Thủ Thuật

Hàm AVERAGE trong Excel, hàm tính trung bình cộng, cách dùng, cú pháp

Hàm SUM và hàm AVERAGE là những hàm tính toán đại diện được nhiều người sử dụng trong Excel. Nếu chưa biết cách sử dụng và cú pháp của hàm AVERAGE trong Excel, bạn có thể tham khảo và làm theo hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

Ghi chú: Tải xuống ngay 70+ Bài tập Excel Cơ bản và Nâng cao

Hàm AVERAGE là một hàm tính toán trong Excel dùng để tính giá trị trung bình của một dãy số trong bảng tính, đồng thời giúp người dùng tính toán nhanh hơn với những dãy số dài. Cú pháp và cách sử dụng hàm AVERAGE rất đơn giản. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

  • Xem thêm: Tiêu chuẩn. Constan

Cách sử dụng ham trung bình trong Excel
Hàm trung bình trong Excel

Các tính năng hàng không trong Excel – Ví dụ

nội dung:
1. Cú pháp của hàm AVERAGE trong EXCEL
2. Cách sử dụng hàm AVERAGE trong EXCEL
3. Lỗi khi sử dụng chức năng AVERAGE trong EXCEL

1. Chức năng AVERAGE là gì? Ứng dụng của hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE là một hàm trung bình trong Excel giúp người dùng tính giá trị trung bình của một dãy số trong bảng một cách nhanh chóng hơn. Hàm AVERAGE cũng có thể được đánh giá kết hợp với một số hàm khác như hàm IF và IFS, hàm HLOOKUP và hàm VLOOKUP.

2. Cách sử dụng hàm AVERAGE trong EXCEL

2.1. Cú pháp hàm AVERAGE trong Excel

cú pháp: Trung bình (1, [Number2], [Number3]…)

Ở đó:
– số 1: nghĩa vụ
– Số 2, số 3,…: Lựa chọn.

Hàm AVERAGE có tối đa 256 đối số, có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Đối số tham chiếu ô hoặc dải ô có chứa giá trị lôgic, văn bản hoặc ô trống bị bỏ qua ngoại trừ số 0 hoặc được nhập trực tiếp vào danh sách đối số.

2.2. Một ví dụ cụ thể về hàm AVERAGE trong EXCEL

Đúng: Xem bảng điểm của nhiều học sinh và tính điểm trung bình môn học của từng học sinh. Tính điểm trung bình môn học của sinh viên

Hàm trung bình trong Excel

Sử dụng công thức trong ô G6.= mean (D6, E6, F2)

Để tính giá trị trung bình của một dãy số tiếp theo, hãy di chuột qua một ô kết quả và dùng chuột kéo ô bên dưới ô đó, nó sẽ tự động sao chép công thức và hiển thị kết quả trong ô đó. . Chỉ cần tính kết quả cho một ô, bạn có thể nhận được điểm trung bình cho tất cả học sinh.

kết quả:

Hàm trung bình trong Excel

3. Lỗi khi sử dụng chức năng AVERAGE trong EXCEL

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi sử dụng hàm AVERAGE trong Excel, rất có thể do một trong những lý do sau:

Các lỗi khi sử dụng chức năng AVERAGE phổ biến:

# p / 0! – Xảy ra lỗi nếu giá trị trung bình không phải là số.

#giá trị! – Lỗi xảy ra nếu một đối số được cung cấp trực tiếp mà hàm AVERAGE không thể diễn giải dưới dạng giá trị số.

Đã sửa lỗi khi sử dụng AVERAGE. Constan

Hàm AVERAGE trả về lỗi #VALUE! Lỗi, công thức trả về lỗi #VALUE! lỗi.

Hàm trung bình trong Excel

Để sửa lỗi #VALUE! Nếu có lỗi, bạn có thể xây dựng công thức bỏ qua phạm vi tham chiếu với lỗi lấy trung bình các giá trị “bình thường” còn lại.

Để làm theo tình huống này, hãy sử dụng hàm AVERAGE và sự kết hợp của các hàm IF và ISERROR để kiểm tra lỗi trong một vùng tham chiếu cụ thể. Tập lệnh này yêu cầu một công thức mảng.

= mean (IF (ISERROR (B2: D2), “”, B2: D2))

bản ghi nhớ: Vì đây là một công thức mảng, bạn phải nhấn phím để nhập công thức đó. Ctrl + Shift + Enter. Excel tự động đặt công thức trong dấu ngoặc nhọn {}. Khi bạn cố gắng tự động nhập các công thức này, Excel sẽ hiển thị chúng dưới dạng văn bản.

Hàm trung bình trong Excel

bản ghi nhớ: Các hàm trên có thể được sử dụng để sửa đổi #VALUE !, # N / A, #NULL, # p / 0! và các lỗi chức năng AVERAGE khác.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-average-tong-excel-966n.aspx
Bài viết trên đã hướng dẫn cách sử dụng các hàm trong framework. ở giữa Để tính trung bình cộng của một dãy số, người ta tính điểm học tập của học sinh trong một lớp. Đây là một hàm được sử dụng phổ biến và được áp dụng nhiều vào các phép tính trong bảng tính Excel. Phiên bản Excel mới được nêu trong bài viết có khá nhiều tính năng. chức năng tính toán thông thường Trong Excel để tham khảo dễ dàng hơn.

Xem thêm thông tin Hàm AVERAGE trong Excel, hàm tính trung bình cộng, cách dùng, cú pháp

Hàm AVERAGE trong Excel, hàm tính trung bình cộng, cách dùng, cú pháp

Hàm SUM và hàm AVERAGE là những hàm tính toán nổi bật được nhiều người sử dụng trong Excel. Nếu chưa biết cách sử dụng và cú pháp của hàm AVERAGE trong Excel, bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết dưới đây và cùng theo dõi.
GHI CHÚ: Tải ngay 70+ bài tập excel cơ bản và nâng cao
Hàm AVERAGE là một hàm tính toán trong Excel dùng để tính giá trị trung bình của một dãy số trong bảng tính, giúp người dùng tính toán nhanh hơn với những dãy số dài. Cú pháp và cách sử dụng hàm AVERAGE rất đơn giản, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Xem thêm: TIÊU CHUẨN. hàm số

Hàm trung bình trong Excel
CHỨC NĂNG HÀNG KHÔNG TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA
Các nội dung:1. Cú pháp hàm AVERAGE trong EXCEL 2. Cách sử dụng hàm AVERAGE trong EXCEL 3. Lỗi khi sử dụng chức năng AVERAGE trong EXCEL
1. Chức năng AVERAGE là gì? Ứng dụng của hàm AVERAGE trong Excel
Hàm AVERAGE là hàm tính trung bình trong Excel giúp người dùng tính giá trị trung bình của một dãy số trong bảng nhanh hơn. Ngoài ra, hàm AVERAGE còn có thể kết hợp với một số hàm khác như hàm IF và IFS, HLOOKUP, VLOOKUP để tính toán.
2. Cách sử dụng hàm AVERAGE trong EXCEL
2.1. Cú pháp của hàm AVERAGE trong Excel
Cú pháp: AVERAGE (Số 1, [Number2], [Number3]…)
Trong đó:– Số 1: Bắt buộc– Number2, Number3, …: lựa chọn.
Hàm AVERAGE có tối đa 256 đối số, có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Đối số tham chiếu ô hoặc dải ô có chứa giá trị lôgic, văn bản hoặc ô trống, những giá trị đó bị bỏ qua, ngoại trừ 0 hoặc được nhập trực tiếp vào danh sách đối số.
2.2. Ví dụ cụ thể về hàm AVERAGE trong EXCEL
Ví dụ: Cho bảng điểm của một số học sinh, tính điểm trung bình các môn học của từng học sinh. Tính điểm trung bình các môn học của học sinh

Bạn sử dụng công thức trong ô G6:= AVERAGE (D6, E6, F2)
Để tính giá trị trung bình của các dãy số tiếp theo, bạn chỉ cần trỏ chuột vào ô kết quả và dùng chuột kéo xuống các ô bên dưới, nó sẽ tự động sao chép công thức và hiển thị kết quả của các ô đó. . Chỉ cần tính kết quả cho một ô và bạn có thể nhận được điểm trung bình của toàn bộ học sinh.
Kết quả:

3. Lỗi khi sử dụng chức năng AVERAGE trong EXCEL
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi sử dụng hàm AVERAGE trong Excel, rất có thể nguyên nhân là do:
Lỗi khi sử dụng chức năng AVERAGE phổ biến:
# p / 0! – Lỗi xảy ra nếu các giá trị trung bình không phải là số.
#GIÁ TRỊ! – Lỗi xảy ra nếu bất kỳ đối số nào được cung cấp trực tiếp mà hàm AVERAGE không thể diễn giải dưới dạng giá trị số.
Sửa lỗi khi sử dụng AVERAGE. hàm số
Nếu hàm AVERAGE tham chiếu đến ô có chứa lỗi #VALUE! lỗi, công thức trả về lỗi #VALUE! lỗi.

Để khắc phục lỗi #VALUE! lỗi, chỉ cần xây dựng một công thức bỏ qua phạm vi tham chiếu có chứa lỗi để tính trung bình các giá trị “bình thường” còn lại.
Để làm theo tình huống này, bạn sử dụng kết hợp hàm AVERAGE với hàm IF và hàm ISERROR để xác định xem có lỗi trong một vùng tham chiếu cụ thể hay không. Tập lệnh này yêu cầu một công thức mảng:
= AVERAGE (IF (ISERROR (B2: D2), “”, B2: D2))
Ghi chú: vì đây là một công thức mảng, bạn sẽ phải nhập nó bằng cách nhấn các phím CTRL + SHIFT + ENTER. Excel sẽ tự động đặt công thức trong dấu ngoặc nhọn {}. Nếu bạn cố gắng nhập các công thức này tự động, Excel sẽ hiển thị các công thức dưới dạng văn bản.

Ghi chú: Hàm trên có thể được sử dụng để sửa lỗi #VALUE !, # N / A, #NULL, # p / 0! và một số lỗi chức năng AVERAGE khác.
https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-average-trong-excel-966n.aspx Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm TRUNG BÌNH để tính trung bình cộng của dãy số, điểm học tập của học sinh trong lớp. Đây là hàm được sử dụng khá phổ biến và được áp dụng nhiều trong các phép tính trên bảng tính Excel. Có khá nhiều hàm trong phiên bản excel mới đã được tổng hợp lại bài viết tổng hợp chức năng tính toán thông thường trong Excel để tham khảo dễ dàng hơn.

#Hàm #AVERAGE #trong #Excel #hàm #tính #trung #bình #cộng #cách #dùng #cú #pháp

Hàm SUM và hàm AVERAGE là những hàm tính toán nổi bật được nhiều người sử dụng trong Excel. Nếu chưa biết cách sử dụng và cú pháp của hàm AVERAGE trong Excel, bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết dưới đây và cùng theo dõi.
GHI CHÚ: Tải ngay 70+ bài tập excel cơ bản và nâng cao
Hàm AVERAGE là một hàm tính toán trong Excel dùng để tính giá trị trung bình của một dãy số trong bảng tính, giúp người dùng tính toán nhanh hơn với những dãy số dài. Cú pháp và cách sử dụng hàm AVERAGE rất đơn giản, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Xem thêm: TIÊU CHUẨN. hàm số

Hàm trung bình trong Excel
CHỨC NĂNG HÀNG KHÔNG TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA
Các nội dung:1. Cú pháp hàm AVERAGE trong EXCEL 2. Cách sử dụng hàm AVERAGE trong EXCEL 3. Lỗi khi sử dụng chức năng AVERAGE trong EXCEL
1. Chức năng AVERAGE là gì? Ứng dụng của hàm AVERAGE trong Excel
Hàm AVERAGE là hàm tính trung bình trong Excel giúp người dùng tính giá trị trung bình của một dãy số trong bảng nhanh hơn. Ngoài ra, hàm AVERAGE còn có thể kết hợp với một số hàm khác như hàm IF và IFS, HLOOKUP, VLOOKUP để tính toán.
2. Cách sử dụng hàm AVERAGE trong EXCEL
2.1. Cú pháp của hàm AVERAGE trong Excel
Cú pháp: AVERAGE (Số 1, [Number2], [Number3]…)
Trong đó:– Số 1: Bắt buộc– Number2, Number3, …: lựa chọn.
Hàm AVERAGE có tối đa 256 đối số, có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Đối số tham chiếu ô hoặc dải ô có chứa giá trị lôgic, văn bản hoặc ô trống, những giá trị đó bị bỏ qua, ngoại trừ 0 hoặc được nhập trực tiếp vào danh sách đối số.
2.2. Ví dụ cụ thể về hàm AVERAGE trong EXCEL
Ví dụ: Cho bảng điểm của một số học sinh, tính điểm trung bình các môn học của từng học sinh. Tính điểm trung bình các môn học của học sinh

Bạn sử dụng công thức trong ô G6:= AVERAGE (D6, E6, F2)
Để tính giá trị trung bình của các dãy số tiếp theo, bạn chỉ cần trỏ chuột vào ô kết quả và dùng chuột kéo xuống các ô bên dưới, nó sẽ tự động sao chép công thức và hiển thị kết quả của các ô đó. . Chỉ cần tính kết quả cho một ô và bạn có thể nhận được điểm trung bình của toàn bộ học sinh.
Kết quả:

3. Lỗi khi sử dụng chức năng AVERAGE trong EXCEL
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi sử dụng hàm AVERAGE trong Excel, rất có thể nguyên nhân là do:
Lỗi khi sử dụng chức năng AVERAGE phổ biến:
# p / 0! – Lỗi xảy ra nếu các giá trị trung bình không phải là số.
#GIÁ TRỊ! – Lỗi xảy ra nếu bất kỳ đối số nào được cung cấp trực tiếp mà hàm AVERAGE không thể diễn giải dưới dạng giá trị số.
Sửa lỗi khi sử dụng AVERAGE. hàm số
Nếu hàm AVERAGE tham chiếu đến ô có chứa lỗi #VALUE! lỗi, công thức trả về lỗi #VALUE! lỗi.

Để khắc phục lỗi #VALUE! lỗi, chỉ cần xây dựng một công thức bỏ qua phạm vi tham chiếu có chứa lỗi để tính trung bình các giá trị “bình thường” còn lại.
Để làm theo tình huống này, bạn sử dụng kết hợp hàm AVERAGE với hàm IF và hàm ISERROR để xác định xem có lỗi trong một vùng tham chiếu cụ thể hay không. Tập lệnh này yêu cầu một công thức mảng:
= AVERAGE (IF (ISERROR (B2: D2), “”, B2: D2))
Ghi chú: vì đây là một công thức mảng, bạn sẽ phải nhập nó bằng cách nhấn các phím CTRL + SHIFT + ENTER. Excel sẽ tự động đặt công thức trong dấu ngoặc nhọn {}. Nếu bạn cố gắng nhập các công thức này tự động, Excel sẽ hiển thị các công thức dưới dạng văn bản.

Ghi chú: Hàm trên có thể được sử dụng để sửa lỗi #VALUE !, # N / A, #NULL, # p / 0! và một số lỗi chức năng AVERAGE khác.
https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-average-trong-excel-966n.aspx Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm TRUNG BÌNH để tính trung bình cộng của dãy số, điểm học tập của học sinh trong lớp. Đây là hàm được sử dụng khá phổ biến và được áp dụng nhiều trong các phép tính trên bảng tính Excel. Có khá nhiều hàm trong phiên bản excel mới đã được tổng hợp lại bài viết tổng hợp chức năng tính toán thông thường trong Excel để tham khảo dễ dàng hơn.

#Hàm #AVERAGE #trong #Excel #hàm #tính #trung #bình #cộng #cách #dùng #cú #pháp


#Hàm #AVERAGE #trong #Excel #hàm #tính #trung #bình #cộng #cách #dùng #cú #pháp

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button