoàn thành khóa học sơ cấp và đáp ứng các điều kiện do Bộ trưởng Bộ Giáo dục quy định sẽ được hiệu trưởng xác nhận là chứng chỉ hoàn thành khóa học sơ cấp.

Vì vậy, học sinh tiểu học phải hoàn thành khóa học trong vòng 5 năm.

Thủ tục cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình cơ bản

– Lệnh thực hiện:

  • Giai đoạn 1: Trường mà học sinh đang theo học xem xét hồ sơ học tập, thành tích học tập, hạnh kiểm và các ưu tiên (nếu có).
  • Bước 2: Thành lập hội đồng đánh giá và tạo danh sách các yêu cầu công nhận.
  • Bước 3: Hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp năm đủ điều kiện.
  • Bước 4: Học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.

– Làm thế nào để làm nó: Áp dụng cho trường tiểu học.

– Cấu trúc hồ sơ:

  • học tập thành công.
  • hồ sơ của trường.
  • giấy khai sinh

– khôngpoohng hồ sơ: 01 bộ).

– Thời kì thanh toán: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Chạy tới: cá nhân.

– Cơ quan thực hiện: Trường tiểu học.

– kết quả: giấy chứng nhận.

– phí: không


Thông tin thêm

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học gồm 3 mẫu, được lập ra để chứng nhận học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình Tiểu học, để các em chuẩn bị hồ sơ thi vào lớp 6.
Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học được dùng cho đối tượng học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học. Mẫu giấy này do hiệu trưởng nhà trường cấp và không có quy định cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh. Vậy dưới đây là 2 mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, mời các bạn cùng theo dõi.
Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học – Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT………………TRƯỜNG………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌCHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC…………..
Xác nhận em:………………………………..…………
Sinh ngày:………………………………………………
Nơi sinh:……………………………………..…………
Đã hoàn thành chương trình Tiểu học – Năm học 20…. – 20….

…, ngày……tháng……năm 20…..
Hiệu Trưởng
……………………………………

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học – Mẫu 2

PHÒNG GD & ĐT………………TRƯỜNG………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC …………….
Chứng nhận em:…………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………………….
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………….
ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC………NĂM HỌC:……..

…, ngày……tháng……năm 20…..
Hiệu Trưởng
……………………………………

Vào số cấp giấy HTCTTH số:
Cấp ngày … tháng … năm ……….
Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học – Mẫu 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………..TRƯỜNG TIỂU HỌC…………………————000————
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………..
Xác nhận em:…………………………..
Đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học năm học………………
Điểm kiểm tra cuối năm
Được khen thưởng
Môn Toán

Môn Tiếng việt

Môn Khoa học

Môn Lịch sử – Địa lý

Môn Tiếng Anh

Môn Tin học

………., ngày …….tháng …….năm ……..
Điều kiện xác nhận học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học
Ngày 4/9/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 27/27/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học:
Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm;
Học sinh học hết chương trình tiểu học đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.
Vậy học sinh tiểu học cần phải hoàn thành chương trình học trong 05 năm.
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học
– Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trường nơi học sinh học kiểm tra học bạ, học lực, hạnh kiểm và các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
Bước 2: Thành lập hội đồng xét duyệt, lập danh sách đề nghị công nhận.
Bước 3: Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 có đủ điều kiện.
Bước 4: Học sinh nhận Giấy chứng nhận.
– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại các trường tiểu học.
– Thành phần hồ sơ:
Kết quả học tập.
Học bạ.
Giấy khai sinh.
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
– Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
– Cơ quan thực hiện: Các trường tiểu học.
– Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
– Lệ phí: Không.

#Giấy #xác #nhận #hoàn #thành #chương #trình #Tiểu #học #Mẫu #giấy #chứng #nhận #hoàn #thành #chương #trình #Tiểu #học

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học gồm 3 mẫu, được lập ra để chứng nhận học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình Tiểu học, để các em chuẩn bị hồ sơ thi vào lớp 6.
Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học được dùng cho đối tượng học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học. Mẫu giấy này do hiệu trưởng nhà trường cấp và không có quy định cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh. Vậy dưới đây là 2 mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, mời các bạn cùng theo dõi.
Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học – Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT………………TRƯỜNG………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌCHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC…………..
Xác nhận em:………………………………..…………
Sinh ngày:………………………………………………
Nơi sinh:……………………………………..…………
Đã hoàn thành chương trình Tiểu học – Năm học 20…. – 20….

…, ngày……tháng……năm 20…..
Hiệu Trưởng
……………………………………

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học – Mẫu 2

PHÒNG GD & ĐT………………TRƯỜNG………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC …………….
Chứng nhận em:…………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………………….
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………….
ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC………NĂM HỌC:……..

…, ngày……tháng……năm 20…..
Hiệu Trưởng
……………………………………

Vào số cấp giấy HTCTTH số:
Cấp ngày … tháng … năm ……….
Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học – Mẫu 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………..TRƯỜNG TIỂU HỌC…………………————000————
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………..
Xác nhận em:…………………………..
Đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học năm học………………
Điểm kiểm tra cuối năm
Được khen thưởng
Môn Toán

Môn Tiếng việt

Môn Khoa học

Môn Lịch sử – Địa lý

Môn Tiếng Anh

Môn Tin học

………., ngày …….tháng …….năm ……..
Điều kiện xác nhận học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học
Ngày 4/9/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 27/27/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học:
Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm;
Học sinh học hết chương trình tiểu học đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học.
Vậy học sinh tiểu học cần phải hoàn thành chương trình học trong 05 năm.
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học
– Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trường nơi học sinh học kiểm tra học bạ, học lực, hạnh kiểm và các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
Bước 2: Thành lập hội đồng xét duyệt, lập danh sách đề nghị công nhận.
Bước 3: Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 có đủ điều kiện.
Bước 4: Học sinh nhận Giấy chứng nhận.
– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại các trường tiểu học.
– Thành phần hồ sơ:
Kết quả học tập.
Học bạ.
Giấy khai sinh.
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
– Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
– Cơ quan thực hiện: Các trường tiểu học.
– Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
– Lệ phí: Không.

#Giấy #xác #nhận #hoàn #thành #chương #trình #Tiểu #học #Mẫu #giấy #chứng #nhận #hoàn #thành #chương #trình #Tiểu #học


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button