Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt 3 bộ sách Cánh Diều

Bộ sách Cánh diều Việt Nam 3 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phê duyệt và sẽ được các cơ sở giáo dục sử dụng từ năm 2022 đến năm 2023. 3 bộ sách giáo khoa Tiếng Việt Cánh Diều đáp ứng đầy đủ yêu cầu năm 2018. Là chương trình giáo dục nhằm phát triển các năng lực định tính cho người học là sách giáo khoa hiện đại và sát với sách giáo khoa của các nước phát triển trên thế giới. Mời các bạn tham khảo phần giới thiệu của 3 cuốn sách đã mở tại Việt Nam tại đây.

Có Gì Mới Trong Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Sách Cánh Diều 3 Bộ

Giới thiệu Dệt may tiếng anh 3

(sách diều Nhà xuất bản OF, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

I. THÔNG TIN CHUNG

bộ sách giáo khoa Tiếng việt 3 (diều) do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (Hà Nội) và Công ty Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) sản xuất. Cuốn sách này gồm hai tập có kích thước 19 x 26,5 cm với nhiều màu sắc khác nhau. Tập 1 là 136 trang, Tập 2 là 128 trang.

Giáo trình có kèm theo một bộ sách tham khảo cần thiết: Quyển 3 dành cho Nhà giáo Việt Nam; Sách bài tập Tiếng Việt 3; Sổ tay tập làm văn Tiếng việt 3 (bao gồm cả viết và chính tả); Truyện tập đọc lớp 3 (đối với yêu cầu đọc mở rộng của chương trình) và các sách tham khảo khác (Cuối Tuần Tiếng Việt Tập 3; Em viết đẹp, tập làm văn 3; Tiếng Việt 3 Luyện tập; Sổ tay Thực hành chính tả 3).

II. Tổ chức sách và lớp học

1. Kết cấu của cuốn sách

Cuốn sách này có bốn chủ đề (nảy mầm, cộng đồng, đất nước, đình làng). Mỗi chủ đề gồm nhiều chủ đề. Mỗi chủ đề là bài học chính được học trong thời gian hai tuần (Chuyên đề đặc biệt). bạn bè từ khắp nơi trên thế giới học trong 3 tuần).

Ngoài 15 bài học chính, sách có 4 bài tập ôn tập giữa và cuối mỗi học kì.

2. Cấu trúc lớp

Mỗi bài học chính trong cuốn sách này là một đơn vị nội dung hoàn chỉnh (chủ đề), một đơn vị hoàn chỉnh của các hoạt động học tập (đọc, viết, nói và nghe). Trong mỗi lớp học, các hoạt động đọc, viết, nói và nghe được bố trí xen kẽ để phù hợp với tâm lý học sinh và tình huống dạy và học trong thực tế. Như sau:

tuần đầu tiên:

1) Chu kỳ đọc 1: 2

2) Bài 1 (tập làm văn): Tiết 1

3) Nói và Nghe: lớp 1

4) Đọc chu kỳ 2: 2

5) Bài 2 (Tập làm văn): Bài 1

tuần thứ hai:

1) Đọc chu kỳ 3: 2

2) Bài 3 (Chính tả): Tiết 1

3) Nói và Nghe: lớp 1

4) Đọc chu kỳ 4: 2

5) Bài 4 (Góc sáng tạo): Tiết 1

III. Những điểm kế thừa và đổi mới so với 3 bộ SGK Tiếng Việt cũ

1. Điểm kế thừa

1.1. Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý để kế thừa là ngày 28/11/2014 Nghị quyết số 88 về sửa đổi chương trình, sách giáo khoa của Quốc hội và Nghị quyết số 404 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/3/2015. dự án. Cải cách chương trình và sách giáo khoa giáo dục. “qui định Xây dựng chương trình mới, sách giáo khoa mới là “chương trình mới, sách giáo khoa mới”. Kế thừa những điểm mạnh của chương trình và sách giáo khoa hiện có Đồng thời, nền giáo dục tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước phát triển, đáp ứng yêu cầu tích cực hội nhập quốc tế.

1.2. điểm kế thừa cụ thể

Tiếp tục thực hiện giáo dục hòa nhập và tư duy tích cực.

– Sắp xếp sách theo hệ thống chủ đề. Cấu trúc bài giảng theo hệ thống các hoạt động rèn luyện kỹ năng (đọc, viết, nói, nghe).

– Sử dụng lại khoảng 25% bài tập đọc trong SGK cũ. Văn bản này chiếm khoảng 31% tổng số bài đọc trong sách giáo khoa mới.

– Thiết kế hệ thống bài tập làm văn theo hướng viết hoa các từ, câu vận dụng kiến ​​thức, kĩ năng đã học ở lớp 1 và lớp 2.

– Thiết kế hệ thống bài tập chính tả gồm ba nội dung: Ôn tập bảng chữ cái; nghe – viết, nhớ – viết một đoạn thơ; Thực hành sửa các lỗi chính tả và phương ngữ khó.

2. Cải tiến

2.1. Cơ sở pháp lý

– Nghị quyết số 88 của Quốc hội và Nghị quyết số 404 của Thủ tướng Chính phủ.

– Chương trình GDPT năm 2018 (bao gồm cả môn học thạc sĩ và môn ngữ văn) được ban hành theo Quy định số 32 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 12 năm 2018.

2.2. đổi mới cụ thể

– Tổ chức sách theo hệ thống môn học: sắp xếp lại theo hệ thống môn học để chỉnh sửa, bổ sung môn học, đảm bảo tính hệ thống, phát triển của sách giáo khoa Tiếng Việt cơ bản, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học sinh. Giáo dục phẩm chất và năng lực. (khả năng đặc biệt, khả năng chung) học sinh.

Cấu trúc của cuốn sách bao gồm phần cứng và phần mềm (khoảng 50 thanh) được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của các đối tượng khác nhau và những nơi khác nhau.

– Cấu trúc lớp học phù hợp với các quy trình hoạt động như chia sẻ (khởi động) – khám phá – thực hành – áp dụng – tự đánh giá.

– Chia đoạn văn đọc thành ba phần: đọc thành tiếng – đọc hiểu – luyện tập; Chúng tôi không tổ chức các lớp luyện từ và câu.

– Toàn bộ nội dung đã được thiết kế lại nhằm rèn luyện các kỹ năng viết, nói, nghe phù hợp với yêu cầu của chương trình GDPT năm 2018.

IV. Có gì mới so với SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều

1. Về cấu trúc sách và cấu trúc lớp

1.1. Chúng tôi đã giảm hệ thống chủ đề từ 5 chủ đề xuống còn 4 chủ đề.

1.2. Học sinh tự đọc và tự đánh giá ở nhà. Tiết 1 / Tiết 1 cho phép học sinh kể lại (đọc lại) và thảo luận về các văn bản đã đọc ở nhà.

2. Về nội dung giáo dục

2.1. Nội dung môn học, chủ đề ngày càng được mở rộng và nâng cao.

– đề tài măng (Thiếu nhi) Giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm, ý thức giữ gìn sức khoẻ, ý thức lao động, rèn luyện ý thức trở thành đội viên.

– đề tài Cộng đồng bồi đắp tình cảm yêu thương trong học sinh và sự sẻ chia với cộng đồng; Đồng thời, mở rộng nhận thức về các hoạt động xã hội (nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, thể dục thể thao và sáng tạo nghệ thuật).

– đề tài dân tộc Bồi dưỡng lòng yêu nước ở học sinh bằng cách đọc truyện, đọc lịch sử về đất nước và vẻ đẹp của đất nước, thể hiện lòng yêu nước nhiệt thành của nhân dân ta (phụ nữ, trẻ em, thanh niên, dân tộc thiểu số, v.v.) đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mở rộng nhận thức của các đại gia đình vùng, dân tộc thiểu số nước ta.

– đề tài nhà ở chung thúc đẩy nhận thức về môi trường của sinh viên và tình hữu nghị giữa các quốc gia; Đồng thời mở rộng hiểu biết về một số nền văn hóa, trước hết là một số nước Đông Nam Á.

2.2. Các câu hỏi và bài tập phức tạp hơn:

Câu hỏi đọc hiểu không chỉ yêu cầu lặp lại mà còn phải giải thích, lập luận, khái quát và tổng hợp.

– Bài tập kết hợp đọc đoạn văn không chỉ yêu cầu nhận diện mà còn yêu cầu thêm phân tích, vận dụng.

– Ghi nhớ – Luyện chính tả đoạn văn, bài có yêu cầu thêm về văn.

– Yêu cầu viết không giới hạn số câu. Quy trình viết đoạn văn được sắp xếp theo quy tắc viết tay dễ nhớ (5 bước).

3. Sách giáo khoa Tiếng Việt phiên bản 3 điện tử

Phiên bản điện tử cung cấp hình ảnh tĩnh và video cho sách vật lý và cung cấp các bài tập ở định dạng tương tác. Phiên bản điện tử cũng lưu trữ thông tin về việc đọc và làm bài tập về nhà, cho phép giáo viên, phụ huynh và học sinh theo dõi sự tiến bộ và thành tích của mỗi học sinh.

Tài khoản truy cập được in dưới lớp tem chống hàng giả (góc dưới bên trái bìa 4 cuốn sách giấy), là phương tiện điện tử miễn phí của người sử dụng sách.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt 3 bộ sách Cánh Diều

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt 3 bộ sách Cánh Diều

Bộ sách Tiếng Việt 3 Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phê duyệt và đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2022 – 2023. Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 bộ sách Cánh Diều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chương trình Giáo dục năm 2018 về phát triển năng lực phẩm chất cho người học vừa là sách giáo khoa hiện đại, vừa gần với sách giáo khoa của các nước phát triển trên thế giới. Sau đây là phần giới thiệu bộ 3 cuốn sách Cánh Diều Tiếng Việt, mời các em tham khảo.
Điểm mới của sách giáo khoa Tiếng Việt 3 bộ sách Cánh Diều
GIỚI THIỆU VỀ DỆT MAY TIẾNG ANH 3
(SÁCH DIỀU Nhà xuất bản OF, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

I. Thông tin chung
Bộ sách giáo khoa Tiếng việt 3 (diều) do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (Hà Nội) và Công ty Đầu tư xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) sản xuất. Sách gồm 2 tập, khổ 19 x 26,5 cm, nhiều màu. Tập 1 dày 136 trang, tập 2 dày 128 trang.
Kèm theo giáo trình là một bộ sách tham khảo thiết yếu, bao gồm: Sách Nhà giáo Việt Nam 3; Sách bài tập Tiếng Việt 3; sổ tay Tập làm văn Tiếng việt 3 (bao gồm Viết, Chính tả); Truyện đọc lớp 3 (đối với yêu cầu đọc mở rộng của Chương trình) và các sách tham khảo khác (Tập 3 cuối tuần tiếng việt; Em luyện viết đúng, viết đẹp 3; Thực hành Tiếng Việt 3; sổ tay Thực hành chính tả 3).
II. Cấu trúc của cuốn sách và của bài học
1. Kết cấu của cuốn sách
Sách được thiết kế theo 4 chủ đề (Chồi non, Cộng đồng, Đất nước, Ngôi nhà chung). Mỗi chủ đề bao gồm một số chủ đề. Mỗi chuyên đề là một bài học chính, học trong 2 tuần (Chuyên đề Bạn bè bốn phương đã học trong 3 tuần).
Ngoài 15 bài chính, sách còn có 4 bài tập ôn tập giữa và cuối mỗi học kì.
2. Cấu trúc của bài
Mỗi bài học chính trong sách là một đơn vị nội dung hoàn chỉnh (một chủ đề), một đơn vị hoàn chỉnh của các hoạt động học tập (đọc, viết, nói và nghe). Trong mỗi bài học, các hoạt động đọc, viết, nói, nghe được bố trí xen kẽ để phù hợp với tâm lý tiếp thu của học sinh và điều kiện thực tế dạy và học. Như sau:
Tuần đầu tiên:
1) Đọc tiết 1: 2
2) Bài 1 (Tập làm văn): 1 tiết
3) Nói và nghe: 1 tiết
4) Đọc tiết 2: 2
5) Bài 2 (Tập làm văn): 1 tiết
Tuần thứ hai:
1) Đọc tiết 3: 2
2) Bài 3 (Chính tả): 1 tiết
3) Nói và nghe: 1 tiết
4) Đọc tiết 4: 2
5) Bài 4 (Góc sáng tạo): 1 tiết
III. Những điểm kế thừa và đổi mới so với SGK Tiếng Việt 3 cũ
1. Điểm kế thừa
1.1. Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý của sự kế thừa là Nghị quyết số 88 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông và Quyết định số 404 ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. dự án. đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục. Điểm d Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 404 / QĐ-TTg quy định “qui định xây dựng chương trình mới, sách giáo khoa mới “là:” Chương trình mới, sách giáo khoa mới Kế thừa những ưu điểm của chương trình và sách giáo khoa hiện hành Đồng thời tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục phát triển, đáp ứng yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế.
1.2. Điểm kế thừa cụ thể
– Tiếp tục thực hiện dạy học tích hợp và tư duy tích cực.
– Kết cấu cuốn sách theo hệ thống chủ đề; cấu trúc bài học theo hệ thống các hoạt động rèn luyện kỹ năng (đọc, viết, nói, nghe).
– Sử dụng lại khoảng 25% các bài tập đọc trong sách giáo khoa cũ; Các bài văn này chiếm khoảng 31% tổng số bài đọc trong sách giáo khoa mới.
– Thiết kế hệ thống bài tập làm văn theo hướng vận dụng kiến ​​thức, kĩ năng đã học ở lớp 1, lớp 2 để viết từ và câu có chứa chữ hoa.
– Thiết kế hệ thống bài tập chính tả gồm 3 nội dung: ôn tập bảng chữ cái; nghe – viết, nhớ – viết đoạn văn; làm các bài tập sửa lỗi chính tả khó, lỗi phương ngữ.
2. Cải tiến
2.1. Cơ sở pháp lý
– Nghị quyết số 88 của Quốc hội và Quyết định số 404 của Thủ tướng Chính phủ.
– Chương trình GDPT năm 2018 (gồm Chương trình tổng thể và Chương trình môn Ngữ văn) ban hành theo Thông tư số 32 ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Những đổi mới cụ thể
– Cấu trúc sách theo hệ thống chủ đề: sửa đổi, bổ sung các chủ đề trên cơ sở sắp xếp lại theo hệ thống chủ đề đảm bảo tính hệ thống, tính phát triển của sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, đáp ứng đầy đủ yêu cầu giáo dục toàn diện phẩm chất và năng lực. (năng lực đặc biệt, năng lực chung) cho học sinh.
– Cấu trúc của sách có phần cứng và phần mềm (khoảng 50 tiết) để phù hợp với các đối tượng khác nhau và thực tế ở các địa điểm khác nhau.
– Cấu trúc bài học phù hợp với quy trình hoạt động: Chia sẻ (Khởi động) – Khám phá – Thực hành – Vận dụng – Tự đánh giá.
– Cấu trúc đoạn đọc thành 3 phần: Đọc thành tiếng – Đọc hiểu – Luyện tập; không tổ chức tiết học Luyện từ và câu.
– Được thiết kế lại toàn bộ nội dung rèn luyện các kỹ năng viết, nói, nghe phù hợp với yêu cầu của Chương trình GDPT năm 2018.
IV. Những điểm mới so với SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều
1. Về cấu trúc sách và cấu trúc bài
1.1. Thu gọn hệ thống chủ đề, từ 5 chủ đề xuống còn 4 chủ đề.
1.2. Học sinh làm các hoạt động tự đọc, tự đánh giá ở nhà; bố trí 1 tiết / 1 tiết để học sinh kể lại (đọc lại) và thảo luận về các văn bản đã đọc ở nhà.
2. Về nội dung giáo dục
2.1. Nội dung các chủ đề, chủ đề được mở rộng và nâng cao:
– Đề tài Măng (Nhi đồng) giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm, ý thức giữ gìn sức khoẻ, ý thức lao động, ý thức rèn luyện để trở thành đội viên.
– Đề tài Cộng đồng bồi dưỡng cho học sinh tình cảm yêu thương, chia sẻ với cộng đồng; đồng thời mở rộng nhận thức về các hoạt động trong xã hội (nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, thể dục thể thao và sáng tạo nghệ thuật).
– Đề tài Quốc gia bồi dưỡng lòng yêu nước cho học sinh thông qua các bài đọc về cảnh đẹp quê hương, đất nước và những câu chuyện lịch sử thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta (phụ nữ, trẻ em, thanh niên, các dân tộc) trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mở rộng nhận thức về cuộc sống ở các vùng miền và đại gia đình anh em các dân tộc trên đất nước ta.
– Đề tài Nhà ở chung bồi dưỡng cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường và tình hữu nghị giữa các dân tộc; đồng thời mở rộng hiểu biết về một số nền văn hóa, trước hết là của một số nước Đông Nam Á.
2.2. Các câu hỏi và bài tập có yêu cầu cao hơn:
– Các câu hỏi đọc hiểu không chỉ yêu cầu lặp lại mà còn yêu cầu thêm cả giải thích, suy luận, khái quát, tổng hợp.
– Các bài tập kết hợp với các đoạn văn đã đọc không chỉ yêu cầu nhận dạng mà còn yêu cầu thêm phân tích, vận dụng.
– Bài tập chính tả đoạn văn, bài có yêu cầu thêm về nhớ – viết.
– Yêu cầu viết không giới hạn số câu; Quy trình viết một đoạn văn được tóm tắt thành quy tắc viết tay dễ nhớ (5 bước viết).
3. Phiên bản điện tử SGK Tiếng Việt 3
Phiên bản điện tử trình bày cuốn sách vật lý với các hình ảnh tĩnh và chuyển động, đồng thời trình bày các bài tập dưới dạng tương tác. Phiên bản điện tử cũng lưu trữ thông tin về bài đọc và bài tập về nhà, giúp giáo viên, phụ huynh và chính học sinh theo dõi quá trình học tập và kết quả học tập của từng học sinh.
Tài khoản truy cập được in dưới lớp tem chống hàng giả (ở góc dưới bên trái bìa 4 cuốn sách giấy), miễn phí một phương tiện điện tử của người sử dụng sách.
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Giới #thiệu #sách #giáo #khoa #Tiếng #Việt #bộ #sách #Cánh #Diều

Bộ sách Tiếng Việt 3 Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phê duyệt và đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2022 – 2023. Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 bộ sách Cánh Diều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chương trình Giáo dục năm 2018 về phát triển năng lực phẩm chất cho người học vừa là sách giáo khoa hiện đại, vừa gần với sách giáo khoa của các nước phát triển trên thế giới. Sau đây là phần giới thiệu bộ 3 cuốn sách Cánh Diều Tiếng Việt, mời các em tham khảo.
Điểm mới của sách giáo khoa Tiếng Việt 3 bộ sách Cánh Diều
GIỚI THIỆU VỀ DỆT MAY TIẾNG ANH 3
(SÁCH DIỀU Nhà xuất bản OF, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

I. Thông tin chung
Bộ sách giáo khoa Tiếng việt 3 (diều) do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (Hà Nội) và Công ty Đầu tư xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) sản xuất. Sách gồm 2 tập, khổ 19 x 26,5 cm, nhiều màu. Tập 1 dày 136 trang, tập 2 dày 128 trang.
Kèm theo giáo trình là một bộ sách tham khảo thiết yếu, bao gồm: Sách Nhà giáo Việt Nam 3; Sách bài tập Tiếng Việt 3; sổ tay Tập làm văn Tiếng việt 3 (bao gồm Viết, Chính tả); Truyện đọc lớp 3 (đối với yêu cầu đọc mở rộng của Chương trình) và các sách tham khảo khác (Tập 3 cuối tuần tiếng việt; Em luyện viết đúng, viết đẹp 3; Thực hành Tiếng Việt 3; sổ tay Thực hành chính tả 3).
II. Cấu trúc của cuốn sách và của bài học
1. Kết cấu của cuốn sách
Sách được thiết kế theo 4 chủ đề (Chồi non, Cộng đồng, Đất nước, Ngôi nhà chung). Mỗi chủ đề bao gồm một số chủ đề. Mỗi chuyên đề là một bài học chính, học trong 2 tuần (Chuyên đề Bạn bè bốn phương đã học trong 3 tuần).
Ngoài 15 bài chính, sách còn có 4 bài tập ôn tập giữa và cuối mỗi học kì.
2. Cấu trúc của bài
Mỗi bài học chính trong sách là một đơn vị nội dung hoàn chỉnh (một chủ đề), một đơn vị hoàn chỉnh của các hoạt động học tập (đọc, viết, nói và nghe). Trong mỗi bài học, các hoạt động đọc, viết, nói, nghe được bố trí xen kẽ để phù hợp với tâm lý tiếp thu của học sinh và điều kiện thực tế dạy và học. Như sau:
Tuần đầu tiên:
1) Đọc tiết 1: 2
2) Bài 1 (Tập làm văn): 1 tiết
3) Nói và nghe: 1 tiết
4) Đọc tiết 2: 2
5) Bài 2 (Tập làm văn): 1 tiết
Tuần thứ hai:
1) Đọc tiết 3: 2
2) Bài 3 (Chính tả): 1 tiết
3) Nói và nghe: 1 tiết
4) Đọc tiết 4: 2
5) Bài 4 (Góc sáng tạo): 1 tiết
III. Những điểm kế thừa và đổi mới so với SGK Tiếng Việt 3 cũ
1. Điểm kế thừa
1.1. Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý của sự kế thừa là Nghị quyết số 88 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông và Quyết định số 404 ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. dự án. đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục. Điểm d Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 404 / QĐ-TTg quy định “qui định xây dựng chương trình mới, sách giáo khoa mới “là:” Chương trình mới, sách giáo khoa mới Kế thừa những ưu điểm của chương trình và sách giáo khoa hiện hành Đồng thời tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục phát triển, đáp ứng yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế.
1.2. Điểm kế thừa cụ thể
– Tiếp tục thực hiện dạy học tích hợp và tư duy tích cực.
– Kết cấu cuốn sách theo hệ thống chủ đề; cấu trúc bài học theo hệ thống các hoạt động rèn luyện kỹ năng (đọc, viết, nói, nghe).
– Sử dụng lại khoảng 25% các bài tập đọc trong sách giáo khoa cũ; Các bài văn này chiếm khoảng 31% tổng số bài đọc trong sách giáo khoa mới.
– Thiết kế hệ thống bài tập làm văn theo hướng vận dụng kiến ​​thức, kĩ năng đã học ở lớp 1, lớp 2 để viết từ và câu có chứa chữ hoa.
– Thiết kế hệ thống bài tập chính tả gồm 3 nội dung: ôn tập bảng chữ cái; nghe – viết, nhớ – viết đoạn văn; làm các bài tập sửa lỗi chính tả khó, lỗi phương ngữ.
2. Cải tiến
2.1. Cơ sở pháp lý
– Nghị quyết số 88 của Quốc hội và Quyết định số 404 của Thủ tướng Chính phủ.
– Chương trình GDPT năm 2018 (gồm Chương trình tổng thể và Chương trình môn Ngữ văn) ban hành theo Thông tư số 32 ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Những đổi mới cụ thể
– Cấu trúc sách theo hệ thống chủ đề: sửa đổi, bổ sung các chủ đề trên cơ sở sắp xếp lại theo hệ thống chủ đề đảm bảo tính hệ thống, tính phát triển của sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, đáp ứng đầy đủ yêu cầu giáo dục toàn diện phẩm chất và năng lực. (năng lực đặc biệt, năng lực chung) cho học sinh.
– Cấu trúc của sách có phần cứng và phần mềm (khoảng 50 tiết) để phù hợp với các đối tượng khác nhau và thực tế ở các địa điểm khác nhau.
– Cấu trúc bài học phù hợp với quy trình hoạt động: Chia sẻ (Khởi động) – Khám phá – Thực hành – Vận dụng – Tự đánh giá.
– Cấu trúc đoạn đọc thành 3 phần: Đọc thành tiếng – Đọc hiểu – Luyện tập; không tổ chức tiết học Luyện từ và câu.
– Được thiết kế lại toàn bộ nội dung rèn luyện các kỹ năng viết, nói, nghe phù hợp với yêu cầu của Chương trình GDPT năm 2018.
IV. Những điểm mới so với SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều
1. Về cấu trúc sách và cấu trúc bài
1.1. Thu gọn hệ thống chủ đề, từ 5 chủ đề xuống còn 4 chủ đề.
1.2. Học sinh làm các hoạt động tự đọc, tự đánh giá ở nhà; bố trí 1 tiết / 1 tiết để học sinh kể lại (đọc lại) và thảo luận về các văn bản đã đọc ở nhà.
2. Về nội dung giáo dục
2.1. Nội dung các chủ đề, chủ đề được mở rộng và nâng cao:
– Đề tài Măng (Nhi đồng) giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm, ý thức giữ gìn sức khoẻ, ý thức lao động, ý thức rèn luyện để trở thành đội viên.
– Đề tài Cộng đồng bồi dưỡng cho học sinh tình cảm yêu thương, chia sẻ với cộng đồng; đồng thời mở rộng nhận thức về các hoạt động trong xã hội (nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, thể dục thể thao và sáng tạo nghệ thuật).
– Đề tài Quốc gia bồi dưỡng lòng yêu nước cho học sinh thông qua các bài đọc về cảnh đẹp quê hương, đất nước và những câu chuyện lịch sử thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta (phụ nữ, trẻ em, thanh niên, các dân tộc) trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mở rộng nhận thức về cuộc sống ở các vùng miền và đại gia đình anh em các dân tộc trên đất nước ta.
– Đề tài Nhà ở chung bồi dưỡng cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường và tình hữu nghị giữa các dân tộc; đồng thời mở rộng hiểu biết về một số nền văn hóa, trước hết là của một số nước Đông Nam Á.
2.2. Các câu hỏi và bài tập có yêu cầu cao hơn:
– Các câu hỏi đọc hiểu không chỉ yêu cầu lặp lại mà còn yêu cầu thêm cả giải thích, suy luận, khái quát, tổng hợp.
– Các bài tập kết hợp với các đoạn văn đã đọc không chỉ yêu cầu nhận dạng mà còn yêu cầu thêm phân tích, vận dụng.
– Bài tập chính tả đoạn văn, bài có yêu cầu thêm về nhớ – viết.
– Yêu cầu viết không giới hạn số câu; Quy trình viết một đoạn văn được tóm tắt thành quy tắc viết tay dễ nhớ (5 bước viết).
3. Phiên bản điện tử SGK Tiếng Việt 3
Phiên bản điện tử trình bày cuốn sách vật lý với các hình ảnh tĩnh và chuyển động, đồng thời trình bày các bài tập dưới dạng tương tác. Phiên bản điện tử cũng lưu trữ thông tin về bài đọc và bài tập về nhà, giúp giáo viên, phụ huynh và chính học sinh theo dõi quá trình học tập và kết quả học tập của từng học sinh.
Tài khoản truy cập được in dưới lớp tem chống hàng giả (ở góc dưới bên trái bìa 4 cuốn sách giấy), miễn phí một phương tiện điện tử của người sử dụng sách.
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Giới #thiệu #sách #giáo #khoa #Tiếng #Việt #bộ #sách #Cánh #Diều


#Giới #thiệu #sách #giáo #khoa #Tiếng #Việt #bộ #sách #Cánh #Diều

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button