Thủ Thuật

Hàm COUNTIF, hàm đếm có điều điện trong Excel

Hàm COUNTIF trong Excel là hàm dùng để tính toán và so sánh có điều kiện dữ liệu trong bảng nhằm giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn. Nếu bạn đang chưa biết cách sử dụng hàm tính toán có điều kiện COUNTIF trong Excel, hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Trong thực tế, tôi thường gặp các bài toán thống kê với một hoặc nhiều ràng buộc, thường sử dụng hàm Count để đếm. Hàm COUNT của Excel giúp một phần để hoàn thành nhiệm vụ này.

Hàm COUNTIF, hàm tính toán có điều kiện trong Excel

COUNTIF là một hàm tính toán có điều kiện, cũng như hàm COUNTIF. Tùy thuộc vào cài đặt của từng thiết bị, các chức năng như “,” hoặc “;” sử dụng dấu phân cách. Các bạn ơi! Đối với các môn học yêu cầu thống kê đại diện cho các điều kiện cụ thể, hãy sử dụng các hàm. đếm ngược

Cách sử dụng hàm COUNTIF – ví dụ

Nội dung bài viết:
I. Hàm COUNTIF là gì? Ứng dụng của hàm COUNTIF trong Excel.
II. Ví dụ về cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel.
2.1. Đếm số lần xuất hiện trong bảng.
2.2. Tính toán dữ liệu trong các điều kiện cụ thể.
2.3. Truy xuất và đếm số lần xuất hiện của dữ liệu.
2.4. Tính toán dữ liệu bằng cách sử dụng các ký tự khác nhau.
III. Bản tóm tắt các lỗi xảy ra khi sử dụng hàm COUNTIF trong Excel.
3.1. Lỗi ô tham chiếu công thức trong sổ làm việc đã đóng.
3.2. Chuỗi lỗi dài hơn 255 ký tự.
3.3. Lỗi Hàm COUNTIF không đếm các giá trị trong phạm vi dữ liệu không liền nhau.
3.4. Đã xảy ra lỗi khi sử dụng & và dấu ngoặc kép (“”) trong công thức COUNTIF.
3.5. Đã xảy ra lỗi khi sử dụng hàm COUNTIF để đếm các ô có định dạng màu.
3.6. Lỗi Hàm COUNTIF không hoạt động trong Excel.

1. Hàm COUNTIF là gì? Ứng dụng của Excel

đếm ngược. chức năng Một hàm đếm dữ liệu có điều kiện trong Excel, được sử dụng với cú pháp. = COUNTIF (phạm vi; tiêu chí).

Ở đó:

+ Phạm vi: Nó là một phần của khu vực mà bạn muốn đếm dữ liệu cần thiết. Nó có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
+ Tiêu chí: Bắt buộc để đếm các giá trị trong một phạm vi, có thể là một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.

2. Ví dụ về cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

đếm ham trong excel

Sử dụng công thức sau trong ô D15 để đếm số con trai.= COUNTIF (C5: C14, “Nam”)

đếm ham trong excel

2.1. đếm số lần xuất hiện trong một bảng

Cấp độ 1: Nhập công thức sau vào biểu dữ liệu Excel để tính các sản phẩm Nokia. = COUNTIF (K7: K14, “Nokia”). Nhập ô để hiển thị kết quả.

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

Bước 2: họp báo đi vào Hiển thị kết quả.

Cách sử dụng hàm countif

2.2. Tính toán dữ liệu trong các điều kiện cụ thể.

Để tính toán số lần bán hàng trên 100, hãy sử dụng lệnh sau: = COUNTIF (M7: M14, “> 100”) Trong ô mà bạn muốn hiển thị kết quả

Làm thế nào để sử dụng hàm COUNTIF?

– Họp báo đi vào Hiển thị kết quả.

Cách tìm và so sánh các trạng thái với COUNTIF

2.3. Truy xuất và đếm số lần xuất hiện của dữ liệu.

Để tìm số lần xuất hiện dữ liệu iPhone trong danh mục sản phẩm, hãy sử dụng chức năng sau: = COUNTIF (K7: K14, “i *”) trong hộp kết quả bạn muốn hiển thị

nắm tay: với tôi* Biểu diễn dữ liệu trong đó ký tự đầu tiên là i.

Hàm COUNTIF.

– sau đó đi vào Hiển thị kết quả.

Làm thế nào để sử dụng hàm COUNTIF trong thời gian ngắn nhất?

2.4. Tính toán dữ liệu bằng cách sử dụng các ký tự khác nhau.

Nhập một hàm từ bảng dữ liệu được tính toán trong Excel. = COUNTIF (K7: K14, “” & K9) Nhấn vào đây để xem kết quả.

nắm tay: Tính cách để tìm giá trị không phải (hay còn gọi là khác).

Caterpillars với COUNTIF

– Họp báo đi vào Hiển thị kết quả.

Hàm COUNTIF.

3. Tổng hợp các lỗi khi sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

lỗi #giá trị! Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất khi sử dụng. đếm ngược cũng như chức năng đếm ngược.

3.1. Các ô tham chiếu công thức trong sổ làm việc đã đóng

cái cằm COUNTIF / COUNTIFS Tham chiếu đến ô trong vùng dữ liệu của trang tính bị đóng và kết quả là một thông báo lỗi được trả về. #giá trị!.
bản ghi nhớ: Lỗi này cũng xảy ra trong các hàm Excel khác như: SUMIF, SUMIFS, COUNTBLANKvà các tính năng khác.
giải pháp: Để giải quyết lỗi này, chỉ cần mở trang tính có chứa phạm vi dữ liệu được tham chiếu bởi công thức và nhấn một phím. Chìa khóa F9 Làm mới công thức.
Bạn cũng có thể sửa lỗi bằng cách áp dụng phương pháp trên. #giá trị! Khi sử dụng kết hợp tính năng tóm lượcnếu trong một công thức mảng.

3.2 Chuỗi dài hơn 255 ký tự

giải pháp: Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu bạn không thể rút ngắn chuỗi, hãy sử dụng. chức năng xích lại với nhau Ngoài ra, sử dụng toán tử (&) để chia một giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:
= COUNTIF (B2: B12, “chuỗi dài” & “chuỗi dài khác”)

3.3 Hàm COUNTIF không đếm các giá trị trong phạm vi dữ liệu không liền nhau.

giải pháp: Hàm COUNTIF của Excel không hoạt động trên các dải dữ liệu không liền kề và cú pháp hàm cho phép bạn chỉ định một ô duy nhất làm tham số đầu tiên. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng kết hợp nhiều hàm COUNTIF.
Công thức không hợp lệ: = COUNTIF (A2, B3, C4, “> 0”)
công thức chính xác: = COUNTIF (A2, “> 0”) + COUNTIF (B3, “> 0”) + COUNTIF (C4, “> 0”)
Ngoài ra, hãy sử dụng hàm INDIRECT để tạo dữ liệu mảng. Ví dụ: hai công thức dưới đây trả về cùng một kết quả.
= SUM (COUNTIF (gián tiếp ({“C2: C8”, “E2: E8”}), “= 0”))
= COUNTIF ($ C2: $ C8.0) + COUNTIF ($ E2: $ E8.0)

Cách sử dụng hàm countif trong Excel

3.4. Sử dụng & và dấu ngoặc kép (“”) trong COUNTIF. công thức nấu ăn

giải pháp: Cú pháp của hàm COUNTIF rất khó hiểu. & và dấu ngoặc kép (“”) được sử dụng trong các công thức tạo chuỗi văn bản cho các đối số. Bạn có thể làm theo các quy tắc dưới đây.
– Dấu & và dấu ngoặc kép không bắt buộc khi sử dụng tham chiếu số hoặc ô trong điều kiện so sánh chính xác. Ví dụ: = COUNTIF (A1: A10,10) hoặc = COUNTIF (A1: A10, C1).
– Nếu điều kiện chứa một số toán tử có văn bản, ký tự đại diện hoặc số thì chúng phải được đặt trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: = COUNTIF (A2: A10, “Lemon”) hoặc = COUNTIF (A2: A10, “*”) hoặc = COUNTIF (A2: A10, “> 5”)
– Khi sử dụng biểu thức với tham chiếu ô hoặc các hàm Excel khác, bạn phải sử dụng dấu ngoặc kép (“”) để bắt đầu chuỗi văn bản và dấu và (&) để nối và kết thúc chuỗi. Ví dụ: = COUNTIF (A2: A10, “>” & D2) hoặc = COUNTIF (A2: A10, “=”>
– Nếu bạn không chắc nên thêm dấu ngoặc kép hay dấu và, hãy thử thêm chúng.
Trong hầu hết các trường hợp, tiền tố && sẽ hoạt động. Ví dụ chính thức:
= COUNTIF (C2: C8, “=> =”>

3.5. Đã xảy ra lỗi khi đếm các ô định dạng màu bằng hàm COUNTIF.

giải pháp: Điều kiện định dạng không thể được sử dụng làm điều kiện trong cú pháp của hàm COUNTIF trong Excel. Cách duy nhất để đếm hoặc tính tổng các ô được định dạng màu là sử dụng macro, hay chính xác hơn là một hàm do người dùng xác định trong Excel. Ngoài ra, bạn có thể tìm mã làm việc theo cách thủ công trong ô định dạng màu.

3.6. Hàm COUNTIF trong Excel không hoạt động

trả lời: Nếu công thức của bạn được viết đúng, nhưng hàm COUNTIF không hoạt động hoặc trả về kết quả không chính xác, hãy sử dụng & và dấu ngoặc kép (“”) để kiểm tra các điều kiện như phạm vi, điều kiện và tham chiếu ô.

Hãy cẩn thận khi sử dụng dấu cách trong công thức COUNTIF. Khi viết các công thức tính toán, hãy chú ý đến khoảng trắng. Dấu cách trong công thức có thể gây ra lỗi. = COUNTIF (B2: B13, “Chanh”).

Thoạt nhìn, không có gì sai với công thức, ngoại trừ việc có khoảng trắng sau dấu ngoặc kép. Microsoft Excel giả định rằng bạn muốn đếm các ô có chứa từ “chanh” và sẽ nuốt công thức này mà không hiển thị thông báo lỗi, cảnh báo hoặc chỉ báo khác.

Nếu bạn sử dụng hàm COUNTIF với nhiều điều kiện, hãy chia công thức thành các phần và kiểm tra từng hàm một.

Tương tự như hàm COUNTIF, bạn có thể xem chi tiết cách sử dụng của nó. đếm ngược. chức năngCác hàm thống kê có điều kiện. Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều ví dụ cụ thể mà đôi khi nhiều công cụ cần phải dựa vào và sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lượng bài toán. cơ thể con người.

Hàm đếm là một trong nhiều hàm của Excel và hàm tìm kiếm cũng tương tự như vậy. Nếu bạn đang tìm kiếm một chức năng tìm kiếm, Vlookup là dành cho bạn. Hàm Vlookup Chúng tôi giúp bạn tìm thấy kết quả tốt nhất trong thời gian nhanh nhất có thể.

Công cụ Excel có rất nhiều phím tắt hữu ích cho người dùng, 11 phím tắt trong Excel mà Vik News chia sẻ trong bài viết gần đây sẽ giúp bạn thao tác với công cụ này nhanh hơn, chuyên nghiệp và chi tiết hơn. , bạn thấy một danh sách 11 phím tắt trong excel cái này.

https://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-su-dung-ham-countif-tong-excel-629n.aspx

Xem thêm thông tin Hàm COUNTIF, hàm đếm có điều điện trong Excel

Hàm COUNTIF, hàm đếm có điều điện trong Excel

Hàm COUNTIF trong Excel là hàm dùng để đếm và so sánh có điều kiện các dữ liệu trong bảng giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn. Nếu chưa biết cách sử dụng hàm đếm có điều kiện COUNTIF trong Excel, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.
Trong thực tế, chúng ta thường gặp các bài toán thống kê có một hoặc nhiều ràng buộc và thường sử dụng hàm Count để đếm. Hàm COUNT trong Excel phần nào giúp bạn thực hiện các thao tác đó.

Hàm COUNTIF, hàm đếm có điều kiện trong Excel
Hàm COUNTIF cũng vậy, nhưng COUNTIF là hàm đếm có điều kiện. Lưu ý, tùy theo cài đặt của từng máy mà bạn sử dụng dấu phân cách trong các chức năng như “,” hoặc “;” Các bạn ơi! Đối với chủ đề yêu cầu thống kê cho biết một điều kiện cụ thể, chúng tôi sử dụng hàm COUNTIF
Cách sử dụng hàm COUNTIF – Ví dụ minh họa
Mục lục bài viết:I. Hàm COUNTIF là gì? Ứng dụng của hàm COUNTIF trong Excel.II. Ví dụ minh họa bằng cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel. 2.1. Đếm số lần xuất hiện trong bảng. 2.2. Đếm dữ liệu trong một điều kiện nhất định. 2.3. Tìm kiếm và đếm số lần xuất hiện của dữ liệu. 2.4. Sử dụng một ký tự khác để đếm dữ liệu.III. Tổng hợp các lỗi khi sử dụng hàm COUNTIF trong Excel. 3.1. Lỗi Ô Tham chiếu Công thức Trong Sổ làm việc Đã đóng. 3.2. Chuỗi lỗi dài hơn 255 ký tự. 3.3. Lỗi Hàm COUNTIF Không Tính Giá trị Trên Vùng Dữ liệu Không Liên tục. 3.4. Lỗi Sử dụng & và Dấu ngoặc kép (“”) Trong Công thức COUNTIF. 3.5. Lỗi khi sử dụng hàm COUNTIF để đếm ô định dạng màu. 3.6. Lỗi Hàm COUNTIF không hoạt động trong Excel.
1. Hàm COUNTIF là gì? Ứng dụng trong Excel
COUNTIF. chức năng là một hàm để đếm dữ liệu có điều kiện trong Excel và được sử dụng với cú pháp = COUNTIF (phạm vi; tiêu chí).
Trong đó:
+ Phạm vi: Đây là phần của khu vực mà bạn muốn đếm dữ liệu cần thiết. Có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.+ Tiêu chí: Điều kiện bắt buộc để đếm các giá trị trong một phạm vi, có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.
2. Ví dụ về cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

Để đếm số học sinh nam, chúng tôi sử dụng công thức sau cho ô D15:= COUNTIF (C5: C14, “Nam”)

2.1. Đếm số lần xuất hiện trong bảng
Bước 1: Trong bảng dữ liệu Excel để đếm các sản phẩm Nokia, bạn nhập công thức: = COUNTIF (K7: K14, “Nokia”). Nhập ô bạn muốn hiển thị kết quả.

Bước 2: họp báo đi vào để hiển thị kết quả.

2.2. Đếm dữ liệu trong một điều kiện nhất định.
Để đếm số lần bán hàng trên 100, bạn sử dụng lệnh sau: = COUNTIF (M7: M14, “> 100”) trong ô bạn muốn hiển thị kết quả.

– Họp báo đi vào để hiển thị kết quả.

2.3. Tìm kiếm và đếm số lần xuất hiện dữ liệu.
Để tìm số lần xuất hiện dữ liệu iPhone trong danh mục sản phẩm, hãy sử dụng chức năng sau: = COUNTIF (K7: K14, “i *”) trong hộp kết quả bạn muốn hiển thị.
Chú ý: Với tôi* là đại diện cho dữ liệu có ký tự đầu tiên là i.

– Sau đó nhấn đi vào để hiển thị kết quả.

2.4. Sử dụng một ký tự khác để đếm dữ liệu.
Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, bạn nhập hàm = COUNTIF (K7: K14, “” & K9) Bấm để hiển thị kết quả.
Chú ý: Nhân vật để tìm kiếm giá trị Không (hay còn gọi là khác).

– Họp báo đi vào để hiển thị kết quả.

3. Tổng hợp các lỗi khi sử dụng hàm COUNTIF trong Excel
Lỗi #GIÁ TRỊ! là một trong những sai lầm phổ biến nhất khi sử dụng COUNTIF cũng như chức năng COUNTIFS.
3.1. Tham chiếu công thức các ô trong một sổ làm việc đã đóng
Hàm COUNTIF / COUNTIFS Tham chiếu đến ô trong vùng dữ liệu của trang tính bị đóng và kết quả là trả về thông báo lỗi #GIÁ TRỊ!. Ghi chú: Lỗi này cũng xảy ra với một số hàm Excel khác như SUMIF, SUMIFS, COUNTBLANKvà một số chức năng khác. Giải pháp khắc phục: Để khắc phục lỗi này, chỉ cần mở trang tính có chứa phạm vi dữ liệu được tham chiếu trong công thức, nhấn. Chìa khóa F9 để làm mới công thức.Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng cách trên để khắc phục lỗi #GIÁ TRỊ! khi sử dụng kết hợp chức năng TÓM LƯỢC và NẾU trong công thức mảng.
3.2 Chuỗi dài hơn 255 ký tự
Giải pháp: Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu không thể rút ngắn chuỗi, hãy sử dụng. chức năng CONCATENATE hoặc toán tử (&) để chia giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:= COUNTIF (B2: B12, “chuỗi dài” & “chuỗi dài khác”)
3.3 Hàm COUNTIF không đếm giá trị trên vùng dữ liệu không liên tục
Giải pháp: Hàm COUNTIF trong Excel không hoạt động trên phạm vi dữ liệu không liền nhau và cú pháp của hàm cho phép chỉ định một ô duy nhất làm tham số đầu tiên. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng kết hợp nhiều hàm COUNTIF:Công thức sai: = COUNTIF (A2, B3, C4, “> 0”)Công thức đúng: = COUNTIF (A2, “> 0”) + COUNTIF (B3, “> 0”) + COUNTIF (C4, “> 0”)Ngoài ra, sử dụng hàm INDIRECT để tạo dữ liệu mảng. Ví dụ: cả hai công thức bên dưới đều trả về cùng một kết quả:= SUM (COUNTIF (INDIRECT ({“C2: C8”, “E2: E8”}), “= 0”))= COUNTIF ($ C2: $ C8,0) + COUNTIF ($ E2: $ E8,0)

3.4. Sử dụng & và Trích dẫn (“”) Trong COUNTIF. Công thức
Giải pháp: Cú pháp của hàm COUNTIF rất khó hiểu. Dấu & và dấu ngoặc kép (“”) được sử dụng trong công thức để tạo chuỗi văn bản cho đối số. Bạn có thể làm theo các quy tắc dưới đây:– Nếu sử dụng tham chiếu số hoặc ô trong điều kiện so sánh chính xác, bạn không cần dấu & và dấu ngoặc kép. Ví dụ: = COUNTIF (A1: A10,10) hoặc = COUNTIF (A1: A10, C1).– Nếu điều kiện của bạn bao gồm văn bản, ký tự đại diện hoặc toán tử nào đó có số, bạn phải đặt nó trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: = COUNTIF (A2: A10, “chanh”) hoặc = COUNTIF (A2: A10, “*”) hoặc = COUNTIF (A2: A10, “> 5”)– Nếu bạn sử dụng một biểu thức có tham chiếu ô hoặc một hàm Excel khác, bạn phải sử dụng dấu ngoặc kép (“”) để bắt đầu chuỗi văn bản và dấu và (&) để nối và kết thúc chuỗi. Ví dụ: = COUNTIF (A2: A10, “>” & D2) hoặc = COUNTIF (A2: A10, “=”>– Nếu nghi ngờ và phân vân có nên thêm dấu ngoặc kép hoặc dấu và, hãy thử thêm chúng.Trong hầu hết các trường hợp, ký hiệu & & tiền tố hoạt động. Công thức ví dụ:= COUNTIF (C2: C8, “=> =”>
3.5. Lỗi khi sử dụng hàm COUNTIF để đếm ô định dạng màu
Giải pháp: Cú pháp hàm COUNTIF trong Excel không cho phép sử dụng điều kiện định dạng làm điều kiện. Cách duy nhất để đếm hoặc tính tổng các ô được định dạng màu là sử dụng macro, hay chính xác hơn là sử dụng hàm do người dùng xác định trong Excel. Ngoài ra, bạn có thể tìm mã hoạt động trong các ô định dạng màu theo cách thủ công.
3.6. Hàm COUNTIF trong Excel không hoạt động
Câu trả lời: Giả sử nếu công thức được viết đúng nhưng hàm COUNTIF không hoạt động hoặc trả về kết quả sai, hãy thử kiểm tra các điều kiện như phạm vi, điều kiện, tham chiếu ô, sử dụng & và dấu ngoặc kép (“”).
Hãy cẩn thận khi sử dụng dấu cách trong công thức COUNTIF. Khi tạo công thức tính toán, bạn nên chú ý đến dấu cách. Nếu công thức có khoảng trắng, nó có thể gây ra lỗi. = COUNTIF (B2: B13, “chanh”).
Thoạt nhìn, không có gì sai với công thức, ngoại trừ việc có khoảng trắng sau dấu ngoặc kép. Microsoft Excel sẽ nuốt công thức này mà không hiển thị thông báo lỗi, cảnh báo hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác, giả sử đây là trường hợp bạn muốn đếm các ô có chứa từ “chanh”.
Nếu sử dụng hàm COUNTIF với nhiều điều kiện, hãy chia công thức thành các phần khác nhau và kiểm tra từng hàm một.
Tương tự với hàm COUNTIF, bạn có thể xem thêm cách sử dụng COUNTIFS. chức năngchức năng thống kê có điều kiện. Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều ví dụ cụ thể trong cuộc sống mà đôi khi bạn cần dựa vào và sử dụng hàm COUNTIF để tính toán số bài toán trong nhiều công cụ. cơ thể người.
Hàm đếm là một trong nhiều hàm của Excel, hàm tìm kiếm cũng tương tự như vậy, nếu bạn đang tìm một hàm tìm kiếm thì Vlookup là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Hàm Vlookup giúp bạn tìm được kết quả tốt nhất và với thời gian nhanh nhất.
Trong công cụ Excel có rất nhiều phím tắt hữu ích cho người dùng, 11 phím tắt trong Excel mà Vik News chia sẻ trong bài viết mới đây sẽ giúp bạn thao tác trên công cụ này nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn, chi tiết hơn. , bạn xem danh sách 11 phím tắt trong Excel đây.

https://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-su-dung-ham-countif-trong-excel-629n.aspx

#Hàm #COUNTIF #hàm #đếm #có #điều #điện #trong #Excel

Hàm COUNTIF trong Excel là hàm dùng để đếm và so sánh có điều kiện các dữ liệu trong bảng giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn. Nếu chưa biết cách sử dụng hàm đếm có điều kiện COUNTIF trong Excel, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.
Trong thực tế, chúng ta thường gặp các bài toán thống kê có một hoặc nhiều ràng buộc và thường sử dụng hàm Count để đếm. Hàm COUNT trong Excel phần nào giúp bạn thực hiện các thao tác đó.

Hàm COUNTIF, hàm đếm có điều kiện trong Excel
Hàm COUNTIF cũng vậy, nhưng COUNTIF là hàm đếm có điều kiện. Lưu ý, tùy theo cài đặt của từng máy mà bạn sử dụng dấu phân cách trong các chức năng như “,” hoặc “;” Các bạn ơi! Đối với chủ đề yêu cầu thống kê cho biết một điều kiện cụ thể, chúng tôi sử dụng hàm COUNTIF
Cách sử dụng hàm COUNTIF – Ví dụ minh họa
Mục lục bài viết:I. Hàm COUNTIF là gì? Ứng dụng của hàm COUNTIF trong Excel.II. Ví dụ minh họa bằng cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel. 2.1. Đếm số lần xuất hiện trong bảng. 2.2. Đếm dữ liệu trong một điều kiện nhất định. 2.3. Tìm kiếm và đếm số lần xuất hiện của dữ liệu. 2.4. Sử dụng một ký tự khác để đếm dữ liệu.III. Tổng hợp các lỗi khi sử dụng hàm COUNTIF trong Excel. 3.1. Lỗi Ô Tham chiếu Công thức Trong Sổ làm việc Đã đóng. 3.2. Chuỗi lỗi dài hơn 255 ký tự. 3.3. Lỗi Hàm COUNTIF Không Tính Giá trị Trên Vùng Dữ liệu Không Liên tục. 3.4. Lỗi Sử dụng & và Dấu ngoặc kép (“”) Trong Công thức COUNTIF. 3.5. Lỗi khi sử dụng hàm COUNTIF để đếm ô định dạng màu. 3.6. Lỗi Hàm COUNTIF không hoạt động trong Excel.
1. Hàm COUNTIF là gì? Ứng dụng trong Excel
COUNTIF. chức năng là một hàm để đếm dữ liệu có điều kiện trong Excel và được sử dụng với cú pháp = COUNTIF (phạm vi; tiêu chí).
Trong đó:
+ Phạm vi: Đây là phần của khu vực mà bạn muốn đếm dữ liệu cần thiết. Có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.+ Tiêu chí: Điều kiện bắt buộc để đếm các giá trị trong một phạm vi, có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.
2. Ví dụ về cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

Để đếm số học sinh nam, chúng tôi sử dụng công thức sau cho ô D15:= COUNTIF (C5: C14, “Nam”)

2.1. Đếm số lần xuất hiện trong bảng
Bước 1: Trong bảng dữ liệu Excel để đếm các sản phẩm Nokia, bạn nhập công thức: = COUNTIF (K7: K14, “Nokia”). Nhập ô bạn muốn hiển thị kết quả.

Bước 2: họp báo đi vào để hiển thị kết quả.

2.2. Đếm dữ liệu trong một điều kiện nhất định.
Để đếm số lần bán hàng trên 100, bạn sử dụng lệnh sau: = COUNTIF (M7: M14, “> 100”) trong ô bạn muốn hiển thị kết quả.

– Họp báo đi vào để hiển thị kết quả.

2.3. Tìm kiếm và đếm số lần xuất hiện dữ liệu.
Để tìm số lần xuất hiện dữ liệu iPhone trong danh mục sản phẩm, hãy sử dụng chức năng sau: = COUNTIF (K7: K14, “i *”) trong hộp kết quả bạn muốn hiển thị.
Chú ý: Với tôi* là đại diện cho dữ liệu có ký tự đầu tiên là i.

– Sau đó nhấn đi vào để hiển thị kết quả.

2.4. Sử dụng một ký tự khác để đếm dữ liệu.
Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, bạn nhập hàm = COUNTIF (K7: K14, “” & K9) Bấm để hiển thị kết quả.
Chú ý: Nhân vật để tìm kiếm giá trị Không (hay còn gọi là khác).

– Họp báo đi vào để hiển thị kết quả.

3. Tổng hợp các lỗi khi sử dụng hàm COUNTIF trong Excel
Lỗi #GIÁ TRỊ! là một trong những sai lầm phổ biến nhất khi sử dụng COUNTIF cũng như chức năng COUNTIFS.
3.1. Tham chiếu công thức các ô trong một sổ làm việc đã đóng
Hàm COUNTIF / COUNTIFS Tham chiếu đến ô trong vùng dữ liệu của trang tính bị đóng và kết quả là trả về thông báo lỗi #GIÁ TRỊ!. Ghi chú: Lỗi này cũng xảy ra với một số hàm Excel khác như SUMIF, SUMIFS, COUNTBLANKvà một số chức năng khác. Giải pháp khắc phục: Để khắc phục lỗi này, chỉ cần mở trang tính có chứa phạm vi dữ liệu được tham chiếu trong công thức, nhấn. Chìa khóa F9 để làm mới công thức.Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng cách trên để khắc phục lỗi #GIÁ TRỊ! khi sử dụng kết hợp chức năng TÓM LƯỢC và NẾU trong công thức mảng.
3.2 Chuỗi dài hơn 255 ký tự
Giải pháp: Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu không thể rút ngắn chuỗi, hãy sử dụng. chức năng CONCATENATE hoặc toán tử (&) để chia giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:= COUNTIF (B2: B12, “chuỗi dài” & “chuỗi dài khác”)
3.3 Hàm COUNTIF không đếm giá trị trên vùng dữ liệu không liên tục
Giải pháp: Hàm COUNTIF trong Excel không hoạt động trên phạm vi dữ liệu không liền nhau và cú pháp của hàm cho phép chỉ định một ô duy nhất làm tham số đầu tiên. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng kết hợp nhiều hàm COUNTIF:Công thức sai: = COUNTIF (A2, B3, C4, “> 0”)Công thức đúng: = COUNTIF (A2, “> 0”) + COUNTIF (B3, “> 0”) + COUNTIF (C4, “> 0”)Ngoài ra, sử dụng hàm INDIRECT để tạo dữ liệu mảng. Ví dụ: cả hai công thức bên dưới đều trả về cùng một kết quả:= SUM (COUNTIF (INDIRECT ({“C2: C8”, “E2: E8”}), “= 0”))= COUNTIF ($ C2: $ C8,0) + COUNTIF ($ E2: $ E8,0)

3.4. Sử dụng & và Trích dẫn (“”) Trong COUNTIF. Công thức
Giải pháp: Cú pháp của hàm COUNTIF rất khó hiểu. Dấu & và dấu ngoặc kép (“”) được sử dụng trong công thức để tạo chuỗi văn bản cho đối số. Bạn có thể làm theo các quy tắc dưới đây:– Nếu sử dụng tham chiếu số hoặc ô trong điều kiện so sánh chính xác, bạn không cần dấu & và dấu ngoặc kép. Ví dụ: = COUNTIF (A1: A10,10) hoặc = COUNTIF (A1: A10, C1).– Nếu điều kiện của bạn bao gồm văn bản, ký tự đại diện hoặc toán tử nào đó có số, bạn phải đặt nó trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: = COUNTIF (A2: A10, “chanh”) hoặc = COUNTIF (A2: A10, “*”) hoặc = COUNTIF (A2: A10, “> 5”)– Nếu bạn sử dụng một biểu thức có tham chiếu ô hoặc một hàm Excel khác, bạn phải sử dụng dấu ngoặc kép (“”) để bắt đầu chuỗi văn bản và dấu và (&) để nối và kết thúc chuỗi. Ví dụ: = COUNTIF (A2: A10, “>” & D2) hoặc = COUNTIF (A2: A10, “=”>– Nếu nghi ngờ và phân vân có nên thêm dấu ngoặc kép hoặc dấu và, hãy thử thêm chúng.Trong hầu hết các trường hợp, ký hiệu & & tiền tố hoạt động. Công thức ví dụ:= COUNTIF (C2: C8, “=> =”>
3.5. Lỗi khi sử dụng hàm COUNTIF để đếm ô định dạng màu
Giải pháp: Cú pháp hàm COUNTIF trong Excel không cho phép sử dụng điều kiện định dạng làm điều kiện. Cách duy nhất để đếm hoặc tính tổng các ô được định dạng màu là sử dụng macro, hay chính xác hơn là sử dụng hàm do người dùng xác định trong Excel. Ngoài ra, bạn có thể tìm mã hoạt động trong các ô định dạng màu theo cách thủ công.
3.6. Hàm COUNTIF trong Excel không hoạt động
Câu trả lời: Giả sử nếu công thức được viết đúng nhưng hàm COUNTIF không hoạt động hoặc trả về kết quả sai, hãy thử kiểm tra các điều kiện như phạm vi, điều kiện, tham chiếu ô, sử dụng & và dấu ngoặc kép (“”).
Hãy cẩn thận khi sử dụng dấu cách trong công thức COUNTIF. Khi tạo công thức tính toán, bạn nên chú ý đến dấu cách. Nếu công thức có khoảng trắng, nó có thể gây ra lỗi. = COUNTIF (B2: B13, “chanh”).
Thoạt nhìn, không có gì sai với công thức, ngoại trừ việc có khoảng trắng sau dấu ngoặc kép. Microsoft Excel sẽ nuốt công thức này mà không hiển thị thông báo lỗi, cảnh báo hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác, giả sử đây là trường hợp bạn muốn đếm các ô có chứa từ “chanh”.
Nếu sử dụng hàm COUNTIF với nhiều điều kiện, hãy chia công thức thành các phần khác nhau và kiểm tra từng hàm một.
Tương tự với hàm COUNTIF, bạn có thể xem thêm cách sử dụng COUNTIFS. chức năngchức năng thống kê có điều kiện. Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều ví dụ cụ thể trong cuộc sống mà đôi khi bạn cần dựa vào và sử dụng hàm COUNTIF để tính toán số bài toán trong nhiều công cụ. cơ thể người.
Hàm đếm là một trong nhiều hàm của Excel, hàm tìm kiếm cũng tương tự như vậy, nếu bạn đang tìm một hàm tìm kiếm thì Vlookup là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Hàm Vlookup giúp bạn tìm được kết quả tốt nhất và với thời gian nhanh nhất.
Trong công cụ Excel có rất nhiều phím tắt hữu ích cho người dùng, 11 phím tắt trong Excel mà Vik News chia sẻ trong bài viết mới đây sẽ giúp bạn thao tác trên công cụ này nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn, chi tiết hơn. , bạn xem danh sách 11 phím tắt trong Excel đây.

https://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-su-dung-ham-countif-trong-excel-629n.aspx

#Hàm #COUNTIF #hàm #đếm #có #điều #điện #trong #Excel


#Hàm #COUNTIF #hàm #đếm #có #điều #điện #trong #Excel

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button