Thủ Thuật

Hàm CONCATENATE, hàm nối các chuỗi ký tự trong Excel

Hàm CONCATENATE trong Excel là hàm dùng để ghép các chuỗi, đoạn văn bản,… từ nhiều ô để người dùng soạn dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn. Nếu chưa biết cách sử dụng hàm CONCATENATE, bạn có thể đọc và làm theo hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

Khi Excel cần nối các ký tự trong một cột dữ liệu trong bảng, hãy sử dụng hàm CONCATENATE. Chức năng này giúp người dùng có thể ghép từng ký tự trong từng cột và tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh theo yêu cầu của người dùng. Ví dụ, khi làm việc với bảng dữ liệu có họ, tên của khách hàng thường được hiển thị cùng với các cột họ và tên của khách hàng. Hàm này nối 2 chuỗi lại với nhau: họ và tên khách hàng. Thay vì nhập họ và tên của từng người theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để nhập lại tên đầy đủ dựa trên hai cột đó. Một hàm nối hoàn toàn họ và tên trong mỗi cột. Và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này thì bài viết tiếp theo sẽ là phần giới thiệu về cú pháp và cách sử dụng hàm CONCATENATE? Mời độc giả của bạn.

đăng ký excel

Cách nối các mục trong Excel bằng hàm CONCATENATE

Cách sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel – Ví dụ

nội dung:
1. Kết cấu. chức năng chức năng
2. Cú pháp kết nối. hàm số
3. Những lưu ý khi sử dụng CONCATENATE. hàm số
4. Sử dụng dấu và để nối các từ thông dụng trong CONCATENATE. hàm số
5. Ví dụ về kết nối. hàm số

1. Hàm CONCATENATE trong Excel

Được sử dụng để nối các chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất. Các chuỗi được nối có thể là số, văn bản hoặc tham chiếu ô.

2. Cú pháp của hàm CONCATENATE trong Excel

sự liên quan(văn bản 1, văn bản 2, …)

Ở đó:
Văn bản 1: Đây là tập đầu tiên. cuộc điều tra.
Văn bản 2:… : Lựa chọn. Có thể lên tới 255 chuỗi. Các chuỗi phải được phân tách bằng dấu phẩy.

3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel

– Phải dùng dấu phẩy để ngăn cách các đối số trong văn bản.
– Để thêm dấu cách cho các từ, bạn phải đặt các đối số văn bản bằng “” giữa các từ.
– Nếu kết quả là lỗi #NAME, điều đó có nghĩa là bạn đã không sử dụng dấu ngoặc kép “” khi thêm đối số văn bản dưới dạng ký tự văn bản.
– Trong phiên bản Excel 2016, hàm này đã được thay thế bằng hàm CONCAT, cú pháp và cấu trúc vẫn như cũ. Các phiên bản Excel trong tương lai sẽ thay thế tính năng này. Do đó, nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel mới hơn, bạn cũng nên sử dụng hàm CONCAT thay vì hàm CONCATENATE.
– Lỗi #NAME: Lỗi chuỗi văn bản có dấu ngoặc kép (“”). Để giải quyết lỗi này, chỉ cần thêm dấu ngoặc kép trước ký tự đầu tiên và sau ký tự cuối cùng của chuỗi văn bản trong đối số văn bản.

4. Sử dụng dấu “&” để nối các từ thông dụng trong Excel

– Trong bảng Dữ liệu tính toán trong Excel, nhập hàm = (J8 & “” & K8) vào ô tham chiếu để hiển thị kết quả như hình.

Nhấn Enter để xem kết quả.

5. Ví dụ hiển thị hàm ConcateNate trong Excel

Đúng: Tôi có bảng dữ liệu sau:

kết nối tình yêu

kết hợp từ thông thường

Nhập công thức vào ô D5. = Kết nối (J8, K8)

Tôi muốn kết nối excel

kết quả sẽ xuất hiện

đăng ký excel

Ghép các từ có thêm khoảng trắng

Nhập công thức sau vào ô D6. = Kết nối (J8, “”, K8)

Kết nối Hàm trong Excel 2016

kết quả sẽ xuất hiện

Kết nối Hàm trong Excel 2013

Điều chỉnh từ để thêm ký tự văn bản

Điền vào ô D7. = Kết nối (J9, K9, “.Vn”)

Hàm kết nối trong Excel 2010

kết quả:

Kết nối Hàm trong Excel 2007

Sử dụng hàm CONCATENATE để nối một số với ngày ở các định dạng khác nhau.

Trong bảng dữ liệu được tính toán trong Excel, hãy nhập hàm = CONCATENATE (“Hôm nay là”, TEXT (TODAY ()), “mm / dd / yy”) trong tham chiếu ô để hiển thị kết quả.

Kết nối Hàm trong Excel 2007

kết quả

Kết nối Hàm trong Excel 2007

Sử dụng hàm CONCATENATE để nối dữ liệu với dòng mới.

Để sử dụng nguồn cấp dòng, bạn phải sử dụng hàm CHAR (trả về ký tự được chỉ định bởi số mã) với mã ASCII thích hợp để dữ liệu có thể được biểu diễn dưới dạng ký tự xuống dòng.

+ Được sử dụng trên Windows chữ ký (10)trong đó 10 là mã ASCII cho dòng mới. + sử dụng trên Mac ký hiệu (13), trong đó 13 là mã ASCII cho ngắt dòng.

bạn có thể sử dụng công thức = Kết nối (J9, CHAR (10), K9)
hoặc công thức = J9 & CHAR (10) & K9

Kết nối Hàm trong Excel 2007

kết quả:

Kết nối Hàm trong Excel 2007

bản ghi nhớ: Trong ô mà bạn muốn hiển thị chuỗi dòng mới, bạn cần chọn: start => dòng mới (Excel 2016) Hoặc nhấn phím tắt. Ctrl +1 và lựa chọn tiêu đề văn bản trên bản đồ chuyển tiếp tin nhắn

Kết nối Hàm trong Excel 2007

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-concatenate-noi-cac-chuoi-ky-tu-tong-excel-89n.aspx
Tại thời điểm này, bạn nên biết làm thế nào. Kết nối. hàm số sau đó phải không? Tính năng này cho phép các chuỗi được nối với nhau, giúp tính toán và thao tác dễ dàng hơn trong bảng tính Excel. Nếu gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện, đừng ngại để lại bình luận bên dưới và đội ngũ kỹ thuật Vik News của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Ngoài ra, hàm LOWER là một trong những hàm xử lý chuỗi được tích hợp trong Excel, và được chia thành hàm chuỗi / hàm văn bản. Hàm chuỗi trong Excel LOWER được sử dụng giống như Hàm trang tính (WS) trong Excel. Bởi vì nó là một hàm bảng tính, hàm LOWER có thể được nhập vào một ô trang tính như một phần của công thức.


Thông tin thêm

Hàm CONCATENATE, hàm nối các chuỗi ký tự trong Excel

Hàm CONCATENATE trong Excel là hàm dùng để ghép các chuỗi ký tự, văn bản, … từ nhiều ô lại với nhau giúp người dùng tổng hợp dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn. Nếu chưa biết cách sử dụng hàm CONCATENATE, bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết dưới đây và cùng làm theo nhé.
Trong Excel, khi cần nối các ký tự trong các cột dữ liệu trong bảng, chúng ta sẽ sử dụng hàm CONCATENATE. Hàm sẽ giúp người dùng liên kết từng ký tự trong mỗi cột và tạo thành một chuỗi ký tự hoàn chỉnh, theo nhu cầu của người dùng. Ví dụ, khi làm việc với bảng dữ liệu có Họ, Tên khách hàng thường đi kèm với cột Họ và Tên khách hàng. Hàm này sẽ có tác dụng ghép 2 chuỗi Họ, Tên khách hàng lại với nhau thay vì phải gõ lại Họ và tên dựa trên 2 cột đó, thay vì phải gõ thủ công họ và tên của từng người thì chúng ta có thể sử dụng ngay hàm này để ghép Họ và Tên trong mỗi cột khác nhau thành đầy đủ. Và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này thì bài viết dưới đây sẽ là phần giới thiệu về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm CONCATENATE? Mời quý độc giả cùng theo dõi.

Cách sử dụng hàm CONCATENATE để nối các thứ trong Excel
Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel – Ví dụ minh họa
Nội dung:1. KẾT CẤU. chức năng chức năng 2. Cú pháp CONCATENATE. chức năng 3. Những lưu ý khi sử dụng CONCATENATE. chức năng 4. Sử dụng ký tự & để nối các từ thông thường trong CONCATENATE. chức năng 5. Ví dụ CONCATENATE. chức năng
1. Hàm CONCATENATE trong Excel
Được sử dụng để nối các chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất. Các chuỗi được nối có thể là số, văn bản, tham chiếu ô.
2. Cú pháp của hàm CONCATENATE trong Excel
CONCATENATE (văn bản 1, văn bản 2, …)
Trong đó:Văn bản 1: là chuỗi thứ nhất. Yêu cầu.Văn bản 2…: Lựa chọn. Có thể lên tới 255 chuỗi. Các chuỗi phải được phân tách bằng dấu phẩy.
3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel
– Bạn phải sử dụng dấu phẩy để phân tách các đối số Văn bản– Nếu bạn muốn thêm dấu cách cho các từ, bạn phải thêm đối số Văn bản là “” giữa các từ– Nếu kết quả là lỗi #NAME, điều đó có nghĩa là bạn đã không sử dụng dấu ngoặc kép “” khi thêm đối số Văn bản dưới dạng ký tự văn bản.– Trong phiên bản Excel 2016, hàm này đã được thay thế bằng hàm CONCAT, cú pháp và cấu trúc vẫn giống hệt nhau. Nhiều khả năng các phiên bản Excel sau cũng sẽ thay thế hàm này, vì vậy nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel mới nhất, bạn cũng nên cân nhắc sử dụng hàm CONCAT thay vì hàm CONCATENATE– Lỗi #NAME: Đây là lỗi chuỗi văn bản có dấu ngoặc kép (“”). Để khắc phục lỗi này, bạn chỉ cần thêm dấu ngoặc kép trước ký tự đầu tiên và sau ký tự cuối cùng của chuỗi văn bản trong đối số văn bản.
4. Sử dụng ký tự “&” để nối các từ thông thường trong Excel
– Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = (J8 & “” & K8) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả như hình.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

5. Ví dụ minh họa hàm ConcateNate trong Excel
Ví dụ: Chúng ta có bảng dữ liệu sau.

Nối các từ thông dụng
Bạn nhập vào ô D5 công thức: = CONCATENATE (J8, K8)

Kết quả xuất hiện

Ghép các từ có thêm khoảng trắng
Bạn nhập vào ô D6 công thức: = CONCATENATE (J8, “”, K8)

Kết quả xuất hiện

Ghép các từ để thêm ký tự văn bản
Bạn điền vào ô D7: = CONCATENATE (J9, K9, “. Vn”)

Kết quả:

Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các số và ngày ở các định dạng khác nhau
Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = CONCATENATE (“Hôm nay là”, TEXT (TODAY (), “mm / dd / yy”) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Kết quả

Sử dụng hàm CONCATENATE để nối dữ liệu với một dòng mới.
Để sử dụng một dòng mới, bạn cần sử dụng hàm CHAR (trả về ký tự được chỉ định bởi số mã) với mã ASCII tương ứng để dữ liệu có thể được hiển thị dưới dạng ký tự xuống dòng.
+ Trên Windows, sử dụng CHAR (10)trong đó 10 là mã ASCII cho dòng mới.+ Trên máy Mac, sử dụng CHAR (13), trong đó 13 là mã ASCII cho một dòng mới.
Bạn có thể sử dụng công thức = CONCATENATE (J9, CHAR (10), K9)Hoặc công thức = J9 & CHAR (10) & K9

Kết quả:

Ghi chú: Trong các ô bạn muốn hiển thị chuỗi dòng mới, bạn cần chọn Home => Wrap Text (Excel 2016) hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +1 và lựa chọn Bao text tại thẻ Căn chỉnh

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-concatenate-noi-cac-chuoi-ky-tu-trong-excel-89n.aspx Tại thời điểm này, bạn có thể đã biết cách bằng cách sử dụng Concatenate. chức năng sau đó phải không? Sử dụng hàm này, bạn có thể nối các chuỗi ký tự với nhau, giúp cho việc tính toán và thao tác trên bảng tính Excel trở nên dễ dàng hơn. Nếu trong quá trình thực hiện bạn gặp khó khăn đừng ngại comment bên dưới, đội ngũ kỹ thuật của Vik News sẽ hỗ trợ bạn.
Cùng với đó, hàm LOWER là một trong những hàm xử lý chuỗi ký tự được tích hợp sẵn trong Excel và được phân loại giống như hàm Chuỗi / Hàm văn bản. Hàm chuỗi trong Excel LOWER được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Bởi vì nó là một hàm bảng tính, hàm LOWER có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô trang tính.

#Hàm #CONCATENATE #hàm #nối #các #chuỗi #ký #tự #trong #Excel

Hàm CONCATENATE, hàm nối các chuỗi ký tự trong Excel

Hàm CONCATENATE trong Excel là hàm dùng để ghép các chuỗi ký tự, văn bản, … từ nhiều ô lại với nhau giúp người dùng tổng hợp dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn. Nếu chưa biết cách sử dụng hàm CONCATENATE, bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết dưới đây và cùng làm theo nhé.
Trong Excel, khi cần nối các ký tự trong các cột dữ liệu trong bảng, chúng ta sẽ sử dụng hàm CONCATENATE. Hàm sẽ giúp người dùng liên kết từng ký tự trong mỗi cột và tạo thành một chuỗi ký tự hoàn chỉnh, theo nhu cầu của người dùng. Ví dụ, khi làm việc với bảng dữ liệu có Họ, Tên khách hàng thường đi kèm với cột Họ và Tên khách hàng. Hàm này sẽ có tác dụng ghép 2 chuỗi Họ, Tên khách hàng lại với nhau thay vì phải gõ lại Họ và tên dựa trên 2 cột đó, thay vì phải gõ thủ công họ và tên của từng người thì chúng ta có thể sử dụng ngay hàm này để ghép Họ và Tên trong mỗi cột khác nhau thành đầy đủ. Và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này thì bài viết dưới đây sẽ là phần giới thiệu về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm CONCATENATE? Mời quý độc giả cùng theo dõi.

Cách sử dụng hàm CONCATENATE để nối các thứ trong Excel
Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel – Ví dụ minh họa
Nội dung:1. KẾT CẤU. chức năng chức năng 2. Cú pháp CONCATENATE. chức năng 3. Những lưu ý khi sử dụng CONCATENATE. chức năng 4. Sử dụng ký tự & để nối các từ thông thường trong CONCATENATE. chức năng 5. Ví dụ CONCATENATE. chức năng
1. Hàm CONCATENATE trong Excel
Được sử dụng để nối các chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất. Các chuỗi được nối có thể là số, văn bản, tham chiếu ô.
2. Cú pháp của hàm CONCATENATE trong Excel
CONCATENATE (văn bản 1, văn bản 2, …)
Trong đó:Văn bản 1: là chuỗi thứ nhất. Yêu cầu.Văn bản 2…: Lựa chọn. Có thể lên tới 255 chuỗi. Các chuỗi phải được phân tách bằng dấu phẩy.
3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel
– Bạn phải sử dụng dấu phẩy để phân tách các đối số Văn bản– Nếu bạn muốn thêm dấu cách cho các từ, bạn phải thêm đối số Văn bản là “” giữa các từ– Nếu kết quả là lỗi #NAME, điều đó có nghĩa là bạn đã không sử dụng dấu ngoặc kép “” khi thêm đối số Văn bản dưới dạng ký tự văn bản.– Trong phiên bản Excel 2016, hàm này đã được thay thế bằng hàm CONCAT, cú pháp và cấu trúc vẫn giống hệt nhau. Nhiều khả năng các phiên bản Excel sau cũng sẽ thay thế hàm này, vì vậy nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel mới nhất, bạn cũng nên cân nhắc sử dụng hàm CONCAT thay vì hàm CONCATENATE– Lỗi #NAME: Đây là lỗi chuỗi văn bản có dấu ngoặc kép (“”). Để khắc phục lỗi này, bạn chỉ cần thêm dấu ngoặc kép trước ký tự đầu tiên và sau ký tự cuối cùng của chuỗi văn bản trong đối số văn bản.
4. Sử dụng ký tự “&” để nối các từ thông thường trong Excel
– Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = (J8 & “” & K8) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả như hình.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

5. Ví dụ minh họa hàm ConcateNate trong Excel
Ví dụ: Chúng ta có bảng dữ liệu sau.

Nối các từ thông dụng
Bạn nhập vào ô D5 công thức: = CONCATENATE (J8, K8)

Kết quả xuất hiện

Ghép các từ có thêm khoảng trắng
Bạn nhập vào ô D6 công thức: = CONCATENATE (J8, “”, K8)

Kết quả xuất hiện

Ghép các từ để thêm ký tự văn bản
Bạn điền vào ô D7: = CONCATENATE (J9, K9, “. Vn”)

Kết quả:

Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các số và ngày ở các định dạng khác nhau
Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = CONCATENATE (“Hôm nay là”, TEXT (TODAY (), “mm / dd / yy”) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Kết quả

Sử dụng hàm CONCATENATE để nối dữ liệu với một dòng mới.
Để sử dụng một dòng mới, bạn cần sử dụng hàm CHAR (trả về ký tự được chỉ định bởi số mã) với mã ASCII tương ứng để dữ liệu có thể được hiển thị dưới dạng ký tự xuống dòng.
+ Trên Windows, sử dụng CHAR (10)trong đó 10 là mã ASCII cho dòng mới.+ Trên máy Mac, sử dụng CHAR (13), trong đó 13 là mã ASCII cho một dòng mới.
Bạn có thể sử dụng công thức = CONCATENATE (J9, CHAR (10), K9)Hoặc công thức = J9 & CHAR (10) & K9

Kết quả:

Ghi chú: Trong các ô bạn muốn hiển thị chuỗi dòng mới, bạn cần chọn Home => Wrap Text (Excel 2016) hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +1 và lựa chọn Bao text tại thẻ Căn chỉnh

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-concatenate-noi-cac-chuoi-ky-tu-trong-excel-89n.aspx Tại thời điểm này, bạn có thể đã biết cách bằng cách sử dụng Concatenate. chức năng sau đó phải không? Sử dụng hàm này, bạn có thể nối các chuỗi ký tự với nhau, giúp cho việc tính toán và thao tác trên bảng tính Excel trở nên dễ dàng hơn. Nếu trong quá trình thực hiện bạn gặp khó khăn đừng ngại comment bên dưới, đội ngũ kỹ thuật của Vik News sẽ hỗ trợ bạn.
Cùng với đó, hàm LOWER là một trong những hàm xử lý chuỗi ký tự được tích hợp sẵn trong Excel và được phân loại giống như hàm Chuỗi / Hàm văn bản. Hàm chuỗi trong Excel LOWER được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Bởi vì nó là một hàm bảng tính, hàm LOWER có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô trang tính.

#Hàm #CONCATENATE #hàm #nối #các #chuỗi #ký #tự #trong #Excel


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button