Google Docs bổ sung tùy chọn thêm dấu ngắt trang trước đoạn văn bản

Google Workspace hôm nay đã thông báo rằng tùy chọn thêm ngắt trang trước đoạn văn bản trong Google Tài liệu có sẵn trong các ứng dụng dành cho Android và iOS. Tính năng này đã được phát hành trên nền tảng web vào năm ngoái.

cập nhật tài liệu google Dành cho Android và iOS mới nhất “Thêm ngắt trang trước ”, có thể được người dùng sử dụng để đánh dấu văn bản và bắt đầu trên một trang mới. Đặc biệt, tính năng mới này rất hữu ích khi người dùng muốn một kiểu văn bản cụ thể, chẳng hạn như tiêu đề hoặc phụ đề, để tạo một trang mới.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu của Google, chọn từ trang trước

Google Tài liệu thêm tùy chọn ngắt trang trước đoạn văn

Bản cập nhật mới nhất cũng cho phép người dùng Google Workspace nhập và xuất Microsoft Word và các tài liệu của bên thứ ba khác với ngắt trang được áp dụng cho các đoạn văn trong khi vẫn giữ nguyên định dạng này.

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng này trên thiết bị di động của mình, bạn có thể cập nhật hoặc tải xuống phiên bản Google Documents mới nhất tại đây.
– khối hàng Google Tài liệu dành cho Android
– khối hàng Google Tài liệu dành cho iPhone

Tôi có thể cập nhật Google Tài liệu cho điện thoại di động không?

https://thuthuat.taimienphi.vn/google-docs-bo-sung-tuy-chon-them-dau-ngat-trang-truoc-doan-van-ban-67367n.aspx
Cuối cùng, các tính năng mới nhất hiện đã có trong ứng dụng Google Tài liệu dành cho Android và iOS, cũng như tất cả khách hàng của Google Workspace và người dùng G Suite Basic và Business.

Ngoài ra, để bảo vệ tính độc quyền cho tài liệu của mình, bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết dưới đây về cách thêm hình mờ vào tài liệu của mình..

Xem thêm thông tin Google Docs bổ sung tùy chọn thêm dấu ngắt trang trước đoạn văn bản

Google Docs bổ sung tùy chọn thêm dấu ngắt trang trước đoạn văn bản

Google Workspace đã thông báo hôm nay rằng tùy chọn thêm dấu ngắt trang trước một đoạn văn bản trong Google Documents hiện đã có sẵn và khả dụng trên ứng dụng dành cho Android và iOS. Tính năng này đã được triển khai trên nền tảng web vào năm ngoái.
Cập nhật Google Tài liệu cho Android và iOS mới nhất đã thêm một tùy chọn có tên “Thêm ngắt trang trước “, cho phép người dùng đánh dấu văn bản và sử dụng nó để bắt đầu trên một trang mới. Cụ thể, tính năng mới này rất hữu ích trong trường hợp nếu người dùng muốn lấy một số kiểu văn bản cụ thể như tiêu đề hoặc phụ đề để tạo một trang mới.

Google Tài liệu thêm tùy chọn ngắt trang trước đoạn văn
Ngoài ra, bản cập nhật mới nhất cũng cho phép người dùng Google Workspace nhập và xuất Microsoft Word và các tài liệu bên thứ 3 khác với các dấu ngắt trang được áp dụng cho các đoạn văn bản trong khi vẫn giữ nguyên các định dạng này.
Để sử dụng tính năng này trên thiết bị di động, bạn có thể cập nhật hoặc tải xuống phiên bản Google Tài liệu mới nhất tại đây:– Trọng tải Google Tài liệu dành cho Android– Trọng tải Google Tài liệu dành cho iPhone

https://thuthuat.taimienphi.vn/google-docs-bo-sung-tuy-chon-them-dau-ngat-trang-truoc-doan-van-ban-67367n.aspx Cuối cùng, tính năng mới nhất hiện đã có trên ứng dụng Google Tài liệu dành cho Android và iOS cũng như tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như người dùng G Suite Basic và Business.
Bên cạnh đó, để bảo vệ tính độc quyền cho tài liệu của mình, bạn có thể tham khảo cách thêm Watermark trong tài liệu qua hướng dẫn trong bài viết dưới đây..

#Google #Docs #bổ #sung #tùy #chọn #thêm #dấu #ngắt #trang #trước #đoạn #văn #bản

Google Workspace đã thông báo hôm nay rằng tùy chọn thêm dấu ngắt trang trước một đoạn văn bản trong Google Documents hiện đã có sẵn và khả dụng trên ứng dụng dành cho Android và iOS. Tính năng này đã được triển khai trên nền tảng web vào năm ngoái.
Cập nhật Google Tài liệu cho Android và iOS mới nhất đã thêm một tùy chọn có tên “Thêm ngắt trang trước “, cho phép người dùng đánh dấu văn bản và sử dụng nó để bắt đầu trên một trang mới. Cụ thể, tính năng mới này rất hữu ích trong trường hợp nếu người dùng muốn lấy một số kiểu văn bản cụ thể như tiêu đề hoặc phụ đề để tạo một trang mới.

Google Tài liệu thêm tùy chọn ngắt trang trước đoạn văn
Ngoài ra, bản cập nhật mới nhất cũng cho phép người dùng Google Workspace nhập và xuất Microsoft Word và các tài liệu bên thứ 3 khác với các dấu ngắt trang được áp dụng cho các đoạn văn bản trong khi vẫn giữ nguyên các định dạng này.
Để sử dụng tính năng này trên thiết bị di động, bạn có thể cập nhật hoặc tải xuống phiên bản Google Tài liệu mới nhất tại đây:– Trọng tải Google Tài liệu dành cho Android– Trọng tải Google Tài liệu dành cho iPhone

https://thuthuat.taimienphi.vn/google-docs-bo-sung-tuy-chon-them-dau-ngat-trang-truoc-doan-van-ban-67367n.aspx Cuối cùng, tính năng mới nhất hiện đã có trên ứng dụng Google Tài liệu dành cho Android và iOS cũng như tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như người dùng G Suite Basic và Business.
Bên cạnh đó, để bảo vệ tính độc quyền cho tài liệu của mình, bạn có thể tham khảo cách thêm Watermark trong tài liệu qua hướng dẫn trong bài viết dưới đây..

#Google #Docs #bổ #sung #tùy #chọn #thêm #dấu #ngắt #trang #trước #đoạn #văn #bản


#Google #Docs #bổ #sung #tùy #chọn #thêm #dấu #ngắt #trang #trước #đoạn #văn #bản

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button