Google Docs bổ sung mẫu email soạn thảo tích hợp chung với Gmail

Như được phát hiện vào tháng 2, Google Tài liệu dành cho web cung cấp mẫu soạn email với khả năng tích hợp Gmail tuyệt vời. Đây là một phần trong nỗ lực của Google về menu và vải bạt thông minh.

khi người dùng gõ @e-mail tại docs.google.com (hoặc chọn Email bản thảo đầu vào nhật ký cuộc họp) tải một mẫu soạn email với các trường Tới (Tới), Cc, Bcc và Chủ đề. Ngoài ra, người dùng có thể có quyền truy cập vào nó. chèn (chèn) => căn nhà (tạo khối) => Bản nháp qua email (bản thảo email).

thêm bước xã hội vào địa chỉ email với google docs gmail

Gmail được tích hợp vào Google Tài liệu

* Liên kết để truy cập Google Documents từ các trình duyệt web và ứng dụng trên thiết bị Android và iOS:
– Cổng Google Gocs web
– khối hàng Google Tài liệu dành cho Android
– khối hàng Google Tài liệu dành cho iPhone

Được hỗ trợ cho lĩnh vực này @[tên người nhận] Địa chỉ email của bạn sẽ được tự động điền vào. Người dùng chỉ cần cộng tác bằng cách sử dụng các nhận xét và đề xuất trong nội dung thư bên dưới.

thêm bước xã hội vào địa chỉ email với google docs gmail

Khi hoàn tất, hãy nhấn Chọn. nút gmail Để chuyển sang cửa sổ bật lên soạn thư của Gmail, cửa sổ này nằm ở góc trên bên trái. Cửa sổ này chứa đầy đủ các trường bao gồm Chủ đề, Tới (Tới), Cc, Bcc và phần nội dung được điền tự động dựa trên email nháp từ Google Tài liệu.

Gmail là hộp thư điện tử thông dụng, không chỉ đăng ký tài khoản dịch vụ trực tuyến mà đăng ký tài khoản dịch vụ trực tuyến, ngày nay ai cũng có ít nhất một tài khoản Gmail. , Việc đăng ký Gmail cũng rất đơn giản và dễ dàng.

@-thực đơn Đó là một phần quan trọng của Workspace mà chúng tôi muốn đẩy Smart Canvas lên, cho phép người dùng nhanh chóng chia sẻ / mời và liên kết các tệp, cũng như hỗ trợ chèn nhanh sách, phương tiện, ngày tháng, tiêu đề và tài liệu. Phần tử trang (ví dụ: hình mờ, đầu trang / chân trang).

https://thuthuat.taimienphi.vn/google-docs-bo-sung-mau-email-soan-thao-tich-hop-chung-voi-gmail-69042n.aspx
Các mẫu Gmail mới trong Google Tài liệu sẽ có sẵn cho tất cả khách hàng của Workspace trong những tuần tới và sẽ ra mắt vào giữa tháng tới.

Xem thêm thông tin Google Docs bổ sung mẫu email soạn thảo tích hợp chung với Gmail

Google Docs bổ sung mẫu email soạn thảo tích hợp chung với Gmail

Như được phát hiện vào tháng 2, Google Documents trên web đang nhận được một mẫu soạn email với tính năng tích hợp Gmail tiện lợi. Đây là một phần trong quá trình thúc đẩy> @ – menu và Smart Canvas của Google.
Khi người dùng nhập @e-mail trong docs.google.com (hoặc chọn Email bản thảo trong Ghi chú cuộc họp) sẽ tải một mẫu soạn email hoàn chỉnh với các trường To (to), Cc, Bcc và chủ đề. Hoặc ngoài ra, người dùng cũng có thể truy cập Chèn (chèn) => Khu nhà (tạo khối) => Thư nháp qua email (bản thảo email).

Gmail được tích hợp vào Google Documents
* Liên kết để truy cập Google Documents trên trình duyệt web và ứng dụng trên thiết bị Android và iOS:– Truy cập Google Gocs web– Trọng tải Google Tài liệu dành cho Android– Trọng tải Google Tài liệu dành cho iPhone
Hỗ trợ các trường người nhận @[tên người nhận] với địa chỉ email của họ được tự động điền. Người dùng chỉ cần cộng tác trên nội dung thư bên dưới với các nhận xét và đề xuất có sẵn.

Sau khi hoàn tất, nhấn chọn Nút Gmail nằm ở góc trên cùng bên trái để chuyển sang cửa sổ bật lên soạn thư của Gmail. Cửa sổ này bao gồm các trường đầy đủ bao gồm chủ đề, Tới (tới), Cc, Bcc và nội dung được điền tự động dựa trên email bản thảo trong Google Tài liệu.
Gmail là hộp thư điện tử phổ biến và được sử dụng rất nhiều trong công việc, học tập cũng như đăng ký các tài khoản dịch vụ trực tuyến, các mạng xã hội phổ biến hiện nay mỗi người đều có ít nhất 1 tài khoản gmail, việc đăng ký Gmail cũng rất đơn giản và dễ dàng.
@-thực đơn là một phần quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy Smart Canvas của Workspace, cho phép người dùng nhanh chóng chia sẻ / mời và liên kết các tệp, cũng như hỗ trợ chèn nhanh sách, phương tiện, ngày tháng, tên sách và các tài liệu khác. các phần tử trang (như hình mờ, đầu trang / chân trang).
https://thuthuat.taimienphi.vn/google-docs-bo-sung-mau-email-soan-thao-tich-hop-chung-voi-gmail-69042n.aspx Mẫu Gmail mới trong Google Tài liệu sẽ có sẵn cho tất cả khách hàng của Workspace trong những tuần tới và ra mắt người dùng vào khoảng giữa tháng tới.

#Google #Docs #bổ #sung #mẫu #email #soạn #thảo #tích #hợp #chung #với #Gmail

Như được phát hiện vào tháng 2, Google Documents trên web đang nhận được một mẫu soạn email với tính năng tích hợp Gmail tiện lợi. Đây là một phần trong quá trình thúc đẩy> @ – menu và Smart Canvas của Google.
Khi người dùng nhập @e-mail trong docs.google.com (hoặc chọn Email bản thảo trong Ghi chú cuộc họp) sẽ tải một mẫu soạn email hoàn chỉnh với các trường To (to), Cc, Bcc và chủ đề. Hoặc ngoài ra, người dùng cũng có thể truy cập Chèn (chèn) => Khu nhà (tạo khối) => Thư nháp qua email (bản thảo email).

Gmail được tích hợp vào Google Documents
* Liên kết để truy cập Google Documents trên trình duyệt web và ứng dụng trên thiết bị Android và iOS:– Truy cập Google Gocs web– Trọng tải Google Tài liệu dành cho Android– Trọng tải Google Tài liệu dành cho iPhone
Hỗ trợ các trường người nhận @[tên người nhận] với địa chỉ email của họ được tự động điền. Người dùng chỉ cần cộng tác trên nội dung thư bên dưới với các nhận xét và đề xuất có sẵn.

Sau khi hoàn tất, nhấn chọn Nút Gmail nằm ở góc trên cùng bên trái để chuyển sang cửa sổ bật lên soạn thư của Gmail. Cửa sổ này bao gồm các trường đầy đủ bao gồm chủ đề, Tới (tới), Cc, Bcc và nội dung được điền tự động dựa trên email bản thảo trong Google Tài liệu.
Gmail là hộp thư điện tử phổ biến và được sử dụng rất nhiều trong công việc, học tập cũng như đăng ký các tài khoản dịch vụ trực tuyến, các mạng xã hội phổ biến hiện nay mỗi người đều có ít nhất 1 tài khoản gmail, việc đăng ký Gmail cũng rất đơn giản và dễ dàng.
@-thực đơn là một phần quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy Smart Canvas của Workspace, cho phép người dùng nhanh chóng chia sẻ / mời và liên kết các tệp, cũng như hỗ trợ chèn nhanh sách, phương tiện, ngày tháng, tên sách và các tài liệu khác. các phần tử trang (như hình mờ, đầu trang / chân trang).
https://thuthuat.taimienphi.vn/google-docs-bo-sung-mau-email-soan-thao-tich-hop-chung-voi-gmail-69042n.aspx Mẫu Gmail mới trong Google Tài liệu sẽ có sẵn cho tất cả khách hàng của Workspace trong những tuần tới và ra mắt người dùng vào khoảng giữa tháng tới.

#Google #Docs #bổ #sung #mẫu #email #soạn #thảo #tích #hợp #chung #với #Gmail


#Google #Docs #bổ #sung #mẫu #email #soạn #thảo #tích #hợp #chung #với #Gmail

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button